0.10.150111 / June 17, 2015
(4.4/5) (1,942)

Description

Tiên Kiếm Vô Song – game nhập vai tiên hiệpchơi ngay trên Mobile. Cưỡi phi kiếm, ngự Thần thú, cầm pháp bảo,PK tự do, bạn có dám thử ?
Có gì mới !
+ PK tổ đội 3 vs 3, Bang chiến liên Server, loạn chiến PK
+ Phụ bản “tinh anh” đặc sắc, chỉ sử dụng tính năng QTE
+ Boss liên server, cạnh tranh tàn khốc.
+ Vương Giả Thiên Hạ, vạn người quỳ bái
+ Thêm nhiều “Võ công bí tịch” bá đạo
+ Thêm thú nuôi, pháp bảo mới.
+ Tỷ thí lôi đài, quà tặng hấp dẫn.
Lập tổ đội, kết giao bạn bè, thu phục thần thú, bạn sẽ được trảinghiệm những trận huyết chiến thật sự trong một thế giới tiên hiệpmới mẻ, sống động đến từng chi tiết.
===============================================
Cập nhập những thông tin mới nhất về game tại :
Trang chủ: http://tienkiem.com.vn
Email : support.tienkiem@vtc.vn
Facebook : https://www.facebook.com/tienkiemvtc
Unknown Song Tien Sword -play RPGs on Mobile first half. Fees for rides, Spirit dwellsmammal, bird protection law, free PK, you dare to try?
What's new!
+ 3 vs 3 PK teams, inter Server Bang war, chaos war PK
+ Appendix "delicate" characteristics, only use the featureQTE
+ Boss linked server, brutal competition.
+ United Assuming Thien Ha, thousands of people kneelingworship
+ More "Martial of sacraments" promote religion
+ Add Pet, new security measures.
+ Rate experimental stations dragged, attractive gifts.
Up teams, to make friends, recruit god beast, you will experiencethe real bloody battle in the first half a new world, alive toevery detail.
===============================================
Date with the latest information about the game at:
Home: http://tienkiem.com.vn
Email: support.tienkiem@vtc.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tienkiemvtc

App Information Tiên Kiếm Vô Song

 • App Name
  Tiên Kiếm Vô Song
 • Package Name
  com.vtcmobile.trutienkiem
 • Updated
  June 17, 2015
 • File Size
  50M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  0.10.150111
 • Developer
  Tiên Kiếm VTC
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Tiên Kiếm Vô Song Version History

