1.0 / November 25, 2013
(4.7/5) (33)
Loading...

Description

Ứng dụng tự học 405 câu luật giao thông đườngbộ
405 applications thestudy of road traffic law

App Information Trắc Nghiệm Giao Thông

Viện CNST Show More...

Từ điển SkyDict 1.1.1 APK
Viện CNST
SkyDict là một ứng dụng từ điển đa ngôn ngữ,hổ trợ các từ điển Nauy-Việt, Việt-Đức, Đức-Việt, Việt-Pháp,Pháp-Việt, Việt-Anh, Anh-Việt. Bộ cài đặt từ điển SkyDict cực kìnhỏ gọn nhờ hổ trợ tính năng lựa chọn download từ điển từ servercủa SkyDict.Ngoài ra ứng dụng từ điển SkyDict hổ trợ các tính năng:- Tra từ offline.- Gợi ý từ cần tra.- Phát âm từ vựng.- Download/update từ điển.- Tra một hoặc nhiều bộ từ điển hoặc nhiều wiki cùng một lúc.- Tra chéo qua chức năng "Chọn từ".Đặc biệt:- Lưu trữ tối ưu giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của máy để tăngtốc độ tra cứu.Ứng dụng từ điển SkyDict có thể cài đặt các bộ từ điển:- Anh-Việt: 109.000.000 từ.- Việt-Anh: 23.000 từ.- Pháp-Việt: 48.000 từ.- Việt-Pháp: 39.000 từ.- Đức-Việt: 45.000 từ.- Việt-Đức: 12.000 từ.- Nauy-Việt: 20.000 từ.- Wordnet: 155.000 từ.- Từ điển máy tính: 14.000 từ.Được phát triển bởi Lê Đức Huy từ HLV Solution Inc.Tags: Từ điển Android đa ngôn ngữ, download-update từ điển,tranhiều từ điển, tu dien, tu dien da ngon ngu, tu dien anh viet, tudien viet anh, tu dien so, tu dien viet phap, tu dien phap viet, tudien.
PronunSkill 1.0 APK
Viện CNST
Improve Pronunciation SkillMultiple choice test question.Learning game.How about your pronunciation skill?Let test your pronunciation with application PronunciationSkill.
Trắc Nghiệm Giao Thông 1.0 APK
Viện CNST
Ứng dụng tự học 405 câu luật giao thông đườngbộ405 applications thestudy of road traffic law
NFC Inventory tags Finder 1.0.3 APK
Viện CNST
RFinder is an app asset tracking and inventorymanagement solution by using rfid (mifare) tags by communicatingwith NFC integrated to devices.This version provide you to read only UID of tags and export toCSV file when scanning completely ( by pressing "Stop Scanning"button) automatically.You can share exported data file via Skype, Gmail...You can download template for Importer Excel from https://dl.dropboxusercontent.com/u/23004587/RFinderImporter.xlsNotice: You must enable NFC driver in your device.App version 1.0.3
Loading...