1.0.8 / August 11, 2017
(4.3/5) (859)
Loading...

Description

" Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016) ;không kém gì bầu cua tômcá (bầu cua -online 2016; baucua);Tàixỉu(TaiXiu hilo Xúcxác Sicbo)hoặc xóc đĩa, là một game dân gian rất được nhân dân Việt Nam ưachuộng và yêu thích. Bởi giao diện nét đẹp, trải nghiệm vui sướng,Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016) được đông đảo cao thủ chơigame đánh giá cao (5 sao).Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016)có kiểu chơi cực kỳ đơn giản, nhưng rất hấp dẫn và thú vị, phát huyvăn hóa truyền thống dân Việt.Phần thưởng miễn phí hàng ngày, đạocụ phong phú, giao lưu kết bạn, hàng trăm nghìn đồng bào chơi gamecùng lúc.Còn ngần ngừ gì nữa? Tải ngay nhận quà khủng!1. Nhận xumiễn phí và gói quà cao cấp hàng ngày.2. Nói chuyện và chiến đấuvới bạn bè mọi lúc mọi nơi.3. Cô dealer gửi sự may mắn đến4. Hệthống thành tích và danh hiệu hoàn chỉnh, ghi giữ thông tin chơibầu cua đầy đủ, giúp mọi người rút kinh nghiệm chơi gamegiỏi.*************************************************************************************Đặcđiểm game【Giao diện đẹp nét】Đồ họa 3D tuyệt đẹp và hiệu ứng vật lýchân thực với những tính năng nổi trội về âm thanh và hình ảnh,giao diện sắc, bắt mắt, thỏa mãn cả những người chơi chuyên nghiệpvà nghiệp dư!【Chip thưởng miễn phí】Nhận chip thưởng miễn phí hàngngày, phát tận tay!【Cách chơi đơn giản đa dạng】Tiến Lên(tien lenMien Nam online-2016) ;Tài xỉu (Tai Xiu ,big and small, hi-lo ,Xúcxác, Sicbo)Bầu Cua Tôm Cá, , tùy bạn lựa chọn! Người chơi ( bạn bè) đặt cược dễ dàng Chức năng rủ bạn, tặng quà, sử dụng đạo cụ, biểucảm phong phú, v.v…vừa chơi vừa kết bạn, cùng chơi online!【Phù hợpvới nhiều điện thoại.】chơi game online Tiến Lên(tien len Mien Namonline-2016) ;(Bầu Cua Tôm Cá,Tài xỉu,.) thoải mái và phù hợp vớinhiều điện thoại.!game Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016) hứahẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị. Chúc bạn có giâyphút vui vẻ và đừng quên 5 sao nhé.Mọi chi tiết có thể tìm hiểuthêm tại: Trang fans: https://www.facebook.com/runcardvn/Sản phẩmnày được thiết kế để sử dụng bởi những người 21 tuổi trở lên chomục đích giải trí mà thôi. Thực hành hay thành công ở game casinoxã hội nào không bao hàm sự thành công trong tương lai tại cờ bạctiền thật.This product is intended for use by those 21 or older foramusement purposes only. Practice or success at social casinogaming does not imply future success at real money gambling."TienLen (Mien Nam tien len online-2016), no less than elected shrimpcrab fish (crab -Online elected in 2016; baucua); Taixiu (TaiXiuhilo Xucxac Sicbo) or shock discs, is a very popular game PeopleVietnam favored and loved. Because the interface beauty, experiencejoy, Tien len (Mien Nam tien len online-2016) is a large gamingplayers appreciate (5 stars).Tien Len (tien len Mien NamOnline-2016) have played extremely simple style, but veryattractive and interesting, promote Vietnam's traditionalculture.Free daily rewards, rich props, make friends exchanges,hundreds of thousands of people playing the gamesimultaneously.Still hesitating for? Download Now accepting giftsterrible!1. Get free coins and everyday luxury gift wrapping.2.Talk and battle with friends anytime, anywhere.3. She sent thelucky dealer4. The system performance and complete title, recordkeeping information crabs play a full vote, help people withdrawsolid gamingexperience.*************************************************************************************Features of the game】 【Beautifulinterface definitionBeautiful 3D graphics and realistic physicseffects with outstanding features of sound and image, excellentinterface, eye-catching, satisfying both professional players andamateurs!】 【Free bonus chipsGet free bonus chips daily, play intothe hands!【How to play】 simple diversityTien Len (tien len Mien NamOnline-2016); Finance fainting (Tai Xiu, big and small, hi-lo,dice, Sicbo) Election Crab Shrimp Fish, depending your choice!Players (Friends) bet easily invite your function, gifts, use ofprops, rich expressive, so ... both have fun and make friends, playonline!【Consistent with many phones.】Tien Len online gaming (MienNam tien len online-2016); (Voting Crab Shrimp Fish, faintingResources ,.), comfort and fit with the phone.!game Tien Len (MienNam tien len online-2016) promises to bring you the pleasantexperience.Wish you have moments of fun and do not forget the 5star light.For further information, can learn more at:Page fans:https://www.facebook.com/runcardvn/This product is designed for useby those 21 or older for amusement purposes only. Practice orsuccess at social casino game does not imply future success at realmoney gambling.This product is intended for use by những 21 orolder for Amusement PURPOSES ONLY. Practice or success at socialcasino gaming does not imply future success at real money gambling.

