1.0.0 / March 8, 2017
(5.0/5) (1)

Description

Want to create your own bubble ads?Check out Tooleap Ads athttp://www.tooleap.com/ads

App Information Tooleap Ads Demo

 • App Name
  Tooleap Ads Demo
 • Package Name
  com.tooleap.ads.store.demo
 • Updated
  March 8, 2017
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Tooleap
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Tooleap Show More...

צבע אדום - אזעקות בזמן אמת 1.2.17 APK
Tooleap
האפליקציה שזכתה לסיקור בדה-מרקר ולילה כלכלי. הצגת התרעות מיידיות של"צבע אדום" לפי מידע המתעדכן בזמן אמת ישירות מאתר פיקוד העורף. בעתקבלת התרעה על מתקפת טילים / רקטות, תוצג התראה עשירה (בועה מרחפת) עםשם המרחב המותקף ויושמע צליל אזעקה, אפילו לפני הצופרים. אפשרויות----------- ● בחירת ערים או קבלת התרעה על כל הארץ ● בחירת התראהעשירה (בועה מרחפת) או רגילה (אנדרואיד) ● השתקת צלילים ● בחירתצלילים מותאמים אישית מתוך המכשיר ● אפשרות להפסיק את ההצגה המקדימהשל צלילים במסך בחירת צלילים, בעת ניגונם ● אפשרות לבחירת צלילים ●אפשרות ליצירת התרעת בדיקה ● רטט!!! ● אפשרות להתחשב במצב שקט שלהטלפון ● אפשרות להמשיך לקבל עדכונים שקטים (ללא צלילי התרעה) על כלהארץ, בזמן שמוגדרים איזורים נבחרים שימו לב ● האפליקציה אינהאפליקציה רשמית מטעם פיקוד העורף ● האפליקציה תלויה בחיבור זמיןלאינטרנט ● אין להסתמך אך ורק על התרעות התוכנה כבסיס לשיקול לכניסהלמרחב מוגן ● יש לעקוב אחר הוראות פיקוד העורף http://www.oref.org.ilלקבלת עדכוני חדשות בזמן אמת כולל מצב היירוטים, נפילות או תקיפותצה"ל - אפליקציית "מבזקון":https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wzmn.mivzakonבעקבות מספר שאלות שקיבלתי לגבי "הבועה המרחפת" - מדובר בTooleap SDKשאפשר להוריד מ http://www.tooleap.com The application which wascovered by TheMarker and Economic night. Displays instant alerts of"Red" by the information that is updated in real time directly fromthe Home Front Command. When you receive a warning of missileattack / rockets, you see an alert rich (floating bubble) with thespace where the victim and the audible alarm sound, even before thesirens. Options ----------- ● selecting cities or receiving awarning of any country ● Choosing the rich alert (bubble floating)or standard (Android) ● Muting the sound ● selecting custom soundsfrom the machine ● can not stop the show preview sounds selectionscreen sounds, while Nigonm ● Option to select sounds ● The optionto create a test alert ● Vibration !!! ● to consider the phone insilent mode ● Option to receive updates quiet (no alarm) over allthe earth, while selected areas defined Notice ● The application isnot an official application from the Home Front Command ● Theapplication depends on an internet connection • Do not rely solelyon the basic software alerts to enter a protected areaconsiderations ● Follow the instructions HFC http://www.oref.org.ilFor real-time news updates including interceptions state, falls orIDF attacks - application "Mbzkon"https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wzmn.mivzakonFollowing a number of questions I had about the "floating bubble" -it comes in Tooleap SDK can be downloaded fromhttp://www.tooleap.com
N-Feeds - Real Time Stories 1.2.4 APK
Tooleap
Always stay up to date with latest news stories from your favoritewebsites and social networks, shown at the front of your screen!TopNews offers the fastest way for you to stay updated while your areon the go.Get notified with all the latest stories from yourfavourite sources right as they happen: NBC News, New York Times,AOL News, Techcrunch, Engadget, BuzzFeed, The Huffington Post,Bleacher Report, ESPN, Quartz, Reuters, Hollywood Reporter, XDA andmore.Get real time updates from facebook and TwitterRevolutionaryinterface -- Stay updated while using other apps, with the Top Newsfloating bubble.Super fast, Super easy -- Read all headlines evenwhen offline.Fully customizable experience: ☆ Choose when and howyou want to be notified when new articles appear☆ Swipe to deleteread articles☆ Long press on an article to share it with yourfriends☆ Adjust the floating bubble size and visibilityWant tocreate a similar app for your blog, Facebook page or website? Checkout N-Feeds site:http://nfeeds.tooleap.com
Новини-блискавка 1.1.8 APK
Tooleap
