2.0.0 / October 13, 2018
(4.8/5) (19)
Loading...

Description

Phần mềm Tiếng Anh Lớp 9 - English 9 mô phỏng toàn bộ các bài nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9 mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Họcsinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sửdụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạytại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minhhọa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dungcủa bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào,giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. - Có phần audio script cho cácbài nghe giúp việc học dễ dàng hơn Thông tin sản xuất: - Phần mềmphát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tậpvà không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhómphần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và khôngnhằm mục đích kinh doanh. Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủnghộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theođịa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com

App Information Tieng Anh 9 Moi - English 9 T1

 • App Name
  Tieng Anh 9 Moi - English 9 T1
 • Package Name
  com.vnbookforkid.TiengAnhLop9New.Tap1
 • Updated
  October 13, 2018
 • File Size
  99M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Tracy Duong
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Tracy Duong Show More...

Tieng Anh Lop 6 - English 6 4.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6 - English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Phần mềm hoàn toàn miễn phí, có thể sử dụng offline khi không cómạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. -Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng đểtrực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiểnthị cùng audio minh họa. - Bấm vào hình bạn sẽ nghe phát âm chotừng bài học. - Các từ vựng mới, ngữ pháp trong mỗi bài cũng đượcđưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. - Cho phép tìm kiếmbài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất: • Phần mềm đượcphát triển bởi vnbookforkid@gmail.com • Phần mềm có sử dụng hìnhảnh từ website http://lopngoaingu.com Đây là 1 trong nhóm phần mềmhỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và không nhằm mụcđích kinh doanh. Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thể thay thếhoàn toàn sách giáo khoa. Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủnghộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theođịa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com
Tieng Anh Lop 4 - English 4 T1 3.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 4 - English 4 mô phỏng toàn bộ các bài nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Họcsinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sửdụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạytại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minhhọa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dungcủa bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào,giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềmphát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tậpvà không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhómphần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và khôngnhằm mục đích kinh doanh. Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủnghộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theođịa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com
Tieng Anh Lop 4 - English 4 T2 3.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 4 - English 4 mô phỏng toàn bộ các bài nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Họcsinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sửdụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạytại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minhhọa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dungcủa bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào,giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềmphát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tậpvà không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhómphần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và khôngnhằm mục đích kinh doanh. Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủnghộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theođịa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com
Tieng Anh Lop 5 - English 5 T2 3.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 5 - English 5 mô phỏng toàn bộ các bài nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Họcsinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sửdụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạytại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minhhọa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dungcủa bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào,giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềmphát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tậpvà không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhómphần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và khôngnhằm mục đích kinh doanh. Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủnghộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theođịa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com
Tieng Anh Lop 9 - English 9 5.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 9 - English 9 mô phỏng toàn bộ các phần nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Mỗi bài học chứa các bài nghe, từ vựng và lời thoại cho các phần:Listen and Read, Listen, Read. - Phần mềm hoàn toàn miễn phí, cóthể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thểnghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềmtrên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. -Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấmvào hình bạn sẽ nghe phát âm cho từng bài học. - Các từ vựng mớitrong mỗi bài được đưa vào giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. -Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất:• Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com • Phần mềm có sửdụng hình ảnh từ website http://lopngoaingu.com Đây là 1 trong nhómphần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và khôngnhằm mục đích kinh doanh. Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thểthay thế hoàn toàn sách giáo khoa. Các bạn có thể liên lạc, đónggóp và ủng hộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sảnphẩm này theo địa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com
Tieng Anh Lop 8 - English 8 6.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 8 - English 8 mô phỏng toàn bộ các phần nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Mỗi bài học chứa các bài nghe, từ vựng và lời thoại cho các phần:Listen and Read, Listen, Read. - Phần mềm hoàn toàn miễn phí, cóthể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thểnghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềmtrên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. -Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấmvào hình bạn sẽ nghe phát âm cho từng bài học. - Các từ vựng mớitrong mỗi bài được đưa vào giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. -Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất:• Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com • Phần mềm có sửdụng hình ảnh từ website http://lopngoaingu.com Đây là 1 trong nhómphần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và khôngnhằm mục đích kinh doanh. Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thểthay thế hoàn toàn sách giáo khoa. Các bạn có thể liên lạc, đónggóp và ủng hộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sảnphẩm này theo địa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com
Tieng Anh Lop 3 - English 3 T1 4.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 3 - English 3 mô phỏng toàn bộ các bài nghetheo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Họcsinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sửdụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạytại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minhhọa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dungcủa bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào,giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềmphát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tậpvà không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhómphần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và khôngnhằm mục đích kinh doanh. Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủnghộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theođịa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com
Tieng Anh Lop 7 Moi - Tap 1 4.0.0 APK
Tracy Duong
Phần mềm Tiếng Anh 7 - English 7 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theosách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới thí điểm của BộGiáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không cómạng internet. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ ngheđược nội dung của bài học đó. - Học sinh có thể nghe và học từngbài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại,máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phầncó hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Mỗi bài, mỗi phần cóđầy đủ phiên âm và nghĩa của các từ vựng mới, giúp học sinh học bàidễ dàng hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởivnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không cógiá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhóm phần mềm hỗtrợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và không nhằm mục đíchkinh doanh. Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủng hộ cho nhóm đểgiúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theo địa chỉ sau:vnbookforkid@gmail.com
Loading...