1.1 / June 11, 2014
(4.4/5) ()
Loading...

Description

TRÆ Pub er en app, der indeholder to serier afprofessionelle byggetekniske anvisninger – TRÆhåndbøger ogTRÆfakta, samt Gør-det-selv serien TRÆbyggeblade. Den giver digmulighed for at læse samtlige anvisninger på din Android telefoneller tablet.

Træinformations e-anvisninger på din Android telefon ellertablet er en 100% udgave af de kendte TRÆpublikationer - og enddamed flere fordele:
• Du kan søge i dem på kryds og tværs
• Du har dem altid ved hånden
• Det tager kun et øjeblik at downloade dem, du måtte mangle
• De opdateres hurtigere end papirudgaverne

Sådan køber du!
Find den vejledning, du har brug for og tryk på den. Herefter skaldu acceptere dit køb, som gennemføres hos Google Play efter degældende regler der. Få minutter senere har du publikationen på dinAndroid telefon eller tablet.

Er du medlem?
Er du medlem af Træinformation får du e-publikationerne tilmedlemspris, og tegner du et abonnement på TRÆfakta, får duautomatisk alle vejledninger i serien endnu billigere.

Spar tid
Du sparer tid ved at købe online og have dine TRÆvejledninger pådin Android telefon eller tablet. De er aldrig længere væk end dinmobil eller tablet og er aldrig udsolgt.

Er der forskel på en e-publikation og papirudgaven?
E-udgaven af TRÆhåndbøger er den elektroniske version af de tryktehåndbøger, som du kender, og dermed præcis de samme anvisninger.Den største forskel er, at du læser dem på din Android telefoneller tablet i stedet for papir, du kan søge i vejledningerne og duhar dem altid ved hånden. TRÆfakta og TRÆbyggeblade fås kun i denelektroniske version på app.


TRÆINFORMATION
- træbranchens viden- og formidlingscenter

WOOD Pub is an app thatcontains two series of professional structural engineeringinstructions - TRÆhåndbøger and TRÆfakta and Do-It-Yourself seriesTRÆbyggeblade. It allows you to read all the instructions on yourAndroid phone or tablet.

Træinformations e-notes on your Android phone or tablet is a100% version of the well known TRÆpublikationer - and even withseveral advantages:
• You can search for them crisscrossing
• You have them always at hand
• It only takes a minute to download them, you may be missing
• The updated faster than paper editions

How to Buy!
Find the book you need and press it. Then you need to accept yourpurchase, carried out at Google Play by the rules there. A fewminutes later you have the publication on your Android phone ortablet.

Are you a member?
Are you a member of Træinformation get e-publications for memberprices, and draws you a subscription to TRÆfakta, you automaticallyget all the guides in the series even cheaper.

Save time
You save time by buying online and have your TRÆvejledninger onyour Android phone or tablet. They are never further away than yourphone or tablet and is never sold out.

Is there a difference between an e-publication and the paperversion?
E-version of TRÆhåndbøger is the electronic version of the printedmanuals, as you know, and thus the exact same instructions. Thebiggest difference is that you can read them on your Android phoneor tablet instead of paper, you can search the instructions and youhave them always at hand. TRÆfakta and TRÆbyggeblade available onlyin the electronic version of the app.


TRÆINFORMATION
- Timber industry knowledge and communication center

App Information TRÆPub

 • App Name
  TRÆPub
 • Package Name
  dk.traepub.areader
 • Updated
  June 11, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Træinformation
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Lyngby Kirkestræde 14 2800 Kgs. Lyngby DK
 • Google Play Link

Træinformation Show More...

TRÆPub 1.1 APK
TRÆ Pub er en app, der indeholder to serier afprofessionelle byggetekniske anvisninger – TRÆhåndbøger ogTRÆfakta, samt Gør-det-selv serien TRÆbyggeblade. Den giver digmulighed for at læse samtlige anvisninger på din Android telefoneller tablet.Træinformations e-anvisninger på din Android telefon ellertablet er en 100% udgave af de kendte TRÆpublikationer - og enddamed flere fordele:• Du kan søge i dem på kryds og tværs• Du har dem altid ved hånden• Det tager kun et øjeblik at downloade dem, du måtte mangle• De opdateres hurtigere end papirudgaverneSådan køber du!Find den vejledning, du har brug for og tryk på den. Herefter skaldu acceptere dit køb, som gennemføres hos Google Play efter degældende regler der. Få minutter senere har du publikationen på dinAndroid telefon eller tablet.Er du medlem?Er du medlem af Træinformation får du e-publikationerne tilmedlemspris, og tegner du et abonnement på TRÆfakta, får duautomatisk alle vejledninger i serien endnu billigere.Spar tidDu sparer tid ved at købe online og have dine TRÆvejledninger pådin Android telefon eller tablet. De er aldrig længere væk end dinmobil eller tablet og er aldrig udsolgt.Er der forskel på en e-publikation og papirudgaven?E-udgaven af TRÆhåndbøger er den elektroniske version af de tryktehåndbøger, som du kender, og dermed præcis de samme anvisninger.Den største forskel er, at du læser dem på din Android telefoneller tablet i stedet for papir, du kan søge i vejledningerne og duhar dem altid ved hånden. TRÆfakta og TRÆbyggeblade fås kun i denelektroniske version på app.TRÆINFORMATION- træbranchens viden- og formidlingscenterWOOD Pub is an app thatcontains two series of professional structural engineeringinstructions - TRÆhåndbøger and TRÆfakta and Do-It-Yourself seriesTRÆbyggeblade. It allows you to read all the instructions on yourAndroid phone or tablet.Træinformations e-notes on your Android phone or tablet is a100% version of the well known TRÆpublikationer - and even withseveral advantages:• You can search for them crisscrossing• You have them always at hand• It only takes a minute to download them, you may be missing• The updated faster than paper editionsHow to Buy!Find the book you need and press it. Then you need to accept yourpurchase, carried out at Google Play by the rules there. A fewminutes later you have the publication on your Android phone ortablet.Are you a member?Are you a member of Træinformation get e-publications for memberprices, and draws you a subscription to TRÆfakta, you automaticallyget all the guides in the series even cheaper.Save timeYou save time by buying online and have your TRÆvejledninger onyour Android phone or tablet. They are never further away than yourphone or tablet and is never sold out.Is there a difference between an e-publication and the paperversion?E-version of TRÆhåndbøger is the electronic version of the printedmanuals, as you know, and thus the exact same instructions. Thebiggest difference is that you can read them on your Android phoneor tablet instead of paper, you can search the instructions and youhave them always at hand. TRÆfakta and TRÆbyggeblade available onlyin the electronic version of the app.TRÆINFORMATION- Timber industry knowledge and communication center
Loading...