1.0 / September 25, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

THIÊN TÀI NHI TỬ VÀ MẪU THÂN PHÚC HẮC ---o0o--- Tác giả: BắcĐằngThể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Hài Hước, Cổ Đại,SủngNội dung: Không ngờ nàng xuyên qua lại phát hiện bản thân mìnhđãcó con và còn có một con thần thú vô địch. Không vấn đề gì.Cuộcđời này đã bớt đi một công đoạn sinh con cũng không sao. Vềphầncha đứa nhỏ là ai? quan hệ gì đến nàng chứ. Mang theo đứa conlưulạc giang hồ, đối mặt với tất cả những điều yêu ma quỷ quái, mẫutửđồng lòng, gặp thần giết thần gặp phật giết phật. Đoạn ngắn.TiểuMặc: Mẫu thân, thúc thúc hư chặn đường cướp bóc, làm sao đây?VânKhê: Tự mình giải quyết lấy, chuyện nhỏ như vậy đừng làm phiềnmẫuthân. Tiểu Mặc: mẫu thân, vị thúc thúc này trông rất tuấn túlạicòn có tiền, ta có thể nhận hắn làm phụ thân không? Vân Khê:Tuynói hắn là quỷ đoản mệnh nhưng một ngày nào đó nhất định hai mẹconta sẽ nhận được toàn bộ tài sản của hắn. Tiểu Mặc: mẫu thân,namnhânnày bộ dạng giống như ta, chẳng lẽ hắn là cha của ta? VânKhê:không cần nhận cha bậy! Vạn nhất hắn là cái kẻ nghèo hèn,ngươiphải nuôi hắn cả đời a? Thần bí nam chủ: mở to hai mắt nhìncho rõràng, bản tôn toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu, còn có bảokiếmtrong tay ta là vật báu vô giá! Một cuộc tân tú tranh giànhthiđấu, vị nữ tử Vân Khê bị người phỉ nhổ đến chết đi sống lạibỗngphát ra hào quang kỳ dị, quần tinh ủng nguyệt, thành bánh tráithơmngon, người tới cửa cầu hôn cơ hồ là muốn đạp phá cánh cửa màvào.Tiểu Mặc tay trái phe phẩy thẻ bài “Thông qua”, tay phải giơlênthẻ bài “Đào thải”, vội đến không biết trời đất luôn. “Khôngđứng ởtrong bảng thiên hạ thập đại mĩ nam chi liệt, đào thải!”“Đánhkhông lại ta cùng ta mẫu thân, đào thải!” “Giá trị con ngườikhôngcó được trăm vạn hai hoàng kim, đào thải!” “......” Hừng hựckhíthế khi cuộc tuyển chọn sắp tiếp cận kết thúc, một bang ngườithầnbí đột nhiên xâm nhập. “Các ngươi đang làm gì?” “Hắc hắc, chotônchủ nhà ta đến báo danh nhé.” “Bản nhân không tự mình ra mặt,trựctiếp đào thải bị nốc-ao!” “Tôn chủ rất nhanh sẽ tới đây, sợngươikhông tin hắn có tiền, cho nên cố ý trở về bàn Kim Sơn.” Đâylà mộtcâu chuyện kiếm khách thời đại, Toàn bộ Ngạo Thiên đại lục cótấtcả năm quốc gia, dựa theo thực lực các quốc gia trước sau màgọitên, phân biệt có Nam Hi quốc, Đông Lăng quốc, Bắc Tương quốc,TâyMộ quốc cùng một quốc gia ở giữa bốn quốc là Ngạo Thiên quốc.Mỗiquốc gia đều sùng bái võ lực, huyền khí tung hoành Ngạo Thiênđạilục. Vân Khê, kiếp trước là gia chủ của một võ đường thế gia,mangtrong người tuyệt thế võ học, trong lúc vô tình xuyên qua tớitrênngười của Đại tiểu thư Vân gia chưa kết hôn đã mang bầu. Mơ hồ,củanặng hơn người, nhàn sự mạc không để ý chính là một cách tự vệcủaVân Khê, một khi có người chạm đến điểm mấu chốt của nàng,thươngtổn người nàng để ý, nàng sẽ không từ thủ đoạn, âm ngoan thủlạc,không chết thì không ngừng! Lời nói ác độc, vô tâm không phế,thầmnghĩ mang theo đứa con ăn uống miễn phí, tiêu dao khoái hoạtcảđời. Vân Tiểu Mặc, con của nữ chủ, năm tuổi, thiên tài cụccưng.Hồn nhiên đáng yêu bề ngoài là cách để tự vệ của hắn, ngườiđối tốtvới hắn, hắn vô cùng thân cận, người đối với hắn không tốt,sẽ bịhắn chỉnh e thê thảm. Tất cả lời nói của Mẫu thân, hắn đều tônsùngnhư thánh chỉ, quán triệt chấp hành, cho đến khi người cha phúchắccủa hắn xuất hiện...... Tìm kiếm: thiên tài nhi tử và mẫu thânphúchắc thien tai nhi tu va mau than phuc hac thiên tài nhi tửthientai nhi tu mẫu thân phúc hắc mau than phuc hac Dị giới DigioiHuyền huyễn Huyen huyen Ngôn tình Ngon tinh Cổ đại Co dai HàihướcHai huoc