3.5.4.2.1 / July 28, 2018
(5.0/5) (8)
Loading...

Description

Uygulama içerisinde 2018 Yılında tercihlerin nasılyapılacağı,Tümüniversitelerin web sayfasına kolaycaulaşılabileceği,2017 YılındaTüm üniversitelerin ve bölümlerinlisans ve Önlisans DerecesindeBaşarıPuanları,Sıralamaları,Kontenjanları,Bölümlerin hangialanlardanaldığıyla ilgili genişçe bilgi verilmiş ve listeolarakeklenmiştir.2017 yılında Türkiye de üniversitelerin tercihedilmesıralaması listelenmiştir.Applications in 2018 in the choiceof howto do, is easily accessible on the web pages of alltheuniversities, in 2017 the year in all universities anddepartmentsof licenses and Success Rate in the Associate Degree,rankings,Quotas, Department of been widely insight get what areasand ineklenmiştir.2017 the list in Turkey universitiespreferencerankings listed.

App Information Tercih Rehberim 2018

 • App Name
  Tercih Rehberim 2018
 • Package Name
  farukaksunguur.osym
 • Updated
  July 28, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.5.4.2.1
 • Developer
  Faruk Aksungur
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Faruk Aksungur Show More...

Tercih Rehberim 2018 3.5.4.2.1 APK
Uygulama içerisinde 2018 Yılında tercihlerin nasılyapılacağı,Tümüniversitelerin web sayfasına kolaycaulaşılabileceği,2017 YılındaTüm üniversitelerin ve bölümlerinlisans ve Önlisans DerecesindeBaşarıPuanları,Sıralamaları,Kontenjanları,Bölümlerin hangialanlardanaldığıyla ilgili genişçe bilgi verilmiş ve listeolarakeklenmiştir.2017 yılında Türkiye de üniversitelerin tercihedilmesıralaması listelenmiştir.Applications in 2018 in the choiceof howto do, is easily accessible on the web pages of alltheuniversities, in 2017 the year in all universities anddepartmentsof licenses and Success Rate in the Associate Degree,rankings,Quotas, Department of been widely insight get what areasand ineklenmiştir.2017 the list in Turkey universitiespreferencerankings listed.
TYT-AYT Çıkmış Sorular ve Konu Dağılımı 3.5.5.3 APK
Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Sınavları İçin Çıkmış SorularveKonu Dağılımını gösteren aynı zamanda bu sınavlarınpuantürlerindeki etkisini gösteren sınav öğrencilerine yardımcıolacakuygulama. 2011 Ygs den 2018 AYT ve TYT sine kadar tümsınavların vetüm branşların pdflerini içinde barındıran uygulamamızüniversiteyehazırlık aşamasında bulunan öğrencilerimize yardımcıolacaktır.Basic Competency and Field Proficiency Exams for theexams quizzesand the subject showing the distribution of theseexams at the sametime points to show the effect of the exam willhelp students. From2011 Ygs to 2018 AYT and TYT, our application,which contains thepdfs of all the exams and all branches, will helpour students inpreparation for the university.
C# Programlama Öğrenme 3.5.4.2.1 APK
C# Programlama için edindiğimiz kaynaklardanhazırladığımızuygulamamızda,C# Nedir?,C# içinde gerekli olanbilgiler ve kodlamayapısı aynı zamanda örnek kodlar sayesinde enkısa sürede C#Öğreniyoruz.C # source we learn that we prepare ourapplicationsfor programming in C # What is it? C # coding structureand theinformation required within the same time the sample code inC # welearn through soon.
Bebek Bakımı Ve Hamile Sözlüğü 3.5.4.2.1 APK
Sizin ve Bebeğiniz için Hamilelikte vucuttaoluşanlar,bebeğinizinsağlığı 20 aylığa kadar bilmeniz gerekenler vebebeğinizde oluşandeğişmeler,beslenme şekliniz,spor gibialışkanlıklar için Hamilelikve Doğum sonrası için en ayrıntılıuygulamanız...For you and yourbaby We are the most elaborateapplication for pregnancy andpostpartum for those who form in thebody during pregnancy, yourbaby's health for up to 20 months, andthe changes in your baby,your eating habits, sports habits ...
Loading...