2.2 / February 13, 2017
(4.7/5) (136)
Loading...

Description

Uygulama sayesinde Tüm Trabzonspor Haberleri, Trabzon Haberleri(İlçenizin haberleri), Ulusal Haberlerler, Yerel ve Ulusal Gazetemanşetleri ve dahası.. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulamaile takip edeceksiniz.Artık haberleri takip etmek için siteleridolaşmaya, gazete almaya son. Tüm Trabzon ve ülke haberleri engüncel hali ile parmaklarınızın ucunda. Uygulamayı indirdiktensonra puan vermeyi unutmayın. Ayrıca sizlere daha iyi hizmetverebilmemiz için görüşlerinizi bekliyoruz.Through the applicationof all news Trabzonspor, Trabzon news (news of your district), theNational Communications are, everything local and national newsheadlines and more .. you need will be followed with a singleapplication.Now wander sites to keep track of news, the last to getthe newspaper. All countries Trabzon and news at your fingertipswith the latest version. Do not forget to score after downloadingthe application. We also welcome your feedback so we can betterserve you.

App Information Trabzon Haber

 • App Name
  Trabzon Haber
 • Package Name
  muhammet.gundem.trabzon
 • Updated
  February 13, 2017
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.2
 • Developer
  Muhammet Tütüncü
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

Muhammet Tütüncü Show More...

Trabzon Haber 2.2 APK
Uygulama sayesinde Tüm Trabzonspor Haberleri, Trabzon Haberleri(İlçenizin haberleri), Ulusal Haberlerler, Yerel ve Ulusal Gazetemanşetleri ve dahası.. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulamaile takip edeceksiniz.Artık haberleri takip etmek için siteleridolaşmaya, gazete almaya son. Tüm Trabzon ve ülke haberleri engüncel hali ile parmaklarınızın ucunda. Uygulamayı indirdiktensonra puan vermeyi unutmayın. Ayrıca sizlere daha iyi hizmetverebilmemiz için görüşlerinizi bekliyoruz.Through the applicationof all news Trabzonspor, Trabzon news (news of your district), theNational Communications are, everything local and national newsheadlines and more .. you need will be followed with a singleapplication.Now wander sites to keep track of news, the last to getthe newspaper. All countries Trabzon and news at your fingertipswith the latest version. Do not forget to score after downloadingthe application. We also welcome your feedback so we can betterserve you.
Gündem Trabzon 1.0.9 APK
Uygulama sayesinde Tüm TrabzonsporHaberleri,Trabzon Haberleri (İlçenizin haberleri), UlusalHaberlerler,Tweetler, Yazarlar, Yerel ve Ulusal Gazete manşetlerive dahası..İhtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulama ile takipedeceksiniz.Artık haberleri takip etmek için siteleri dolaşmaya,gazetealmaya son. Tüm Trabzon ve ülke haberleri en güncel haliileparmaklarınızın ucunda. Uygulamayı indirdikten sonra puanvermeyiunutmayın. Ayrıca sizlere daha iyi hizmet verebilmemiziçingörüşlerinizi bekliyoruz.Through the applicationofall Trabzonspor News, Trabzon news (news of your district),theNational Communications are, Tweets, Writers, everything localandnational news headlines and more .. you need will be followedwitha single application.Now wander sites to keep track of news, the last to getthenewspaper. All countries Trabzon and news at your fingertipswiththe latest version. Do not forget to score after downloadingtheapplication. We also welcome your feedback so we can betterserveyou.
Bursa Haber 1.7 APK
Uygulama sayesinde Tüm Bursaspor Haberleri, Bursa Haberleri, UlusalHaberlerler, Yerel ve Ulusal Gazete manşetleri ve dahası..İhtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulama ile takipedeceksiniz.Artık haberleri takip etmek için siteleri dolaşmaya,gazete almaya son. Tüm Bursa ve Ülke haberleri en güncel hali ileparmaklarınızın ucunda. Uygulamayı indirdikten sonra puan vermeyiunutmayın. Ayrıca sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz içingörüşlerinizi bekliyoruz.Through the application of all BursasporNews, Istanbul News, National Communications are, everything localand national news headlines and more .. you need will be followedwith a single application.Now wander sites to keep track of news,the last to get the newspaper. All Bursa and Country news at yourfingertips with the latest version. Do not forget to score afterdownloading the application. We also welcome your feedback so wecan better serve you.
Furkan Rukye 1.1 APK
"Kuran'dan indirdiğimiz şeyler mü'minler işin şifadır" İsra82Allah'ın ayetleriyle bizlere bildirdiği gibi Kuranı kerim bizlereşifadır. Rukye de Kuranı Kerimden ayet ve dualar okuyarak, Allahtarafından hasta olana şifa istemektir. Kuran'ın bize öğrettiğişifa yolu Rukyedir. Ve Peygamberimizin de Rukye yaptığına dair pekçok hadis vardır. Bu uygulama günümüzde insanların kendileriniküfre sürükleyen medyum, fal, bakımcılık, cincilik, büyücülüknuskacılık, kahinlik gibi haram tedavi yollarını bırakıp İslam'adönmesi, helal tedavi olan Rukyenin yayılması, hastalarınkendilerinde problem olup olmadığını anlamaları ve tedavi olmalarıiçin yapılmıştır."I sent down the Qur'an, the believers things arehealing work" Isra 82The Qur'an as revealed to us by Allah'sQur'anic verse is healing to us. Rukye by reading verses from theHoly Quran and prayer is to ask for healing patients by God. TheQur'an teaches us that the healing path is rukye. And there aremany hadiths that the Prophet did well rukye.This practice nowadayspeople themselves disbelief dragging psychics, horoscopes,bakımcılık, cincilik, witchcraft nuskacılık, leaving their unlawfultreatment means such as priestly return to Islam, rukye the spreadof the lawful treatment is made for you to understand and betreated there are problems in the patients themselves.
Eskişehir Haber 1.2 APK
Uygulama sayesinde Tüm Eskişehirspor Haberleri, Bursa Haberleri,Ulusal Haberlerler, Yerel ve Ulusal Gazete manşetleri ve dahası..İhtiyacınız olan her şeyi tek bir uygulama ile takipedeceksiniz.Artık haberleri takip etmek için siteleri dolaşmaya,gazete almaya son. Tüm Eskişehir ve Ülke haberleri en güncel haliile parmaklarınızın ucunda. Uygulamayı indirdikten sonra puanvermeyi unutmayın. Ayrıca sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz içingörüşlerinizi bekliyoruz.Through the application of all cottagersNews, Istanbul News, National Communications are, everything localand national news headlines and more .. you need will be followedwith a single application.Now wander sites to keep track of news,the last to get the newspaper. All Eskisehir and Country news atyour fingertips with the latest version. Do not forget to scoreafter downloading the application. We also welcome your feedback sowe can better serve you.
Türkiye Haber 1.3 APK
Bu uygulama sayesinde Ulusal Haberler, Spor Haberleri, İslamiHaberler, Bulunduğunuz İlin haberleri ve Gazete Manşetlerini tektıkla okuyacaksınızWith this application National News, SportsNews, Islamic News, you will read the news and Headlines You arejust one click of the City
Loading...