Sủng sung ENHANCING NATURE AND PHARMACYFORM                                    ---o0o--- Author: Bac Dang Genre: Language, Romance, Huyen Huyễn,Comedy,Ancient, Content: Unbelievably she crossed over to discovermyselfhave children and also have a champion spirit. No problem.This lifeis less a step childbirth is also okay. Who is thefather? What'syour relationship? Bring the baby wanderer, face allthe devil lovemonster, the same kind of mother, meet the god killthe Buddhakilled Buddha. Short. Xiao Shou: Mom body, hurrydamaging the loot,how do? Van Khe: Take care of yourself, smallthings so do notdisturb the body. Xiaoping: the body, the end ofthis looks verynice money, we can accept him as a father? Yun Khe:Although he isthe devil but someday certain that we will receiveall hispossessions. Xiaoping: male body, male body like me, he ismyfather? Yun Khe: No need to get mad Daddy! You are the poor,youhave to raise him a lifetime? The mystery of the male: open eyestoclear, the whole high and low is the brand, there is a sword inmyhand is invaluable treasure! A vie for competition, the girlVanKhe was spit to death spit death resurrected suddenlyaroused,moonclothes, delicious fruit cake, people to the door tokiss thelake. I want to break the door. The left hand side of thecardphonetically "Through", the right hand raised the card"Waste",hurry to know heaven and earth always. "Not standing in thetableof men and women, excuse!" "Fighting not with us, weexcrete!""Human value does not have the hundred and twentiethgolden,excreted!" "......" Breaking air when the upcoming electionisover, a mystical state suddenly enters. "What are youdoing?""Black, the owner of the house to the name of nhé." "Man isnotself-face, directly eliminated knock-down pond!" "You willverysoon come here, afraid you do not believe he has money,sodeliberately return to Kim Son." This is a story of the guestsofthe time. The entire continent of the continent has allfivecountries, based on the strength of the nations that followedthename, distinguish the South, the East, Northeast , TheWesternKingdom of the same country in the four kingdoms areArrogantDivine. Each country is devotional force, the curse of theDivineMainland. Van Khe, a former living master of a world martialartsschool, brought in a martial arts martial arts, whileaccidentallythrough to the body of Van Danh unmarried pregnant.Worse, theheavier than the other, leisurely gazing unnoticed was adefensiveway of Van Khe, when someone touched her bottom, hurtherattention, she would not tricks, loneliness, not dead, notstop!Words of evil, without heart, do not mind carrying children toeatfor free, spend the rest of his life. Yun Xiao, the daughter ofthewoman, age five, genius pet. A lovely casual appearance is hiswayof self-defense, good for him, he is very close, the person forhimis not good, he will be adjusted to catastrophe. All of thewordsof Sam himself, he adhered to the sanctity only, thoroughlyabideby, until his father's appearance ... Search: geniusschoolchildren and black people I am very happy and happychildren'sgenius Pediatric ear thien tu good body black mauadmiration hacBorderless Di gioi Myth Huyen district Love CoolAncient What'swrong? Humor Hai huoc Glory sung

App Information Thien Tai Nhi Tu - Mau Than Phuc Hac -Ngon Tinh

 • App Name
  Thien Tai Nhi Tu - Mau Than Phuc Hac -Ngon Tinh
 • Package Name
  com.tracy.dattx.thientainhitu
 • Updated
  September 25, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Moon Le
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Moon Le Show More...

