2.0 / October 26, 2019
(4.4/5) (863)

Description

Makna ruqyah secara terminologi adalah al-'udzah (sebuahperlindungan) yang digunakan untuk melindungi orang yang terkenapenyakit, seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, danyang lainnya. (Lihat An-Nihayah fi Gharibil Hadits karya IbnulAtsir rahimahullahu 3 /254) Secara terminologi, ruqyah terkadangdisebut pula dengan'azimah. Al-Fairuz Abadi berkata:"Yangdimaksud'azimah-'azimah adalah ruqyah-ruqyah. Sedangkan ruqyahyaitu ayat-ayat Al-Qur`an yang dibacakan terhadap orang-orang yangterkena berbagai penyakit dengan mengharap kesembuhan."(LihatAl-Qamus Al- Muhith pada materi ???) Adapun makna ruqyah secaraetimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandungpermintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'alauntuk mencegah atau mengangkat bala/penyakit. Terkadang doa ataubacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke keduatelapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yangdiruqyah. (Lihat transkrip ceramah Asy- Syaikh Shalihbin'Abdul'Aziz Alus-Syaikh yang berjudul Ar- Ruqa wa Ahkamuha olehSalim Al- Jaza`iri, hal. 4) Tentunya ruqyah yang paling utamaadalah doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.(Ibid,hal.5) Allah berfirman,"Katakanlah,'AlQur'an itu adalahpetunjuk dan penawar bagi orang orang yang beriman.'"(Qs. Fushilat:44 ) "Dan Kami turunkan dari Al- Qur'an sesuatu yang menjadipenawar dan rahmat bagi orang orang yang beriman."(QS.isra':82)"Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalianpelajaran dari Rabb kalian, dan penyembuh bagi penyakit penyakit(yang berada) didalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagiorang-orang yang beriman."(Qs. Yunus: 57)

App Information TERAPI RUKYAH MP3

 • App Name
  TERAPI RUKYAH MP3
 • Package Name
  com.andromo.dev352756.app393430
 • Updated
  October 26, 2019
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  applicationglobal
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

TERAPI RUKYAH MP3 Version History

Select TERAPI RUKYAH MP3 Version :
 • 1.0 (5)
 • TERAPI RUKYAH MP3 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/5
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 19.8 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: a24bf61be4da8bc49204276141fe95784e71f114
  APK Signature: e44763a669eae706121c8fc5370094659a310c9b

applicationglobal Show More...

