1.0 / February 23, 2017
(4.8/5) (4)
Loading...

Description

Geestelike groei is nie ‘n opsionele niemaarnoodsaaklik as Christene hul rol in ‘n snelverandererendewêreld nabehore wil vertolk. Die eise van die lewe is somsongenaakbaar.Tensy gelowiges hul geestelike lewe versorg en voedkan hullemoedeloos langs die pad uitsak.

ToekomsVenster lewer uitstekende en praktiese dagboeke ooraktueletemas.

Begin nou met jou reis.

Nege weke per tema
Vyf en veertig dagstukkies.
Daaglikse bloginskrywings vir verdere groei.
Spiritual growth is notanoptional but essential if Christians their role inasnelverandererende world would interpret properly. The demandsoflife is sometimes cruel. Unless believers to care fortheirspiritual life and educate them to discouragement along thewaybagging.

Future Window provide excellent and practical diaries ontopicalthemes.

Start now travel with you.

Nine weeks per theme
Forty-five daily devotions.
Daily blog entries for further growth.

App Information ToekomsVenster

Geestelike Groei Show More...

ToekomsVenster 1.0 APK
Geestelike groei is nie ‘n opsionele niemaarnoodsaaklik as Christene hul rol in ‘n snelverandererendewêreld nabehore wil vertolk. Die eise van die lewe is somsongenaakbaar.Tensy gelowiges hul geestelike lewe versorg en voedkan hullemoedeloos langs die pad uitsak.ToekomsVenster lewer uitstekende en praktiese dagboeke ooraktueletemas.Begin nou met jou reis.Nege weke per temaVyf en veertig dagstukkies.Daaglikse bloginskrywings vir verdere groei.Spiritual growth is notanoptional but essential if Christians their role inasnelverandererende world would interpret properly. The demandsoflife is sometimes cruel. Unless believers to care fortheirspiritual life and educate them to discouragement along thewaybagging.Future Window provide excellent and practical diaries ontopicalthemes.Start now travel with you.Nine weeks per themeForty-five daily devotions.Daily blog entries for further growth.
Loading...