8.0 / December 3, 2018
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

KriTere.com App with IQ Test in Albanian Language. TestInteligjence krijuar nga psikologët. Trainoni trurin për Memorje,Vëmendje dhe më shumë. Aplikacioni përshtatet me performancën tuaj.Bëni përditë testin i cili ju ofron pyetje të reja që mbulojnëmangësitë e njohurive tuaja. Ky test mban në alertë dhe përmirësonsistemin tuaj konjitiv. SHKENCA PAS KETIJ APLIKACIONI TE KriTere Kyështë një test me njohuri të përgjithshme i cili është krijuar ngapsikologët e studios "One Heart" në bashkëpunim me sitin Shqiptarmë popullor përsa i përket testeve psikologjike dhe kuizeve logjikeKriTere.com Ky aplikacioni bazohet në ushtrimet konjitive dheneuropsikologjike. Aplikacioni vë në provë inteligjencën tuaj tëpërgjithshme me pyetje specifike nga fushat më të rëndësishme tëjetës si Matematika, Gjeografia, Artet, Sporti, Politika, historiaetj. Aplikacioni përban me mijëra pyetje të cilat do bëjnë tëmundur jo vetëm të masni kapacitetin e trurit tuaj por edhe tazgjeroni atë me njohuri të reja. Specifikime: • Aplikacionekskluzivisht Shqip • Përfshin pyetje inteligjente nga kulturat dhehistoritë e të gjitha trevave Shqipfolëse. • Pyetje të formuluaranga profesionistë seriozë të fushës së psikologjisë dhe lojëravetrajnuese të mendjes. • Sasi e konsiderueshme pyetjesh me variaciontë madh të fushave të veprimit. • Pamja e aplikacionit është shumëe thjeshtë dhe ai është tëpër i lehtë për tu përdorur me shumëshkallë vështirësie për pyetjet._____________________________________ Krijuar me përkushtim ededikim atdhetar nga KriTere.com dhe Studio Psikologjike One Heart_____________________________________ Na vizitoni në:http://www.kritere.com/ _____________________________________ Përcfarëdo informacioni na kontaktoni në: info@1fakt.al

App Information Test Inteligjence - IQ Test nga KriTere.com

 • App Name
  Test Inteligjence - IQ Test nga KriTere.com
 • Package Name
  com.gtg_piramid.Fakt_App
 • Updated
  December 3, 2018
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  8.0
 • Developer
  1Fakt Apps
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  1367 Route de l'Aeroport G2G 1G5 Quebec, QC, Canada
 • Google Play Link

1Fakt Apps Show More...

1FAKT.com: Test Inteligjence 0.2 APK
1Fakt Apps
1FAKT.com Application with IQ Test in AlbanianLanguage.Test Inteligjence krijuar nga psikologët.Trainoni trurin për Memorje, Vëmendje dhe më shumë. Aplikacionipërshtatet me performancën tuaj. Bëni përditë testin i cili juofron pyetje të reja që mbulojnë mangësitë e njohurive tuaja. Kytest mban në alertë dhe përmirëson sistemin tuaj konjitiv.SHKENCA PAS KETIJ APLIKACIONI TE 1FAKTKy është një test me njohuri të përgjithshme i cili ështëkrijuar nga psikologët e studios "One Heart" në bashkëpunim mesitin Shqiptar më popullor përsa i përket testeve psikologjike dhekuizeve logjike 1FAKT.Ky aplikacioni bazohet në ushtrimet konjitive dheneuropsikologjike. Aplikacioni vë në provë inteligjencën tuaj tëpërgjithshme me pyetje specifike nga fushat më të rëndësishme tëjetës si Matematika, Gjeografia, Artet, Sporti, Politika, historiaetj.Aplikacioni përban me mijëra pyetje të cilat do bëjnë të mundurjo vetëm të masni kapacitetin e trurit tuaj por edhe ta zgjeroniatë me njohuri të reja.Specifikime:• Aplikacion ekskluzivisht Shqip• Përfshin pyetje inteligjente nga kulturat dhe historitë e tëgjitha trevave Shqipfolëse.• Pyetje të formuluara nga profesionistë seriozë të fushës sëpsikologjisë dhe lojërave trajnuese të mendjes.• Sasi e konsiderueshme pyetjesh me variacion të madh të fushave tëveprimit.• Pamja e aplikacionit është shumë e thjeshtë dhe ai është tëpër ilehtë për tu përdorur me shumë shkallë vështirësie për pyetjet._____________________________________Krijuar me përkushtim e dedikim atdhetar nga 1FAKT dhe StudioPsikologjike One Heart_____________________________________Na vizitoni në: http://www.1fakt.com/_____________________________________Për cfarëdo informacioni na kontaktoni në: info@1fakt.com