Миттєве отримання українських, а також - будь-яких інших новин врежимі реального часу прямо на екрані вашого пристрою.Інноваційнатехнологія відображення дає змогу отримувати сповіщення про новинив хмарці повідомлень, яку можна перемістити у будь-яке місце екранудля комфортної роботи з іншими додатками.*Два режиму відображення:звичайний, як у більшості інших додатків, та у вигляді «другогоекрану» над іншим працюючим додатком, що дозволяє не відволікаючисьпереглянути заголовки новин.Інші можливості:- пошук і додаваннявласних джерел - від сайтів новин до улюблених блогів: щоб додативласне джерело, необхідно ввести назву сайту або ключове слово ізробити вибір з результатів пошуку;- вибирання повідомлень проновини з провідних українських джерел: ABCnews, Обозреватель.ua,Дзеркало тижня, РБК Україна, Радіо Свобода, ТСН, ХВИЛЯ.net, Новоевремя, Gazeta.ua, hromadske.tv, Крим.Реалії, Главком, Info Resist,Корреспондент.net, СЕГОДНЯ.ua, UAINFO, Інтерфакс-Україна, УНН –Українські національні новини, УНІАН, FINANCE.UA, AIN, 4PDA;атакож:- короткотривале відображення заголовку новини на екрані;-доступ до стрічки новин одним "тапом" будь-коли, під час роботиіншого додатку;- просте видалення повідомлень зі стрічкизмахуванням (свайпом);- довгий "тап" на тексті новині дозволяє їїпоширити/надіслати;- відображення кількості непроглянутихповідомлень;- налаштування вібро- та звукових сповіщень;-налаштування розміру та прозорості хмарки повідомлень;- українськийта російський інтерфейс (у випадку, якщо матеріали на сайті-джереліпредставлені двома мовами, у додатку вони відображаються мовоюінтерфейсу).* В Ізраїлі технологія використовується в додатку длясповіщення про ракетні обстріли в режимі реального часу (близько100 тис. завантажень в Google play).Immediate Ukrainian, and - anyother news in real time directly on the screen of your device.Theinnovative display technology makes it possible to receivenotifications of updates in the cloud of messages that can be movedto any place of the screen for convenient work with otherapplications. *Two modes of display: standard, as in most otherapplications, and as a "second screen" over other runningapplication that allows you to see without being distractedheadlines.Other features:- Search and add their own sources - fromfavorite news sites to blogs to add your own source, you must enterthe site name or keyword and make a choice from the searchresults;- Selecting news reports of the leading Ukrainian sources:ABCnews, Obozrevatel.ua, Zerkalo Nedeli, RBC Ukraine, RadioLiberty, TSN, HVYLYa.net, New time, Gazeta.ua, hromadske.tv,Krym.Realiyi, cupola, Info Resist , Korrespondent.net, SEHODNYa.ua,UAINFO, Interfax-Ukraine, UNN - Ukrainian National News, UNIAN,FINANCE.UA, AIN, 4PDA;and:- Short-term display news headlines onthe screen;- Access feeds one "tapom" at any time during the otherapplication;- Simple delete messages from the tape zmahuvannyam(svaypom);- Long "tap" on the text allows it to spread news /Ship;- Neprohlyanutyh display the number of messages;- Setvibration and sound notifications;- Adjust the size andtransparency of cloud communications;- Ukrainian and Russianinterface (if the material on the website-source presented in twolanguages, they are displayed in the application interfacelanguage).* In Israel, the technology used in the application fornotification of missile attacks in real time (about 100 thousand.Downloads in the Google play).
Tooleap CatLog (Device Logcat) 1.0.0 APK
Tooleap
NOTE: The app requires root permissions to work.Tooleap Catlogshows your device logcat floating at the front of thescreen.Tooleap Logcat floating features (bubble and sidescreen)were made with the Tooleap SDK. If you want to create your ownfloating apps, download the SDK here:http://www.tooleap.comNow youcan debug your apps on the go, find errors and look at stacktraces,all floating at the top of the screen.Tooleap Logcat is a handyutility for application developers or super user who likes to getdive into the Android device system logs.Based on Nolan LawsonCatLog, Tooleap Catlog offers all the same features + the abilityto show your debug log while testing your app:* Floating logcat*Color-coded tag names* Easy-to-read column display* Real-timesearch* Recording mode (with widget)* Save & open from SD card*Send logs as email or attachment* Auto-scrolls when at the bottomof the screen (just like tail -f)* Search autosuggestions &saved filters* Select parts of logsYou can contribute to TooleapLogcat here:https://github.com/Tooleap/catlog-bubble/Join thediscussion at the XDA forumthread:http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-tooleap-catlog-floating-logcat-t2829741Manythanks to Nolan Lawson for creating the original CatLogapplicationIf you like us, rate us. If not - let us now. We answeremails :)
