1.0.4 / June 30, 2014
(4.2/5) (1438)
Loading...

Description

Thiên Hà Đại Chiến là game kết hợp thể loạithủ thành và chiến thuật thời gian thực. Có thể xem đây là bản thunhỏ của game huyền thoại Báo Động Đỏ (Red Alert) kết hợp với lốichơi của các game thủ thành quen thuộc như Plan vs Zombies,Fieldrunners, Tower Defense...

Cốt truyện của Thiên Hà Đại Chiến xoay quanh các cuộc chiến trênvũ trụ. Nơi mà đội quân đến từ hố đen vũ trụ đang hoành hành, thựchiện âm mưu thống trị và chiếm lĩnh ngân hà. Mục tiêu chính của bạnlà ngăn chặn và đánh đuổi đội quân đến từ hố đen ra khỏi các hànhtinh mà chúng đang chiếm đóng, giúp đỡ các hành tinh anh em thoátkhỏi sự cai trị và đàn áp của đội quân đến từ hố đen vũ trụ bằngcách khai thác các tinh thạch, tìm kiếm nguồn nhiên liệu để xâydựng các công trình, huấn luyện lính, xây dựng hệ thống phòng thủchống lại kẻ thù hung ác.


Các chủng quân bao gồm lính ánh sáng, lính súng máy và robot có sựtương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằng của game.
+ Lính ánh sáng: Giá rẻ, sát thương trung bình, máu trung bình,range thấp, di chuyển chậm
+ Lính súng máy: Giá trung bình, sát thương thấp, máu thấp, rangexa, di chuyển nhanh
+ Lính robot: Giá cao, sát thương lớn, máu nhiều, range trung bình,di chuyển rất nhanh

Hệ thống phòng thủ trong game bao gồm:
+ Trụ độc: Bắn ra chất độc làm mất máu và giảm tốc độ di chuyển củađối phương
+ Trụ lazer: Bắn lan toả ra 3 quân địch, sát thương cao
+ Trụ lửa: Bắn lan toả ra 1 chùm quân địch, sát thương trungbình

Các công trình bao gồm nhà chính, nhà lính ánh sáng, nhà línhsúng máy và nhà lính robot.
+ Nhà chính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ đểchiến thắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác,lượng máu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồimáu.
+ Nhà lính ánh sáng: nơi sinh lính ánh sáng
+ Nhà súng máy: nơi sinh lính súng máy
+ Nhà robot: nơi sinh lính robot

Game có 4 chế độ chơi: Single, Online, Multiplayer vàEndless.
Chế độ chơi “Single” không chỉ đơn thuần là xây quân và phòng thủ,có tất cả 5 chiến dịch tương đương với 5 chương lớn của 1 câuchuyện dài về cuộc chiến này. Mỗi chương lại là 1 câu chuyệnriêng.
Chế độ “Online” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng internet.
Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng wifi.
Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi. Hãy cốgắng sống sót càng lâu càng tốt.

Các cách kiếm Kim Cương miễn phí:
- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level
- Mời bạn bè
- Cài game miễn phí

Galactic Wars game thatcombines the genres and the real-time strategy. You can see this isa small collection of legendary games Alarm Red (Red Alert)combined with the play of the familiar players such as Plan vsZombies, Fieldrunners, Tower Defense ...

The plot of the Galactic Wars revolves around the war in space.Where troops from the black hole raging, made attempt to dominateand dominate the galaxy. Your main objective is to prevent andfight off the army from the black hole from the planet that theyare occupied, the planets help you escape the repressive rule ofthe army and to the hole universe by exploring the crystal, seekingfuel for building projects, training troops, building defensesagainst evil enemies.


