1.1 / February 19, 2018
(3.8/5) (118)
Loading...

Description

Ứng dụng chia sẻ và tương tác Video – Phim Mớitrên thiết bị điện thoại thông minh Smartphone.Tham gia cùng hàngnghìn thành viên chia sẻ những Video hài hước, Video hài mới nhấtcùng những bộ phim bom tấn, những bộ phim hành động hay nhất.

TIMO – Hợp tác cùng những Series Nổi Tiếng tại Việt Nam : FapTV Cơmnguội, Trắng TV, Loa Phường, Kem Xôi, Welax, Thơ Nguyễn, Vinh VậtVờ,.. Ngoài ra cùng những streaming nổi tiếng như : PewPew, ViruSs,MixiGaming, RIP113, Tik Tik, Misthy, Yuri,…

Hàng nghìn bộ phim mới hợp tác bản quyền cùng các hãng Phim trongnước và nước ngoài : Cùng xem những bộ phim hành động, tình cảm,hài hước, gay cắn, thần thoại, cổ trang,phim hoạt hình haynhất.

Những Tính năng chính trong Phiên bản phát hành đầu tiên 01/02/2018:

+ Chức năng tìm kiếm video – phim – trailer.
+ Like hoặc Dislike video – Phim.
+ Hệ thống Bình luận: Cho phép thành viên chia sẻ Nhận xét vềVideo.
+ Xem Video – Phim ở chất lượng riêng : 240p , 360p , 480p , 720p ,1080p và 4K
+ Chia sẻ những Video qua MXH , Copied Link hoặc Nhúng vào Trangweb riêng của bạn.
+ Có thể xem theo từng chuyên mục riêng biệt.
+ Hệ thống đăng nhập bằng Email hoặc MXH và tương tác giữa cácthành viên.
+ Quản lý và Tùy chỉnh Kênh Video.
+ Xác Thực Kênh : Tạo Verified cho Kênh và Bắt đầu kiếm tiền từVideo.
+ Chức năng thêm Playlist, giúp bạn thêm video vào danh sách phátcủa riêng mình.
+ Chức năng XEM SAU – Giúp bạn thêm những video vào lịch sửxem.
+ Có thể Tải lên Video hoặc Phim mới.
+ Hệ thống Message : Cho phép thành viên ứng dụng có thể trò chuyệnvới nhau.

Tính năng Kiếm tiền trên Kênh Channel của bạn :
Trước khi kiếm tiền trên Video, bạn cần gửi bật kiếm tiền trên Kênhcủa bạn.
+ Nhận mỗi 0.1 USD cho mỗi lượt nhấp QC trên Video của bạn.
+ Bạn phải xác thực Kênh để có thể nhận thanh toán.

Thông tin đầy đủ về Kiếm tiền trên Video bạn vui lòng đọc kỹ nộidung tại đây : http://funtoda.com/articles
Application sharing andinteractive Video - New Movies on smartphone devices in thethousands Smartphone.Tham members share funny videos, comedyVideo's newest blockbuster, action films the best.

TIMO - Cooperation with the famous series in Vietnam: FapTV Elder,White TV, Speaker Ward, Cream Xôi, Welax, Tho Nguyen, Vinh waif,along with streaming .. Also known as: PewPew, ViruSs, MixiGaming,RIP113, Tik Tik, Misthy, Yuri, ...

Thousands of new film copyright cooperation with domestic firms andforeign Movie: Together watch action films, affection, humor,suspense, mythology, ancient, best animated film.

The main feature in the initial release version 2.1.2018:

+ Search function video - film - trailer.
Like or Dislike + video - Films.
+ System Comments: Allows members to share Comment on Video.
+ Watch Video - Movies in particular quality: 240p, 360p, 480p,720p, 1080p and 4K
+ Share Video over MXH, Copied Link or Embed on your own webpage.
+ You can see each separate category.
+ System log by email or MXH and interaction among members.
+ Management and Custom Video Channels.
+ Authentication Channel: Create Verified Channel and Startmonetize video.
+ More Playlist Functions, help you add videos to your ownplaylist.
+ Function LOOK AFTER - Helps you to add a video to watchhistory.
+ Can Upload New Videos or Movies.
+ System Message: Allows membership applications can talk to eachother.

Monetization on your Channel Funnels:
Before making money on video, you need to send enable monetizationon your channel.
+ Get a USD 0.1 per clicks QC on your video.
+ You must validate the channel to be able to receivepayments.

Full information about Make money on your video content please readhere: http://funtoda.com/articles

App Information TIMO – Xem Phim Mới HD Online Video Hài Hước Nhất

VCB INC,. Show More...