Horoskopi Ditor Shqip 0.1 APK
1Fakt Apps
Përmes këtij aplikacioni ju mund tëinformoheninë gjuhën tonë të dashur Shqipe ditë pas dite mbi fatinqë yjen kanëvendosur mbi ju. Përpos Horoskopit Ditor në këtëaplikacion ju mundtë gjeni edhe shumë artikuj mbi shenjën tuaj tëpreferuar si dheshenja të ndryshme të horoskopit dhekarakteristikat e tyre.Astrologjia ka një rol të veçantë në jetën e njerëzve e cilarrjedhqë nga kohët e lashta e deri në ditët e sotme. Kjo shkencënjë kohëka qenë një shkencë më e përparuara në civilizimin enjerëzimit.Shërbimin e astrologjisë e kanë shumë përsona shembullkryetarët eshteteve më të zhvilluara në botë, drejtorë, biznismentë ndryshëmetj.Horoskopi është parashikimi i pozicionimit të yjeve dhe ndikimiityre në çdo person, në mënyrë që të parashikohet fati i çdopersoniqë është lindur në nje ditë të caktuar. Në faqen tonë mundtëinformoheni për këto lloje të horoskopit shqip dhe gjithashtupërtë gjitha shenjat e horoskopit: ditor, javor, mujor, vjetordhegjithashtu tashmë në faqen tonë gjindet edhe horoskopikinez.Specifikime:• Aplikacion ekskluzivisht Shqip• Përfshin horoskopin ditor, javor, mujor dhe vjetor.• Përfshin informacione mbi Zodiakun Kinez si dhe ZodiakunmujorKinez.• Përfshin përputhshmërine e shenjave me njera tjetrën bazuarnëZodiakun Perëndimor dhe atë Lindor.• Pamja e aplikacionit është shumë e thjeshtë dhe ai është tëpërilehtë për tu përdorur. Nëse kini vështirësi na kontaktoni parasetë lini një vlerësim të dobët. Faleminderit për mirëkuptimindhevlerësimin e punës tonë patriotike._____________________________________Krijuar me përkushtim e dedikim atdhetar nga 1FAKT.com_____________________________________Na vizitoni në: http://www.1fakt.com/_____________________________________Për cfarëdo informacioni na kontaktoni në: info@1fakt.com
MBLESERI.com - Njohje - Lidhje - Dashuri - Martese 1.0 APK
1Fakt Apps
Mbleseri është siti web i takimeve online më i suksesshëm nëtrevatShqiptare.Historiku i Mbleseri fillon në vitin 1999 dhegjatëkëtyre viteve transformimi të vazhdueshëm ne kemi ofruarnjëshërbim të shkëlqyer si agjensi martesore. Mes qindramijëraklientëve të Mbleseri, ne jemi krenarë të përmendim një racioprej81% suksesi në krijimin e lidhjeve serioze dashurore dhe akomamëtepër, një nivel prej 50% të tyre që kanë kaluar në fejesaapomartesa (Shifrat mund të jenë edhe më të larta por jeminëpamundësi për të ndjekur të gjitha marrëdhëniet qëzhvillohenbrenda sitit tonë për arsye sekrecie).Duke filluar ngaviti 2006siti ynë ofron gjithashtu shërbime për komunitetin Gay nëShqipëridhe kudo në Botë. Siti ynë qe i pari që mori në konsideratekëtështresë të shoqërisë Shqiptare dhe ne për këtë jemikrenar.Mesregjistrantëve tanë bëjnë pjesë natyrisht shumë ShqiptarëtëShqipërisë dhe të emigracionit dhe gjithashtu Shqiptarë ngatrevatShqip folëse si Kosova, Maqedonia apo Mali Zi. Por, sidomospasvitit 2010 ka pasur një interes të jashtëzakonshëm nga ana etëhuajve për femrat dhe meshkujt Shqiptarë. Në këto kushte siti yneuadataptua duke u ofruar tashme në mbi 10 gjuhë të ndryshme tëbotësshumë të njohura e të përdorura edhe mes Shqiptarëve. Kjo u bëemundur në bashkëpunim me partnerin tonë Britanik me famëbotëroreDatingbuddies.co.uk me të cilin Mbleseri ka njëpartneritetekskluziviteti në të gjitha trojet Shqip folëse.Ne nukmund t' jugarantojmë sukses, por mund t' ju garantojmë se do t' jutrajtojmëme dedikim e ndershmëri. Suksesi juaj varet krejtësisht nëfaktinse sa tërheqës Ju konsiderojnë partnerët tuaj potencial. EdheJunuk do tërhiqeni nga të gjitha profilet e ofruara në sitintoneweb, por mes atyre profileve që do Ju tërheqin, mund të jetënjeriui ëndërrave tuaja. Pikërisht për këtë njeri të vetëm, merrvlera tëplota puna jonë dhe i gjithë procesi që zhvillohet nëMbleseri.com.
