1.0 / July 24, 2016
(4.3/5) (17)
Loading...

Description

The Chill Zone with stay calm! Bubble blowing up plastic bags whenyou remember. How to stress the flares? Then get ready to blow upthe colors against time! Within the allotted time you destroy themby tapping the desired colors! You play against the clock in thisgame do not stop! Score table and achievements will be opened,depending on your speed. * HD Graphics * achievements and OnlineScore table * Fun music and much more in The Chill Zone is waitingfor you!

App Information The Chill Zone

Ottoman Studios Show More...

Splicer 1.3.8 APK
You'll love Splicer if you like to play smart developer games overthe phone. It's fun to play this intelligence game that will changethe length of your brain's perception! The game played on a mapwith dimensions of 5x5 or 14x14 that will be unfounded when youfirst enter the game can become quite complicated due to variouscombinations. Your goal in Splicer is to try to combine the pointswith the various colors that are given to you without overlappingeach other. With this intelligence game based on predictions andintuition, you can do brain gymnastics and have fun.In the Splicergame there are many different sections that are placed in differentmaps. As you play the game and the level progresses, maps will bewaiting for you. You may need to think for a long time to pass onfuture maps. You will not have a second chance because you have achance to make only one move in each episode. Therefore, making thefinal decisions is one of the most important factors that you needto pay attention to be successful in this vote. If you trustyourself and you think you can connect colored balls, you canimmediately download the game to your phone for free and startplaying. Do not wait any longer to get involved in this fun filledworld of colorful balls, and join in immediately. Splicer willforce you out of your head for a long time!
Route 1.0 APK
Hafızanızı test edin ve noktaları takip ederek başarıya ulaşın! Amaakıp giden zamana dikkat edin! Rotayı tamamlayarak ilerleyin.Testyour memory and achieve success by following points! But whenflowing careful! Scroll to complete the route.
Rainbow Chaser 1.5.3 APK
Rainbow Chaser is an entertaining game that requires intelligenceand speed along with powerful visual effects. We will try to get ahigh score by advancing the ball in the game through its owncolors. In the game, you can face many different colors in similarshapes to the rainbow. Deciding which colors to pass through willdepend entirely on your speed and attention level. Every time youclick on the screen, you can move through the colors thanks to theball which has a little more jumping. You have to pass quicklythrough the obstacles that are out of the game. The more points youcan accumulate in the game that is designed to be based on winninghigh points, the higher the number of content you can buy in thegame.If you want to take part in this plentiful and incrediblyentertaining world right away, you can download the game completelyfree of charge and start playing right away.While playing RainbowChaser , you will not understand how time passes and you will havefun. While playing games you can start playing with your friendsand see who scored higher and compete with other people in thisway.If you want to be successful in Rainbow Chaser , you may haveto spend a lot of time! Continue to play the game constantlyreflexes and intelligence can develop.To get started in the RainbowChaser world, you can immediately download the game and startplaying. It's good fun for you to throw the ball!Lütfen uygulamaile ilgili yorum ve yıldız yaparak geliştirmemize yardımcı olunuz.Sizleri diğer uygulamalarımıza da bekliyoruz!Universal ApplicationSupport★ Çeşitli cihazlarla oyunun tadını çıkarın. (Telefonlar veTabletler)WEB Sites★http://www.unvergames.com/E-POSTA★info@unvergames.comMore Apps★https://play.google.com/store/apps/dev?id=6082771373974955001Facebooküzerinde bizi beğenin★https://www.facebook.com/Unver-Games-719534608149396/Thank you forplaying!
Sugar Garden 1.0 APK
★★Prepare a delicious journey with Sugar Garden!★★If you want tospend hours of fun Sugar Garden is for you! ★★Match 3 game addict?Blasting jelly and sugar on your phone enough ofori? Sugar Gardenand your latest and best Match 3 for your Crush. ★★Delicious candywith bursts of entertainment you will reach the peaks of. ★★SugarGarden by adding new sections all the time in the game.Candy!Keywords:sugar,bahçe,garden,candy,jelly,şeker,match3,leziz,patlatma,crush,blast,baloon,delicious,fun★★Youcan play with your friends on Facebook!
The Chill Zone 1.0 APK
The Chill Zone with stay calm! Bubble blowing up plastic bags whenyou remember. How to stress the flares? Then get ready to blow upthe colors against time! Within the allotted time you destroy themby tapping the desired colors! You play against the clock in thisgame do not stop! Score table and achievements will be opened,depending on your speed. * HD Graphics * achievements and OnlineScore table * Fun music and much more in The Chill Zone is waitingfor you!
Super Rings 1.3 APK
Super Rings game will not get up from the phone. Our main goal inthe game is to try to explode by making the same colors into rowsand columns on 9 different points where the opposition is comingout. In this fun world, you have to be an expert to play uper Ringswell in order to score well. You can earn points by taking thecolor scales that are forming the ring wall or by bringing themtogether.If you are playing Super Rings, you can score a lot morepoints after seeing the combo on the screen. In order to be indifferent combinations in the playing field, you can also improveyour intelligence at the same time and start to earn a wide rangeof matching logical points. Because you won in the vote, you needto play fast to lose them. You can start to buy from a single placefree of charge in the world of Super Rings, you can buy, combine,play a minimalistic game, and get an impressive and simpleinterface that is addictive.As you play, you can start playing withyour friends at the same time, making each vote a lot moreenjoyable by trying to score high. To gain points by exploding thecircles, you need to align the rings in a straight line. Beginexploding colorful circles and you immediately try to break yourown record and start getting this super fun world on the spot. Playthe free Super Rings game for free to download and start playingyour Android device.Universal ApplicationSupportWEB★http://www.unvergames.com/E-Mail★info@unvergames.comMore Apps★https://play.google.com/store/apps/dev?id=6082771373974955001Faceboook★https://www.facebook.com/Unver-Games-719534608149396/Thank you forplaying!
