1.0 / February 5, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

The world of love is being invaded byinsectson this valentine season. Cupid angels are trying to fighttoprotect their lands. Are you ready to become one of the fightersinthis war. Join now !!

## HOW TO PLAY:
You have to defeat obstacles by your arrows. Try to catch thecandyto take points.
Depending on the type of monster, you will get the point, andyourpoint will be different.
Try to score many points, use points to buy more arrowstofight.

## HIGHLIGHTS:
After finished, your score will be ranked together withtheparticipants of this game.
Wish you have fun !!

App Information Ting-Ting! Valentine

 • App Name
  Ting-Ting! Valentine
 • Package Name
  izzytouch.game.tingvalentine
 • Updated
  February 5, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  IzzyTouch
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  Visit website Email easytouch.studio@gmail.com
  91 Tran Van Du, 13, Tan Binh, Ho Chi Minh city, VN
 • Google Play Link

IzzyTouch Show More...

Floppy Craft 1.2.1 APK
IzzyTouch
That's it! Can you beat all the levels? Howfar can you get?Flappy the craft man with flying wall needs your help, come helphim fly like a bird now!## HOW TO PLAYThis game will not stop once you have started playing. To overcomethese obstacles out constantly. You touch the screen to help SteveCraft fly up, otherwise he will fall down.Every time you overcome an obstacle, the score will be added up to1.## HIGHLIGHTSAfter completion of each level, the scores will be accumulatedalong with scores of friends have joined the game.Wish you have fun.** NOTE: This application is an unofficial game for Minecraft.It is not affiliated in any way with Mojang AB. The Name, the Brandand the Minecraft Assets are all property of Mojang AB or theyrespectful owner. All rights reserved.**
Nấu ăn - Sổ tay vào bếp 1.0.8 APK
IzzyTouch
Nấu Ăn - Cẩm nang vào bếp, một ứng dụng thíchhợp cho những bạn đã và đang muốn trở thành người nội trợ hoặc làmột tay đầu bếp cừ khôi.---# ĐIỂM NỔI BẬT:- Danh sách các món ăn phong phú, đa dạng trên khắp mọi miền đấtnước.- Liệt kê danh sách các chủ đề ẩm thực nhằm giúp bạn có thể chọnlựa đúng mẩu bí kíp Ẩm thực mà mình ưng ý nhất.- Món ăn được thể hiện bằng hình ảnh, có thông tin nội dung cụ thể,nguyên liệu và trình bày các cách hướng dẫn khi bạn bắt tay vàobếp.- Tự động lưu những chi tiết món ăn, giúp bạn tiết kiệm chi phí tảivề.- Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu yêu thích món ăn, để sau này có thểthực hiện lại.- Chia sẻ món ăn ngon với bạn bè trên các mạng xã hội.- Dễ dàng thực hiện món ăn yêu thích với chức năng tìm kiếm.- Giao diện dễ sử dụng và tiện lợi.----** LƯU Ý: Mọi thông tin hướng dẫn nấu các món ăn được lấy từwebsite www.bepgiadinh.com. Ứng dụng này không liên quan cũng nhưkhông liên kết chính thức với nội bộ trang bepgiadinh. Mọi thắc mắccũng như đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ với email nhà pháttriển.----keys: nau an, huong dan nau an, sach am thucCookery - Guide to thekitchen, an appropriate application for you already wanted to be ahousewife or a keen cook.---# HIGHLIGHTS:- List of dish rich and diverse in all parts of the country.- List lists the culinary theme to help you can choose the rightpieces Cuisine recipes that I like the best.- Dishes are presented with an image, with information specificcontent, presentation materials and a guide when you embark on thekitchen.- Automatically save the details dish, help you save the costdownload.- Also, you can bookmark favorite dish, so that can be doneagain.- Sharing good food with friends on social networks.- Easily perform favorite dish with the search function.- The interface is easy to use and convenient.----** NOTE: All information guides cooked dishes taken fromwww.bepgiadinh.com website. This application is not related norformal link with internal bepgiadinh page. For questions andcomments please contact the developer email.----Keys: cooking, cooking instructions, sach am thuc
Slice Board 1.0.2 APK
IzzyTouch
Structural break in slices to bring downbuildings already built.## HOW TO PLAY:Use touch to create slices drop structure.The piece structures to the underlying chalk on the table, the nextgame screen will open.Each level, you will be entitled to cut the number of timesallowed.
Đọc báo Online 1.0 APK