Teste Psikologjike, Kuize Logjike e Lojra Edukuese 16.0 APK
1Fakt Apps
Shtoni inteligjencën tuaj përditë! Mijëra fakte interesante, lojrainteligjente, teste psikologjike dhe kuize logjike. Me krenariShqip për të gjithë Shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zidhe natyrisht Shqipërisë. Trainoni trurin për Memorje, Vëmendje dhemë shumë. Aplikacioni përshtatet me performancën tuaj. Bëni përditëtestet të cilat ju ofrojnë pyetje të reja që mbulojnë mangësitë enjohurive tuaja. Ky test mban në alertë dhe përmirëson sistemintuaj konjitiv. SHKENCA PAS KETIJ APLIKACIONI TE 1FAKT Ky është njëaplikacion me njohuri të përgjithshme i cili është krijuar ngapsikologët e studios "One Heart" në bashkëpunim me sitin Shqiptarmë popullor përsa i përket testeve psikologjike dhe kuizeve logjike1FAKT.al Ky aplikacioni bazohet në ushtrimet konjitive dheneuropsikologjike. Aplikacioni vë në provë inteligjencën tuaj tëpërgjithshme me pyetje specifike nga fushat më të rëndësishme tëjetës si Matematika, Gjeografia, Artet, Sporti, Politika, historiaetj. Aplikacioni përban me mijëra pyetje të cilat do bëjnë tëmundur jo vetëm të masni kapacitetin e trurit tuaj por edhe tazgjeroni atë me njohuri të reja. Specifikime: • Aplikacionekskluzivisht Shqip • Përfshin pyetje inteligjente nga kulturat dhehistoritë e të gjitha trevave Shqipfolëse. • Pyetje të formuluaranga profesionistë seriozë të fushës së psikologjisë dhe lojëravetrajnuese të mendjes. • Sasi e konsiderueshme pyetjesh me variaciontë madh të fushave të veprimit. • Pamja e aplikacionit është shumëe thjeshtë dhe ai është tëpër i lehtë për tu përdorur me shumëshkallë vështirësie për pyetjet._____________________________________ Krijuar me përkushtim ededikim atdhetar nga 1FAKT dhe Studio Psikologjike One Heart_____________________________________ Na vizitoni në:http://www.1fakt.al/ _____________________________________ Përcfarëdo informacioni na kontaktoni në: info@1fakt.al
Test Inteligjence - IQ Test nga KriTere.com 8.0 APK
1Fakt Apps
KriTere.com App with IQ Test in Albanian Language. TestInteligjence krijuar nga psikologët. Trainoni trurin për Memorje,Vëmendje dhe më shumë. Aplikacioni përshtatet me performancën tuaj.Bëni përditë testin i cili ju ofron pyetje të reja që mbulojnëmangësitë e njohurive tuaja. Ky test mban në alertë dhe përmirësonsistemin tuaj konjitiv. SHKENCA PAS KETIJ APLIKACIONI TE KriTere Kyështë një test me njohuri të përgjithshme i cili është krijuar ngapsikologët e studios "One Heart" në bashkëpunim me sitin Shqiptarmë popullor përsa i përket testeve psikologjike dhe kuizeve logjikeKriTere.com Ky aplikacioni bazohet në ushtrimet konjitive dheneuropsikologjike. Aplikacioni vë në provë inteligjencën tuaj tëpërgjithshme me pyetje specifike nga fushat më të rëndësishme tëjetës si Matematika, Gjeografia, Artet, Sporti, Politika, historiaetj. Aplikacioni përban me mijëra pyetje të cilat do bëjnë tëmundur jo vetëm të masni kapacitetin e trurit tuaj por edhe tazgjeroni atë me njohuri të reja. Specifikime: • Aplikacionekskluzivisht Shqip • Përfshin pyetje inteligjente nga kulturat dhehistoritë e të gjitha trevave Shqipfolëse. • Pyetje të formuluaranga profesionistë seriozë të fushës së psikologjisë dhe lojëravetrajnuese të mendjes. • Sasi e konsiderueshme pyetjesh me variaciontë madh të fushave të veprimit. • Pamja e aplikacionit është shumëe thjeshtë dhe ai është tëpër i lehtë për tu përdorur me shumëshkallë vështirësie për pyetjet._____________________________________ Krijuar me përkushtim ededikim atdhetar nga KriTere.com dhe Studio Psikologjike One Heart_____________________________________ Na vizitoni në:http://www.kritere.com/ _____________________________________ Përcfarëdo informacioni na kontaktoni në: info@1fakt.al
Jeta Osh Qef (JOQ.al) vs 1Fakt 4.0 APK
1Fakt Apps
Ky app është një ekran ku mund të shfletoni dhe krahasoni sitinmëtë njohura Shqiptare Jeta Osh Qef (JOQ.al) vs 1Fakt. Ky app nukkaasnjë të drejtë dhe nuk ka asnjë kontroll mbi përmbajtjen esiteveqë shfaqen në këtë app. Të gjitha materialet janë edrejtëekskluzive e siteve që i publikojnë. Ky App është njëeksperimentsocial ku maten trended e interesit online tëShqiptarëve,Kosovarëve, Malazezëve apo kujtdo tjetër që flet Shqip.
