1.0 / October 16, 2018
(5.0/5) (15)
Loading...

Description

Κάποια μέρα λαμβάνεις ένα μήνυμα που σε οδηγεί στο κοντινόδάσοςόπου ανακαλύπτεις ένα μικρό σκάφος. Ένα πολύ, πολύασυνήθιστοσκάφος ... Τα μηνύματα θα σε ταξιδέψουν σε ερευνητικάκέντρα σε όλητην Ευρώπη αλλά και... στη Σελήνη! Μέσα από αυτό τοταξίδι θαμάθεις για τη Σελήνη, τη Γη, τον Ήλιο, τη διαφορετικότητακαι θακάνεις νέους, πολύ πρωτοπόρους φίλους! Βρες ενέργεια καιεξαρτήματαγια το σκάφος σου, κέρδισε την εμπιστοσύνη πρωτοπόρωνεπιστημόνωνκαι ταξίδεψε μαζί τους στο διάστημα!--------------------------- Ηιστορία: Ο νεαρός Άρης και η αδελφήτου Ρέα αρχίζουν να λαμβάνουνμηνύματα από τη θεία τους Ηώ,διακεκριμένη επιστήμονα που ζει καιεργάζεται στο εξωτερικό.Ασυνήθιστη και ιδιόρρυθμη, η Ηώ είναι μίαδυναμική γυναίκα με πάθοςγια την αστρονομία. Πάντα έβαζεσυναρπαστικές προκλήσεις στα ανίψιατης, που αγαπά περισσότερο απότη δουλειά της. Αυτή τη φορά όμως οιπροκλήσεις που έχει ετοιμάσει,δεν έχουν προηγούμενο! Τα μηνύματαοδηγούν τον Άρη (ή τη Ρέα, οπαίκτης διαλέγει χαρακτήρα) σε ένα πολύπαράξενο σκάφος. Είναιταχύτατο, και λειτουργεί με μία καινοτόματεχνολογία: panels πουμετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμόπολύ αποτελεσματικά:αξιοποιούν ακόμα και την ενέργεια που αντανακλάτη νύχτα η Σελήνη.Τελικά φαίνεται πως η θεία του είναι κάτιπαραπάνω απόιδιόρρυθμη... Η θεία Ηώ με τα μηνύματα του αναθέτειπαράξενεςαποστολές: Πρέπει να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ευρώπηςκαι νασυλλέξει ειδικά εξαρτήματα. Να κερδίσει την εμπιστοσύνηκορυφαίωνεπιστημόνων και να ταξιδέψει στο διάστημα! One day you getamessage that leads you to the nearby forest where you find asmallboat. A very, very unusual boat ... Messages will take youtoresearch centers all over Europe but also ... on the Moon!Throughthis journey you will learn about the Moon, the Earth, theSun, thediversity and you will become new, very pioneering friends!Findenergy and accessories for your boat, win the confidenceofpioneering scientists and travel with them inspace!--------------------------- The story: Young Aris and hissisterRhea begin to receive messages from their aunt Oeo, adistinguishedscientist who lives and works abroad. Unusual andpeculiar, Io is adynamic woman with a passion for astronomy. Shealways posedexciting challenges to her nephews, who loves her morethan herjob. This time, however, the challenges it has preparedhave noprecedent! Messages lead Mars (or Rhea, the playerchoosescharacter) to a very strange craft. It is fast, and workswith aninnovative technology: panels that convert solar energyintoelectricity very efficiently: they even utilize the energythatreflects the moon night. Finally, his aunt seems to be morethanpeculiar ... Aunt Ios with his messages assigns strangemissions:He has to travel to different parts of Europe and collectspecialitems. Win the trust of top scientists and travel to space!

App Information The Moondiver Xperience

 • App Name
  The Moondiver Xperience
 • Package Name
  org.scify.moonwalker.game
 • Updated
  October 16, 2018
 • File Size
  61M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  SciFY.org
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
 • Google Play Link

SciFY.org Show More...