App Information Tiến Lên-tien len Mien Nam

 • App Name
  Tiến Lên-tien len Mien Nam
 • Package Name
  com.boyaa.runcard_vtn
 • Updated
  August 11, 2017
 • File Size
  43M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.8
 • Developer
  yaagamebox
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  36/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
 • Google Play Link

yaagamebox Show More...

Liêng Phú Ông APK
yaagamebox
Liêng phú ông (Lieng phu ong), là một game dângian rất được nhân dân Việt Nam ưa chuộng và yêu thích. Bởi giaodiện nét đẹp, trải nghiệm vui sướng, Liêng phú ông được đông đảocao thủ chơi bài đánh giá cao.Kết hợp đặc điểm Ba Cây và Xì Tố (poker Hong Kong), Liêng phú ôngcó kiểu chơi cực kỳ đơn giản, nhưng rất hấp dẫn và thú vị, phát huyvăn hóa truyền thống dân Việt.Chơi bài miễn phí, đạo cụ phong phú, giao lưu kết bạn, hàng trămnghìn đồng bào chơi bài cùng lúc.Chúng tôi chỉ làm game Liêng, cho nên càng chăm chú và chuyênnghiệp hơn!Còn ngần ngừ gì nữa? Tải ngay nhận quà khủng!1.Nhận xu miễn phí và gói quà cao cấp hàng ngày.2.Nói chuyện và chiến đấu với bạn bè mọi lúc mọi nơi.3.Cô dealer gửi sự may mắn đến, chơi thêm chức năng phong phú, thưgiãn hoặc giết thời gian bằng cách chơi đa dạng.4.Hệ thống thành tích và danh hiệu hoàn chỉnh, ghi giữ thông tinchơi bài rất đầy đủ, giúp mọi người rút kinh nghiệm chơi bàigiỏi.Dives Lieng (Lieng LadyBee), is a folk game are the people of Vietnam are very popular andloved. By interface beauty, experience joy, Holy Dives crowdedpoker players appreciated.Combining features and Poker Three Trees Prosecutions (poker HongKong), Holy Dives type is extremely simple to play, but veryattractive and interesting, promote Vietnam's traditionalculture.Free poker, rich props, make friends exchanges, hundreds ofthousands of people playing at once.We just do Lieng game, so the more attentive and moreprofessional!Still hesitating for? Download Now accepting gifts terrible!Free 1.Nhan trend and everyday luxury gift wrapping.2. Join story and battle with your friends anytime, anywhere.3. There dealer to send good luck, play more rich functionality,relax or kill time by playing diverse.4.He achievement and title system complete record of informationkept playing very full, helps people learn from experience playingsolid.
Boyaa Truco Online - Truco Paulista 1.0.6 APK
yaagamebox
TRUCO! Um dos jogos de cartas mais populares do Brasil. Quer jogarTruco com jogadores reais em qualquer instante e local? Estamos comTruco Online mais show de bola! Várias razões para jogar trucoconosco, e aqui estão algumas atrações:♥Sem ads.♥Bônusdiário.♥Acesso rápido.♥Login com Facebook.♥Gráficosmaravilhosos.♥Itens interativas e Presentes engraçados. ♥Escolhasalas de Novato a Profissional à sua vontade.♥Sistema especial deamigos: seguir amigo à sala e jogar com ele ou ver suajogada.Sinta-se a diversão de Truco e de interagir com pessoasagora!TRICK! One of the most popular card games in Brazil. Want toplay Truco with real players at any time and place? We are TrucoOnline more ball show! Several reasons to play card games with us,and here are some attractions:♥ No ads.♥ Daily Bonus.♥ Quick.♥Login with Facebook.♥ Wonderful graphics.♥ Items interactive andfunny gifts.♥ Choose Novato rooms to Professional to his will.♥Special system of friends: follow friend to the room and play withhim or see his move.Feel the fun of Truco and interact with peoplenow!
