1.0.0 / July 9, 2014
(3.5/5) (22)
Loading...

Description

T-Mobile Menu is intended for all enthusiasts who love smartphonesand tablets, fast Internet and all of those moderntechnologiesinvolved. In addition, the brochure includesfeaturettes oninteresting persons who share their relationship totelephones,smart devices and applications. You can also find a lotof newproducts, promotions, and a comprehensive handset cataloguein it,as well as keeping track of advantageous tariffs by T-Mobile.Oh,and it all moves excellently.

App Information T-Mobile Menu

 • App Name
  T-Mobile Menu
 • Package Name
  cz.tmobile.mag.menu
 • Updated
  July 9, 2014
 • File Size
  4.2M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  T-Mobile Czech Republic, a.s.
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
 • Google Play Link

T-Mobile Czech Republic, a.s. Show More...

Můj T-Mobile Business 3.2.3 APK
Můj T-Mobile Business is primarily used for managing accounts ofT-Mobile business customers with a framework contract. Forcustomers without a framework contract we introduced a newapplication Můj T-Mobile application. At the moment, customerswithout a framework contract have the option to use My T-Mobile andMy T-Mobile Business simultaneously. In Můj T-Mobile you will seehow much data you have left and you top up with one click. You willsafely pay your bill or recharge your credit. Every month you cancompete for great prizes. And don‘t worry, the application is freeand doesn‘t use your data, even abroad. New version brings a wholenew design, adjusted also for latest smartphones. Switching usersdirectly in a quick overview so you can manage all your numbersquickly and easily. You can also name all your numbers. Here aresome other features: - Better work in the Billing section anddirect download of invoice in PDF - For Twist customers info on therecharge bonus directly in a quick overview - Actual spending incl.discount and VAT - Smart widgets including Actual spending
Mobile TV 3.5.33.2-release APK
Sledujte své oblíbené pořady kdykoliv a kdekoliv! S Mobilní TV semůžete dívat na české i zahraniční programy přímo v telefonu nebotabletu. Jakýkoliv pořad se navíc dá jedním klikem zastavit,přetočit nebo přehrát od začátku. A dokonce si můžete pustit filmaž 48 hodin po odvysílání, případně si ho nahrát a uložit. Vaplikaci máte úplně stejné kanály, jako ve své T-Mobile TV, takévšechny svoje nahrávky, balíčky nebo Videotéku. Všechny podrobnostio T-Mobile TV i tarifech najde www.t-mobile.cz/tv. NepotřebujeteT-Mobile TV na doma, ale stačila by vám jen ta do mobilu nebotabletu? Máme pro vás dva tarify: Mobilní TV Start s 18 programy:ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT:D / Art, Prima, Prima Cool, PrimaLove, Prima Zoom, Prima MAX, Nova, Nova Cinema, SMÍCHOV, FANDA,TELKA, TV Barrandov, Óčko a CNN. Stojí 119 Kč měsíčně a zapnete siho posláním SMS TV START na číslo 4603. A pokud chcete mít většívýběr, je tu pro vás Mobilní TV Komplet s 36 programy. Kromě všechkanálů z tarifu Start jsou to: Spektrum, Travel Channel, Discovery,Nova Sport 1, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport1, Sport 2, GolfChannel, MTV, Minimax, Jim Jam, Film Europe, Filmbox, Filmbox Plus,Filmbox Premium, Fashion TV a Playboy TV. Mobilní TV Kompletpořídíte za 299 Kč, stačí poslat TV KOMPLET na číslo 4603. SlužbaMobilní TV ale bude fungovat jen zákazníkům T-Mobilu, kteří u násmají smlouvu. Všechny podrobnosti o Mobilní TV i tarifech najdetena www.t-mobile.cz/microsites/mobilni-tv/index.html.
Czech Team 3.7.0 APK
S aplikací Czech Team nemáte šanci ztratit přehled o sportovnímdění – a to především díky aktuálnímu zpravodajství a zajímavýmvideím.With the application Czech team you have a chance to losetrack of sporting events - mainly due to the current news andinteresting videos.
Ikona 1.1.0 APK
Elektronická vydání magazínu pro korporátní zákazníky T-MobileCzech Republic, a.s.- tipy z managementu a komunikace- příběhyzajímavých firem- nové trendy v telekomunikacích a technologiích-neotřelé tipy na produkty T-MobileThe electronic edition of themagazine for corporate customers, T-Mobile Czech Republic, Inc.-Tips on management and communication- Stories interestingcompanies- new trends in telecommunications and technology- novelproducts tips on T-Mobile
Applikace 6.1.1 APK
První časopis věnovaný mobilním aplikacích na našem trhu!Pomůže váms výběrem telefonu, doporučí ty nejlepší aplikace a hry, poradí ipobaví. Stáhněte si Applikace do mobilu a okusíte, jak vypadá čtenína moderní technice. Elektronická verze je dotyková, interaktivní,lákavá – prostě vyrobená na míru mobilních zařízení! Nemusíte mítnutně tablet, časopis se čte pohodlně i na displeji mobilu. Poweredby T-Mobile.• Přizpůsobí se velikosti displeje• K dostání zcelazdarma• Tipy, recenze a propracovaná témata od odborníků, kteřímají mobilní aplikace v malíku.• Když vás nějaká aplikace zaujme,stačí kliknout a okamžitě skočíte do obchodu. The first magazinededicated to mobile applications on our market! It will help you toselect a handset, recommend the best applications and games, adviseand entertain. Download applications development to mobile and willtaste as well as reading up on modern technology. The electronicversion of the touch, interactive, appealing - it just madecustomized mobile devices! You do not necessarily have a tabletmagazine is read comfortably on mobile screens. Powered byT-Mobile.• Adjusts to screen size• Available for free• Tips,reviews, and sophisticated themes from experts who have mobileapplications in the little finger.• When you deliver anapplication, just click and instantly jump to the store.