Hổ trướng khu cơ 1.0 APK
Moon Le
HỔ TRƯỚNG KHU CƠ ---o0o---* Thể loại: Lịch sử, quân sự, mưu lược*Lời giới thiệu:“Người xưa có nói rằng : - Nếu đùng chiến tranh đểngăn ngừa chiến tranh dầu phải đánh nhau, việc ấy cũng nên làm. -Nếu giết người để yên người, dầu phải giết người, việc ấy cũng nênlàm. “Nhưng trong việc chinh-chiến có rất nhiều phép tắc, sát phạtcó nhiều phương-sách chứng giống nhau. Có trí thì dùng trí, khôngtrí thì dùng sức. “Việc đánh phá các chỗ vững bền, cầm bắttinh-binh của địch, cỡi ngựa múa roi, bỏ công-lao ra sống vào chết,nuôi chí thịt nát xương tan, đó chẳng qua là làm kẻ võ dũng, đâu cóthể địch lại muôn người? Đó gọi là không dùng trí thì dùng sức vậy!“Nay tôi thà đấu trí hơn là đấu sức, do đó ngẩng mặt tuân theo diệuý của thánh hiền đời trước, cúi xuống nhờ cậy vào tài năng khéo-léocủa các bạn lành, kiếm hết các kinh sách lạ-lùng trong thiên-hạ,tìm xem các phép-tắc khác thường xưa nay, rửa nghiên thấm bút, cúichép một sách đặt nhan đề là Hổ-Trướng Xu-Cơ Trong sách ấy, bất cứlà hoả-công, thủy-chiến, trận rắn, trận chim, chiến lược, mưu-kế,các việc cơ-mật của binh-gia không chỗ nào mà không hoàn bị. Nếutướng súy có cơ trí học được sách ấy thì có thể lập được công danhđứng trên muôn người đem lại thái bình trong mới hồi trống ! Vậynên trân-trọng giữ-gìn sách ấy mà chớ truyền thụ cho người ngoàivận-dụng.”* Danh sách chương:Quyển I. Tập thiênPhần 1. Tổng luận vềcơ yếu binh phápPhần 2. Thiên hỏa công- Phép điều lửa đốt giặc-Phép làm hỏa cầu- Phép chế yên cầu - Phép chế hỏa đồng- Phép làmhỏa tiễn - …Phần 3. Thiên thủy chiến- Phép lấy nước ngọt trongbiển- Phép phá xích sắt- Phép đặt tên ngầm dưới nước- Phép đóng cọclòng sông- Phép dùng chum tre cho quân sang sông- …Phần 4. Thiên bộchiến- Phép thần cơ đắp lũy tạm- Phép xe súng bắn liền- Phép xegươm phá giặc- Phép gài tên dưới đất- Phép ống tên giấu hình- …*Phần 5. Thiên thủ trại- Phép máy đá giữ trại- Phép nỏ thần giữtrại- Phép dây tiên trói giặc- Phép nỏ khỏe phòng gian- Phép lướitrời yểm trại- ….Quyển II. Tập địa- Yếu chỉ bàn về trận- Bàn về batrận trên- Bàn về hai trận trên- Bàn về bốn trận trên- Bàn về cáctrận tiểu chu thiên- …Quyển III. Tập nhân- Yếu chỉ về tướng- Phépchọn tuớng luyện binh- Yếu luận về quân cơ- Phép dạy quân đánhgiặc- Phép giữ thành chống giặc- …* Tìm kiếm:Hổ trướng khu cơHổtrướngHo truong khu coHo truongThey grow AREAAGENCIES           ---o0o ---* Category: History, Military, shrewdness* Introduction:"Theancients have said:- If using war to prevent war to fight the oil,that should do the job.- If murder to rest people, oil to murder,he should do the job."But in the main-battle with a lot of rules,fines are more local police-witness of the same. Place the user haslocation, location, use no energy."The raiding the place lasting,impressive capture crystal-soldiers of the enemy, rode puppet,quit-workers to live on the dead, rearing even meat crushed bonesdissolve, that nothing is as useless, what can enemy to all people?That's called not take place, then use this power!"Now I wouldrather match wits than gymnastics, so raises his hand to followoutstanding reviews of sages past life, bent rely on talentclever-clever of you healthy, make all the classics strange-heartedin nature slash, looking for the unusual rules allowed-thisancient, waterproof pen wash studies, bow copy a book entitled theTiger-Golden Xu-Mechanical In his book, any more than smoke-work,hydro-strategic, solid ball , resulting in birds, strategies,advise-design, the density