1.0.10 / October 10, 2017
(4.5/5) (15)

Description

วัตถุประสงค์ของ App : MIO แอพลิเคชัน MIO (Mindfulness inOrganization) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกจิตโดยมีทั้งโปรแกรมช่วยเตือนสติระหว่างวัน เสียงและบทนำการฝึกสมาธิ และBody Scan เพื่อฝึกสติกับการรับรู้ความรู้สึกบนร่างกาย โดยแอพลิเคชันMIO ประกอบด้วย- เสียงเตือนการฝึกสติระหว่างวัน-เสียงการนำสมาธิก่อนและหลังเลิกงาน- บทนำสมาธิก่อนและหลังเลิกงาน-บทนำสมาธิก่อนการประชุมและกติกาการประชุม- บทนำการฝึก Body Scan-บทนำสติเมตตาและให้อภัยผู้อื่นThe purpose of the App: MIOApplicationMIO (Mindfulness in Organization) is intended to be used as a toolfor spiritual practice. The entire program will warn today. Audioand Introduction to Meditation and Mindfulness Body Scan for theperception of the body.The application consists of MIO.- BeepMindfulness during the day.- voice guided meditation before andafter work.- Introduction to meditation before and after work.-Introduction to meditation before the meeting and conventionrules.- Introduction to Coaching Body Scan- Introduction conscious,compassionate and forgiving others.

App Information Thai MIO

 • App Name
  Thai MIO
 • Package Name
  com.plussoft.sati
 • Updated
  October 10, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.10
 • Developer
  3PLUS SOFT Co.,Ltd.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  บริษัท ทรีพลัส ซอฟท์ จำกัด 123 ซอยบางกระดี่ 8 แขวงแสมดำ เชตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3plussoft Co.,Ltd. 123 Bangkradee Rd., Soi 8 Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
 • Google Play Link

3PLUS SOFT Co.,Ltd. Show More...