IzzyTouch
Ứng dụng đọc các trang báo Việt nhanh chóng,tiện lợi và dễ dàng. Thông tin luôn chính xác với những thông tin"nóng nhất" trên các trang báo hàng đầu Việt Nam như: Zing,VietNamNet, VNExpress, 24H, Thanh niên, Khoa Học, Giáo dục...-----ĐIỂM NỔI BẬT:+ Đọc thông tin chính xác, đầy đủ, nhanh chóng và tiện lợi.+ Các bài báo được chia theo từng danh mục cụ thể.+ Danh sách các thông tin bài báo được tải linh động.+ Chế độ tải nhẹ nhàng hơn.+ Thông tin bài báo phong phú, đa dạng.+ Tùy chỉnh linh động giúp tiết kiệm đầu tải và bộ nhớ.+ Giao diện tiện ích, hướng dẫn cụ thể rõ ràng.+ Xem chi tiết bài báo trên hẳn ứng dụng.+ Chia sẻ bài báo với các trang mạng Xã hội, hộp thoại tin nhắncùng với bất cứ thể loại mang tính chia sẻ nào.+ Có chức năng thiết lập đánh dấu bài báo quan trọng, để có thể xemlại nhanh chóng.+ Cài đặt tùy chỉnh tải hình minh họa hay không.The application reads thenewspaper Vietnamese fast, convenient and easy. The information isalways accurate with the information "hottest" in newspapers inVietnam such as Zing, BBC, VNExpress, 24H, Youth, Science,Education ...-----HIGHLIGHTS:+ Read the information accurate, complete, fast andconvenient.+ The article is divided according to each category.+ List of information article loaded dynamically.+ Lighter load mode.+ Information-rich articles, diverse.+ Customize the flexibility to load and save memory.+ Utility interface, specific instructions clearly.+ See much detail on the application papers.+ Share article Social networking sites, message box along with anyidentifiable genre shared.+ Function setting marked an important paper, to be able to seeagain soon.+ Install custom illustration or download.
Onet Craft 1.2.0 APK
IzzyTouch
Relax yourself and enjoy awesome things inclassic game - a cool kind of matching game.## HOW TO PLAY:- Show your sharp-eyed ability to look for the same images in thesoonest time.## HIGHLIGHT:- Save point game.- After finishing, Your score will be ranked with the list of theother friends to join this game.Wish you have fun.** NOTE: This application is an unofficial game for Minecraft.It is not affiliated in any way with Mojang AB. The Name, the Brandand the Minecraft Assets are all property of Mojang AB or theyrespectful owner. All rights reserved.**Follow Us:Facebook - https://www.facebook.com/izzytouch.studioTwitter - https://twitter.com/IzzyTouchStudioOur Website: https://izzytouch.com/
Moving Ball 1.0 APK
IzzyTouch
## INTRODUCTIONUse the touch to play this game. simple but highly addictive.## HOW TO PLAYTouch to move the ball in the direction correct trajectory to reachthe next ring.You must move the ball before the time a turn ends.Every time the ball is attached to the ring, the score will add upone.## SPECIAL FEATUREAfter each finished the game, your score will be ranked with thefriends list to join you in thisgame.Depending on the results that you'll get the achievement.Wish you have fun.
Aircraft Fighter - Unlimited 1.0.2 APK
IzzyTouch
You always expect a game fighter withoutlimitation time. This is what you are looking for.Aircraft control and focus agility, the ability to predict whichfought until the final live.## HOW TO PLAYBy sliding to move, picking up gems will help increase thescore.The random items drop from enemies will help you increase thepower, protection, laser or faster firing to fight.Advancing deeper the game as well as the difficulty increasesgradually with the most annoying boss.## SPECIAL FEATURECollect diamonds to upgrade the power and health.After each finished the game score, total destruction will beranked with those.Overcoming the challenges and rewards received fromachievement.Follow Us:Facebook - https://www.facebook.com/izzytouch.studioTwitter - https://twitter.com/IzzyTouchStudioOur Website: https://izzytouch.com/
Penguin Racing 1.0.8 APK
IzzyTouch
Sliding on snow and make a tripwithoutlimitation for penguin.## HOW TO PLAY:Control moving around to avoid the obstacles that youencounterduring racing.Using vibration mode to move left and right.Tap the screen to fly, help penguin avoid the iceberg and crossthewater.Take advantage of all your finesse to achieve thehighestachievement.## HIGHLIGHT:After completion of each level, the scores will be accumulatedalongwith scores of friends have joined the game.Wish you have fun.Tags: winter, penguin.
Loading...