Surah Yaasiin : Tahlil & Doa 2.0 APK
Dilengkapi dengan : - Surah Al-Fatihah - Surah Yaasiin - Doa SurahYaasin - Kaifiat Tahlil - Doa Tahlil - Doa Penutup - Doa Selamat -Doa Akhir Tahun - Doa Awal Tahun Aplikasi ini menggunakan formatPDF & POLARIS OFFICE Moga bermanfaat untuk kita semua.Mudah-mudahan, INSYAALLAH..
Wirid Dan Doa Selepas Solat 2.0 APK
Hidup merupakan jambatan menuju akhirat. Oleh itu, seluruhperlakuan hidup dijuruskan kepada matlamat mencari keredhaanIllahi, maka sewajarnyalah setiap gerak dan langkah kehidupan itukita jadikan sebagai wadah menunaikan tuntutan ibadah terhadapNya.Aplikasi Wirid Dan Doa Selepas Solat ini amat istimewa kepadamasyarakat Islam yang peka akan peri pentingnya kehidupanberteraskan ibadah menerusi amalan dan wirid-wirid yang dianjurkanoleh Rasulullah SAW. Semestinya, aplikasi ini dapat membantu insanmuslim yang sentiasa terdorong untuk melakukan amal kebajikan danmenjauhi segala larangan Allah SWT dalam menghayati neracakehidupan ini dengan lebih terpimpin dan komited. Semoga kita semuaakan sentiasa diberkati Allah SWT dan mudah-mudahan aplikasi inidapat dihayati dan dimanfaati oleh segenap lapisan masyarakat Islamserta generasi yang akan datang.
MAKSUD NAMA BAYI DALAM ISLAM 2.0 APK
Pentingnya Pemberian Nama Nama adalah ciri atau tanda, maksudnyaadalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenaloleh orang lain. Dalam Al-Qur’anul Kariim disebutkan; يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْنَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا (7) سورة مريم “Hai Zakaria,sesungguhnya Kami memberi khabar gembira kepadamu akan (beroleh)seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernahmenciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam: 7). Danhakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal sertamemuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnyamemberi nama kapada anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab ituapabila seseorang tidak diberi nama, maka ia akan menjadi seorangyang majhul (tidak dikenali) oleh masyarakat.
RESEPI BISKUT RAYA 1.0 APK
Terdapat pelbagai aneka resepi kuih dan biskut raya di dalamapplikasi ini Juga mengandungi resepi moden serta tradisional bagimemudahkan anda membuat pilihan yang digemari Kandungan resepikuih,biskut raya akan dikemas kini dari masa ke semasa... Selamatmencuba.. Semoga raya anda akan lebih bermakna...
Calendar 2018 / 1439H 1.0 APK
This apps contains a calendar showing the dates of public holidaysin Malaysia for the year 2018. There are 2 types of publicholidays, national and state level. National holidays apply to allstates in Malaysia while state holidays only apply to therespective states.The 2018 school holidays calendar has just beenofficially released by the MOE. You can check all the dates,remembering to look at your correct table (whether Kumpulan A orKumpulan B). We hope this apps helps you make the most of your 2018school holidays!This application will be updated from time totime....The app is in PDF format, u may need to download AdobeReader for free at PLAY STORE
SOLAT-SOLAT SUNAT 2.0 APK
Solat sunat adalah solat yang mendapat pahala jika dikerjakan dantidak mendapat siksa jika ditinggalkan bagi orang Islam. Cara solatsunat yang diberi adalah sekadar panduan dan maklumat kepada yangmemerlukan. Namun, rujuklah kepada para ustaz dan ustazah yangberdekatan agar dapat mengerjakan solat sunat dengan sempurnanya.Ilmu yang dipelajari hendaklah diperoleh secara berguru.Wallahua'lam. Aplikasi ini akan dikemaskini dari masa ke semasa..Semoga memberi manfaat kepada anda... Aplikasi ini menggunakanformat PDF & POLARIS OFFICE
HADIS 40 IMAM NAWAWI 2.0 APK
Mengandungi hadis-hadis yang menjadi dasar kepada agama,harusdimiliki oleh setiap umat Islam. Ia boleh menjadi panduan danformula kehidupan seharian.
SURAH AL-BAQARAH 2.0 APK
Surah Al Baqarah sebanyak 286 ayat itu turun di Madinah yangsebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecualiayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa' (hajji Nabi Muhammads.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surah Al Baqarah termasukgolongan Madaniyyah, merupakan surah yang terpanjang di antarasurah-surah Al Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yangterpanjang (ayat 282). Surah ini dinamai Al Baqarah kerana didalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yangdiperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai dengan 74),di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. DinamaiFusthaatul-Quran (puncak Al Quran) kerana memuat beberapa hukumyang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Dinamai juga surahalif-laam-miim kerana surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.DIANTARA KHASIAT-KHASIAT DALAM SURAH AL BAQARAH Khasiat Ayat 1-5 -Penerang hati, menguatkan keyakinan Khasiat Ayat 25 - Subur tanamanKhasiat Ayat 70 - Mendapat yang terbaik Khasiat Ayat 102 - Gila danSihir Khasiat Ayat 125 - Bangun pada waktu yang dikehendaki KhasiatAyat 127 - Penawar Buasir dan menghentikan darah Khasiat Ayat 138 -Bercelak Khasiat Ayat 144 - Penawar Herot Muka (Stroke) Semogamemberi manfaat kepada kita semua..
Loading...