1.3 / September 23, 2018
(4.7/5) (56)
Loading...

Description

แอปพลิเคชัน "Thai Prayer บทสวดมนต์" รวบรวมบทสวดมนต์และคาถามงคลต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้ที่เดียวโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Offline) ฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้- เพิ่มบทสวดมนต์ที่ใช้บ่อยไว้ในรายการโปรด (Favorite) -เลื่อนบทสวดมนต์อัตโนมัติ - ปรับความเร็วการเลื่อนบทสวดมนต์ -ปรับขนาดตัวอักษร - ระบบค้นหาบทสวดมนต์ ตัวอย่างบทสวดมนต์ต่างๆ ได้แก่- บทบูชาพระรัตนตรัย - บทนมัสการพระพุทธเจ้า - บทพระพุทธคุณ -บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ) - บทพระธรรมคุณ - บทพระธรรมคุณ(ทำนองสรภัญญะ) - บทพระสังฆคุณ - บทพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ) -พระคาถาชินบัญชร - บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก- คาถาชุมนุมเทวดา - คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ - คำกรวดน้ำ -บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) - บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร -แผ่เมตตาแก่ตนเอง - แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ - บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่- บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์ - คำภาวนาเวลารดน้ำศพ - คำภาวนาเวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล - บทสวดธัมมะจักร - บทสวดทำวัตรเช้า -บทสวดทำวัตรเย็น - บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล - บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง) - บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ - บทสวดขอขมาและอธิษฐานจิต -พระคาถาบารมี 30 ทัศ - บทสวดธัมมะจักร - พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ- คำกล่าวถวายพระพุทธรูป - คำถวายข้าวพระพุทธ - คำลาข้าวพระพุทธ -คำถวายผ้าป่า - คำอาราธนาธรรม - คำอาราธนา ศีล5 - คำถวายสังฆทาน -พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ - คาถามหาเศรษฐี - คาถายอดหัวใจ 108 -คาถากู่เรียกผู้คน เรียกโชคลาภ - คาถาขายของรวย - คาถาค้าขายดี -คาถาเมตตาจิต - คาถาขอโชคลาภประจำวัน - คาถาขอหวย - คาถาบูชาเงิน -คาถาร่ำรวย - คาถาเสี่ยงโชค - คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น The apps"Thai Prayer Prayer" prayer gathering. And starred in witchcraftNeeded in everyday life are the same. Without Internet connection(Offline). Use the following functions. - Added a prayer often usedto Favorite (Favorite). - Automatic sliding prayer - Adjust thespeed slider prayer. - Adjust font size - Search prayer Samplechapters include: - The Holy Triple Gem - Chapter worship Buddha -The Buddha - The Buddha (similar Srpayya). - Exodus chapter you -Exodus chapter you (like Srpayya). - Maximus your script - Maximusyour script (like Srpayya). - The spell's Chinabanchorn - Prayervigils Grantham at the Eon its innovative formula. - The topportion of the Scriptures - Spells Angels rally - Prayer forspiritual merit - A gravel - Psalm gravel (ITA Minardi). - Chapterpour the bedeviled - Compassionate himself - Be compassionate toanimals - Psalm compassionate four cardinal virtues - Prayer guides- Prayer time water bodies - Prayer time led to the autopsyRequiem. - Psalm Heavenly Machine - Psalm Tmwatrechga - VesperPsalms - Psalm extend the life of charity. - Chai Buddhist chants aspell (the arm). - Psalm Big Universe - Ask for the prayers andwishes. - The spell Acts 30 views - Psalm Heavenly Machine - Thespell Universe eight directions. - Consecrated Buddha Quotes - TheBuddha gave Rice - Goodbye rice Buddha - A dedicated linen - Arequest for the sermon - Invite the five precepts - Remember thesacrifice - The spell disaster prevention ten. - Spell billionaire- Spell peak heart 108 - Ku called witchcraft people call luck. -Spell of the rich - Spell good trade - Spell compassion - Spellasked a fortune daily. - Spell asked lottery - Spell shrine - Spellriches - Luck charms - Spell worship Guanyin. etc.

App Information Thai Prayer บทสวดมนต์

 • App Name
  Thai Prayer บทสวดมนต์
 • Package Name
  com.muunipop.thaiprayer
 • Updated
  September 23, 2018
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  MuuniPop
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  34 Soi 32, Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, 10250, Thailand
 • Google Play Link

MuuniPop Show More...

