1.7 / September 20, 2015
(4.0/5) ()
Loading...

Description

This application helps you to rememberanythingwhich is important to you.
It is a simple and very useful program. You can easily createareminder and it gets triggered at predefined time andnotifiesyou.

App Information To Do List

anebojsa Show More...

Cenovnik 2.04 APK
anebojsa
Ova aplikacija omogucava poredjenje cenaartikala u hipermarketima i vecim supermarketima koji se nalaze uBeogradu.Aplikacija ima mogucnost skeniranja artikala uz pomoc Barcodeskenera koji je integrisan u samoj aplikaciji, pri cemu se dobijajupodatci o ceni artikla u odredjenim marketima.Korisnici aplikacije imaju jednostavnu mogucnost dodavanja artikala(barcode, poizvodjac, opis artikla, cena), kao i mogucnostdodavanja marketa ukoliko se isti ne nalazi u bazi.
To Do List 1.7 APK
anebojsa
This application helps you to rememberanythingwhich is important to you.It is a simple and very useful program. You can easily createareminder and it gets triggered at predefined time andnotifiesyou.
Recnik Stranih Reci 3.02 APK
anebojsa
Recnik stranih reci je knjiga manje poznatih izraza.
NSrpEng Recnik 2.4 APK
anebojsa
Srpsko engleski recnik sadrzi preko 270,000 fraza. Recnik jeoffline i nije potrebna internet konekcija.Serbian englishdictionary contains over 270,000 phrases. Dictionary is offline anddoes not require internet connection.
UNDijeta 2.00 APK
anebojsa
Striktno sprovodjenje ove dijete dovodi pored skidanja kilograma ido promene metabolizma pa se izgubljeni kilogrami ne vracaju.Dijeta traje 90 dana. Ako je potrebno oslabiti manje kilograma,dijeta se prekida ranije, ali tada NE dolazi do promenemetabolizma.
Rent a car DEMO 1.05 APK
anebojsa
Ova aplikacija je namenjena rent a car agencijama i ona seprilagodjava potrebama za svaku agenciju posebno (logo, Vaš brojmobilnog telefona, e-mail adresa itd...). Android aplikacija jenamenjena Vašim klijentima, koji na osnovu svojih potreba vezano zaVaša vozila, šalju zahtev za izdavanje vozila putem SMS poruke iliE-mail adrese.
Loading...