1.0.3 / June 7, 2013
(4.3/5) (6)

Description

Op 3 mei 2013 bestaat de L.V.V.S. Augustinusalweer 120 jaar. Het 24ste Lustrum zal groots gevierd worden metacht dagen lang spetterende activiteiten en feesten. En voor heteerst in de geschiedenis van Augustinus komt daar ook een officiëlelustrumapp bij kijken!

In The Next Level speel je namens je cordial of gezelschap. Baanje een weg langs de Leidse grachten door biertjes te strepen opallerlei gespuis. Elke rake worp telt: niet alleen topscores wordenbijgehouden, maar ook de totale som van behaalde punten geeft rechtop een plaats in de hoogste sferen van Augustijnse prominentie.Welk cordial of gezelschap kroont zich tot eindbaas van hetlustrum?

Daarnaast bevat The Next Level een programmaoverzicht eninformatie over het lustrum, zodat je geen activiteit en geen enkelfeest hoeft te missen. Kortom, een must-have voor elkeAugustijn!

Deze app is ontwikkeld (bedacht, ontworpen, geprogrammeerd) doorMartijn Oei (Atlas, Faust) en Jacob Bakermans (Atlas).

On May 3, 2013 is theL.V.V.S. Augustine already 120 years. The 24th Anniversary will becelebrated for eight days with exciting activities and parties. Andfor the first time in the history of Augustine there is also anofficial lustrumapp to it!

In The Next Level you play on behalf of your company or cordial.Make your way along the canals of Leiden by beers to stripes on allscum. Each rake throw counts: not only high scores are kept, butthe total sum of points earned gives the right to a place in thehighest spheres of Augustinian prominence. What cordial or companycrowns itself to boss of the anniversary?

The Next Level also includes a program overview and informationabout the anniversary, so you no activity and no party will notmiss. In short, a must-have for any Augustinian!

This app is designed (conceived, designed, programmed) byMartijn Oei (Atlas, Faust) and Jacob Baker Mans (Atlas).

App Information The Next Level

JJW Bakermans Show More...
The Next Level 1.0.3 APK
JJW Bakermans
Op 3 mei 2013 bestaat de L.V.V.S. Augustinusalweer 120 jaar. Het 24ste Lustrum zal groots gevierd worden metacht dagen lang spetterende activiteiten en feesten. En voor heteerst in de geschiedenis van Augustinus komt daar ook een officiëlelustrumapp bij kijken!In The Next Level speel je namens je cordial of gezelschap. Baanje een weg langs de Leidse grachten door biertjes te strepen opallerlei gespuis. Elke rake worp telt: niet alleen topscores wordenbijgehouden, maar ook de totale som van behaalde punten geeft rechtop een plaats in de hoogste sferen van Augustijnse prominentie.Welk cordial of gezelschap kroont zich tot eindbaas van hetlustrum?Daarnaast bevat The Next Level een programmaoverzicht eninformatie over het lustrum, zodat je geen activiteit en geen enkelfeest hoeft te missen. Kortom, een must-have voor elkeAugustijn!Deze app is ontwikkeld (bedacht, ontworpen, geprogrammeerd) doorMartijn Oei (Atlas, Faust) en Jacob Bakermans (Atlas).On May 3, 2013 is theL.V.V.S. Augustine already 120 years. The 24th Anniversary will becelebrated for eight days with exciting activities and parties. Andfor the first time in the history of Augustine there is also anofficial lustrumapp to it!In The Next Level you play on behalf of your company or cordial.Make your way along the canals of Leiden by beers to stripes on allscum. Each rake throw counts: not only high scores are kept, butthe total sum of points earned gives the right to a place in thehighest spheres of Augustinian prominence. What cordial or companycrowns itself to boss of the anniversary?The Next Level also includes a program overview and informationabout the anniversary, so you no activity and no party will notmiss. In short, a must-have for any Augustinian!This app is designed (conceived, designed, programmed) byMartijn Oei (Atlas, Faust) and Jacob Baker Mans (Atlas).
Loading...