BMI Cal 1.3 APK
MuuniPop
Body Mass Index (BMI) is an easy-to-calculate measure of obesitybased on the ratio of your weight and your height. Your BMI"number" will inform you if you are underweight, normal weight,overweight, or obese.BMI Cal supports for both metric and imperialunits. This app helps you to calculate your BMI based on height andweight. Track your BMI and stay healthy!This BMI Cal is designedfor both adult men and women over the age of 18.Key features ofthis app:- Friendly UI- Metric and imperial units- Real timeanimation resulttag: BMI Calculator, BMI, BMI Cal, Calculation,Body Mass Index, Body Mass Index Calculator
Thai Oil Price Update 1.6 APK
MuuniPop
แอป "Thai Oil Price Update" แสดงข้อมูลราคาน้ำมันทุกชนิด และราคา NGVล่าสุดในประเทศไทย พร้อมระบบแจ้งเตือนราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติโดยอ้างอิงข้อมูลจากราคาน้ำมันขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลประเภทผลิตภัณฑ์ราคาน้ำมันที่แสดงภายในแอป ได้แก่ - ดีเซล - ดีเซล B10- ดีเซล B20 - แก๊สโซฮอล์ 95 - แก๊สโซฮอล์ 91 - แก๊สโซฮอล์ E20 -แก๊สโซฮอล์ E85 - เบนซิน 95 - ดีเซลพรีเมียม - NGV คุณสมบัติ ได้แก่ -ระบบแจ้งเตือนราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง -แสดงราคาน้ำมันวันนี้/พรุ่งนี้/ส่วนต่าง **อย่าลืมเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนใช้งานแอปเพื่อการอัพเดทข้อมูลราคาน้ำมันล่าสุด ข้อมูลจาก: บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)----------------------------------------------------------Application "Thai Oil Price Update" showing updated all fuel priceand NGV price in Thailand. The data is based on BangkokMetropolitan Region. Oil product prices that are displayed withinthe app are - Diesel - Diesel B10 - Diesel B20 - Gasohol 95 -Gasohol 91 - Gasohol E20 - Gasohol E85 - Gasoline 95 - DieselPremium - NGV Features - Oil price change notification - Today oilprice / Tomorrow oil price / Oil price differences ** Remember toturn on the Internet to use the app in order to get the latestupdate fuel price. Data from: PTT Oil and Retail Business PublicCompany Limited tag: ราคาน้ำมัน, น้ำมัน, ราคาน้ำมันวันนี้,ราคาน้ำมันอัพเดท, ปตท., ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก, PTT, PTTOR, OilPrice, Thai Oil Price, ดีเซล, B10, B20, E85, E20, เบนซิน,แก๊สโซฮอล์, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95 , NGV, แก๊ส, ก๊าส, Oil,Gas, Fuel, Gasoline Prices, NGV Price, Thai Fuel Price "Thai OilPrice Update" app shows information on all oil prices and thelatest NGV prices in Thailand. With automatic oil price alertsystem Based on data from standard retail oil prices in Bangkok andits vicinity Product type Fuel price shown in the app is - Diesel -Diesel B10 - Diesel B20 - Gas Gasohol 95 - Gas Gasohol 91 - GasoholE20 - Gasohol E85 - Gasoline 95 - Premium diesel - NGV Featuresinclude - Oil price alert system changed - Show oil prices today /tomorrow / Differences ** Don't forget to open the internet beforeusing the app. To update the latest oil price informationInformation from: PTT Oil and Retail Public Company Limited-------------------------------------------------- --------Application "Thai Oil Price Update" showing updated fuel prices andNGV price in Thailand. The data is based on the BangkokMetropolitan Region. Oil product prices that are - Diesel - DieselB10 - Diesel B20 - Gasohol 95 - Gasohol 91 - Gasohol E20 - GasoholE85 - Gasoline 95 - Diesel Premium - NGV Features - Oil pricechange notification - Today oil price / oil price / oil pricedifferences ** Remember to make the latest update fuel price. Datafrom: PTT Oil and Retail Business Public Company Limited tag: oilprice, oil, oil price today, oil price update, PTT, PTT oil andretail, PTT, PTTOR, Oil Price, Thai Oil Price, Diesel, B10, B20,E85, E20, Gasoline, Gasohol, Gasohol 91, Gasohol 95, NGV, Gas, Gas,Oil, Gas, Fuel, Gasoline Prices, NGV Price, Thai Fuel Price
