1.0 / August 30, 2016
(4.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Kavramları Öğrenmenize ve Tekrar Etmenize İmkan Sunan UygulamamızdaFen ve Teknoloji Dersi ilk 3 Üniteden Toplam : 120 adet BilgiSorusu Bulunmaktadır.Sorunun Cevabını bulmadan yeni soruyageçemeyeceksiniz. :)NOT: Uygulamamızda Yer Alan Sorular YeniMüfredata Uygun Olarak Hazırlanmıştır you and Learning ConceptsPresented by Science and Technology in our practice facilities Notyou again for the first 3 of the Unit: 120 InformationQuestionnaire are found. A new question will not be able to findthe answer to the problem. :) NOTE: Application Coverage QuestionsOur new curriculum is prepared as appropriate

App Information TEOG - Fen Kavram Tekrarı

 • App Name
  TEOG - Fen Kavram Tekrarı
 • Package Name
  appinventor.ai_kemkum54.TEOGfenzorsevenleric
 • Updated
  August 30, 2016
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  TeogFen
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Atasehir / İstanbul
 • Google Play Link

TeogFen Show More...

TEOG - Basit Makineler 2.1 APK
TeogFen
2016-2017 Yeni müfredata uyumlu... Özgün konu anlatımı, kapsamlı veanlaşılır dili ile Basit Makineler Konusunu içerir. Basit Makinelerkonu anlatımı, Fen ve Teknoloji uygulamamızda yer alan ilgili kısmıiçerir.Ek kaynak ihtiyacını ortadan kaldıracak bir uygulama olup,başarıyı hedefleyenler için vazgeçilmez bir yayındır. İÇİNDEKİLER2.Ünite: Basit Makineler ( 29 Sayfa )* Sabit Makara* HareketliMakara* Palangalar* Tek Taraflı Kaldıraçlar* Çift TaraflıKaldıraçlar* Eğik Düzlem* Çıkrık* Diğer Basit Makine ÖrnekleriBütünUygulamalarımızİçin:https://play.google.com/store/apps/developer?id=TeogFen ...the original description of the subject 2016-2017 compatible withthe new curriculum, comprehensive and comprehensible languageSimple Machines includes the subject. Simple Machines lectureincludes the portion located about science and technology in ourapplication. is an application that will eliminate the need foradditional resources, it is an indispensable publication for thosewho aim for success. IN 2. Unit: Simple Machines (29 Pages) * Fixedspool * Moving Reel * Palanga * Unilateral Leverage * DuplexLeverage * Inclined Plane * Reel * Other Simple Machines Examplefor all of our applications: thehttps://play.google.com/store/apps/developer?id=teogf
TEOG - Fen ve Teknoloji. 2.1 APK
TeogFen
2016-2017 Yeni müfredata uyumlu... Özgün konu anlatımı, kapsamlı veanlaşılır dili ile Fen ve Teknoloji konu anlatımı uygulamamızınTanıtım Sürümüdür. Tanıtım Sürümümüzde 12 Sayfalık konu anlatımıbulunmaktadır.Bütün Uygulamalarımızİçin:https://play.google.com/store/apps/developer?id=TeogFen(Yayınlandı)TEOG - Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Tanıtım Sürümü(Yayınlandı)TEOG - Fen ve Teknoloji TEOG 1 – TEOG 2 Konu Anlatımı(Yayınlandı)TEOG – İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG – Basit Makineler Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG– Maddenin Yapısı ve Özellikleri Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG -Işık ve Ses Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG - Canlılar ve Enerjiİlişkileri Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG - Maddenin Halleri ve IsıKonu Anlatımı (Yayınlanmadı) Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri(Yayınlanmadı) TEOG - Fen Konu Özetleri ve İnce Ayrıntıları(Yayınlanmadı) TEOG - Fen ve Teknoloji Kısa Soru & Cevaplar(Yayınlanmadı) TEOG - Fen ve Teknoloji Çıkabilecek Sorular DenemeSetleri 1-2-3-4-5-6 (Toplam: 300 Soru ve Çözümleri) 2016-2017compatible with the new curriculum ... the original description ofthe subject is comprehensive and understandable language andPromotion of