1.0 / October 25, 2016
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Volg met deze APP uw Trackitt GPS Tracker voor uw voertuigen ofobjecten live op uw smartphone.VOORDELEN- Weet altijd welke routeer is gereden.Ontvang push notifications: - Wanneer er wel of nietgereden wordt.- Snelheidswaarschuwingen als de max. snelheid wordtoverschreden.- Gereden snelheden.- Stel een Zone in of Route.-SOS-alarm in noodsituaties.In de Trackitt App kunt u de volgendezaken bekijken:- Huidige locatie van het object- Gereden routes vanhet hele afgelopen jaar- Begin en eind tijden van de geredenritten- Afgelegde afstanden per rit en per dag- Gemiddelde snelheidper rit- Adressen van alle bezochte bestemmingen- Status van hetvoertuig. Contact aan/uit, in beweging of geparkeerd.Nog geengebruiker?Ga naar de website van Trackitt en laat u informeren overde mogelijkheden. Wij zien uw reactie graag tegemoet.Follow thiswith your APP Trackitt GPS Tracker for your vehicles or objectslive on your smartphone.BENEFITS- Always know which route isdriven.Receive push notifications:- If there is or is not driven.-Speed ​​warnings when the maximum speed is exceeded..- Drivenspeeds.- Set a Zone or Route.- SOS alarm in emergencies.In TrackittApp you can view the following:- Current location of the object-Driven routes throughout the past year- Start and end times of thedriven rides- Trip distance per trip and per day- Average speed pertrip- Addresses of all visited destinations- Status of the vehicle.Ignition on / off, moving or parked.No user?Go to Trackitt websiteand get informed about the possibilities. We look forward to yourresponse.

App Information Trackitt

 • App Name
  Trackitt
 • Package Name
  nl.trackitt.app
 • Updated
  October 25, 2016
 • File Size
  2.2M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Trackitt
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Trackitt Show More...

Trackitt 1.0 APK
Trackitt
Volg met deze APP uw Trackitt GPS Tracker voor uw voertuigen ofobjecten live op uw smartphone.VOORDELEN- Weet altijd welke routeer is gereden.Ontvang push notifications: - Wanneer er wel of nietgereden wordt.- Snelheidswaarschuwingen als de max. snelheid wordtoverschreden.- Gereden snelheden.- Stel een Zone in of Route.-SOS-alarm in noodsituaties.In de Trackitt App kunt u de volgendezaken bekijken:- Huidige locatie van het object- Gereden routes vanhet hele afgelopen jaar- Begin en eind tijden van de geredenritten- Afgelegde afstanden per rit en per dag- Gemiddelde snelheidper rit- Adressen van alle bezochte bestemmingen- Status van hetvoertuig. Contact aan/uit, in beweging of geparkeerd.Nog geengebruiker?Ga naar de website van Trackitt en laat u informeren overde mogelijkheden. Wij zien uw reactie graag tegemoet.Follow thiswith your APP Trackitt GPS Tracker for your vehicles or objectslive on your smartphone.BENEFITS- Always know which route isdriven.Receive push notifications:- If there is or is not driven.-Speed ​​warnings when the maximum speed is exceeded..- Drivenspeeds.- Set a Zone or Route.- SOS alarm in emergencies.In TrackittApp you can view the following:- Current location of the object-Driven routes throughout the past year- Start and end times of thedriven rides- Trip distance per trip and per day- Average speed pertrip- Addresses of all visited destinations- Status of the vehicle.Ignition on / off, moving or parked.No user?Go to Trackitt websiteand get informed about the possibilities. We look forward to yourresponse.
Loading...