2.0 / May 7, 2012
(5.0/5) (12)
Loading...

Description

Aplicació Android The Bombins

App Information The Bombins

Txory Show More...

GrallApp BETA 1.0.1 APK
Txory
És una aplicació pensada per tot aquell quevolaprendre a tocar la gralla però no sap llegirpartitures.L'aplicació fa servir un nou format de partitura compostper ladigitació.It is anapplicationdesigned for anyone who wants to learn to play theclarinet, butcan not read sheet music. The application uses a newformat ofscore composed fingering.
The Bombins 2.0 APK
Txory
Aplicació Android The Bombins
Loading...