2.0 / August 20, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Uygulamamız ilk açılış ekranında yer alan KOLAY, ORTA, ZOR, ÇOKZORoyun modunu kullanarak biri seçilir. Seçmiş olduğunuz modauygunolarak veritabanında yer alan güncel trafikişaretlerini(levhalarını) çözebilirsiniz. Modlar arasında geçişyaparak dahafazla soru çözme imkanı bulacaksınız. Uygulamamızın birgüncelsürümünde trafik işaretleri (levhaları) genel olarakhazırlanansorular yer alacaktır. *** Tanzim Levhaları *** UyarıLevhaları ***Park ve Duraklama Levhaları *** Bilgi Levhaları ***Yatay İşaretlerOur application is selected using the EASY, MEDIUM,DIFFICULTY,VERY DIFFICULT game mode on the first opening screen.You can solvethe current traffic signs in the database according tothe mode youhave selected. You will be able to solve more questionsbyswitching between modes. In an up-to-date version ofourapplication, traffic signs (plaques) will include commonlypreparedquestions. *** Tanzim Levhaleri *** Warning signs *** ParkandPause Plates *** Fact Sheets *** Horizontal Signs

App Information Trafik İşaretleri (Sınavlı) (Reklamsız)

 • App Name
  Trafik İşaretleri (Sınavlı) (Reklamsız)
 • Package Name
  programmer.com.trafik_levhalari_isaretleri_reklamsiz
 • Updated
  August 20, 2018
 • File Size
  3.2M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  PROGRAMMER
 • Installs
  1+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

PROGRAMMER Show More...