of the motor-infantry-in nowhere, butincomplete. If the champion has the Minister learned of hislocation, it may establish standing on the wanted list is thepeacemaker in the new drum! So cherish-weight-maintenance keeps hisbooks but not indoctrinate outsider Campaign-use. "* List ofprograms:Volume I. atmospheric disastersPart 1. General Comment oncipher tacticSection 2. The fire of God- Authorization thing enemyfire- Authorization to do fire bridge- Authorization regime saddlebridge- Authorization regime copper fire- Authority made rockets-...Part 3. Thien naval- Authorized the fresh water in the sea-Authorization breaking chains- Authorization named underwater-Authorization piling riverbed- Authorization for military usebamboo jars into river- ...4. God of War section- Authorization fortemporary accumulation god dam- Permitted gun instant car-Authorized the sword out enemy vehicles- Authorization laidunderground name- Authorization quiver hide picture- ...* Part 5.Thien on camp- Authorized the ice machine kept camp- god allows itto hold camp- Authorized the first rope tied enemy- allow it timehealth room- Authorization camp mesh cover sky- ....Book II. setlocation- Weak just talking about matches- Discussion of threegames on- Discussion of two games on- Discussion of four games on-Discuss the primary cycle matches disasters- ...Vol III. Tap's-Weak just about General- Authorized the appropriate selectioninfantry training- Weak Force base about- Didactics troops to fightthe enemy- Authorization keep up the fight against the enemy- ...*Search:Tiger body swollen areathey growThey grow zonecontractionthey grow
Binh thư yếu lược 1.0 APK
Moon Le
BINH THƯ YẾU LƯỢC ---o0o---* Thể loại: Lịch sử, quân sự, mưu lược*Lời giới thiệu:“Phàm dùng binh giỏi thì không cần bày trận, bàytrận giỏi thì không cần đánh, đánh giỏi thì không thua, khéo thuathì không mất. “…Ngài Quốc công của chúng ta (tức là VươngHưng-Đạo) xem hoạ đồ của các nhà mà soạn thành một bộ sách, tuy chỉchọn lấy các chỗ tinh-vi nhưng sao lục đầy-đủ các chỗ cốt-yếu, loạibỏ các chỗ vụn vặt, rút lấy các chỗ thực-dụng, đều lấy năm hànhtương ứng chín cung thay nhau, phối-họp cứng mềm, xoay-chuyểntuần-hoàn, lạ-lùng bất ngờ, về thần-sát thất-diêu (trời, trăng và 5sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), hưng-thần ác-tướng, tam cát ngũ-hungđều chỉ bày rõ ràng…” “Sách ấy dùng đã ba đời trăm đánh trăm thắng,cho nên đương thời có thể làm rúng-động quân Hung-nô (Mông-cổ) ởphía bắc, làm cho nước Lâm-Ấp ở phía tây phải khiếp uy, nên sáchnày được biên-chép làm của gia truyền không được phép tiết lộ rangoài.* Danh sách chương:Phần thứ 1: Tượng trời - Phép bí-mật xemsắc trời và sắc mây trong tiết nguyên đán - Phép xem khí hậu bốnmùa - Phép xem mây bay để đoán thời trời. - Phép nghe sấm sét đểđoán thời trời. - Phép nghe sấm ngày nguyên đán - Phép xem hướnggió thổi lên trời hay xuống đất - Phép bí mật dạy cách xem gió támhướng - Phép xem gió lành - Phép xem gió dữ - … Phần thứ 2: Mộ binh- Tuyển mộ - Binh mạnh - Chọn binh để tập luyện Phần thứ 3: Chọntướng - Xét tướng - Dùng tướng - Cách đối phó với tướng ngu tối củađịch quân - Cách đối phó với tướng giỏi của địch quân - Chiến lược- Dùng tướng - Chiến lược - Các hạng tướng súy - Hòa mục - Trọngthưởng tướng súy - … Phần thứ 4: Đạo làm tướng- Cẩn mật - Hư thực -Xử thế - Chiến lược - Thế chủ động - Tánh tự nhiên - Thánh đạo -Tiết chế - …Phần thứ 5: Huấn luyện- Chọn lựa dể huấn luyện - Chialoại để luyện tập - Qui củ - Trận lục hoa - Cờ xí - Phép hoạch địa- Cách tập luyện - … Phần thứ 6: Quân lễ và thưởng phạt - Lễ nghi -Sĩ khí - Ghi chép công lao nhỏ nhặt - Miễn lễ nghi cho quân sĩ -Tiếp đón bề trên - Trễ nãi, đào ngũ - Bỏ rơi đồng ngũ - Liên đớitrách nhiệm - … Phần thứ 7: Mạc hạ- Chọn lựa nhân viên cho mạc phủ(bộ tư lệnh) - Dùng phép kỳ (trái với phép chính) - Trí và lực Phầnthứ 8: Binh cụ - Công dụng của mỗi đồ vật - Phép dụ bắt ngựa giặc -Hỏa tiễn - Hầm chông gai dùng để bẫy ngựa giặc Phần thứ 9: Hiệulệnh - Quân lệnh - Việc quấy - Dùng văn để dạy đều ước cấm lệnh -Ban bố điều lệnh - Trừng phạt kẻ phạm quân lệnh (quân pháp) - Dùngbinh trên tán địa (địa phận của mình) - Thưởng phạt theo lễ nghi -Xử chém - … * Tìm kiếm:Binh thư yếu lược Binh thưBinh thu yeuluocBinh thuResume of MilitaryTactics          ---o0o ---* Category: History, Military, shrewdness* Introduction:"Allgood soldiers used it is not necessary for battle, the game waswell presented it is not necessary to hit, beat well, then do notlose, do not lose well lose."... He Korea of ​​us (ie WangHung-Dao) see Graphics of the house that compose a collection ofbooks, but just pick the spot fine micro but exemplifyfull-sufficient for column-weak, remove the seat inconsequentialdraw taking place real-use, have taken years in the correspondingnine supply turns and co-meeting stiff or flexible,turn-turn-week-refundable, strange-hearted surprise, the god-lookinterior -This (sun, moon, and 5 star metal, wood, water, fire,earth), manic-god of evil-minister, three sand-hung contingent wereclearly just ... ""Books that user has three generations per centrated hundred wins, so contemporaries could shake-up militaryHung-slave (Mongolia) in the north, making water-Hamlet in the westhave terrible reputation, so book this boundary-copy of heirloom donot be disclosed out.* List of programs:Part 1: Statue of heaven-Authorization secret-secret look of the sky and clouds in morecolors Tet- Authorization see four season climate- Authorizationsee the sky clouds to guess.- Authorization hear thunder to guessthe sun.- Authorization heard thunder days Tet- Authorization seesun or the wind is blowing on the ground- Authorization secretlytaught to see wind eight directions- Authorization see fresh wind-Authorization see wind data- ...Part 2: War Grave- Recruit-Infantry strong- Choose the soldiers to practicePart 3: SelectGeneral- Considering Minister- Use minister- How to deal with thegeneral ignorance of the enemy- How to deal with the best generalsof the enemy- Strategy- Use minister- Strategy- The ministerchampion class- Hoa items- Reward minister champion- ...Part 4: Actas minister- Be Secured- Hu real- trends- Strategy- The initiative-natural Nature- Noble- Moderate- ...Part 5: Training- choose tocoaching- Divide the kind to exercise- Qui tubers- Battle Force-Flags- Local Planning Authority- How to practice- ...Part 6:Military ceremony and payoffs- Ritual- Si gas- Recording smalllabor- Free ceremonies for soldiers- Reception superiors- neglect,desertion- Abandonment contract contingent- Solidarityresponsibility- ...Part 7: Mohe County- Selecting employees forshogunate (the commander)- Use permitted period (as opposed to themain permission)- Tri and powerPart 8: Infantry tools- Use of eachobject- Authorization example captured enemy horse- Missiles-Basement horse thorns used to trap the enemyPart 9: Commands-Military command- The harassment- Use text to teach them commandsBan Convention- Board announced that command- Punish perpetratorsof military command (military law)- Use a host of local spread (itsterritory)- Rewards ritual punishment- Handling guillotine-... * Search:A weak infantry tacticsmilitary manualsResume ofMilitary Tacticswar collection