I Can See (for people with visual impairments) APK
SciFY.org
***CAUTION: I Can See is NOT an app for surveillance cameras /monitoring.*** *** We have been receiving messages that people tryto download and use it for monitoring cameras. BUT our I Can Seeapp is not for this purpose; it is addressed to people with lowvision (visual impairments) - please read description below *** Doyou have a severe visual impairment? Use I Can See to see moreclearly: read a menu, a sign or find the right doorbell whereveryou are. How does it work? *** In order for the required image editto be possible, you will need to download and install the OpenCVManager app (which is free as well). If not installed, you will beprompted to download it as soon as the I Can See app starts for thefirst time. *** I Can See applies special filters to the real-timeimage taken from the camera of the smartphone/ tablet, makingidentifying indiscernible objects and texts easier. You just directthe camera of your device to the point you want and… that was it!The app processes the image on the screen according to your needs,and provides in real time an image that is easier to see! You canincrease the contrast, focus, change filters until you find the onethat suits you best. Additionally, you can capture the currentimage by holding your finger on the screen until the capturingaudio clip has been sound and zoom in and out on the capturedimage. In order to return to the live-preview functionality, justhold your finger on the screen until you hear the sound, or simplypress “Back”. The app automatically remembers the last filter youused to capture an image so it starts from that one. AuditoryInterface: Audio tutorial guides you through the app in English orGreek based on your device language, and sound signals to informyou when you apply a new filter, freeze or unfreeze the image. Tip:It’s always good to have a person without visual impairments tohelp you the first time you use I Can See. This will dramaticallyimprove the user experience. Why is I Can See unique? It gives you8 filters to choose from and allows you to freeze or unfreeze theimage. With I Can See you can now read text, check your receipts,even identify an image or a stamp regardless of the surface. Also,you can use it anytime since it doesn’t require an internetconnection to work. Lastly this app is an open source project bySciFY NPO.
NewSum 2.0.65 APK
SciFY.org
NewSum automatically summarizes information from many sources andcombines them in a single text. It gives you the main points of allthe different information that you would get if you read all thearticles from the sources you visit. With the use of artificialintelligence technology, news are summarized and all repeatedinformation is not duplicated.NewSum is an open source project, andis offered for free without ads.SciFY:http://www.scify.gr/site/en/text-analyticsApplication code:https://github.com/scify/NewSumMobile
διΆνοια 1.2.11 APK
SciFY.org
Φροντίζεις άνθρωπο με ήπια γνωστική διαταραχή με σημαντικάελλείμματα ή αρχόμενη άνοια; Με τη ΔιΆνοια μπορείς να τονβοηθήσεις:1) να βελτιώσει τις νοητικές του λειτουργίες,2) τηδιάθεσή του,3) τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τουΗΔιΆνοια:1) δίνει Νοητικές Ασκήσεις έτοιμες για χρήση2) προτείνειΔραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε μαζί3) επιτρέπει να κρατήσετεημερολόγιο των ασκήσεων4) σας υπενθυμίζει ευκαιρίες για κοινόποιοτικό χρόνο Έχεις πάντα μαζί σου ένα βοηθό, υλοποιημένο από τηSciFY, σχεδιασμένο με την επιστημονική επιμέλεια της ΕταιρείαςAlzheimer Αθηνών. Αν χρειάζεσαι βοήθεια ή έχεις κάποια πρόταση,στείλε μας ένα μήνυμα στο [email protected] Το project “Διάνοια”υλοποιείται από τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία SciFY(http://www.scify.gr/) στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣημείαΣτήριξης” που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τοΚοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη φιλανθρωπική οργάνωσηHellenic Hope και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.