Select Tiên Kiếm Vô Song Version :
 • 0.10.150111 (10150111) - Latest Version
Tiên Kiếm VTC Show More...
Tiên Kiếm Vô Song 0.10.150111 APK
Tiên Kiếm Vô Song – game nhập vai tiên hiệpchơi ngay trên Mobile. Cưỡi phi kiếm, ngự Thần thú, cầm pháp bảo,PK tự do, bạn có dám thử ?Có gì mới !+ PK tổ đội 3 vs 3, Bang chiến liên Server, loạn chiến PK+ Phụ bản “tinh anh” đặc sắc, chỉ sử dụng tính năng QTE+ Boss liên server, cạnh tranh tàn khốc.+ Vương Giả Thiên Hạ, vạn người quỳ bái+ Thêm nhiều “Võ công bí tịch” bá đạo+ Thêm thú nuôi, pháp bảo mới.+ Tỷ thí lôi đài, quà tặng hấp dẫn.Lập tổ đội, kết giao bạn bè, thu phục thần thú, bạn sẽ được trảinghiệm những trận huyết chiến thật sự trong một thế giới tiên hiệpmới mẻ, sống động đến từng chi tiết.===============================================Cập nhập những thông tin mới nhất về game tại :Trang chủ: http://tienkiem.com.vnEmail : support.tienkiem@vtc.vnFacebook : https://www.facebook.com/tienkiemvtcUnknown Song Tien Sword -play RPGs on Mobile first half. Fees for rides, Spirit dwellsmammal, bird protection law, free PK, you dare to try?What's new!+ 3 vs 3 PK teams, inter Server Bang war, chaos war PK+ Appendix "delicate" characteristics, only use the featureQTE+ Boss linked server, brutal competition.+ United Assuming Thien Ha, thousands of people kneelingworship+ More "Martial of sacraments" promote religion+ Add Pet, new security measures.+ Rate experimental stations dragged, attractive gifts.Up teams, to make friends, recruit god beast, you will experiencethe real bloody battle in the first half a new world, alive toevery detail.===============================================Date with the latest information about the game at:Home: http://tienkiem.com.vnEmail: support.tienkiem@vtc.vnFacebook: https://www.facebook.com/tienkiemvtc
Tru Tiên 3D 0.10.150111 APK
Tiêu dao Tam Giới, thỏa mãn ước mơ phi hành,PKtrên không với Tru Tiên 3D, siêu phẩm Tiên Hiệp đình đám nhấtnhấtChâu Á 2015 !:::Đặc Sắc:+ Đồ họa tuyệt đỉnh, sắc nét, game bám sát cốt truyệnTruTiên.+ Hệ thống pháp bảo đồ sộ, đa dạng, tặng miễn phí .+ Hệ thống PK bá đạo: Pk trên không, lôi đài chiến, thần machiếntrường.+ Săn bắt, chiêu mộ hàng trăm thần thú hàng ngày+ Số lượng phụ bản khổng lồ, nhiều cấp độ.+ Tính năng xã hội đặc sắc: trồng hoa, cưới hỏi, cướp dâu,banghội…+ Game chơi mượt với tất cả các phiên bản Android.Tham gia vào Tru Tiên 3D, lựa chọn cho mình 1 con đường tuluyệngiữa Tiên – Ma – Yêu, bạn sẽ có 1 trải nghiệm hoàn toàn khácvớinhững trận chiến tranh liên miên, tàn khốc trong thế giới tiênhiệpkỳ ảo, huyền bí.===============================================Cập nhập những thông tin mới nhất về game tại :Trang chủ: http://tienkiem.com.vnFacebook : https://www.facebook.com/tienkiemvtcStandard knifeThreeRealms, fulfill the dream of flying, aerial PK Tien Tru3Dblockbuster hottest Korean Association in Asia in 2015!::: Speciality:+ Ultimate graphics, sharp, game storyline Tru Korea.+ System security measures massive, diverse, free gift.+ System violent PK: Pk aerial combat pull stations, drugwargod.+ Hunting, recruited hundreds of daily animal spirit+ The number of giant women, many levels.Social + special feature: Florists, Wedding, bride robbery,guild...+ Game play smoothly with all versions of Android.Join the 3D Tru Tien, his first choice for the cultivationpathbetween Korea - Ma - Love, you will have one experiencecompletelydifferent from the constant wars, devastating in thefirst half thevirtual world, mysterious.===============================================Date with the latest information about the game at:Home: http://tienkiem.com.vnFacebook: https://www.facebook.com/tienkiemvtc
Tru Tiên Kiếm 0.10.150111 APK
Tiêu dao Tam Giới, thỏa mãn ước mơ phi hành,PKtrên không với Tru Tiên, siêu phẩm Tiên Hiệp đình đám nhất nhấtChâuÁ 2015 !:::Đặc Sắc:+ Đồ họa tuyệt đỉnh, sắc nét, game bám sát cốt truyệnTruTiên.+ Hệ thống pháp bảo đồ sộ, đa dạng, tặng miễn phí .+ Hệ thống PK bá đạo: Pk trên không, lôi đài chiến, thần machiếntrường.+ Săn bắt, chiêu mộ hàng trăm thần thú hàng ngày+ Số lượng phụ bản khổng lồ, nhiều cấp độ.+ Tính năng xã hội đặc sắc: trồng hoa, cưới hỏi, cướp dâu,banghội…+ Game chơi mượt với tất cả các phiên bản Android.Tham gia vào Tru Tiên, lựa chọn cho mình 1 con đường tu luyệngiữaTiên – Ma – Yêu, bạn sẽ có 1 trải nghiệm hoàn toàn khác vớinhữngtrận chiến tranh liên miên, tàn khốc trong thế giới tiên hiệpkỳảo, huyền bí… !================================================Cập nhập những thông tin mới nhất về game tại :Trang chủ: http://tienkiem.com.vnFacebook : https://www.facebook.com/tienkiemvtcStandard knifeThreeRealms, fulfill the dream of flying, aerial with Tru PK TienTienHiep super hottest products in Asia in 2015!::: Speciality:+ Ultimate graphics, sharp, game storyline Tru Korea.+ System security measures massive, diverse, free gift.+ System violent PK: Pk aerial combat pull stations, drugwargod.+ Hunting, recruited hundreds of daily animal spirit+ The number of giant women, many levels.Social + special feature: Florists, Wedding, bride robbery,guild...+ Game play smoothly with all versions of Android.Join the Tru Tien, his first choice for the cultivation pathbetweenKorea - Ma - Love, you will have one experience completelydifferentfrom the constant wars, cruel world in the first halfmagic,mysticism secret ...!================================================Date with the latest information about the game at:Home: http://tienkiem.com.vnFacebook: https://www.facebook.com/tienkiemvtc
Loading...