Follow The Line 1.0 APK
Telefon üzerinden zeka geliştirici bulmaca oyunları oynamayıseviyorsanız Flow! Line tam size göre!. Görsel hafızanızın süresinideğiştirecek olan bu zeka oyununu oynamak çok eğlenceli! Oyuna ilkgirdiğinizde karşınıza çıkacak olan 5x5 veya 14x14 boyutlarınasahip olan harita üzerinde oynanan oyun, çeşitli kombinasyonlarısayesinde oldukça karmaşık bir hale gelebilir. Flow! Line oyunuiçerisindeki amacınız size verilmekte olan çeşitli renklere sahipolan noktaları birbirleri ile çakıştırmadan birleştirmeyeçalışmaktır. Öngörülere ve sezgilere dayalı olmakta olan bu zekaoyunu sayesinde hem beyin jimnastiği yapabilir hem de eğlencelizaman geçirebilirsiniz. Bulmaca oyunları oynamak isteyenlerinvazgeçilmezi!Flow! Line oyunu içerisinde birbirinden farklıharitaları içerisinde yerleştirilmiş olan çok farklı bölümlerbulunuyor. Oyunu oynadıkça ve seviye olarak ilerledikçe çok dahazor haritalar sizi bekliyor olacak. Sonradan gelecek olanharitaları geçmek için ise uzun süre boyunca düşünmenizgerekebilir. Her bölüm içerisinde sadece bir kere hamle yapmaşansınız olduğu için ikinci bir şansımız olmayacaktır. Bu yüzden dekesin kararlar vermek, bu oyunda başarılı olabilmek için dikkatetmeniz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Eğer siz dekendinize güveniyorsanız ve renkli toplarını birbirinebağlayabileceğinizi düşünüyorsanız hemen ücretsiz bir şekilde oyunutelefonunuza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Renklitoplarla dolu bu eğlence dünyası içerisinde yer almak için dahafazla beklemeyin ve siz de hemen aramıza katılın. Zekanızızorlayacak Flow! Line başından uzun süre boyuncakalkamayacaksınız!Lütfen uygulama ile ilgili yorum ve yıldızyaparak geliştirmemize yardımcı olunuz. Sizleri diğeruygulamalarımıza da bekliyoruz!EVRENSEL UYGULAMA DESTEĞİ★ Çeşitlicihazlarla oyunun tadını çıkarın. (Telefonlar ve Tabletler)WEBSİTESİ★http://www.unvergames.com/E-POSTA★ info@unvergames.comANASAYFA★https://play.google.com/store/apps/dev?id=6082771373974955001Oynadığınıziçin teşekkürler!If you love to play puzzle games developerintelligence Flower over the phone! L is for you !. play this mindgame that will change the time of your visual memory a lot of fun!When you enter the first game, which will be played on a 5x5 or14x14 size map with the game, it may seem a rather complex due to avariety of combinations. Flower! Line your goal in the game to thepoint of having a variety of colors that are given to you is to tryto combine the overlay with each other. With this mind game is tobe based on intuition and foresight you can spend time both makefun of your brain.Indispensable for those who want to play puzzlegames!Flower! Line play is very different in different sectionshave been placed in the map from each other. much more difficult asthe game progresses as you play and level maps will be waiting foryou. Subsequent to switch maps the future you may need to thinkover the long term. Because you have the chance to move only oncein each section will have a second chance. Therefore, to makedecisive decisions, one of the most important factors that you mustconsider in order to be successful in this game. If you if youtrust in yourself and you think you can connect the colored ballsin the game can just download a free way to your phone and startplaying. Do not expect to get more involved in the entertainmentworld full of colorful balls and get involved in our searchimmediately. Flower will challenge your intelligence! You will notstand for long periods from the beginning to LA!Please help us todevelop and star in the comments on the application. We lookforward to our other apps!UNIVERSAL APPLICATION SUPPORTEnjoy thegame with ★ various devices. (Phones and tablets)WEBSITE★ http://www.unvergames.com/EMAIL★ info@unvergames.co IHOME PAGE★https://play.google.com/store/apps/dev?id=6082771373974955001Thanksfor playing!
Timer-Wifi-Sms-Email-Wallpaper 1.0 APK
Timer makes life easier for you. You no longer have to forget toclose the wifi when you leave the house or open the wifi when youget home! The timer will do this for you. All you have to do isenter the Wifi when it opens and closes. It's that easy! He doesall your work for you.Thanks to the timer, you can send sms to theperson you want. Did you forget to send a message? No problem! Thetimer sends the message to the person you want at the time and dayyou specify in the properties of the timer. All you have to do isselect the time and day you want to send the message, enter yourmessage, You know. He sends the message to your place.Yourgirlfriend send the same message every day at the same time! Is notit so romantic?Thanks to the timer you can send in email. It's easytoo. All you have to do is write the time and the content to sendmail. It sends an e-mail to your location at the time you specify.Because Timer was developed to facilitate life.Change yourwallpapers at any time, pick up your phone and take it back tonormal. You can do all in one application.Simple andeasy-to-understand interface has never been easier to schedule.Just download the application for free and start making your lifeeasier!Features:>> Send an SMS text message at anytime!>> Open and close your Wifi at any time!>> Changeyour Wallpapers at any time!>> Receive your phone when youhave set it up or bring it to normal!We need your feedback so wecan improve our practice. Please contact us with comments oradmin@ottomanstudios.com mail!Easy lives!
Loading...