The race covers Force soldiers light machine guns and roboticsoldiers resistances together to ensure the balance of thegame.
+ Light troops: Cheap, average damage, average blood, low range,slow-moving
+ Machine gun Soldier: Average price, low damage, low blood, farrange, fast moving
+ Robot soldiers: high price, big damage, more blood, medium range,fast moving

Defense system in the game include:
+ Office poison: Shoots poison blood loss and reduce the movementspeed of the enemy
+ Head lazer: Shoot the enemy spreads out 3, high damage
+ Head Fire: Fires beam spreads out 1 enemy, the average damage

The work consists of the main house, the light troops, thesoldiers and the soldiers machine gun robot.
+ The Key is the most important and should be protected to victory.When upgrading opens advantages in terms of exploitation, blood andappearance of super long-range strike weapons or heal.
+ The light troops: troops home lighting
+ The machine guns: machine guns, soldiers home
+ The robot: robot soldiers home

The game has 4 modes of play: Single, Online, Multiplayer andEndless.
Mode play "Single" is not merely to build military and defense, allfive campaigns equivalent to 5 major chapters 1 long story aboutthis war. Each chapter is one story in particular.
Mode "Online" will be the arena between 2 players. You canchallenge your friends via the internet.
Mode "Multiplayer" arena would be between 2 players. You canchallenge your friends via the same wifi network.
Mode "Endless" which challenges players hold power. Try to surviveas long as possible.

The way Diamond for free:
- Facebook Share beating 1 level
- Invite a Friend
- Set free game

App Information Thiên Hà Đại Chiến

 • App Name
  Thiên Hà Đại Chiến
 • Package Name
  com.divmob.galaxyalertgpvn
 • Updated
  June 30, 2014
 • File Size
  37M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  luyen dm
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Everrich I tower, 968 3/2 str., 15 Ward, Dist.11, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Google Play Link

luyen dm Show More...