Science and Technology in our description of thesubject application version. Introducing our edition has a 12-pagelecture. for all of our applications: thehttps://play.google.com/store/apps/developer?id=teogf (Published)teoge - Science and Technology Lecture Presentation Version(Published) teoge - Science and Technology teoge 1 - 2 teogeLecture (Published) teoge - Reproduction in humans, Growth andDevelopment Lecture (Published) teoge - Simple Machines Lecture(Published) teoge - Structure and Properties of Matter Lecture(Published) teoge - Light and Sound Lecture (Published) teoge -Live and Energy Relations Lecture (Published) teoge - The Statesand Heat Lecture Article (Unpublished) Study Methods and Techniques(Unpublished) teoge - Science Topic Summary and Fine Details(Unpublished) teoge - Science and Technology Short Questions &Answers (Unpublished) teoge - Questions Trial Set for Science andTechnology may arise 1-2-3-4-5-6 (Total: 300 Questions andSolutions)
Dhikr 1.2 APK
TeogFen
Located in remembrance are :1- Salat-ı Tefrice2- Hasbinallah venimel vekil3- Ayet-el Kürsi4- Salavat5- Fatih Suresi6- İhlasSuresi7- Lâ İlâhe İllallah8- Subhânallâhi ve BihamdihiSubhânallâhi’l-Azîm9- Yâ Hayyu, yâ Kayyûm bi rahmetike esteğîsu10-Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin11- Estağfirullah
TEOG - Fen ve Teknoloji 4.11.04 APK
TeogFen
2016-2017 Yeni müfredata uyumlu... Özgün konu anlatımı, kapsamlı veanlaşılır dili ile TEOG 1 ve TEOG 2 Fen ve Teknoloji konularınıiçerir.Ek kaynak ihtiyacını ortadan kaldıracak bir uygulama olup,başarıyı hedefleyenler için vazgeçilmez bir yayındır.İÇİNDEKİLER1.Ünite: İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme ( 44 Sayfa ) * DNA veGenetik Kod * Mitoz Bölünme* Eşeysiz Üreme * Mayoz Bölünme* EşeyliÜreme* Mitoz ve Mayoz Bölünme Farkları* Üreme Sistemleri* Ergenlikve Sağlık2. Ünite: Basit Makineler ( 29 Sayfa )* Sabit Makara*Hareketli Makara* Palangalar* Tek Taraflı Kaldıraçlar* Çift TaraflıKaldıraçlar* Eğik Düzlem* Çıkrık* Diğer Basit Makine Örnekleri3.Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ( 80 Sayfa )* Atomun Yapısıve Özellikleri* Elektron Dizilim Kuralları* Elektron DizilimiSoruları ve Çözüm Teknikleri* Periyodik Sistem* MetallerinÖzellikleri* Ametallerin Özellikleri* Yarı Metallerin Özellikleri*Soygazların Özellikleri* Grup ve Periyot Bulma* Grup ve PeriyotBulma Soruları ve Çözüm Teknikleri* Soygaza Benzeme Kuralları veYöntemleri* İyon Yükü Hesaplama* İyon Yükü Hesaplama Soruları veÇözüm Teknikleri* Kimyasal Bağlar* Kimyasal Bağlar Soruları veÇözüm Teknikleri* Bileşik Formülü Bulma* Bileşik Formülü BulmaSoruları ve Çözüm Teknikleri* Bileşikteki Toplam Atom Sayısı veÇeşidini HesaplamaAsitler ve Bazlar* Asitlerin Özellikleri*Bazların Özellikleri* Ayraçlar* Madde ve pH ilişkileri* GünlükHayatta Kullanılan Asitler ve Bazlar* Nötralleşme Tepkimeleri*Tehlike İşaretleri ve Anlamları* Asit Yağmurlarına Sebep OlanGazlar* Asit Yağmurlarının Zararları* Asit Yağmurlarını Önlemekiçin Yapılması Gerekenler* Kimyasal Tepkimeler4. Ünite: Işık ve Ses( 29 Sayfa )* Işığın Kırılması* İnce Kenarlı Mercekler* KalınKenarlı Mercekler* Sesin Özellikleri* Sesin Genlik ve Frekansı*Şişeye Vurma Soruları ve Çözüm Teknikleri* Şişeyi Üfleme Sorularıve Çözüm Teknikleri* Sesin Enerjisi5. Ünite: Canlılar ve Enerjiİlişkileri ( 24 Sayfa )* Besin Zinciri* Fotosentez* Solunum* MaddeDöngüleri6. Ünite: Maddenin Halleri ve Isı ( 35 Sayfa )* Isı -Sıcaklık Kavramları* Enerji Dönüşümleri* Öz Isı* Öz Isı ÖrnekSorular* Maddenin Halleri* Hal Değişimleri* Hal Değişim Isıları*Hal Değişim Grafikleri TOPLAM: 241 SayfaBütün Uygulamalarımızİçin:https://play.google.com/store/apps/developer?id=TeogFen(Yayınlandı)TEOG - Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Tanıtım Sürümü(Yayınlandı)TEOG - Fen ve Teknoloji TEOG 1 – TEOG 2 Konu Anlatımı(Yayınlandı)TEOG – İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG – Basit Makineler Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG– Maddenin Yapısı ve Özellikleri Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG -Işık ve Ses Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG - Canlılar ve Enerjiİlişkileri Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG - Maddenin Halleri ve IsıKonu Anlatımı (Yayınlanmadı) Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri(Yayınlanmadı) TEOG - Fen Konu Özetleri ve İnce Ayrıntıları(Yayınlanmadı) TEOG - Fen ve Teknoloji Kısa Soru & Cevaplar(Yayınlanmadı) TEOG - Fen ve Teknoloji Çıkabilecek Sorular DenemeSetleri 1-2-3-4-5-6 (Toplam: 300 Soru ve Çözümleri) ... theoriginal description of the subject 2016-2017 compatible with thenew curriculum, comprehensive and comprehensible language teogeteoge 1 and 2 includes science and technology issues. is anapplication that will eliminate the need for additional resources,it is an indispensable publication for those who aim for success.IN 1. Unit: Reproductive Growth and Development in humans (44Pages) * DNA and Genetic Code * Mitosis * Asexual reproduction *Meiosis * Sexual Reproduction * Mitosis and Meiosis Difference *Reproductive System * Adolescent Health and 2. Unit: SimpleMachines (29 Pages) * Fixed spool * Moving Reel * Palanga *Unilateral Leverage * Duplex Leverage * Inclined Plane * Reel *Other Simple Machines Example 3. Unit: Structure and Properties ofMatter (page 80) * Structure and Properties of the Atom *Electronic Sequencing Rules * Electronic Sequence Questions andSolution Techniques * Periodic System * Metals Properties *Non-metals Properties * Semi Metals Properties * Features of thenoble gases * Group and Discovery Period * Cycle Group andDiscovery Questions and Solution Techniques * noble gases toDissimilar Rules and Methods * Ion Load Calculation * Ion LoadCalculation Question and Solution Techniques * Chemical Bonding *Chemical Bonding Techniques Questions and Solutions * Compounds ofFormula Finder * Compounds of Formula Discovery Questions andSolution Techniques * Total number and type of atoms in a compoundCalculator Acids and Bases * Properties of Acid * Bases Properties* The brackets * Substances and pH relationships * Acids and Basesused in daily life * neutralization reaction * Hazard Signs andMeanings * Acid Rain Causing the gases * Loss of Acid Rain *Necessary to Prevent Acid Rain * Chemical Reactions 4. Unit: Lightand Sound (page 29) * Fracture Light * Thin Edge Lens * Thick LensEdge * Audio Properties * Audio Amplitude and Frequency * Bottlepounding Questions and Solution Techniques * Bottle BlowingQuestions and Solution Techniques * Sound Energy 5. Unit: Live andEnergy Affairs (Page 24) * Food Chain * Photosynthesis Respiratory* Article Loop 6. Unit: Forms of Matter and Heat (page 35) *Temperature - Temperature Concepts * Energy Conversion * ExtractHeat * Extract Heat Sample Questions * States of Matter * HalExchange * Hal Exchange Heat * State Change Graphics   TOTAL:241 Page for all of our applications: thehttps://play.google.com/store/apps/developer?id=teogf (Published)teoge - Science and Technology Lecture Presentation Version(Published) teoge - Science and Technology teoge 1 - 2 teogeLecture (Published) teoge - Reproduction in humans, Growth andDevelopment Lecture (Published) teoge - Simple Machines Lecture(Published) teoge - Structure and Properties of Matter Lecture(Published) teoge - Light and Sound Lecture (Published) teoge -Live and Energy Relations Lecture (Published) teoge - The Statesand Heat Lecture Article (Unpublished) Study Methods and Techniques(Unpublished) teoge - Science Topic Summary and Fine Details(Unpublished) teoge - Science and Technology Short Questions &Answers (Unpublished) teoge - Questions Trial Set for Science andTechnology may arise 1-2-3-4-5-6 (Total: 300 Questions andSolutions)