Dai Chua Te 3.0 APK
Moon Le
ĐẠI CHÚA TỂ ---o0o--- Tác Giả: Thiên Tàm Thổ Đậu Thể loại: TiênHiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn Nội dung: Đại thiên thế giới, nơi các vịdiện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vịThiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lạimột truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.- Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võcảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộđịa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chihoàng, chiến uy không thể địch. - Thiếu niên bước ra từ Bắc Linhcảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc,con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạotranh phong, ta làm đại chúa tể. - Ở truyện mới này của Lão Đậu,chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Độngtrong vũ động càn khôn hay không? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu. Tìmkiếm: Đại chúa tể Dai chua te Tiên hiệp Dị giới Huyền huyễn Tienhiep Di gioi Huyen huyen GOD     --- o0o ---Author: Thien Tam Tho Dau Category: Tien Hiep, Dieu Gio, HuyenHuyễn Content: Earth Universe, where the people crossed, racesappear as mushrooms, heroes gathered together, a god of death fromthe lower extremity of the world to play a tradition that peopletowards , pursue the way of the Lord. - Endless Fire, Fire Emperor,fireworks and blue sky. In the martial arts, martial arts,photography. North Hoang stitches, Van Mo, the real enemy of thetown. Tay Thien power, Bien Giay, war can not enemy. - The teenagercame out from the Linh Linh scene, riding the Nine U Minh Expose tothe chaotic world filled with special, Lord Road, who can sink?Great world, the Van phong style, I am the great lord. - In thisnew story of Lao Dau, can we meet again, the Orphanage, OrChildren, or Lam Dong in the wisdom of wisdom? Let's read together.Search: The lord Yo te First half Borderless Myth Tien hiep Di gioiHuyen district
Mao sơn tróc quỷ nhân 1.0 APK
Moon Le
MAO SƠN TRÓC QUỶ NHÂN ---o0o---* Tác giả: Thanh Tử.* Thể loại:Đôthị, Huyền huyễn, Linh Dị, Ma* Nội dung:Truyện Mao Sơn TrócQuỷNhân là tựa truyện ma với những tình huống đầy bất ngờ. DiệpThiếuDương vốn là một thiên sư Mao Sơn, tràn đầy nhiệt huyết xôngvào đôthị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu,gặp hồđấu hồ... Gặp Tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hunglinh,tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúahoàngthất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,... Thi triển Mao Sơnthầnthuật, để đánh lui tất cả,... * Tìm kiếm:Mao sơn tróc quỷnhânMaoson troc quy nhanMao sonTroc quy nhanMAO peelingHUMANSPIRITS                ---o0o---* Author: Thanh Tu.* Category: Municipalities, Huyenillusory, DiLinh, Ma* Content:Mao's story is titled peeling Devilsghost storywith unexpected situations. Diep Duong Lack of capitalis an angelMao Son, full of enthusiasm burst into urban, meetpeople who play,play devil demon encounter, encounter lovefootball love, to meetthe match lake lake ... Meet Xi King, TaThan Real death, spiritualmessages hung first, the demonquarterfinals stage. Minion farmingactress, princess royal blood,the female director of the Lake inlove, ... Thi Son developmentgods Mao arts, to fight off all ...*Search:Devil's paint peelingMaoMao's face peeling rulesMao sonTrocprovided face