BoBo World 1 1.0.8 APK
luyen dm
BoBo World is the last assimilation target ofBabadaz Empire to complete the dream of dominance. BoBo 1000 hasmission of protecting and saving the BoBo. Let’s take challengingadventures through mysterious lands to find the stolen eggs knownas the BoBo’s seeding and punish The Head of Babadaz.BoBo World brings you some kinds of enjoyment:- Beautiful graphics
- Amazing worlds to discover- Dodgy enemies and unexpected obstacles- Useful power-ups availableJust one more thing we can disclose is that you will be killedby WOOF of Robodogs at Steampunk Academy.
BoBo World 1.1.0 APK
luyen dm
BoBo World is the last assimilation target ofBabadaz Empire to complete the dream of dominance. BoBo 1000 hasmission of protecting and saving the BoBo. Let’s take challengingadventures through mysterious lands to find the stolen eggs knownas the BoBo’s seeding and punish The Head of Babadaz.BoBo World brings you some kinds of enjoyment:- Beautiful graphics
- Amazing worlds to discover- Dodgy enemies and unexpected obstacles- Useful power-ups availableJust one more thing we can disclose is that you will be killedby WOOF of Robodogs at Steampunk Academy.
Thiên Hà Đại Chiến 1.0.4 APK
luyen dm
Thiên Hà Đại Chiến là game kết hợp thể loạithủ thành và chiến thuật thời gian thực. Có thể xem đây là bản thunhỏ của game huyền thoại Báo Động Đỏ (Red Alert) kết hợp với lốichơi của các game thủ thành quen thuộc như Plan vs Zombies,Fieldrunners, Tower Defense...Cốt truyện của Thiên Hà Đại Chiến xoay quanh các cuộc chiến trênvũ trụ. Nơi mà đội quân đến từ hố đen vũ trụ đang hoành hành, thựchiện âm mưu thống trị và chiếm lĩnh ngân hà. Mục tiêu chính của bạnlà ngăn chặn và đánh đuổi đội quân đến từ hố đen ra khỏi các hànhtinh mà chúng đang chiếm đóng, giúp đỡ các hành tinh anh em thoátkhỏi sự cai trị và đàn áp của đội quân đến từ hố đen vũ trụ bằngcách khai thác các tinh thạch, tìm kiếm nguồn nhiên liệu để xâydựng các công trình, huấn luyện lính, xây dựng hệ thống phòng thủchống lại kẻ thù hung ác.Các chủng quân bao gồm lính ánh sáng, lính súng máy và robot có sựtương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằng của game.+ Lính ánh sáng: Giá rẻ, sát thương trung bình, máu trung bình,range thấp, di chuyển chậm+ Lính súng máy: Giá trung bình, sát thương thấp, máu thấp, rangexa, di chuyển nhanh+ Lính robot: Giá cao, sát thương lớn, máu nhiều, range trung bình,di chuyển rất nhanhHệ thống phòng thủ trong game bao gồm:+ Trụ độc: Bắn ra chất độc làm mất máu và giảm tốc độ di chuyển củađối phương+ Trụ lazer: Bắn lan toả ra 3 quân địch, sát thương cao+ Trụ lửa: Bắn lan toả ra 1 chùm quân địch, sát thương trungbìnhCác công trình bao gồm nhà chính, nhà lính ánh sáng, nhà línhsúng máy và nhà lính robot.+ Nhà chính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ đểchiến thắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác,lượng máu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồimáu.+ Nhà lính ánh sáng: nơi sinh lính ánh sáng+ Nhà súng máy: nơi sinh lính súng máy+ Nhà robot: nơi sinh lính robotGame có 4 chế độ chơi: Single, Online, Multiplayer vàEndless.Chế độ chơi “Single” không chỉ đơn thuần là xây quân và phòng thủ,có tất cả 5 chiến dịch tương đương với 5 chương lớn của 1 câuchuyện dài về cuộc chiến này. Mỗi chương lại là 1 câu chuyệnriêng.Chế độ “Online” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng internet.Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thểthách đấu cùng bạn bè thông qua mạng wifi.Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi. Hãy cốgắng sống sót càng lâu càng tốt.Các cách kiếm Kim Cương miễn phí:- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level- Mời bạn bè- Cài game miễn phíGalactic Wars game thatcombines the genres and the real-time strategy. You can see this isa small collection of legendary games Alarm Red (Red Alert)combined with the play of the familiar players such as Plan vsZombies, Fieldrunners, Tower Defense ...The plot of the Galactic Wars revolves around the war in space.Where troops from the black hole raging, made attempt to dominateand dominate the galaxy. Your main objective is to prevent andfight off the army from the black hole from the planet that theyare occupied, the planets help you escape the repressive rule ofthe army and to the hole universe by exploring the crystal, seekingfuel for building projects, training troops, building defensesagainst evil enemies.The race covers Force soldiers light machine guns and roboticsoldiers resistances together to ensure the balance of thegame.+ Light troops: Cheap, average damage, average blood, low range,slow-moving+ Machine gun Soldier: Average price, low damage, low blood, farrange, fast moving+ Robot soldiers: high price, big damage, more blood, medium range,fast movingDefense system in the game include:+ Office poison: Shoots poison blood loss and reduce the movementspeed of the enemy+ Head lazer: Shoot the enemy spreads out 3, high damage+ Head Fire: Fires beam spreads out 1 enemy, the average damageThe work consists of the main house, the light troops, thesoldiers and the soldiers machine gun robot.+ The Key is the most important and should be protected to victory.When upgrading opens advantages in terms of exploitation, blood andappearance of super long-range strike weapons or heal.+ The light troops: troops home lighting+ The machine guns: machine guns, soldiers home+ The robot: robot soldiers homeThe game has 4 modes of play: Single, Online, Multiplayer andEndless.Mode play "Single" is not merely to build military and defense, allfive campaigns equivalent to 5 major chapters 1 long story aboutthis war. Each chapter is one story in particular.Mode "Online" will be the arena between 2 players. You canchallenge your friends via the internet.Mode "Multiplayer" arena would be between 2 players. You canchallenge your friends via the same wifi network.Mode "Endless" which challenges players hold power. Try to surviveas long as possible.The way Diamond for free:- Facebook Share beating 1 level- Invite a Friend- Set free game
Tiny Busters 1.0.9 APK
luyen dm
Tiny Busters is about the epic battle betweenin-town citizens who have dreams becoming super heroes vs daemons.The game is an addictive mixture of strategic planning andcompetitive fast-paced combats.Player lead a band of Busters and jump into a magnificently heroicjourney to defend hometown and take a strike back against evilforce of ghosts, skeletons, smelly zombies, and other nasty kindsof devils using a huge field of their own heroes. The mentor isGenius Dr ZomZom with some ultra innovative technologies, which areat command to enrich and strengthen their army.Highlight features:- Fast paced strategy game with full actions. Fighting through 200+stages with thousands unit created through evolution system- More than 40 unique characters on 8 different battlefields, about30 detailed achievements, and lots of fun artworks- 3 different kinds of busters: Heroes, Riders, and StormTrooperwith more than 20 original ones and thousands possibilities throughevolution system
Loading...