Περισσότερες πληροφορίες γιατη ΔιΆνοια:http://www.scify.gr/site/el/impact-areas/assistive-technologies/dianoiaCareof people with mild cognitive impairment with significant deficitsor incipient dementia? The mind can help him:1) to improvecognitive functions,2) disposal,3) the functionality and quality oflifeThe Mind:1) affords Mental Exercises ready for use2) proposeactivities that you can do together3) allows to keep diary ofexercises4) reminds opportunities for common quality time Youhave always with you an assistant, materialized by SciFY, designedwith the scientific supervision of the Athens AlzheimerSociety. If you need help or have any suggestions, send us amessage at [email protected] The project "Intelligence" isimplemented by the Non-Profit Organization SciFY(http://www.scify.gr/) within the program "Support Points" financedby the Honor Public Benefit Foundation, the John S. Latsis PublicBenefit Foundation. Latsis charity organization Hellenic Hope andBodossaki Foundation.More information about themind:http://www.scify.gr/site/el/impact-areas/assistive-technologies/dianoia
The Moondiver Xperience 1.0 APK
SciFY.org
Κάποια μέρα λαμβάνεις ένα μήνυμα που σε οδηγεί στο κοντινόδάσοςόπου ανακαλύπτεις ένα μικρό σκάφος. Ένα πολύ, πολύασυνήθιστοσκάφος ... Τα μηνύματα θα σε ταξιδέψουν σε ερευνητικάκέντρα σε όλητην Ευρώπη αλλά και... στη Σελήνη! Μέσα από αυτό τοταξίδι θαμάθεις για τη Σελήνη, τη Γη, τον Ήλιο, τη διαφορετικότητακαι θακάνεις νέους, πολύ πρωτοπόρους φίλους! Βρες ενέργεια καιεξαρτήματαγια το σκάφος σου, κέρδισε την εμπιστοσύνη πρωτοπόρωνεπιστημόνωνκαι ταξίδεψε μαζί τους στο διάστημα!--------------------------- Ηιστορία: Ο νεαρός Άρης και η αδελφήτου Ρέα αρχίζουν να λαμβάνουνμηνύματα από τη θεία τους Ηώ,διακεκριμένη επιστήμονα που ζει καιεργάζεται στο εξωτερικό.Ασυνήθιστη και ιδιόρρυθμη, η Ηώ είναι μίαδυναμική γυναίκα με πάθοςγια την αστρονομία. Πάντα έβαζεσυναρπαστικές προκλήσεις στα ανίψιατης, που αγαπά περισσότερο απότη δουλειά της. Αυτή τη φορά όμως οιπροκλήσεις που έχει ετοιμάσει,δεν έχουν προηγούμενο! Τα μηνύματαοδηγούν τον Άρη (ή τη Ρέα, οπαίκτης διαλέγει χαρακτήρα) σε ένα πολύπαράξενο σκάφος. Είναιταχύτατο, και λειτουργεί με μία καινοτόματεχνολογία: panels πουμετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμόπολύ αποτελεσματικά:αξιοποιούν ακόμα και την ενέργεια που αντανακλάτη νύχτα η Σελήνη.Τελικά φαίνεται πως η θεία του είναι κάτιπαραπάνω απόιδιόρρυθμη... Η θεία Ηώ με τα μηνύματα του αναθέτειπαράξενεςαποστολές: Πρέπει να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ευρώπηςκαι νασυλλέξει ειδικά εξαρτήματα. Να κερδίσει την εμπιστοσύνηκορυφαίωνεπιστημόνων και να ταξιδέψει στο διάστημα! One day you getamessage that leads you to the nearby forest where you find asmallboat. A very, very unusual boat ... Messages will take youtoresearch centers all over Europe but also ... on the Moon!Throughthis journey you will learn about the Moon, the Earth, theSun, thediversity and you will become new, very pioneering friends!Findenergy and accessories for your boat, win the confidenceofpioneering scientists and travel with them inspace!--------------------------- The story: Young Aris and hissisterRhea begin to receive messages from their aunt Oeo, adistinguishedscientist who lives and works abroad. Unusual andpeculiar, Io is adynamic woman with a passion for astronomy. Shealways posedexciting challenges to her nephews, who loves her morethan herjob. This time, however, the challenges it has preparedhave noprecedent! Messages lead Mars (or Rhea, the playerchoosescharacter) to a very strange craft. It is fast, and workswith aninnovative technology: panels that convert solar energyintoelectricity very efficiently: they even utilize the energythatreflects the moon night. Finally, his aunt seems to be morethanpeculiar ... Aunt Ios with his messages assigns strangemissions:He has to travel to different parts of Europe and collectspecialitems. Win the trust of top scientists and travel to space!
Loading...