Free Forex Signals & Analysis from 1Fakt.co.uk 7.0 APK
1Fakt Apps
We provide our community with strategies andtrading opportunities in the most intuitive and easy way we can. Weoffer all the tools you need to turn your money into successfulinvestments. Get free trading signals, daily market insights, tips,the best educational resources, social trading and much more...Forex trading signal systems are used by Forex traders all over theworld to aid them in making critical decisions about their trades.They are one of the most important tools a Forex trader has andalmost all traders choose to use them in one way or another. Thereare many types of Forex signals systems, some are offered for freewhile others for a fee but take in mind that a trustworthy serviceshould include information about Take Profit and Stop Lossconfigurations. Consider testing your skills on a demo accountbefore purchasing access to a signals system so as not to throwyour money away. Here at 1Fakt you can get access to an advancedand professional signals service for free! Sound alerts, livee-mail notifications and a trading course are some the awesomeextra features that are available to 1Fakt’ premium Forex signalsusers.Signal systems have become very popular among Forex traders and yetwe encourage you to verify the trustworthiness of the system beforemaking an expensive commitment. As mentioned above, using a freesignals system with a demo account is a great way to test yourability to earn money before risking any real money out of yourpocket. Once you feel comfortable that you can earn money with yourdemo account feel free to move on to a real account and make somereal money.So how does the fx signals system actually work?Every Forex signals system is unique and relies on a differentanalysis of the market but overall there are two main methods whichguide the market experts who produce the signals. The first is atechnical analysis of the market including all the past informationabout the price and trend that is available. The second is based oncurrent events and the analysis of how they might affect the priceaction over short and long periods of time.Some signal systems are based on an automated computer analysis ofthe market. An experienced trader teaches the automated system howto react to different events and the system produces the signals onits own. A major upside of this kind of system is that it excludesthe negative effects of human psychology which might affect ahuman’s judgment and cause him to make a wrong decision. Thedownside is of course the loss of actual human judgment and theinflexibility of a computer system.The 1Fakt’ signals system is based on trading analysts who inserttheir decisions directly into the system and turn them intobuy/sell signals. At 1Fakt we base our signals mainly on technicalindicators which are followed very closely by our experts alongsidewith a fundamental analysis of the market and trend. ‘Support andResistance Levels’, ‘Fibonacci Levels’, ‘Bollinger Bands’,‘Breakouts’, ‘2 Moving Averages’, ‘Oscillators’ (trenddeterminers), and ‘Stochastic Lines’ (overbought/oversoldindicators) are the technical indicators favored by ouranalysts.Forex signals are online trading alerts which provide the latestmarket information about trading opportunities on the major foreigncurrency pairs. Our signals service allows you to follow and copythe trading actions taken by 1Fakt' top-performing analysts.Our analysts use a wide range of tools, indicators, techniques andtrading strategies in order to get the best possible results. Someof these indicators include: support and resistance levels, movingaverages, candlestick patterns etc. while other trading strategiesinclude hedging, arbitrage, trading the news, price action andmarket sentiment and trading the central banks etc.
Football and all Sports Live Streaming Online 6.0 APK
1Fakt Apps
See sport live on mobile. See all the most important matches andevents. The main features include football and most sports scores,results and news. Watch the best live coverage of your favoritesports: football, golf, rugby, tennis, F1, boxing, etc.
Loading...