TàixỉuTaiXiu hilo Xúcxác Sicbo 1.0.8 APK
yaagamebox
Đặc điểm game【Giao diện đẹp nét】Đồ họa 3D tuyệt đẹp và hiệu ứng vậtlý chân thực với những tính năng nổi trội về âm thanh và hình ảnh,giao diện sắc, bắt mắt, thỏa mãn cả những người chơi chuyên nghiệpvà nghiệp dư!【Chip thưởng miễn phí】Nhận chip thưởng miễn phí hàngngày, phát tận tay!【Cách chơi đơn giản đa dạng】Tài xỉu (Tai Xiu,big and small, hi-lo ,Xúc xác, Sicbo)Bầu Cua Tôm Cá ( bầu cua tômcá bau cua online boyaa), , tùy bạn lựa chọn! Người chơi ( bạn bè )đặt cược dễ dàng Chức năng rủ bạn, tặng quà, sử dụng đạo cụ, biểucảm phong phú, v.v…vừa chơi vừa kết bạn, cùng chơi online!【Phù hợpvới nhiều điện thoại.】chơi game online Bầu Cua Tôm Cá ( bầu cua tômcá bau cua online boyaa),Tài xỉu (Tai Xiu hilo Xúcxác Sicbo boyaa)thoải mái và phù hợp với nhiều điệnthoại.!*************************************************************************************gamebau cua tom ca hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thúvị. Chúc bạn có giây phút vui vẻ và đừng quên 5 saonhé.*************************************************************************************Mọichi tiết có thể tìm hiểu thêm tại: Trang fans:https://www.facebook.com/dicevnboyaa/?ref=notif&notif_t=page_admin&notif_id=1467623562617569Sảnphẩm này được thiết kế để sử dụng bởi những người 21 tuổi trở lêncho mục đích giải trí mà thôi. Thực hành hay thành công ở gamecasino xã hội nào không bao hàm sự thành công trong tương lai tạicờ bạc tiền thật.This product is intended for use by those 21 orolder for amusement purposes only. Practice or success at socialcasino gaming does not imply future success at real moneygambling.Features of the game】 【Beautiful interfacedefinitionBeautiful 3D graphics and realistic physics effects withoutstanding features of sound and image, excellent interface,eye-catching, satisfying both professional players and amateurs!】【Free bonus chipsGet free bonus chips daily, play into thehands!【How to play】 simple diversityResources fainting (Tai Xiu,big and small, hi-lo, dice, Sicbo) Election Crab Shrimp Fish (fishshrimp bau cua cua elected boyaa online), depending on your choice!Players (Friends) bet easily invite your function, gifts, use ofprops, rich expressive, so ... both have fun and make friends, playonline!【Consistent with many phones.】Voting online gaming CrabShrimp Fish (fish shrimp bau cua cua vote online boyaa), faintingResources (Tai Xiu hilo Xucxac Sicbo boyaa), comfort and fit withthe phone.!*************************************************************************************bau cua tom ca game promises tobring you the pleasant experience.Wish you have moments of fun anddo not forget the 5 starlight.*************************************************************************************For further information, canlearn more at:Page fans:https://www.facebook.com/dicevnboyaa/?ref=notif&notif_t=page_admin&notif_id=1467623562617569Thisproduct is designed for use by those 21 or older for amusementpurposes only. Practice or success at social casino game does notimply future success at real money gambling.This product isintended for use by những 21 or older for Amusement PURPOSES ONLY.Practice or success at social casino gaming does not imply futuresuccess at real money gambling.
Tiến Lên-tien len Mien Nam 1.0.8 APK
yaagamebox
" Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016) ;không kém gì bầu cua tômcá (bầu cua -online 2016; baucua);Tàixỉu(TaiXiu hilo Xúcxác Sicbo)hoặc xóc đĩa, là một game dân gian rất được nhân dân Việt Nam ưachuộng và yêu thích. Bởi giao diện nét đẹp, trải nghiệm vui sướng,Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016) được đông đảo cao thủ chơigame đánh giá cao (5 sao).Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016)có kiểu chơi cực kỳ đơn giản, nhưng rất hấp dẫn và thú vị, phát huyvăn hóa truyền thống dân Việt.Phần thưởng miễn phí hàng ngày, đạocụ phong phú, giao lưu kết bạn, hàng trăm nghìn đồng bào chơi gamecùng lúc.Còn ngần ngừ gì nữa? Tải ngay nhận quà khủng!1. Nhận xumiễn phí và gói quà cao cấp hàng ngày.2. Nói chuyện và chiến đấuvới bạn bè mọi lúc mọi nơi.3. Cô dealer gửi sự may mắn đến4. Hệthống thành tích và danh hiệu hoàn chỉnh, ghi giữ thông tin chơibầu cua đầy đủ, giúp mọi người rút kinh nghiệm chơi gamegiỏi.*************************************************************************************Đặcđiểm game【Giao diện đẹp nét】Đồ họa 3D tuyệt đẹp và hiệu ứng vật lýchân thực với những tính năng nổi trội về âm thanh và hình ảnh,giao diện sắc, bắt mắt, thỏa mãn cả những người chơi chuyên nghiệpvà nghiệp dư!【Chip thưởng miễn phí】Nhận chip thưởng miễn phí hàngngày, phát tận tay!【Cách chơi đơn giản đa dạng】Tiến Lên(tien lenMien Nam online-2016) ;Tài xỉu (Tai Xiu ,big and small, hi-lo ,Xúcxác, Sicbo)Bầu Cua Tôm Cá, , tùy bạn lựa chọn! Người chơi ( bạn bè) đặt cược dễ dàng Chức năng rủ bạn, tặng quà, sử dụng đạo cụ, biểucảm phong phú, v.v…vừa chơi vừa kết bạn, cùng chơi online!【Phù hợpvới nhiều điện thoại.】chơi game online Tiến Lên(tien len Mien Namonline-2016) ;(Bầu Cua Tôm Cá,Tài xỉu,.) thoải mái và phù hợp vớinhiều điện thoại.!game Tiến Lên(tien len Mien Nam online-2016) hứahẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị. Chúc bạn có giâyphút vui vẻ và đừng quên 5 sao nhé.Mọi chi tiết có thể tìm hiểuthêm tại: Trang fans: https://www.facebook.com/runcardvn/Sản phẩmnày được thiết kế để sử dụng bởi những người 21 tuổi trở lên chomục đích giải trí mà thôi. Thực hành hay thành công ở game casinoxã hội nào không bao hàm sự thành công trong tương lai tại cờ bạctiền thật.This product is intended for use by those 21 or older foramusement purposes only. Practice or success at social casinogaming does not imply future success at real money gambling."TienLen (Mien Nam tien len online-2016), no less than elected shrimpcrab fish (crab -Online elected in 2016; baucua); Taixiu (TaiXiuhilo Xucxac Sicbo) or shock discs, is a very popular game PeopleVietnam favored and loved. Because the interface beauty, experiencejoy, Tien len (Mien Nam tien len online-2016) is a large gamingplayers appreciate (5 stars).Tien Len (tien len Mien NamOnline-2016) have played extremely simple style, but veryattractive and interesting, promote Vietnam's traditionalculture.Free daily rewards, rich props, make friends exchanges,hundreds of thousands of people playing the gamesimultaneously.Still hesitating for? Download Now accepting giftsterrible!1. Get free coins and everyday luxury gift wrapping.2.Talk and battle with friends anytime, anywhere.3. She sent thelucky dealer4. The system performance and complete title, recordkeeping information crabs play a full vote, help people withdrawsolid gamingexperience.*************************************************************************************Features of the game】 【Beautifulinterface definitionBeautiful 3D graphics and realistic physicseffects with outstanding features of sound and image, excellentinterface, eye-catching, satisfying both professional players andamateurs!】 【Free bonus chipsGet free bonus chips daily, play intothe hands!【How to play】 simple diversityTien Len (tien len Mien NamOnline-2016); Finance fainting (Tai Xiu, big and small, hi-lo,dice, Sicbo) Election Crab Shrimp Fish, depending your choice!Players (Friends) bet easily invite your function, gifts, use ofprops, rich expressive, so ... both have fun and make friends, playonline!【Consistent with many phones.】Tien Len online gaming (MienNam tien len online-2016); (Voting Crab Shrimp Fish, faintingResources ,.), comfort and fit with the phone.!game Tien Len (MienNam tien len online-2016) promises to bring you the pleasantexperience.Wish you have moments of fun and do not forget the 5star light.For further information, can learn more at:Page fans:https://www.facebook.com/runcardvn/This product is designed for useby those 21 or older for amusement purposes only. Practice orsuccess at social casino game does not imply future success at realmoney gambling.This product is intended for use by những 21 orolder for Amusement PURPOSES ONLY. Practice or success at socialcasino gaming does not imply future success at real money gambling.