Ngon Tinh- Tuyet Sac Dan Duoc Su 2.0 APK
Moon Le
TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI ---o0o--- Tác giả: TiêuThất Gia Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, CổĐại Nội dung: Mộ Như Nguyệt, thân mang tuyệt học về y học TrungHoa, vì kẻ thù hãm hại mà xuyên đến đại lục Thần Vũ, biến thành vịtiểu thư vô dụng nhà họ Mộ bị người thượng cẳng chân hạ cẳng tay.Một đạo chỉ hôn được ban ra từ Kim Loan điện, nàng bình thản tiếpchỉ, từ nay gả cho Quỷ vương gia nổi tiếng của Tử Nguyệt quốc.Người đời đều cho Quỷ Vương này là người ngu dốt lại xấu như quỷ,nào ai ngờ hắn là người thâm tàng bất lộ? Mọi người đều cười nhạorằng phế sài* kết đôi với kẻ đần chính là tuyệt phối, lại chẳngbiết nàng chính người tài có một không hai xưa nay chưa từng có. MộNhư Nguyệt nhìn nam nhân tuấn mỹ giống như thần đứng che trước mặt,nghiến răng nghiến lợi nói: "Dạ Vô Trần, ngươi lại dám gạt ta, dángvẻ bây giờ của ngươi giống kẻ ngu sao?" Quỷ Vương cười cười, cưngchiều ôm nàng vào lòng: "Khi ở bên cạnh nàng, ta cam nguyện làm mộtkẻ đần mặc nàng sai khiến." Tìm kiếm: Tuyệt sắc đan dược sư quyvương yêu phi Tuyet sac dan duoc su quy vuong yeu phi Tuyet sac danduoc su Quy vuong yeu phi Tuyệt sắc đan dược sư Quỷ vương yêu phiNgôn tình Ngon tinh Xuyên không Xuyen khong Cổ đại Co dai Dị giớiDi gioi Đô thị Do thi Huyền huyễn Huyen huyen EXCELLENTPROFESSIONAL PHARMACY: FUNDING LOVE                                  ---o0o --- Author: Category: Language, Romance, Huyen Huy, Xuyen,Ancient Content: Tomb of Asiatic, the body of the study of Chinesemedicine, because enemy harm that penetrated mainland Shen Wu,turned into a useless sub-domain of the Tomb family was the lowerleg of the forearm. The only kiss was issued from Kim Loan, shecalmly add, from now on to the famous demon King of the UnitedStates. All life is for the Demon King as the ignorant as bad asdemons, who doubt that he is an indescribably innumerable?Everybody laughs at that scandal * is coupled with the idioticoutpouring, not knowing she is the only one who has never been soold. Mo As Nguyet looked like a man like a man standing in front ofhis face, gritted teeth mercilessly said: "Do not you, you dare todeceive me, your appearance is like a fool?" The King laughed andhugged her in her lap. "When I was with her, I committed a jealousyon her." Search: Excellent quality knitting pharmacy love Tuyet sacwas given the law of love Tuyet sac nhan duoc su Rules of loveExcellent knit chemistry Demon king love Love Cool Transparent notDo not Ancient What's wrong? Borderless Di gioi Urban Do thi MythHuyen district
Thiên Thần 1.0 APK
Moon Le
THIÊN THẦN ---o0o--- Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực Thể loại: TiênHiệp,Huyền Huyễn Nội dung: "Thiên Thần" - một câu chuyện kỳ huyễnkể vềmột người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai ngườicongái của Thần bị nguyền rủa. - Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh,phánát tinh thần. Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung.Còncó thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu?Tươngtruyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thểtunghoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào?Mờibạn đọc tìm hiểu sẽ rõ. Tags: thiên thần, tiên hiệp, huyềnhuyễn,thien than, tien hiep, huyen huyen, truyen, offlineANGEL      --- o0o --- Author: MarsLeadCategory: Tien Hiep, Huyen Huyễn Content: "Angel" - alegendarystory about a son of God trampled galaxies, and twodaughters ofGod cursed. - Nam Hoang Chi Kiem - Tinh Tinh,devastated spirit.Northern Chi Supply - Tai As, breaking the frame.There is themystery of the Third Mystery, where are you? Legend hasit, won oneof the three Great Chiropractic can go to heaven. Whatwould happento the same person? Please read the reader willunderstand.Tags:,,,,,,,,,,,,
