1.5.1 / January 27, 2016
(4.6/5) (401)
Loading...

Description

Thần Điêu Đại Hiệp 3D - Võ Lâm Tranh Bá làgame nhập vai kết hợp thẻ bài đặc sắc, được chuyển thể từ tuyệt tácKiếm hiệp Kim Dung với tạo hình nhân vật 3D người thật, duy nhấttrên thị trường. Nhanh chóng mê hoặc game thủ bởi những đặcsắc:
* Hội tụ trọn bộ nhân vật võ lâm trong tiểu thuyết cùng tên như:Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Độc Cô Cầu Bại, Kim Luân Pháp Vương…
* Đặc biệt còn quy tụ hàng trăm hiệp khách danh bất hư truyền:Trương Vô Kỵ, Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự, Đông Tà, Tây Độc, NamĐế, Bắc Cái, Tứ Đại Pháp Vương của Minh Giáo…
* Chiến đấu hoàn toàn 3D với góc quay 360 độ giúp người chơi hoàntoàn có thể thưởng thức dưới mọi góc nhìn.
* Hàng trăm tuyệt kỹ võ công độc đáo và được mô phỏng theo đúngnguyên tác như: Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Lăng Ba Vi Bộ,Hàng Long Thập Bát Chưởng, Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng…
* Boss Thế giới Đông Phương Bất Bại - Đồ Ma Chiến uy trấn thiênhạ!
* Hoa Sơn luận kiếm, tranh bá đoạt phù.
* Chiến đấu Đồng nhân trận & Kháng Kim hàng ngày.
* Shop vật phẩm phong phú hỗ trợ tối đa đối với người chơi.
* Hệ thống phụ bản đa dạng, đặc sắc tái hiện lại thế giới võ lâm kỳhiệp.
* Hệ thống Nhân duyên đặc biệt giúp tăng cường chiến lực cho độihình.
* Hệ thống phần thưởng hấp dẫn – Ưu đãi VIP khủng.
* Chuỗi nhiệm vụ đa dạng, với độ khó tăng dần.
* PK khốc liệt với những trận đấu thư hùng.
* Bang hội đặc sắc với nhiều tính năng hấp dẫn

------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE VER 1.6.0 THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP 3D
------------------------------------------------------------------------------------------
* Chính Tà Tranh Bá – Tổ đội chiến 25vs25
* Vòng quay may mắn – nhận Hiệp hồn & Nguyên liệu hiếm
* Võ hiệp chi lộ - mini game đổ xúc xắc vừa chơi vừa đua TOP
* Hảo hữu – kết giao huynh đệ, chém gió xuyên đêm
* BXH Chiến lực, Hoa Sơn luận kiếm, Phú cường,…

------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE VER 1.4.0 VÕ LÂM TRANH BÁ
------------------------------------------------------------------------------------------
* Hệ thống Trang bị từ võ lâm truyền kỳ.
* Tính năng Cường hoá trang bị - tăng trưởng các thuộc tính cơbản.
* Tiến cấp trang bị - phá bỏ giới hạn cường hoá thông thường, giúptrang bị đạt phẩm chất mới và đổi màu.
* Tẩy luyện trang bị - rèn để tạo ra thuộc ẩn tính hiếm có bên cạnhcác chỉ số cơ bản.
* Thần luyện trang bị - sử dụng thiên thạch thay hình đổi dạngtrang bị, cường tăng các chỉ số cơ bản!
* Bảo thạch - khảm nạm các loại đá quý vào trang bị, giúp chiến lựcmạnh lên đáng kể.

Website: www.vltb.vn
Fanpage: www.facebook.com/vltb.vn
Group thảo luận: www.facebook.com/groups/volamtranhba