TEOG - İnsanlarda Üreme,Büyüme 1.0 APK
TeogFen
2016-2017 Yeni müfredata uyumlu...Özgünkonu anlatımı, kapsamlı ve anlaşılır dili ile İnsanlardaÜreme,Büyüme ve Gelişme Konusunu içerir.İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme konu anlatımı, FenveTeknoloji uygulamamızda yer alan ilgili kısmı içerir.Ek kaynak ihtiyacını ortadan kaldıracak bir uygulamaolup,başarıyı hedefleyenler için vazgeçilmez biryayındır.İÇİNDEKİLER1. Ünite: İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme ( 44Sayfa)* DNA ve Genetik Kod* Mitoz Bölünme* Eşeysiz Üreme* Mayoz Bölünme* Eşeyli Üreme* Mitoz ve Mayoz Bölünme Farkları* Üreme Sistemleri* Ergenlik ve SağlıkBütün Uygulamalarımız İçin:https://play.google.com/store/apps/developer?id=TeogFen(Yayınlandı) TEOG - Fen ve Teknoloji KonuAnlatımıTanıtım Sürümü(Yayınlandı) TEOG - Fen ve Teknoloji TEOG 1 – TEOG2Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG – İnsanlarda Üreme, BüyümeveGelişme Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG – Basit MakinelerKonuAnlatımı(Yayınlandı) TEOG – Maddenin Yapısı veÖzellikleriKonu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG - Işık ve Ses Konu Anlatımı(Yayınlandı) TEOG - Canlılar ve Enerji İlişkileriKonuAnlatımı(Yayınlandı) TEOG - Maddenin Halleri ve IsıKonuAnlatımı(Yayınlanmadı) Ders Çalışma Yöntem veTeknikleri(Yayınlanmadı) TEOG - Fen Konu Özetleri veİnceAyrıntıları(Yayınlanmadı) TEOG - Fen ve Teknoloji Kısa Soru&Cevaplar(Yayınlanmadı) TEOG - Fen ve TeknolojiÇıkabilecekSorular Deneme Setleri 1-2-3-4-5-6 (Toplam: 300 SoruveÇözümleri)... theoriginaldescription of the subject 2016-2017 compatible with thenewcurriculum, comprehensive and reproduction in humansandunderstandable language, includes the Growth andDevelopmentSubject.Reproduction in humans, Growth and DevelopmentLectureincludes the portion located about science and technology inourapplication.is an application that will eliminate the needforadditional resources, it is an indispensable publication forthosewho aim for success.IN1. Unit: Reproductive Growth and Developmentinhumans (44 Pages)* DNA and Genetic Code* Mitosis* Asexual reproduction* Meiosis* Sexual Reproduction* Mitosis and Meiosis Difference* Reproductive System* Adolescent Health andfor all of our applications:thehttps://play.google.com/store/apps/developer?id=teogf(Published) teoge - Science and TechnologyLecturePresentation Version(Published) teoge - Science and Technology teoge 1 - 2teogeLecture(Published) teoge - Reproduction in humans, GrowthandDevelopment Lecture(Published) teoge - Simple Machines Lecture(Published) teoge - Structure and Properties ofMatterLecture(Published) teoge - Light and Sound Lecture(Published) teoge - Live and Energy Relations Lecture(Published) teoge - The States and Heat Lecture Article(Unpublished) Study Methods and Techniques(Unpublished) teoge - Science Topic Summary andFineDetails(Unpublished) teoge - Science and Technology ShortQuestions& Answers(Unpublished) teoge - Questions Trial Set for ScienceandTechnology may arise 1-2-3-4-5-6 (Total: 300 QuestionsandSolutions)
TeogFen-Çıkabilecek Sorular-1 1.1 APK
TeogFen
