0.1 / April 21, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Plataforma onde podes consultar todos os eventos programados enArousa Norte, formada polos concellos de Boiro, Rianxo, A Pobra doCaramiñal e Riveira. As actividades estarán clasificadas en:Cultura, deportes, formación, actividades en familia e festas. Aferramenta permite filtrar por tipo de actividade ou por municipiono que ten lugar o evento. Poderás consultar detalles do evento,horarios e xeolocalización do lugar de celebración dos mesmos.Ondeplatform prune you see all events scheduled in Arousa Norte, formedpoles concellos Boiro Rianxo, A Pobra do Caramiñal and Riveira. Asactivities will be classified in: Culture, sports, training, familyactivities and festas. A ferramenta allows filtering by type ofactividade ou by town not that ten place or event. You do poderássee event details, times and venue xeolocalización do two mesmos.

App Information Tesplan

Cousa Bonita Show More...

Tesplan 0.1 APK
Cousa Bonita
Plataforma onde podes consultar todos os eventos programados enArousa Norte, formada polos concellos de Boiro, Rianxo, A Pobra doCaramiñal e Riveira. As actividades estarán clasificadas en:Cultura, deportes, formación, actividades en familia e festas. Aferramenta permite filtrar por tipo de actividade ou por municipiono que ten lugar o evento. Poderás consultar detalles do evento,horarios e xeolocalización do lugar de celebración dos mesmos.Ondeplatform prune you see all events scheduled in Arousa Norte, formedpoles concellos Boiro Rianxo, A Pobra do Caramiñal and Riveira. Asactivities will be classified in: Culture, sports, training, familyactivities and festas. A ferramenta allows filtering by type ofactividade ou by town not that ten place or event. You do poderássee event details, times and venue xeolocalización do two mesmos.
Loading...