Condor Heroes 3D - Lam VoTranh Ba is RPG combines signature cards, masterpiece adapted fromJin Yong Earn agreement with 3D characters forming real people,unique in the market. Quickly enchanted by the unique gamers:
* Convergence Modular martial character in the novel, such as:Ocean Too, Bruce Female, dugu qiubai, Kim Luan Holiness ...
* Special agreements also gathered hundreds of television guestlist any damage: Zhang Wuji, Text Style, Hu Truc, Union Project,Eastern Express, West Single, Nam De, North Cai, Sichuan Universityof Ming Holiness Church ...
* Full 3D Fight with 360 degree rotation helps players can fullyenjoy under all angles.
* Hundreds of unique martial arts great skills and is modeled onthe principle as: Clerk of Circuit Sword, Nhat Duong Chi, Lang BaVi Department, Long Item Eighteen Attorney, Attorney General HonTones Fuel Standard ...
* World Boss Dongfang Bubai - Reliable Supplies Ma Chien galaxytown!
* Comments for Son Hoa, paintings promote proper disposal.
* Fight & Resistance Kim Dong's daily battles.
* Shop items ample support up to players.
* Subsystem of diverse and unique world replayed martial halfperiod.
* The system's special affinity enhances combat power to thelineup.
* System lucrative rewards - Offer VIP crisis.
* Chain diverse tasks, with increasing difficulty.
* PK fierce battle with the epic.
* Groups featured with many attractive features

------------------------------------------------------------------------------------------
VER 1.6.0 UPDATE Condor Heroes 3D
------------------------------------------------------------------------------------------
* The Ta Tranh Ba - The teams battle 25vs25
* Turnover lucky - get agreement Raw Soul & Rare
* Martial spend half highway - mini dump dice game have fun whileracing TOP
* Friends - fraternal association, wind slashed through thenight
* Potency Chart United Paints comment for Phu intensity, ...

------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE VER 1.4.0 COMPETITION COMING BA VO
------------------------------------------------------------------------------------------
* System Armed Swordsman from.
Feature enhancement equipment - growth of basic properties.
* PhD level equipment - breaking the constraints of commonbuilding, help achieve a new quality equipment anddiscolored.
* Disinfect equipment training - forged to create exceptionalproperties of hidden beside the underlying index.
* Spirit training equipment - used meteorite transformed equipped,strengthening basic stat boosts!
* Make fossil - encrusted with precious stones inlaid into theequipment, help combat force significantly.

Website: www.vltb.vn
Fanpage: www.facebook.com/vltb.vn
Group discussion: www.facebook.com/groups/volamtranhba

App Information Thần Điêu Đại Hiệp 3D VLTB

 • App Name
  Thần Điêu Đại Hiệp 3D VLTB
 • Package Name
  com.vtc.mobile.vltb
 • Updated
  January 27, 2016
 • File Size
  154M
 • Requires Android
  Android 3.2 and up
 • Version
  1.5.1
 • Developer
  TT Giải trí thể thao
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  Email myparisdream@gmail.com
  Bet Lucky Center Ha Noi Vietnam
 • Google Play Link

TT Giải trí thể thao Show More...