Mậu Binh 1.0.5 APK
yaagamebox
Mậu Binh còn được gọi là 13 Lá , là 1 game được ưa chuộng nhấttrong các thể loại game bài trí tuệ và đầy nghệ thuật.Ngoài Mậubinh ra trong app còn có những game bài khác như tiến lên,tá lả,xỉtố ,tài xỉu,bầu cua…nhiều loại game do bạn tự chọn.Các bạn hãy tảivề chơi thử đi nhé!Chơi thế nào?♥2-4 người chơi,mỗi người chơi sẽđược chia 13 lá bài♥ Các bạn suy nghĩ sắp sao cho thật logic thành3 chi gồm chi đầu và chia giữa (mỗi chi có 5 lá bài) và chi cuối (3lá bài)♥ Việc sắp xếp 3 chi thành thế bài “mạnh, hiểm” để chiếnthắng đối phương♥Thắng càng nhiều thưởng càng lớn!Đặc điểmgame:♥Thao thắc đơn giản ,đăng nhập tặng xu 600000 ngay. ♥Nhiềuloại đạo cụ và biểu cảm thú vị ♥Nhiều trò chơi game bài khác do bạnchơi thoải mái.♥Chơi miễn phí ,tặng xu miễn phí hàng ngày.♥ Vớigiao diện đẹp, hiệu ứng, âm thanh sinh độngTrade deals are alsoknown as 13 leaves, is one of the most popular game genres and fullintellectual post Mau War thuat.Ngoai technology in gaming app,there are other threads as forward, I am, slag factor , financialcollapses, elected crabs ... many games by yourself, download gameschon.Cac try it please!How to play?♥ 2-4 players, each player willbe divided 13 cards♥ Do you think it's coming back for a thirdlogic expenditures, including expenditures and divided between(each spending has 5 cards) and spend the end (3 cards)♥ Thearrangement that all three spent a "powerful and dangerous"opponents to victory♥ Win as much bigger the bonus!Features of thegame:♥ Thao simple questions, log penny donated 600000immediately.♥ Many kinds of props and expressive fun♥ Many othergames you play games all at ease.♥ Play free, free daily coindonation.♥ With a beautiful interface, effects, vivid sound
Jogo de dados online - Sic Bo 1.0.8 APK
yaagamebox
JOGO DE DADOS (Sic Bo)! Um dos jogos de sorte mais populares nomundo. Quer jogar Dados com jogadores em qualquer instante e local?Estamos com Jogo de Dados mais show de bola! Ganhar moedas de ouro,jogar com seus amigos em qualquer momento via online. Sinta-se adiversão de casino. Nosso jogo de casino viciado já atraiu inúmerosparticipantes. Baixe e experimente agora! Não deixe para trás.Várias razões para jogar conosco, e aqui estão algumasatrações:♥Sem ads.♥Bônus diário.♥Acesso rápido.♥Login comFacebook.♥Gráficos maravilhosos.♥Gratuito: baixar GRÁTIS.♥Fazermissões e ganhar fichas.♥Bônus diário de fichas gratuitas. ♥Sistemaemocionante de apostas. ♥Itens interativos e presentes engraçados.♥Escolha salas de novato a profissional à sua vontade.♥Sistemaespecial de amigos: seguir amigo à sala e jogar com ele ou ver suajogada.Gosta de jogar jogos de casino como Bingo, Slots, Roleta,Black Jack, Baccarat ou Craps? Nesse caso, vai gostar também o Jogode dados (Sic Bo)!No Boyaa Jogo de Dados (Sic Bo) online não temnenhum ads. Baixar esse jogo de Dados (Sic Bo) de graça e recebermilhares de fichas gratuitamente. Fazer login todos os dias ereceber ainda mais fichas. Você é o próximo milionário! O jogo dedados (Sic Bo) também possui ótimas músicas. Além disso, esse jogode casino agregou ainda um dos jogos de baralho mais populares doBrasil – Buraco e Truco (Truco Paulista Online). O jogo de dados éum jogo muito fácil e interessante. Quando está sem moedas, podepedir aos amigos moedas para continuar o jogo. E também pode jogarjogo de dados para ganhar moedas rápido. Regras:- O primeiro passopara jogar Jogo de Dados (Sic Bo) é selecionar o tamanho da fichaque você quer apostar. Você pode fazer isto clicando no botãorelacionado com a ficha. - Uma vez que você tiver selecionado otamanho da ficha, ou seja, quanto dinheiro você quer apostar, opróximo passo é colocar as suas apostas. Você pode colocar as suasapostas, clicando na área da tabela que você deseja apostar. - Vocêpode colocar mais de uma aposta por lançamento de dados.Maisatividades com bônus, visite nossa página no Facebook:https://www.facebook.com/jogododado/Além de truco, buraco, jogo dedados, vamos lançar ainda já, Pôquer ( Poker Brasil ) Brasileiro /5 card stud / poker de cinco cartas e mais jogos do seu gosto. Sejabem-vindo à sugestões e opiniões. Seriam muito importantes paranós. Obrigada :)Obs: Jogo de dados é jogo de casino, porém nãooferece aposta de dinheiro real.GAME DATA (Sic Bo)! One of the mostpopular games of chance in the world. Want to play dice withplayers at any time and place? We have more data Game Ball show!Earn gold coins, play with your friends at any time via online.Feel the casino fun. Our addicted casino game has attractednumerous participants. Download and try it now! Do not leavebehind. Several reasons to play with us, and here are someattractions:♥ No ads.♥ Daily Bonus.♥ Quick.♥ Login with Facebook.♥Wonderful graphics.♥ Free: download FREE.♥ Do quests and earnchips.♥ Daily Bonus free chips.♥ exciting betting system.♥interactive items and gifts.♥ Choose beginner rooms professional tohis will.♥ Special system of friends: follow friend to the room andplay with him or see his move.Enjoy playing casino games likeBingo, Slots, Roulette, Black Jack, Baccarat and Craps? In thiscase, you will also like the data set (Sic Bo)!In Boyaa Craps (SicBo) online does not have any ads. Download this data set (Sic Bo)for free and get thousands of free chips. log in every day and geteven more chips. You are the next millionaire!The dice game (SicBo) also has great music. Moreover, this casino game has added yetone of the most popular card games in Brazil - Hole and Truco(Truco Paulista Online). The dice game is a very easy andinteresting game. When no coins, coins can ask friends to continuethe game. And you can also play craps to make quick coins.Rules:-The first step to play Craps (Sic Bo) is to select the size of thechip you want to bet. You can do this by clicking the buttonassociated with the plug.- Once you have selected the size of thechip, ie, how much money you want to bet, the next step is to placeyour bets. You can place your bets by clicking on the area of ​​thetable you want to bet.- You can place more than one bet for dataentry.More activities with bonuses, visit our Facebook page:https://www.facebook.com/jogododado/In addition to card games,hole, craps, we will launch yet already, Poker (Poker Brazil)Brazilian / 5 card stud / five-card poker and more games on yourtaste. Welcome to the suggestions and opinions. Would be veryimportant to us. Thanks :)Note: Data set is casino game, but doesnot offer real money bet.
Boyaa Buraco Online- Buraco Aberto 1.0.2 APK
yaagamebox
BURACO/BIRIBA/CANASTRA/BURRACO! Um dos jogos de baralho maispopulares do Brasil. Quer jogar Buraco com jogadores reais emqualquer instante e local? Estamos com Buraco Online mais show debola! Ganhar fichas, jogar buraco aberto com seus amigos emqualquer momento via online. Sinta-se a diversão de Buraco jogatinae interagir com pessoas. Nosso jogo de Buraco já atraiu inúmerosparticipantes. Baixe e experimente agora! Não deixe para trás.Várias razões para jogar Buraco Aberto conosco, e aqui estãoalgumas atrações:♥Sem ads.♥Bônus diário.♥Acesso rápido.♥Login comFacebook.♥Gráficos maravilhosos.♥Gratuito: baixar GRÁTIS.♥Fazermissões e ganhar fichas.♥Itens interativas e presentes engraçados.♥Escolha salas de novato a veterano à sua vontade.♥Sistema especialde amigos: seguir amigo à sala e jogar com ele ou ver sua jogada.NoBoyaa Buraco online não tem nenhum ads. Baixar Buraco online degraça e receber milhares de fichas gratuitamente. Fazer login todosos dias e receber ainda mais fichas. O jogo de buraco aberto tambémpossui ótimas músicas. Além disso, Boyaa Buraco online agregouainda um dos jogos de baralho mais populares do Brasil – Truco eJogo de Dados (Sic Bo). O jogo de dados é um jogo muito fácil einteressante. Quando está sem moedas, pode pedir aos amigos moedaspara continuar o jogo. E também pode jogar jogo de dados paraganhar moedas rápido. Regras do Buraco Aberto:No Buraco Aberto,vale Trinca, tem morto e Joker (Curingão), e só bate com canastralimpa. E o lixo é aberto.Objetivo: Fazer o máximo depontos.Jogadores: 4Cartas: 108 (2 baralhos com 2 coringascada)Canastras: suja: canastra com pelo menos 7 cartas sequenciaisusando um coringa, 100 pontos.limpa: canastra com pelo menos 7cartas sequenciais, sem uso de coringa, 200 pontos.canastra dequinhentos: vai de ás a K (rei), sem coringas, 500 pontos.canastrareal: de ás a ás, sem coringa, 1000 pontos.A canastra suja que usaro coringa 2, no caso de ser do mesmo naipe, pode tornar-se limpadurante a partida antes da canastra atingir a sétima carta.Baixarum jogo: Um jogo é formado por 3 ou mais cartas do mesmo naipe,ordenadas em sequência numérica. A sequência vai do 2 ao Rei (K).Você pode colocar o Ás antes do 2 ou depois do Rei.Morto: É omontante de 11 cartas que um jogador recebe quando acabam todas ascartas da mão. Cada morto corresponde a uma dupla. Só pode pegar omorto, o primeiro jogador da dupla a acabar com as cartas daprópria mão. Não é possível que a mesma dupla, ou o mesmo jogador,pegue os dois mortos. Caso as cartas do monte acabem, e haja algummorto na mesa, este será automaticamente utilizado como o monte.Valor de Buraco Cartas:Cartas de 3 a 7 - valem 5 pontosDe 8 a K(rei) e o coringa (carta de número 2) - vale 10 pontoso ás - vale15 pontos.Curigão – vale 50 pontosBuraco é o jogo que precisa detáticas e estratégias.Aqui estão algumas estratégias:1.Presteatenção às compras realizadas da mesa pelos adversários e pelopróprio parceiro. Assim, é possível evitar que sejam entreguescartas que formariam jogos e dariam pontos ao outro time.2.Evitardescartes iniciais do 2, 7 e 8. Normalmente no início do jogo,descartam-se o 3 e o 4, a não ser que estejam "encaixadas" no seujogo ou no do adversário. 