2.0 / August 4, 2014
(3.5/5) (1)

Description

Træn Skolevej er et værktøj til forældre, såde kan lære deres børn om sikker adfærd i trafikken. De vigtigetrafikregler bliver forklaret og vist i små film og quizzer, såbarnet leger sig til viden og sikker adfærd. App’en fungerer iudvalgte kommuner.
Train Skolevej is a toolfor parents so they can teach their children about safe drivingbehavior. The important traffic rules are explained and shown insmall films and quizzes to keep children playing for knowledge andsafe behavior. The app works in selected municipalities.

App Information Træn Skolevej

RASSVET Show More...
Træn Skolevej 2.0 APK
RASSVET
Træn Skolevej er et værktøj til forældre, såde kan lære deres børn om sikker adfærd i trafikken. De vigtigetrafikregler bliver forklaret og vist i små film og quizzer, såbarnet leger sig til viden og sikker adfærd. App’en fungerer iudvalgte kommuner.Train Skolevej is a toolfor parents so they can teach their children about safe drivingbehavior. The important traffic rules are explained and shown insmall films and quizzes to keep children playing for knowledge andsafe behavior. The app works in selected municipalities.
BYGMA PROFF 1.0.2 APK
RASSVET
BYGMA PROFF er udviklet tilBYGMA'sprofessionelle kunder. Applikationen kan hjælpe dig,somhåndværker, med at holde styr på din kørebog, dine nuværendeogafsluttede opgaver, og de ting der aftales med dine kunderogkollegaer.Med BYGMA PROFF kan du nemt og hurtigt finde vej til dinnærmesteBYGMA håndværkerbutik og trælast, ligesom du altid kanfinderelevant information om f.eks. BB10 regler,leverandøroversigter ogbrochurematerialer.Under hvert projekt du starter op, har du mulighed for at:* Skrive noter* Gemme billeder* Tilføje skitsetegninger* Opdatere din kørebog* Optage f.eks. byggemøder, så du altid kan gå tilbage ogaflytte,hvad der blev aftaltBygma PROFESSIONALisdesigned Bygma's professional customers. The application canhelpyou, as a craftsman, keep track of your mileage log, yourcurrentand completed, and the things to be agreed with your clientsandcolleagues.With Bygma PROFF you can easily and quickly find your nearestBygmaartisan shop and timber, and you can always findrelevantinformation on, for example. BB10 rules, supplier listingsandbrochure materials.In every project you start up, you have the opportunity to:* Writing notes* Save pictures* Add sketches* Update your travel book* Recording example. construction meetings, so you can alwaysgoback and listen to what was agreed
Loading...