Thần Điêu Đại Hiệp 3D VLTB 1.5.1 APK
Thần Điêu Đại Hiệp 3D - Võ Lâm Tranh Bá làgame nhập vai kết hợp thẻ bài đặc sắc, được chuyển thể từ tuyệt tácKiếm hiệp Kim Dung với tạo hình nhân vật 3D người thật, duy nhấttrên thị trường. Nhanh chóng mê hoặc game thủ bởi những đặcsắc:* Hội tụ trọn bộ nhân vật võ lâm trong tiểu thuyết cùng tên như:Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Độc Cô Cầu Bại, Kim Luân Pháp Vương…* Đặc biệt còn quy tụ hàng trăm hiệp khách danh bất hư truyền:Trương Vô Kỵ, Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự, Đông Tà, Tây Độc, NamĐế, Bắc Cái, Tứ Đại Pháp Vương của Minh Giáo…* Chiến đấu hoàn toàn 3D với góc quay 360 độ giúp người chơi hoàntoàn có thể thưởng thức dưới mọi góc nhìn.* Hàng trăm tuyệt kỹ võ công độc đáo và được mô phỏng theo đúngnguyên tác như: Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Lăng Ba Vi Bộ,Hàng Long Thập Bát Chưởng, Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng…* Boss Thế giới Đông Phương Bất Bại - Đồ Ma Chiến uy trấn thiênhạ!* Hoa Sơn luận kiếm, tranh bá đoạt phù.* Chiến đấu Đồng nhân trận & Kháng Kim hàng ngày.* Shop vật phẩm phong phú hỗ trợ tối đa đối với người chơi.* Hệ thống phụ bản đa dạng, đặc sắc tái hiện lại thế giới võ lâm kỳhiệp.* Hệ thống Nhân duyên đặc biệt giúp tăng cường chiến lực cho độihình.* Hệ thống phần thưởng hấp dẫn – Ưu đãi VIP khủng.* Chuỗi nhiệm vụ đa dạng, với độ khó tăng dần.* PK khốc liệt với những trận đấu thư hùng.* Bang hội đặc sắc với nhiều tính năng hấp dẫn------------------------------------------------------------------------------------------UPDATE VER 1.6.0 THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP 3D------------------------------------------------------------------------------------------* Chính Tà Tranh Bá – Tổ đội chiến 25vs25* Vòng quay may mắn – nhận Hiệp hồn & Nguyên liệu hiếm* Võ hiệp chi lộ - mini game đổ xúc xắc vừa chơi vừa đua TOP* Hảo hữu – kết giao huynh đệ, chém gió xuyên đêm* BXH Chiến lực, Hoa Sơn luận kiếm, Phú cường,…------------------------------------------------------------------------------------------UPDATE VER 1.4.0 VÕ LÂM TRANH BÁ------------------------------------------------------------------------------------------* Hệ thống Trang bị từ võ lâm truyền kỳ.* Tính năng Cường hoá trang bị - tăng trưởng các thuộc tính cơbản.* Tiến cấp trang bị - phá bỏ giới hạn cường hoá thông thường, giúptrang bị đạt phẩm chất mới và đổi màu.* Tẩy luyện trang bị - rèn để tạo ra thuộc ẩn tính hiếm có bên cạnhcác chỉ số cơ bản.* Thần luyện trang bị - sử dụng thiên thạch thay hình đổi dạngtrang bị, cường tăng các chỉ số cơ bản!* Bảo thạch - khảm nạm các loại đá quý vào trang bị, giúp chiến lựcmạnh lên đáng kể.Website: www.vltb.vnFanpage: www.facebook.com/vltb.vnGroup thảo luận: www.facebook.com/groups/volamtranhbaCondor Heroes 3D - Lam VoTranh Ba is RPG combines signature cards, masterpiece adapted fromJin Yong Earn agreement with 3D characters forming real people,unique in the market. Quickly enchanted by the unique gamers:* Convergence Modular martial character in the novel, such as:Ocean Too, Bruce Female, dugu qiubai, Kim Luan Holiness ...* Special agreements also gathered hundreds of television guestlist any damage: Zhang Wuji, Text Style, Hu Truc, Union Project,Eastern Express, West Single, Nam De, North Cai, Sichuan Universityof Ming Holiness Church ...* Full 3D Fight with 360 degree rotation helps players can fullyenjoy under all angles.* Hundreds of unique martial arts great skills and is modeled onthe principle as: Clerk of Circuit Sword, Nhat Duong Chi, Lang BaVi Department, Long Item Eighteen Attorney, Attorney General HonTones Fuel Standard ...* World Boss Dongfang Bubai - Reliable Supplies Ma Chien galaxytown!* Comments for Son Hoa, paintings promote proper disposal.* Fight & Resistance Kim Dong's daily battles.* Shop items ample support up to players.* Subsystem of diverse and unique world replayed martial halfperiod.* The system's special affinity enhances combat power to thelineup.* System lucrative rewards - Offer VIP crisis.* Chain diverse tasks, with increasing difficulty.* PK fierce battle with the epic.* Groups featured with many attractive features------------------------------------------------------------------------------------------VER 1.6.0 UPDATE Condor Heroes 3D------------------------------------------------------------------------------------------* The Ta Tranh Ba - The teams battle 25vs25* Turnover lucky - get agreement Raw Soul & Rare* Martial spend half highway - mini dump dice game have fun whileracing TOP* Friends - fraternal association, wind slashed through thenight* Potency Chart United Paints comment for Phu intensity, ...------------------------------------------------------------------------------------------UPDATE VER 1.4.0 COMPETITION COMING BA VO------------------------------------------------------------------------------------------* System Armed Swordsman from.Feature enhancement equipment - growth of basic properties.* PhD level equipment - breaking the constraints of commonbuilding, help achieve a new quality equipment anddiscolored.* Disinfect equipment training - forged to create exceptionalproperties of hidden beside the underlying index.* Spirit training equipment - used meteorite transformed equipped,strengthening basic stat boosts!* Make fossil - encrusted with precious stones inlaid into theequipment, help combat force significantly.Website: www.vltb.vnFanpage: www.facebook.com/vltb.vnGroup discussion: www.facebook.com/groups/volamtranhba
Loading...