News Bubble - Real Time News 1.1.7 APK
Tooleap
Always stay up to date with latest news stories from your favoritewebsites and social networks, shown at the front of your screen!News Bubble offers the fastest way for you to stay updated whileyour are on the go. Get notified with all the latest stories fromyour favorite sources right as they happen. Get real time updatesfrom Facebook and Twitter Revolutionary interface -- Stay updatedwhile using other apps, with our floating bubble. Super fast, Supereasy -- Read all headlines even when offline. Fully customizableexperience: ☆ Choose when and how you want to be notified when newarticles appear ☆ Swipe to delete read articles ☆ Long press on anarticle to share it with your friends ☆ Adjust the floating bubblesize and visibility
Love Quotes - Romance & Poems 1.2.7 APK
Tooleap
Amazing Love Quotes & Photos! 1000's of the best love quotes& sayings! Share the love with friends or when you meet newpeople! Get daily love quotes floating at the top of your screen. ❤Inspire Love & Romance! ❤ Share Love Quotes with Friends! ❤ GetLove Quotes from Popular Websites, Facebook Pages and Twitter!Romantic, Sad, Funny, Sexy, Valentine or Poetic love quotes. Get alove quote for every mood, to cheer you up and put a smile on yourface.
Drone News - Multirotors & UAV 1.0.10 APK
Tooleap
Drone News is the perfect app for anyone interested in dronetechnology. Whether you are a do-it-yourself drone maker, a fan ofmilitary drones, or just want to see cool drone pics - Drone Newsis the app for you! The app gathers drone news from popular sitessites from around the web such as Drone Life, sUAS News, RotorDrone Magazine, Droneblog, DIY Drones, UAS Vision, Space Daily,Multirotor Pilot Mag and many more! Drone News give you real timeupdates on everything drone related, with our innovative floatingbubble technology that pops out at the top of the screen wheneverwe find a new articles on the topic of drones. Fully customizableexperience: ☆ Choose when and how you want to be notified when newarticles appear ☆ Swipe to delete read articles ☆ Long press on anarticle to share it with your friends ☆ Adjust the floating bubblesize and visibility This app covers all drone technologies:Fighting Drones, Military Drones, Spy Drones Unmanned AerialVehicles (UAV), Unmanned Aerial Systems (UAS), Rotor Drones,Multirotor drones, Drone makers, Drone photos, Drone Videos, DroneLaws and Legislation If there are more drone news you would like tosee contact us at support+drones@tooleap.com
com.tooleap.hayadata 1.0.0 APK
Tooleap
ידע הוא כוח - או לפחות משהו מגניב לשתף עם החבר'ה.דף הפייסבוק״הידעת?״ עם מעל 90,000 חברים, עכשיו באפליקציה!★ שימו לב: ההתחברותבעזרת חשבון פייסבוק היא חובה! ★קבלו את העובדות לפני כולם ישירותלנייד.בקרו בדף הפייסבוקשלנו:www.facebook.com/DYK.hayadata--------------------------------------------------המקורותלעובדות לקוחים מאתרי אינטרנט שונים, תרגומים מאנגלית, וכל מקום אחרשניתן למצוא בו עובדות מעניינות ברשת. אנחנו עובדים קשה להביא לכם אתהדברים הכי טובים שקיימים ברשת, ובעברית.Knowledge is power - or atleast something cool to share with the guys.Facebook page Did youknow? "With over 90,000 members, now in the app! ★ note: log inwith a Facebook account is required! ★ Get the facts before themall directly to mobile.Visit our Facebookpage:www.facebook.com/DYK.hayadata--------------------------------------------------Sourcesfacts are taken from various Web sites, translations from English,and everywhere else you can find interesting facts on the network.We are working hard to bring you the best things that exist on thenetwork, and Hebrew.
Loading...