ThaiRoute 1.0 APK
ไทยรูท App จองตั๋วรถทัวร์ทั่วประเทศไทย จากผู้ให้บริการรถร่วมมากกว่า20 ราย สามารถตรวจสอบเที่ยวรถ และจองที่นั่งได้ได้ทันทีโดยรองรับระบบชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส หรือบัตรเครดิต Visa,Master Feature -ค้นหาเที่ยวรถที่เปิดให้บริการตามวัน-เวลาที่ต้องการเดินทาง -แสดงเส้นทาง มาตรฐานรถ ราคา และเวลาเดินทาง -สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการ - ชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสหรือบัตรเครดิต - ระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่าน Push MessageRuth TicketApp Thailand tour around the country. More than 20 participantsfrom the car to check on the car. And book your seat now. BySupport Payment Counter Service. Or credit card, Visa,Master.Feature.- Find a car that starts the day - time to go.- Showthe standard car, and travel time.- You can choose the seats youwant.- Payment Counter Service. Or credit card.- News alerts viaPush Message.
เพชรประเสริฐ 1.0 APK
เพชรประเสริฐทัวร์ Feature -แสดงเที่ยวรถที่ให้บริการของบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ -ค้นหาเที่ยวรถที่เปิดให้บริการตามวัน-เวลาที่ต้องการเดินทาง -แสดงเส้นทาง มาตรฐานรถ ราคา และเวลาเดินทาง -สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการ - ชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสหรือบัตรเครดิต - ระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่าน Push MessageNoble Diamondtour.Feature.- Express bus service to the precious diamond tour.-Find cheap car to open the day - time to go.- Shows the standardcar, and travel time.- You can choose the seat you want.- PaymentCounter Service. Or credit card.- News alerts via Push Message.
Quality in-Touch APK
Quality intouch Bumrungradเป็น Application ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริการและการดูแลผู้ป่วย ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานผู้เชี่ยวทางทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริการและดูแลผู้ป่วยและผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปสู่การตกผลึกเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยที่มุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศQualityintouch BumrungradApplication is used in the exchange. Knowledge ofquality And safety of service and patient care. Provides anattractive, modern atmosphere of mutual learning and support staffworker. The rapids of the quality and safety of services andpatient care. And senior management To lead to the crystallizationof a new knowledge to enhance the quality and safety commitment toresults is excellent.
Smart FMS 1.9 APK
Facilty Management Service (FMS)บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติอุปกรณ์ ,ออกฉลาก แสดงผลการตรวจ , วันที่ตรวจ , ผู้ตรวจ , barcode บนสติกเกอร์โดยรองรับงานดังต่อไปนี้- ระบบก๊าซทางการแพทย์-ระบบประปกและสุขาภิบาล- ระบบปรับอากาศ- ระบบไฟฟ้า-ระบบอัคคีภัยFacilty Management Service (FMS)Data recording devicerecords, the label display, the inspector, inspector, barcodesticker on the handle below.- Medical gas system- The cover systemand sanitation- air conditioning system- electrical system- Fire
iLearn iGrow 2017 APK
iLearn-iGrow (V2) เป็น Appสำหรับเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากรบำรุงราษฎร์จำกัดKey Features :-แสดงข่าวสารและข้อมูลประชาสัมพันธ์-แสดงรายละเอียดการอบรม และการสัมมนา-แสดงการลงคะแนนเสียง หรือออกเสียงโดยผู้ฟัง, ผู้ชมหรือผู้ร่วมกิจกรรม-ร่วมสนุกกับกิจกรรม แบบสอบถาม, การทดสอบ และ การสำรวจiLearn-iGrow (V2) App isa tool for learning and personal development of its staffdevelopment center Bumrungrad International Limited.Key Features:- Show News and Public Information- Details of the workshops and seminars.- Show ballot Or voting by listeners, viewers orparticipants.- Participate in the questionnaires, surveys and tests.
Rayong Tour 1.0 APK
ระยองทัวร์ App จองตั๋วรถทัวร์ สามารถตรวจสอบเที่ยวรถและจองที่นั่งได้ได้ทันที โดยรองรับระบบชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสหรือบัตรเครดิต Visa, Master Feature -ค้นหาเที่ยวรถที่เปิดให้บริการตามวัน-เวลาที่ต้องการเดินทาง -แสดงเส้นทาง มาตรฐานรถ ราคา และเวลาเดินทาง -สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการ - ชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสหรือบัตรเครดิต - ระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่าน Push MessageRayong TourBus Ticket App. You can check trip Book your seat now The systemsupports payment via counter service. Or credit card, Visa,MasterFeature- Find a car trip that starts on the day - time totravel.- Shows the standard price and travel time.- You can chooseyour preferred seat- Payment Counter Service. Or credit card- Newsalerts via Push Message.
PharmCare Note 1.8 APK
เนื่องจากในปัจจุบัน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ( โอสถศาลา )ได้จัดให้มีบริการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( medicationTherapy Management )เพื่อค้นปัญหาและแก้ปัญหาในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาหลายรายการ หรือกลุ่มยาที่ต้องเฝ้าระวังทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายการรักษาลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์และลดปัญหาจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆซึ่งในการดำเนินการปัจจุบันการเก็บประวัติเหล่านี้ได้จัดทำเป็นเอกสารแฟ้มประวัติผู้ป่วย (Patient Profile )และมีบันทึกหรือสมุดประจำตัวผู้ป่วยให้ไว้กับผู้ป่วยเพื่อใช้บันทึกผลการติดตามดูแล แก้ไขปัญหาโดยเภสัชกรตลอดจนการบันทึกค่าผลตรวจต่างๆเมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลและสมุดบันทึกประจำตัวเล่มนี้ผู้ป่วยจะต้องนำมาทุกครั้งที่มาปรึกษาที่สถานปฏิบัติการฯ ( โอวถศาลา )และนำไปแสดงให้แพทย์ผู้รักษาได้พิจารณาผลของการใช้ยาและปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลาของการรอพบแพทย์แต่ละเดือนในการนี้..นิสิตปี 6ที่ฝึกงานที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได้ร่วมกันคิดนวัตกรรมในการจัดทำแอพพลิเคชั่น “PharmCare Note” ขึ้นแทนสมุดบันทึกประจำตัวผู้ป่วย(ที่เป็นเล่ม) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบันทึก ค่าความดันโลหิตหรือค่าน้ำตาลในเลือด โดยที่เภสัชกรที่ดูแลสามารถติดตามผลค่าต่างๆโดยผู้ป่วยไม่ต้องมาที่ร้านยาตลอดจนการสรุปรายงานปัญหาและการแก้ไขโดยเภสัชกรทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองได้ตลอดเวลาสะดวกต่อการพกพาและใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเรื่องยาและใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของการรักษาNowadaysCommunity Pharmacy (dispensary) has provided care services topatients with chronic use of medications (medication TherapyManagement) to find the problem and solve the problem of drug usein chronic disease. Patients who require multiple medications. Ordrug surveillance. In order to be effective as a therapeutictarget. Reduce the incidence of adverse events and reduce the useof medications and other supplements. The current operation Thehistory of these patients had a documented history file (PatientProfile) and a record book of the patient or to the patient. Torecord the follow-up care. Edited by pharmacists As well asrecording the test results when the patient has been examined bythe hospital. And diary items, the patient must be taken every timeyou consult the site operating company (Oh, if City Hall) and toshow the doctor has to consider the consequences of drug use andthe problems during the period. waiting for the doctor each month.In doing this.. The six-year undergraduate student at the CommunityPharmacy has shared innovative ideas to make the app function"PharmCare Note" in the patient diary. (The book) for ease ofrecording. Blood Pressure Or the blood sugar The pharmacist careCan result in the patient having to come to the pharmacy. Thereport outlining the problem and corrected by the pharmacist. Thepatients to access their own health information at any time.Convenient to carry And is used as a medium of communicationbetween medical staff and patients, resulting in patients beingcared for drugs and drug use more effectively meet the goals oftreatment.
Thai MIO 1.0.10 APK
วัตถุประสงค์ของ App : MIO แอพลิเคชัน MIO (Mindfulness inOrganization) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกจิตโดยมีทั้งโปรแกรมช่วยเตือนสติระหว่างวัน เสียงและบทนำการฝึกสมาธิ และBody Scan เพื่อฝึกสติกับการรับรู้ความรู้สึกบนร่างกาย โดยแอพลิเคชันMIO ประกอบด้วย- เสียงเตือนการฝึกสติระหว่างวัน-เสียงการนำสมาธิก่อนและหลังเลิกงาน- บทนำสมาธิก่อนและหลังเลิกงาน-บทนำสมาธิก่อนการประชุมและกติกาการประชุม- บทนำการฝึก Body Scan-บทนำสติเมตตาและให้อภัยผู้อื่นThe purpose of the App: MIOApplicationMIO (Mindfulness in Organization) is intended to be used as a toolfor spiritual practice. The entire program will warn today. Audioand Introduction to Meditation and Mindfulness Body Scan for theperception of the body.The application consists of MIO.- BeepMindfulness during the day.- voice guided meditation before andafter work.- Introduction to meditation before and after work.-Introduction to meditation before the meeting and conventionrules.- Introduction to Coaching Body Scan- Introduction conscious,compassionate and forgiving others.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.5 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered