1.4 / August 6, 2017
(4.2/5) (5)
Loading...

Description

+ Hơn 25 bài test tổng hợpCác chuyên mục: 1. Từ vựng2. Tìm lỗisai3. Cấu trúc câu4. Từ đồng nghĩa5. Từ trái nghĩa6. Các thì trongcâu+ More than 25 test synthesisCategories:1. Vocabulary2. Find themistake3. Structure4. Synonym5. Opposites6. These are in question

App Information Tiếng Anh Trắc Nghiệm

 • App Name
  Tiếng Anh Trắc Nghiệm
 • Package Name
  com.thuan.englishgrammarquiz
 • Updated
  August 6, 2017
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Pivot Apps
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Pivot Apps Show More...

MathNess 1.2 APK
Pivot Apps
Chào mừng bạn đến với “MathNess – Giải toán như điên”.Cơ chế chơi:- Bạn có 3 giây để xác định một phép toán là đúng hay sai. - Trảlời đúng liên tiếp 10 câu sẽ cho bạn thêm 1 cơ hội. - Đọ điểm sốvới người quen của bạn hoặc với tất cả mọi người. Hãy tham gia cuộcchơi, tranh đua điểm số với bạn bè và chứng minh rằng bạn là ngườigiỏi toán nhất ^^! Mong các bạn chơi và góp ý, ủng hộ mình. Thankyou! ^^ Credits:Game Designer, Programmer, Lead Project: Nguyen HuuThuan. Email: nhthuan20@gmail.comAlpha + Beta tester: Phạm TrầnBích Duyên. Featuring Graphics Designer: Dũng Huỳnh Email:dunghuynh1505@gmail.comWelcome to the "MathNess - Good math likecrazy".Mechanism of play:- You have 3 seconds to determine anoperation is right or wrong.- Answer 10 questions correctly in arow will give you more opportunities 1.- It scores with youracquaintances or with everyone.Get involved in the game, competewith your friends scores and prove that you are the best at math^^!Hope you play and comments, his supporters. Thank you!^^Credits:Game Designer, Programmer, Project Lead: Nguyen HuuThuan.Email: nhthuan20@gmail.comAlpha + Beta tester: Pham Tran BichDuyen.Featuring Graphics Designer: Dung HuynhEmail:dunghuynh1505@gmail.com
Tiếng Anh Trắc Nghiệm 1.4 APK
Pivot Apps
+ Hơn 25 bài test tổng hợpCác chuyên mục: 1. Từ vựng2. Tìm lỗisai3. Cấu trúc câu4. Từ đồng nghĩa5. Từ trái nghĩa6. Các thì trongcâu+ More than 25 test synthesisCategories:1. Vocabulary2. Find themistake3. Structure4. Synonym5. Opposites6. These are in question
Loading...