3.Fique também atento ao número de cartasnas mãos dos adversários. Se um deles tiver poucas cartas na mão,depois de pegar o morto, ele pode bater a qualquer instante e vocêe seu parceiro pagarão todas as cartas que tiverem em mãos. Maisatividades com bônus, visite nossa página no Facebook:https://www.facebook.com/trucobra/Obs: O jogo de dados (Sic Bo) nãoé jogo de casino para fazer aposta real. Além de Buraco, truco,jogo de dados, vamos lançar ainda já, Pôquer ( Poker Brasil )Brasileiro / 5 card stud / poker de cincocartas/Tranca/Domino/Dominó e mais jogos do seu gosto. Sejabem-vindo à sugestões e opiniões. Seriam muito importantes paranós. Obrigada :)HOLE / BIRIBA / CANASTRA / Burraco! One of the mostpopular card games in Brazil. Hole want to play with real playersat any time and place? We have more ball Hole Online show! Winningchips, playing gaping hole with your friends at any time viaonline. Feel gambling Hole fun and interact with people. Hole Ourgame has attracted many participants. Download and try it now! Donot leave behind. Several reasons to play Hole Open with us, andhere are some attractions:♥ No ads.♥ Daily Bonus.♥ Quick.♥ Loginwith Facebook.♥ Wonderful graphics.♥ Free: download FREE.♥ Doquests and earn chips.♥ interactive items and gifts.♥ Choose newrooms the veteran to his will.♥ Special system of friends: followfriend to the room and play with him or see his move.In Boyaa Holeonline does not have any ads. Download Hole online for free and getthousands of free chips. log in every day and get even morechips.The open hole game also features great music. In addition,online Boyaa Hole added still one of the most popular card games inBrazil - Truco and Data Set (Sic Bo). The dice game is a very easyand interesting game. When no coins, coins can ask friends tocontinue the game. And you can also play craps to make quickcoins.Hole Rules Open:Hole in the Open, worth Trinca, has killedand Joker (Curingão), and only hit with clean canasta. And thewaste is opened.Objective: Make the most points.Players: 4Letters:108 (two decks each with 2 jokers)hampers:suja: canastra at least7 cards in sequence using a wildcard 100 points.limpa: canastra atleast 7 sequential charts, without the use of wildcard 200points.canastra five hundred: going from ace to K (king), with nojokers, 500 points.canastra real: the ace ace, without joker, 1000points.The dirty canastra to use the wild card 2 in the case ofbeing suited, may become clear during the game before reaching theseventh card canastra.Download a game:A set consists of 3 or morecards of the same suit, arranged in numerical sequence. Thesequence goes from 2 to King (K). You can put the Ace before 2 orafter the King.Dead:Is the amount of 11 cards a player receiveswhen they end all hole cards. Each dead amounts to a double. Youcan only pick up the dead, the first player double to end the ownpocket cards. It is not possible that the same pair, or the sameplayer, get them both killed. If the lot of the letters end up, andthere is some dead on the table, it is automatically used as themount. Hole Card Value:Letters 3-7 - worth 5 points8 K (king)and the wild card (card number 2) - is worth 10 pointsAce - worth15 points.Curigão - worth 50 pointsHole is the game that needstactics and strategies.Here are some strategies:1.Preste attentionto purchases made by opponents of the table and the partner itself.Thus, it is possible to prevent letters being delivered that wouldform games and give points to the other team.2.Evitar earlydisposal of 2, 7 and 8. Usually at the beginning of the game, todiscard it 3 and 4, unless they are "embedded" in your game or theopponent.3.Fique also aware of the number of cards in the hands ofopponents. If one has few cards in hand, after picking up the dead,he can hit at any time and you and your partner will pay all thecards they have in hand.More activities with bonuses, visit ourFacebook page: https://www.facebook.com/trucobra/Note: The data set(Sic Bo) is not casino game to make realbets.         BesidesHole, card games, craps, we will launch yet already, Poker (PokerBrazil) Brazilian / 5 card stud / five-card poker / Lock / Domino /Domino and more games on your taste. Welcome to the suggestions andopinions. Would be very important to us. Thanks :)