Uvítací tóny 3.31 APK
Uvítací tón je mocná „zbraň“. Naštvaného volajícího během vyzváněnínaladí do klidu pohodovou melodií a kolegovi z práce můžete pomocítónu taktně oznámit, že už je po pracovní době, tak ať to zkusízítra v nějakou rozumnější hodinu. Všechno tohle a ještě mnohem vícse dá nastavit v aplikaci Uvítací tóny. Nová verze aplikace přinášínejen hezčí design, ale hlavně nové funkce. Nejenže vypadá lépe, jepřehlednější, ale co je nejdůležitější, uživateli nabízí mnohem vícmožností nastavení a dokonce i výrobu vlastních uvítacích hlášek.Přímo v aplikaci si můžete nahrát vlastní hlášku a prohnat jiněkterým ze zábavných filtrů. Rozesmějte volající třeba hláškounamluvenou hláskem, jako kdybyste jste se nadýchali hélia zbalónku! Aplikaci si ale můžete stáhnout zdarma a nezávazně sepodívat, jaké tóny nabízí. U každého tónu je k dispozici nejennáhled alba, ze kterého pochází, a nechybí samozřejmě ani zvukováukázka. Uvítací tón můžete nastavit každému volajícímu jiný, anebovybrat jeden pro vámi zvolenou skupinu volajících. Pro novéuživatele máme službu Uvítací tóny na jeden měsíc zdarma. A prvnítón je taky gratis! Tak prima hudební zážitky :-) Welcoming tone isa powerful "weapon". Angry caller ringing tunes to calm cool tunesand a colleague from work, you can use the tone tactfully announcethat it is after hours, so let's try tomorrow in a more reasonablehour. All this and more can be set in Caller Tunes. The new versionbrings not only a nicer design, but also new features. It not onlylooks better, it is easier, but most importantly, offers users moresetup options and even making her own welcome messages. Directly inthe application, you can record your own message and chase her someof the fun filters. Laugh callers must shouts spoken voice, as ifyou breathe helium from a balloon! Application, you can downloadfor free and without obligation to see what notes offering. Foreach tone it features a preview of the album from which it comes,and there is certainly no sound sample. Welcoming tone You can seteach other caller, or choose one for you selected caller group. Fornew users, we Caller Tunes service free for one month. A first toneis also free! So classy musical experiences :-)
Našim pro radost 1.5 APK
Díky aplikaci Našim pro radost pro chytrételefony nyní máte ještě snadnější a rychlejší přístup kvýhodám programu. Stačí využívat mobilní hlasové služby od T-Mobile(klidně i na předplacené kartě) a můžete tak u vybraných partnerůnakoupit zboží a služby za skvělé ceny jak v obchodě, tak přesinternet.Thanks to the applicationof our joy for smart phones now have easier and quicker access toprogram benefits. Just use mobile voice service from T-Mobile(still on prepaid card) and you can do with selected partners topurchase goods and services at great prices in the store, and theInternet.
T-Audiolibrix 4.5.0 APK
Audioknihy vám nabízejí volnost – můžete "čístušima", tedy můžete "číst" vždy a všude.Aplikace T-Audiolibrix (edice T-Mobile) slouží k poslechu audioknihve vašem mobilu nebo tabletu. Dostali jste od T-Mobile audioknihunebo jste si nějakou objednali přes portál FRAG – www.frag.cz?Potom svou Knihovnu audioknih najdete právě zde. Audioknihy pro vásnamlouvají profesionálové se skvělým hlasem a interpretací, což vámzaručí fantastický zážitek.V naší nabídce naleznete přes 1 700 titulů, zejména v českém aslovenském jazyce, ale nechybí ani několik titulů v angličtině aněmčině.HLAVNÍ INFORMACE O APLIKACI- aplikace je propojena s účty na portálu FRAG – nové audioknihykoupíte na www.frag.cz – a pro T-Mobile zákazníky navíc seslevou!- má velmi moderní a přehledné uživatelské rozhraníAudiobooks offer youfreedom - you can "read ears," so you can "read" always andeverywhere.Applications T-Audiolibrix (edition T-Mobile) used to listen toaudiobooks on your phone or tablet. Did you receive from T-Mobileor audiobook you've ordered a portal through FRAG - www.frag.cz?Then my audiobook library is right here. Audiobooks for you deludeprofessionals with a great voice and interpretation, ensuring you afantastic experience.We offer over 1,700 titles, mainly in the Czech and Slovaklanguage, but there are also a few titles in English and German.HOME INFORMATION ABOUT THE APPLICATION- The application is connected with accounts on the portal FRAG -new audiobook to buy www.frag.cz - and T-Mobile customers extradiscount!- Has a very modern and clear user interface
Loading...