Uygulamamızda, İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme konusuyla ilgiliçıkma ihtimali bulunan 40 adet soru ve çözümleri yeralmaktadır.TEOG sınavı öncesi eksiklerinizitamamlayın...!..DİKKAT..!https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_kemkum54.TEOGFenveTeknolojiÜsttelinkini vermiş olduğumuz 241 sayfalık TEOG 1 ve TEOG 2 konularınıkapsayan, Fen ve Teknoloji konu anlatımı uygulamamızı Satın Alankullanıcılarımız, satın alma işlemi sonucunda kendilerine mailolarak gelen sipariş kodunu (Örneğin: GPA.1369-0819-9989-91996gibi...)[email protected] göndermesi durumunda,Çıkabilecek Sorular - 1 uygulamamızı ücretsiz olarakindirebileceğiniz promosyon kodu, mail adresinize hediye olarakgönderilecektir.TeogFen Kalitesiyle...TEOG sınavınızda başarılardileriz. :) Our practice is Reproduction in humans, Growth andDevelopment on the subject that is likely to 40 questions andsolutions is located. before teoge exam and complete your missing... .. WARNING ..!https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_kemkum54.teogfenveteknolojtop link we have provided and write an email 241 pages coveringteoge 1 and teoge 2 issue of Science and Technology Lecture applyour Buy Domain Our users purchase results in their mail theincoming order code (example: GPA.1369 as -0819-9989-91996 ...)[email protected] a post to our address, Exit could Questions- 1 practice our promo code available for free download, e-mailaddress to gift will be sent. teogf with the quality ... We wishyou success in your teoge test. :)
TeogFen Tanıtım 4.2 APK
TeogFen
Yayınladığımız ve Yayınlayacağımız Uygulamalar HakkındaKullanıcılarımızı Bilgilendirmek Amaçlı Hazırlanmıştır.UygulamayıSilmediğiniz Takdirde Yeni Yayınladığımız Uygulamalardan HemenHaberdar Olabilirsiniz. :) TEOG 1 ve TEOG 2 Konularını Kapsayan 241Sayfalık Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Uygulamamızı Satın Almışolan Tüm Kullanıcılarımıza İnsanlarda Üreme, Büyüme ve GelişmeÇıkabilecek Sorular - 1 Soru Bankası Uygulamamız Yayınlandığı ZamanÜcretsiz Olarak Hediye Edilecektir.Hediye Ayrıntılarını UygulamamızYayınlandığı Zaman Sizlerle Paylaşacağız. :)TEOG SınavınızdaBaşarılar Dileriz. Publications Publications We'll Applications areprepared only to information about our users. Application Can Nowwe are aware of the application, unless you delete a newpublication. :) teoge 1 and teoge 2 Covering Topics 241-SheetScience and Technology Lecture Practice our Buy has which all ourusers Reproduction in humans, Growth and Development exit couldQuestions - 1 Question Bank Our Practice Published Time will be hadfree as a gift. Details of the application, we will share our giftPublished time with you. :) We wish you success teoge Exam.
Teog Fen - İnce Ayrıntılar 1 1.2 APK
TeogFen
2016-2017 Yeni müfredata uyumlu... Özgün konu anlatımı, kapsamlı veanlaşılır dili ile İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ile BasitMakineler İnce Ayrıntılarını İçerir.TEOG Sınavınızda Hata YapmanızıEn aza indirmek için hazırlanmış bir uygulamadır.2016 - 2017 EğitimÖğretim Yılı TEOG 1 Fen Konuları, İnsanlarda Üreme, Büyüme veGelişme Konusundan başlayıp, Basit Makineler Konusunun SonunaKadardır.TEOG Sınavınızda Başarılar Dileriz.Bütün Uygulamalarımızİçin:https://play.google.com/store/apps/developer?id=TeogFen ...the original description of the subject 2016-2017 compatible withthe new curriculum, comprehensive and reproduction in humans andunderstandable language, Simple Machines fine details of the Growthand Development is inside. you to do your error teoge Exam is anapplication designed to Minimize. 2016 - 2017 Academic Year teoge 1Science Matters, reproduction in humans, starting from about growthand development, Simple Machines is up to the end of the thread. Wewish you success teoge Exam. for all of our applications: thehttps://play.google.com/store/apps/developer?id=teogf
Loading...