TIMO – Xem Phim Mới HD Online Video Hài Hước Nhất 1.1 APK
VCB INC,.
Ứng dụng chia sẻ và tương tác Video – Phim Mớitrên thiết bị điện thoại thông minh Smartphone.Tham gia cùng hàngnghìn thành viên chia sẻ những Video hài hước, Video hài mới nhấtcùng những bộ phim bom tấn, những bộ phim hành động hay nhất.TIMO – Hợp tác cùng những Series Nổi Tiếng tại Việt Nam : FapTV Cơmnguội, Trắng TV, Loa Phường, Kem Xôi, Welax, Thơ Nguyễn, Vinh VậtVờ,.. Ngoài ra cùng những streaming nổi tiếng như : PewPew, ViruSs,MixiGaming, RIP113, Tik Tik, Misthy, Yuri,…Hàng nghìn bộ phim mới hợp tác bản quyền cùng các hãng Phim trongnước và nước ngoài : Cùng xem những bộ phim hành động, tình cảm,hài hước, gay cắn, thần thoại, cổ trang,phim hoạt hình haynhất.Những Tính năng chính trong Phiên bản phát hành đầu tiên 01/02/2018:+ Chức năng tìm kiếm video – phim – trailer.+ Like hoặc Dislike video – Phim.+ Hệ thống Bình luận: Cho phép thành viên chia sẻ Nhận xét vềVideo.+ Xem Video – Phim ở chất lượng riêng : 240p , 360p , 480p , 720p ,1080p và 4K+ Chia sẻ những Video qua MXH , Copied Link hoặc Nhúng vào Trangweb riêng của bạn.+ Có thể xem theo từng chuyên mục riêng biệt.+ Hệ thống đăng nhập bằng Email hoặc MXH và tương tác giữa cácthành viên.+ Quản lý và Tùy chỉnh Kênh Video.+ Xác Thực Kênh : Tạo Verified cho Kênh và Bắt đầu kiếm tiền từVideo.+ Chức năng thêm Playlist, giúp bạn thêm video vào danh sách phátcủa riêng mình.+ Chức năng XEM SAU – Giúp bạn thêm những video vào lịch sửxem.+ Có thể Tải lên Video hoặc Phim mới.+ Hệ thống Message : Cho phép thành viên ứng dụng có thể trò chuyệnvới nhau.Tính năng Kiếm tiền trên Kênh Channel của bạn :Trước khi kiếm tiền trên Video, bạn cần gửi bật kiếm tiền trên Kênhcủa bạn.+ Nhận mỗi 0.1 USD cho mỗi lượt nhấp QC trên Video của bạn.+ Bạn phải xác thực Kênh để có thể nhận thanh toán.Thông tin đầy đủ về Kiếm tiền trên Video bạn vui lòng đọc kỹ nộidung tại đây : http://funtoda.com/articlesApplication sharing andinteractive Video - New Movies on smartphone devices in thethousands Smartphone.Tham members share funny videos, comedyVideo's newest blockbuster, action films the best.TIMO - Cooperation with the famous series in Vietnam: FapTV Elder,White TV, Speaker Ward, Cream Xôi, Welax, Tho Nguyen, Vinh waif,along with streaming .. Also known as: PewPew, ViruSs, MixiGaming,RIP113, Tik Tik, Misthy, Yuri, ...Thousands of new film copyright cooperation with domestic firms andforeign Movie: Together watch action films, affection, humor,suspense, mythology, ancient, best animated film.The main feature in the initial release version 2.1.2018:+ Search function video - film - trailer.Like or Dislike + video - Films.+ System Comments: Allows members to share Comment on Video.+ Watch Video - Movies in particular quality: 240p, 360p, 480p,720p, 1080p and 4K+ Share Video over MXH, Copied Link or Embed on your own webpage.+ You can see each separate category.+ System log by email or MXH and interaction among members.+ Management and Custom Video Channels.+ Authentication Channel: Create Verified Channel and Startmonetize video.+ More Playlist Functions, help you add videos to your ownplaylist.+ Function LOOK AFTER - Helps you to add a video to watchhistory.+ Can Upload New Videos or Movies.+ System Message: Allows membership applications can talk to eachother.Monetization on your Channel Funnels:Before making money on video, you need to send enable monetizationon your channel.+ Get a USD 0.1 per clicks QC on your video.+ You must validate the channel to be able to receivepayments.Full information about Make money on your video content please readhere: http://funtoda.com/articles
Loading...