Aday Öğretmen Sınav Hazırlığı 3.0 APK
PROGRAMMER
19 Mart 2017 MEB Aday Öğretmenlik konularının yer aldığıuygulamadır. Sınav ile ilgili konuları çalışmaya imkanısağlamaktadır. Konu ile ilgili sorular yer almaktadır. En kısazamanda sınav öncesi uygulamamıza daha detaylı soru ve konularaeklenecektirMarch 19, 2017 is the application where the Ministry ofEducation issues the candidates. issues related to the examinationprovides the possibility to work. questions related to the subjectis located. Soon be added to more detailed questions and issues toour practice exams before
Ehliyet Sınavı 2018 Hazırlık 15.0 APK
PROGRAMMER
Ehliyet sınavına hazırlık aşamasında ilk sınav yazılı sınavdır.Yazılı sınavdan 70 puan alan adaylar direksiyon eğitimlerinebaşlayıp direksiyon sınavına girmektedir. Bu uygulamamızda devamlıgüncellenerek ehliyet soruları ve ehliyet sınavına dair pratikbilgilere yer verilecektir. *Aylık olarak ehliyet sorularıyüklenerek sınava hazırlanan adayların her zaman ehliyet sorularınıçözerek pratik yapma imkanı sunulacaktır. *Ehliyet sınavındaadaylarımıza başarılar dilerim... The first exam is a written examat the Driver's License exam preparation stage. 70 points from thewritten exam candidate enters the examination to begin steeringwheel training. This application will be included in our practicalinformation about the driver's license and driver's license examquestions is updated continuously. * Installing driver's licenseexam questions of the candidates prepared on a monthly basis willalways be offered the opportunity to practice solving the licenseproblem. * Driver's license exam, I wish success to our candidate...
Hayvanları Tanıyoruz 1.0 APK
PROGRAMMER
Uygulama sayesinde hayvanların seslerini anasınıfı öğrencileretanıtmak amacıyla geliştirilmiştirThrough the application wasdeveloped in order to introduce animal sounds to kindergartenstudents
Eğlenceli İngilizce Quiz / Sorular 2.0 APK
PROGRAMMER
Meslekler, meyveler, sebzeler, sayılar, hayvanlar ve renklerkategorisinde hazırlanmış İngilizce kelimeleri soru cevap eşliğindeeğlenceli vakitler geçirerek öğreneceğimiz uygulamadır. Genellikleanaokulu ve ilkokulu düzeyinde kazandırılması gereken kelimelerdenrastgele 10 adet kelimelerden oluşan soruları çözerek İngilizcekelimeleri öğretmeyi sağlayacaktır. İngilizce derslerindeöğrenciler kullanarak İngilizcelerini geliştirebilirler. *** İyiçalışmalar dilerim...Crafts, fruits, vegetables, numbers, colors,animals and fun in the prepared question and answer categories areaccompanied by English words to learn by passing the application.Usually kindergarten and resolving questions consisting of 10random words than words need to be acquired at the elementaryschool level will provide teaching in English. Using their Englishclasses, students can improve their English.*** I wish you goodwork ...
Aday Öğretmenlik Sınavı 2.0 APK
PROGRAMMER
Öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük sınavlarınahazırlıktayardımcı kaynağınızdır. Konulara çalışma olanağı vesorularıçözerek hazırlanabilirsiniz. Soru çözerken mevcut modu(Kolay, Ortave Zor) değiştirerek soru sayısını artırarak daha fazlasoruçözebilirsiniz. We are your source for teaching, assistantmanagerand managerial exam preparation. You can prepare for thetopics bysolving the possibilities and questions. When solving aquestion,you can solve more questions by increasing the number ofquestionsby modifying the current mode (Easy, Medium, andDifficult).
Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı 3.0 APK
PROGRAMMER
Meb müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarında cebinizdekiyardımcıkaynaktır. Konuların ve soruların yer aldığı uygulama ilesınavahazırlanabilirsiniz. Soru çözümünde soru sayılarını artırmakiçinmodu değiştirmeniz gerekmektedir. KOLAY, ORTA, ZOR ve ÇOKZORmodlarından birini seçerek soruları çözebilirsiniz.Konularkısmında ise sayfa geçişleri ile konuları okuyaraksınavahazırlanmanızda yardımcı kılavuzunun olacaktır. * 657DEVLETMEMURLARI KANUNU * DİLEKÇE HAKKI * BİLGİ EDİNME HAKKI *REHBERLİK *222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU * DESTEKLEME VEYETİŞTİRMEKURSLARI * SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMENLİĞİ * ORTA ÖĞRETİMKURUMLARIYÖNETMENLİĞİ * OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI * ÖZELEĞİTİMKURUMLARI * 1739 MİLLİ EĞİTİM KANUNU * 4483 SAYILIMEMURLARINYARGILANMASI * ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME * T.C. İNKİLAPTARİHİ * GENELBİLGİLER * SORULAR Meb manager and assistantassistant exams arethe auxiliary resources in your pocket. You canprepare for theexam with the application of the topics andquestions. You need tochange the mode to increase the number ofquestions in the questionresolution. You can solve the questions byselecting one of theEASY, MEDIUM, DIFFICULT and MULTI ZOR modes. Inthe Topics sectionyou will have a guide to help you prepare for theexam by readingthe page transitions. * 657 LAW OF STATE OFFICERS *RIGHT TO CLIENT* RIGHT TO INFO * GUIDANCE * PRIMARY EDUCATION ANDEDUCATION LAW *SUPPORT AND DEVELOPMENT COURSES * DIRECTORATE OFSOCIAL EVENTS *DIRECTORATE OF MEDIUM TEACHING INSTITUTIONS *PRE-SCHOOL ANDPRIMARY SCHOOL INSTITUTIONS * SPECIAL EDUCATIONINSTITUTIONS * 1739NATIONAL EDUCATION LAW * TRAFFICKING OF 4483NAMES * QUANTIFICATIONAND CONSIDERATION * T.C. THE HISTORY OFREVOLUTION * GENERALINFORMATION * QUESTIONS
İngilizce Öğreniyorum 1.0 APK
PROGRAMMER
* Bazı İngilizce kelimeleri eşleştirerek öğrenebiliriz.*Günlükhayatta kullanabileceğimiz nesneleri İngilizcekavramlarınıeğlenceli bir şekilde öğrenme imkanı sağlıyoruz.*Taşıtlar,Sayılar, Renkler, Hayvanlar, İçecekler vb. nesnelerinİngilizcekavramlarını eşleştirme yaparak öğrenebiliriz.*İlköğretimdüzeyinde öğrencilerin de İngilizce derslerinde yardımcıkaynakolarak kullanılabilir.* Uygulamamız güncellemeler ileyenikavramlar eklenecektir.* We can learn some English wordsmatching.*The concept of objects that we can use English in dailylife we​​provide a fun way of learning facilities.* Vehicles,Numbers,Colors, Animals, drinks etc. By pairing can learn theconcepts ofobject in English.* Primary level students in Englishclasses canalso be used as a source of help.* Applications will beadded toour updates with new concepts.
Trafik İşaretleri (Sınavlı) (Reklamsız) 2.0 APK
PROGRAMMER
Uygulamamız ilk açılış ekranında yer alan KOLAY, ORTA, ZOR, ÇOKZORoyun modunu kullanarak biri seçilir. Seçmiş olduğunuz modauygunolarak veritabanında yer alan güncel trafikişaretlerini(levhalarını) çözebilirsiniz. Modlar arasında geçişyaparak dahafazla soru çözme imkanı bulacaksınız. Uygulamamızın birgüncelsürümünde trafik işaretleri (levhaları) genel olarakhazırlanansorular yer alacaktır. *** Tanzim Levhaları *** UyarıLevhaları ***Park ve Duraklama Levhaları *** Bilgi Levhaları ***Yatay İşaretlerOur application is selected using the EASY, MEDIUM,DIFFICULTY,VERY DIFFICULT game mode on the first opening screen.You can solvethe current traffic signs in the database according tothe mode youhave selected. You will be able to solve more questionsbyswitching between modes. In an up-to-date version ofourapplication, traffic signs (plaques) will include commonlypreparedquestions. *** Tanzim Levhaleri *** Warning signs *** ParkandPause Plates *** Fact Sheets *** Horizontal Signs
Loading...