Tá lả 1.0.1 APK
yaagamebox
"Sân chơi Ta la online 2017,có bao gồm các trò truyền thống và độcđáo như bầu cua tôm cá (bầu cua -online 2017; bau cua online );Tàixỉu (TaiXiu hilo Xúcxác Sicbo) ,liêng phú ông(lieng phu ong),mậubinh (mau binh),xì tố (xi to), Tiến Lên(tien len Mien Nam online2017) v.v. Là một game dân gian rất được nhân dân Việt Nam ưachuộng và yêu thích. Bởi giao diện nét đẹp, trải nghiệm vui sướng,Sân chơi Tá lả (Ta la online 2017) được các cộng đồng chơi game bàiđánh giá cao (5 sao).Sân chơi Tá lả (Ta la online 2017) có kiểuchơi cực kỳ đơn giản, nhưng rất hấp dẫn và thú vị, phát huy văn hóatruyền thống dân Việt.1. Nhận xu miễn phí và gói quà cao cấp hàngngày.2. Nói chuyện và chiến đấu với bạn bè mọi lúc mọi nơi.3. Côdealer gửi sự may mắn đến4. Hệ thống thành tích và danh hiệu hoànchỉnh, ghi giữ thông tin chơi bầu cua đầy đủ, giúp mọi người rútkinh nghiệm chơi gamegiỏi.*************************************************************************************Sảnphẩm này được thiết kế để sử dụng bởi những người 21 tuổi trở lêncho mục đích giải trí mà thôi. Thực hành hay thành công ở gamecasino xã hội nào không bao hàm sự thành công trong tương lai tạicờ bạc tiền thật.This product is intended for use by those 21 orolder for amusement purposes only. Practice or success at socialcasino gaming does not imply future success at real moneygambling.Đặc điểm game【Giao diện đẹp nét】Đồ họa 3D tuyệt đẹp vàhiệu ứng vật lý chân thực với những tính năng nổi trội về âm thanhvà hình ảnh, giao diện sắc, bắt mắt, thỏa mãn cả những người chơichuyên nghiệp và nghiệp dư!【Chip thưởng miễn phí】Nhận chip thưởngmiễn phí hàng ngày, phát tận tay!【Cách chơi đơn giản đa dạng】Sânchơi Tá lả (Ta la online 2017);Tiến Lên(tien len Mien Namonline-2017) ;Tài xỉu (Tai Xiu ,big and small, hi-lo ,Xúc xác,Sicbo),bầu cua tôm cá (bầu cua -online 2017; bau cua online , tùybạn lựa chọn! Người chơi ( bạn bè ) đặt cược dễ dàng Chức năng rủbạn, tặng quà, sử dụng đạo cụ, biểu cảm phong phú, v.v…vừa chơi vừakết bạn, cùng chơi online!【Phù hợp với nhiều điện thoại.】Sân chơiTá lả (Ta la online 2017) thoải mái và phù hợp với nhiều điệnthoại.!"I am the Online Playground 2017, which includes traditionaland unique role as elected crab fish (crab -Online elected in 2017;bau cua online); Taixiu (TaiXiu hilo Xucxac Sicbo), spiritual Dives(Dives lieng ), trade war (mau infantry), soy factor (xi big), len(tien len Mien Nam online 2017) etc. As a game folk highly Vietnampeople's preferred and love. Because the interface beauty,experience joy, Playground I am (I am the online 2017) is thegaming community all appreciate (5 stars).Playground I am (I am theOnline 2017) have played extremely simple style, but veryattractive and interesting, promote Vietnamese culturaltraditions.1. Get free coins and everyday luxury gift wrapping.2.Talk and fight with your friends anytime, anywhere.3. She dealersend luck to4. The achievement system and complete title, recordkeeping information crabs elected full play, to help peoplewithdraw solid gamingexperience.*************************************************************************************This product is designed for useby those 21 or older for amusement purposes only. Practice orsuccess at social casino gaming does not imply future success atreal money gambling.This product is intended for use by những 21 orolder for Amusement PURPOSES ONLY. Practice or success at socialcasino gaming does not imply future success at real moneygambling.Features of the game【】 Beautiful interfacedefinitionBeautiful 3D graphics and realistic physics effects withoutstanding features of sound and pictures, interface color,eye-catching, to satisfy both professional players and amateurs!】【Free bonus chipsGet free bonus chips daily, play into thehands!【How to play】 simple diversityPlayground I am (I am theOnline 2017); Tienlen (tien len Mien Nam Online-2017); Resourcesfainting (Tai Xiu, big and small, hi-lo, dice, Sicbo), elected crabfish (election crab -Online 2017; bau cua online, your choice!Players (friends) bet easily invite your function, gifts, use ofprops, expressive richness, etc ... have fun while making friends,play online!【Suitable for multiple phones.】Playground I am (I amthe Online 2017) comfortable and suitable for multiple phones.!
Loading...