1.0 / July 31, 2016
(4.2/5) ()
Loading...

Description

Sudoku là một trò chơi trí tuệ. Cách chơilàđiền số từ 1 đến 9 vào những ô trống sao cho mỗi cột, mỗi hàng,mỗiphân vùng nhỏ (ô 3x3) có đủ các số từ 1 đến 9 mà không đượclặplại.

Để có thể điền số được chính xác, bạn phải xác định hàng dọcvàhàng ngang của vị trí đó. Những số nào còn có thể điền.

Trò chơi Game Sudoku có nhiều cấp độ khó để thử tài của bạn.

Sudoku is a gameofintelligence. Gameplay is filled number from 1 to 9 into theblanksquares so that each column, each row, each partition small(3x3cells) have the numbers 1 to 9 without repetition.

To be able to fill the number is correct, you have to definethevertical and horizontal positions. The number may alsobefilled.

Game Sudoku game with multiple levels of difficulty to testyourresources.

App Information Trò chơi Game Sudoku

 • App Name
  Trò chơi Game Sudoku
 • Package Name
  com.cato.sudoku
 • Updated
  July 31, 2016
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  George Hoang
 • Installs
  5 - 10
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Email George.hoang063@gmail.com
  Ho Chi Minh city, Vietnam
 • Google Play Link

George Hoang Show More...

Trò chơi Game Sudoku 1.0 APK
George Hoang
Sudoku là một trò chơi trí tuệ. Cách chơilàđiền số từ 1 đến 9 vào những ô trống sao cho mỗi cột, mỗi hàng,mỗiphân vùng nhỏ (ô 3x3) có đủ các số từ 1 đến 9 mà không đượclặplại.Để có thể điền số được chính xác, bạn phải xác định hàng dọcvàhàng ngang của vị trí đó. Những số nào còn có thể điền.Trò chơi Game Sudoku có nhiều cấp độ khó để thử tài của bạn.Sudoku is a gameofintelligence. Gameplay is filled number from 1 to 9 into theblanksquares so that each column, each row, each partition small(3x3cells) have the numbers 1 to 9 without repetition.To be able to fill the number is correct, you have to definethevertical and horizontal positions. The number may alsobefilled.Game Sudoku game with multiple levels of difficulty to testyourresources.
Vĩnh Long Tivi Phim Online 2.6.1 APK
George Hoang
Tivi Phim Online gồm các chương trình giảitrí, phim, thể thao, ca nhạc, bóng đá được yêu thích. Như giải trícó: Cười Xuyên Việt, Bạn Muốn Hẹn Hò, Biến Hóa Hoàn Hảo... Các kênhhài hấp dẫn như: FAP tivi, Kem Xoi tivi, Dam tivi, Hoài Linh, NhậtCường, Vân Sơn, Trường Giang. Âm nhạc có: Sơn Tùng MTP, Noo PhướcTịnh, Pop Music, Đan Trường, Cẩm Ly, Lý Hải....Thiếu nhi có: cổtích, Pop Kids.Các bạn còn được chơi các trò chơi hấp dẫn:- Chơi với cún con- Trò chơi 2048- Trò chơi Plappy bird- Trò chơi trắng đen- Trò chơi Hextris- Trò chơi Trắng đen- Trò chơi Cute BirdMovies Online TVentertainment programs including movies, sports, music, football isloved. As entertainment: Laughing Trans Vietnam, You Want Dating,variable Perfect Chemistry ... The Comedy Channel attractions suchas FAP television, Cream Annular television, television Dam, HoaiLinh, Nhat Cuong, Van Son, Truong Giang. Music has: Son Tung MTP,Noo Phuoc Tinh, Pop Music, Dan Truong, Cam Ly, Ly Hai .... Childrenwith: fairy, Pop Kids.The longer you play the game is fascinating:- Playing with a puppy- Games 2048- Games Plappy bird- Black and white game- Games Hextris- Black and White game- Games Cute Bird
Nature Sounds X 2.2 APK
George Hoang
Nature Sounds X with natural animations and acollection of natural sounds for relax.- Bird- Insect- Storm- Wind- Rain- Water Flow- Water Fall- Ocean- Fire- Forest- Baby- CatNote: Support ARM chip only.
Loading...