Than Ma Thien Ton 1.0 APK
Moon Le
THẦN MA THIÊN TÔN ---o0o--- Tác giả: Cửu Đương Gia Thể loại:DịGiới, Huyền Huyễn, Xuyên Không Nội dung: Nhân vật chính làbácsĩ khoa tim mạch ( lại bác sĩ.....) bị xuyên việt ngoàiýmuốn đến một thế giới khác. Hắn nhập vào Ninh TiểuXuyêncháu ruột của Kiếm Các Hầu thuộc Ngọc Lam Đế Quốc,khisinh ra bị tật không thể tu luyện Huyền khí Võ Đạo bịmọingười đặt cho biệt danh Ninh bệnh lao. Dựa vào hiểubiếtvề y học của mình, hắn tự chữa bệnh của mình vàbắtđầu tu luyện võ đạo. Tuy nhiên trong Hầu phủ có kẻmuốngiết hắn ko cho hắn kế thừa Hầu phủ, bất đắt dĩhắnphải ẩn mình tu luyện. Không ngừng tăng cường thựclực,phải trở thành kẻ mạnh.... gia nhập Thiên Đế học Cungtrởthành cường giả... Tìm kiếm: Thần ma thiên tôn Than ma thientonThần ma Than ma Thiên tôn Thien ton Dị giới Di gioi HuyềnhuyễnHuyen huyen Xuyên không Xuyen khong THAN MA THIÊNTÔN            ---o0o--- Author: Nine Dynasty Category: Honey, Huyen Huy, XuyenContent:The main character is a cardiologist (again .....doctor)transcendental unwanted to another world. He entered NinhXuyennephew of the Sword of the Holy Emperor, when the birth ofthedisabled can not cultivate. Based on his medical knowledge,hetreated himself and started practicing martial arts. However,inMage, there are people who want to kill him withouthisinheritance, so he must hide his cultivation. Continuouslyincreasethe power, must become strong .... join the ImperialCollege tobecome powerful ... Search: God of gods Coal miningSpirits CoalHeaven Thien ton Borderless Di gioi Myth Huyen districtTransparentnot Do not
Đại Địa Chủ 1.0 APK
Moon Le
ĐẠI ĐỊA CHỦ ---o0o--- Tác giả: Doãn Gia Thể loại: Đam Mỹ, CungĐấu,Cổ Đại Nội dung: “ Không hay không hay rồi đại thiếu gia, tiểuthưđã bỏ trốn chỉ để lại dư thư" “ Hình như trong nhà vẫn còn nữnhicủa Tam nương và Nhị nương còn chưa lập gia đình” “ Không đượcađại thiếu gia, lúc trước người nọ cùng lão thái gia ước địnhđốitượng tương thân chỉ có thể là Đại phu nhân sinh, Đại tiểu thưcùngNhị tiểu thư không được.” An Tử Nhiên ánh mắt nhất thời chuyểnquatrên người đệ đệ mới được bốn tháng, một lúc lâu mới nói:” Namcóthể chứ?” Quản gia:”…” An Tử Nhiên không nghĩ tới chính mìnhmộtcâu thành tiên tri, nam đích thực là có thể, chẳng qua cùnghắnnghĩ có điểm không giống. Tags: đam mỹ, cung đấu, cổ đại, dammy,cung dau, co dai, dai dia chu, đại địa chủ MAINHOUSE     --- o0o --- Author: DoanGiaCategory: American Union, Cung Đấu, Cổ Đại Content: "No or no,thenthe grandmother, the lady has escaped leaving only theletter""Looks like the house is still the daughter of Tam andUnclesunmarried" "Not a great young man, in the old man with thesenatorestimated that the object can only correspond to human life,theFirst Lady with the second Miss is not." The most glimpse oftimepassed on the new four months, a moment to say: "Mencan?"Butler:"…" The Deathless does not think of himself as aprophet, areal man is possible, not the same he thought there is nopoint.Tags: i love you, i love you, i love you, i love you, i loveyou, ilove you, i love you
Loading...