Thai Prayer บทสวดมนต์ 1.3 APK
MuuniPop
แอปพลิเคชัน "Thai Prayer บทสวดมนต์" รวบรวมบทสวดมนต์และคาถามงคลต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้ที่เดียวโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Offline) ฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้- เพิ่มบทสวดมนต์ที่ใช้บ่อยไว้ในรายการโปรด (Favorite) -เลื่อนบทสวดมนต์อัตโนมัติ - ปรับความเร็วการเลื่อนบทสวดมนต์ -ปรับขนาดตัวอักษร - ระบบค้นหาบทสวดมนต์ ตัวอย่างบทสวดมนต์ต่างๆ ได้แก่- บทบูชาพระรัตนตรัย - บทนมัสการพระพุทธเจ้า - บทพระพุทธคุณ -บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ) - บทพระธรรมคุณ - บทพระธรรมคุณ(ทำนองสรภัญญะ) - บทพระสังฆคุณ - บทพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ) -พระคาถาชินบัญชร - บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก- คาถาชุมนุมเทวดา - คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ - คำกรวดน้ำ -บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) - บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร -แผ่เมตตาแก่ตนเอง - แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ - บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่- บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์ - คำภาวนาเวลารดน้ำศพ - คำภาวนาเวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล - บทสวดธัมมะจักร - บทสวดทำวัตรเช้า -บทสวดทำวัตรเย็น - บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล - บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง) - บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ - บทสวดขอขมาและอธิษฐานจิต -พระคาถาบารมี 30 ทัศ - บทสวดธัมมะจักร - พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ- คำกล่าวถวายพระพุทธรูป - คำถวายข้าวพระพุทธ - คำลาข้าวพระพุทธ -คำถวายผ้าป่า - คำอาราธนาธรรม - คำอาราธนา ศีล5 - คำถวายสังฆทาน -พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ - คาถามหาเศรษฐี - คาถายอดหัวใจ 108 -คาถากู่เรียกผู้คน เรียกโชคลาภ - คาถาขายของรวย - คาถาค้าขายดี -คาถาเมตตาจิต - คาถาขอโชคลาภประจำวัน - คาถาขอหวย - คาถาบูชาเงิน -คาถาร่ำรวย - คาถาเสี่ยงโชค - คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น The apps"Thai Prayer Prayer" prayer gathering. And starred in witchcraftNeeded in everyday life are the same. Without Internet connection(Offline). Use the following functions. - Added a prayer often usedto Favorite (Favorite). - Automatic sliding prayer - Adjust thespeed slider prayer. - Adjust font size - Search prayer Samplechapters include: - The Holy Triple Gem - Chapter worship Buddha -The Buddha - The Buddha (similar Srpayya). - Exodus chapter you -Exodus chapter you (like Srpayya). - Maximus your script - Maximusyour script (like Srpayya). - The spell's Chinabanchorn - Prayervigils Grantham at the Eon its innovative formula. - The topportion of the Scriptures - Spells Angels rally - Prayer forspiritual merit - A gravel - Psalm gravel (ITA Minardi). - Chapterpour the bedeviled - Compassionate himself - Be compassionate toanimals - Psalm compassionate four cardinal virtues - Prayer guides- Prayer time water bodies - Prayer time led to the autopsyRequiem. - Psalm Heavenly Machine - Psalm Tmwatrechga - VesperPsalms - Psalm extend the life of charity. - Chai Buddhist chants aspell (the arm). - Psalm Big Universe - Ask for the prayers andwishes. - The spell Acts 30 views - Psalm Heavenly Machine - Thespell Universe eight directions. - Consecrated Buddha Quotes - TheBuddha gave Rice - Goodbye rice Buddha - A dedicated linen - Arequest for the sermon - Invite the five precepts - Remember thesacrifice - The spell disaster prevention ten. - Spell billionaire- Spell peak heart 108 - Ku called witchcraft people call luck. -Spell of the rich - Spell good trade - Spell compassion - Spellasked a fortune daily. - Spell asked lottery - Spell shrine - Spellriches - Luck charms - Spell worship Guanyin. etc.
Loading...