1.2.2 / February 13, 2017
(4.2/5) (22)

Description

Lägg in dina arbetspass i schemat efter att du har fyllt i dinalöneinställningar så är du redan igång och kan hålla koll på bådedin arbetsmånad och hur mycket du kommer att tjäna. Med Timesheet:OB-tillägg så slipper du att, varje månad manuellt räkna ut ochkontrollera att din lön stämmer. Under löneinställningarna finnsdet möjlighet att lägg in upp till sex nivåer av OB samt två övrigatillägg och självklart inställningar för din timlön och hur mycketdu betalar i skatt.Om du undrar vad du tjänade någon tidigare månadså är det bara att gå tillbaka till den månaden så hittar duinformationen.Med Timesheet: OB-tillägg är det även möjligt attgöra en säkerhetskopia av databasen och ladda upp den till sittpersonliga Google Drive -konto, vid byte av telefon eller andraanledningar till dataförlust så kan man med ett knapptryckåterställa de tidigare arbetspassen och alla inställningar.AnvändTimesheet: OB-tillägg som ett hjälpmedel för att räkna ut lön ellersom en fullständig lösning för att planera din månad.Maila gärnafeedback eller önskemål till: lanfear.timesheet@gmail.comAdd yourshifts in the schedule after you have filled in your wage settings,you are already running and can keep track of both your workingmonth and how much you will earn. With Timesheet: OB-ons so youwill not have to, every month manually calculate and check thatyour salary is correct.During wage settings, it is possible to addup to six levels of OB and two other additions and obvious settingsfor your hourly rate and how much you pay in taxes.If you arewondering what you earned any previous month so it's just to goback to the month so you can find the information.With Timesheet:OB addition, it is also possible to make a backup copy of thedatabase and upload it to their personal Google Drive account, whenswitching phones or other causes of data loss, you can push of abutton restore the previous work sessions and all settings .UseTimesheet: OB supplements as a means to calculate the salary or asa complete solution for planning your month.Please e-mail yourfeedback or feature requests to: lanfear.timesheet@gmail.com

App Information Timesheet - OB-tillägg

 • App Name
  Timesheet - OB-tillägg
 • Package Name
  lanfear.timesheettimer
 • Updated
  February 13, 2017
 • File Size
  4.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.2.2
 • Developer
  Lanfear
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link
Lanfear Show More...
Timesheet - OB-tillägg 1.2.2 APK
Lanfear
Lägg in dina arbetspass i schemat efter att du har fyllt i dinalöneinställningar så är du redan igång och kan hålla koll på bådedin arbetsmånad och hur mycket du kommer att tjäna. Med Timesheet:OB-tillägg så slipper du att, varje månad manuellt räkna ut ochkontrollera att din lön stämmer. Under löneinställningarna finnsdet möjlighet att lägg in upp till sex nivåer av OB samt två övrigatillägg och självklart inställningar för din timlön och hur mycketdu betalar i skatt.Om du undrar vad du tjänade någon tidigare månadså är det bara att gå tillbaka till den månaden så hittar duinformationen.Med Timesheet: OB-tillägg är det även möjligt attgöra en säkerhetskopia av databasen och ladda upp den till sittpersonliga Google Drive -konto, vid byte av telefon eller andraanledningar till dataförlust så kan man med ett knapptryckåterställa de tidigare arbetspassen och alla inställningar.AnvändTimesheet: OB-tillägg som ett hjälpmedel för att räkna ut lön ellersom en fullständig lösning för att planera din månad.Maila gärnafeedback eller önskemål till: lanfear.timesheet@gmail.comAdd yourshifts in the schedule after you have filled in your wage settings,you are already running and can keep track of both your workingmonth and how much you will earn. With Timesheet: OB-ons so youwill not have to, every month manually calculate and check thatyour salary is correct.During wage settings, it is possible to addup to six levels of OB and two other additions and obvious settingsfor your hourly rate and how much you pay in taxes.If you arewondering what you earned any previous month so it's just to goback to the month so you can find the information.With Timesheet:OB addition, it is also possible to make a backup copy of thedatabase and upload it to their personal Google Drive account, whenswitching phones or other causes of data loss, you can push of abutton restore the previous work sessions and all settings .UseTimesheet: OB supplements as a means to calculate the salary or asa complete solution for planning your month.Please e-mail yourfeedback or feature requests to: lanfear.timesheet@gmail.com
Loading...