5.0 / December 14, 2016
(4.5/5) (117)

Description

English
Train Surfers: Hanoi World Tour is an exciting game with lots ofaction. The player will take the role of a mischievous young ladwho is running away from the police due to grafitti vandalism ontrains. Race through tunnels and railways along the streets ofHanoi to collect coins and special items that will aid you on yourgetaway. Watch out for obstacles and moving trains along the trackso you won't trip and get caught. Sound easy? The further you get,the faster the character will run. There are mystery boxes to giveyou unique items like surf boards or coins and keys.

Train Surfers: Hanoi World Tour comes with beautiful graphicsand stunning images. Streets of Hanoi appears vividly andbrilliantly in this game. Comes with a simple gameplay, this istruly a game for everyone to play. Using simple controls such asswiping up, down left and right, the player can easily move thecharacter to avoid the obstacles on the railways.

There are other characters in Train Surfers: Hanoi World Tourfor you to unlock. Get enough coins and you will be able to achievethe other characters to play in this game. Try to unlock all of thecharacters to master this game.
Train Surfers: Hanoi World Tour is available on both Google PlayStore and the Appstore. Download for free now and startrunning.


Portuguese
Train Surfers: Hanoi World Tour é um jogo emocionante com muitaação. O jogador irá assumir o papel de um rapaz jovem travesso queestá fugindo da polícia, devido ao vandalismo grafitti em trens.Corrida através de túneis e estradas de ferro ao longo das ruas deHanói para coletar moedas e itens especiais que irão ajudá-lo emsua fuga. Cuidado com os obstáculos e mover os trens ao longo dapista para que você não vai tropeçar e ser pego. Parece fácil?Quanto mais você avança, mais rápido o personagem vai correr. Hácaixas de mistério para dar-lhe itens exclusivos, como pranchas desurf ou moedas e chaves.

Train Surfers: Hanoi World Tour vem com belos gráficos e imagensimpressionantes. Ruas de Hanoi aparece viva e brilhante neste jogo.Vem com uma jogabilidade simples, este é realmente um jogo para quetodos possam jogar. Usando controles simples, como deslizando paracima, para baixo a esquerda e direita, o jogador pode facilmentemover o personagem para evitar os obstáculos nas estradas deferro.

Existem outros personagens em Surfers trem: Hanoi World Tourpara o desbloqueio. Obter moedas suficientes e você será capaz dealcançar os outros personagens para jogar neste jogo. Tentardesbloquear todos os personagens para dominar este jogo.
Descarregar grátis agora e começar a correr.

Russian
Train Surfers: Ханой World Tour это захватывающая игра с большимколичеством действий. Игрок берет на себя роль озорной молодойпарень, который убегает от полиции из-за Grafitti вандализма впоездах. Гонка через туннели и железных дорог по улицам Ханоя,чтобы собирать монеты и специальные предметы, которые помогут вамна вашем отдыха. Следите за препятствий и движущихся поездов потрассе, так что вы не споткнуться и не попасться. Звук легко? Чемдальше вы получаете, тем быстрее персонаж будет работать. Естьтайна коробки, чтобы дать вам уникальные предметы, как доски длясерфинга или монет и ключей.

Train Surfers: Ханой World Tour поставляется с красивой графикойи потрясающие изображения. Улицы Ханоя появляется ярко и блестяще вэтой игре. Поставляется с простой геймплей, это действительно иградля всех, чтобы играть. Используя простые средства управления,такие как проводя вверх, вниз влево и вправо, игрок может легкоперемещать персонажа, чтобы избежать препятствий на железныхдорогах.

Есть другие персонажи в поезд Surfers: Ханой World Tour для вас,чтобы разблокировать. Получить достаточное количество монет, и выбудете в состоянии достигнуть других персонажей, чтобы играть в этуигру. Постарайтесь, чтобы разблокировать все символы, чтобы освоитьэту игру.
Скачать бесплатно прямо сейчас и начать работать.

App Information Train Surfers

 • App Name
  Train Surfers
 • Package Name
  com.train.TrainSurfers
 • Updated
  December 14, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  5.0
 • Developer
  3ECODE_STUDIO
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

3ECODE_STUDIO Show More...

Raft n Roll - raft wars 2 game 7.1.90.0.6 APK
3ECODE_STUDIO
Raft and roll is a fast pace action gamefilled with excitement. The player will take the roll of a herothat is running away from the military army on a raft. Shoot downall the enemies along the way that is trying to kill you. Obtainspecial weapons to shoot down enemies faster. If you love speed andaction, this game is made for you!Raft and roll comes with a beautiful graphic that will get youmesmerised. With lots of items and a bunch of characters to unlock,you will be hooked for hours. Challenge your friends to see who cango the furthest way and beat down the most enemies.If you like raft wars 2 game, raft survival game, raft wars 2miniclip, raft wars 2 and roll a joint app you will love Raft nRoll.Raft and roll is available in all appstores. Download it now!-----------------------------------------Để được khám phá và tham gia vào các trận chiến khốc liệt, được làmanh hùng đệ nhất trong giới game mobile, bạn hãy cùng tham gia vàoRaft n Roll, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.Từ khi mới ra đời, Raft n Roll được coi là game được yêu chuộngnhất. Khi chơi game này, người chơi sẽ được đóng vai là một chàngtrai dũng cảm đang chạy trốn khỏi đội quân trên một chiếc bè. Trênđường đi, bạn phải bắn hạ tất cả các kẻ thù, đồng thời hãy nhanhtay để thu lượm được vũ khí đặc biệt nhằm mục tiêu bắn hạ địch thủmột cách nhanh chóng thì mới có thể về đích được một cách an toànnhất.Nếu bạn yêu thích roll a joint free, roll blocks game, roll theball slide puzzle, roll the ball slide puzzle free, rock n rollgames, roll number 21 games, roll the ball games, roll play games,roll the ball in the hole và roll sky ball bạn cũng sẽ rất yêuthích Raft n Roll.Raft n Roll được người chơi đánh giá rất cao vì có tính sáng tạo vàlôi cuốn, không những là một trò chơi giải trí đơn thuần, mà khichơi game này, người chơi buộc phải thể hiện được hết khả năng củamình.Với mong muốn trở thành một game thủ một cách thành công nhất, bạnkhông phải là người mất thời gian cày game nhiều, mà phải là mộtngười nhạy bén, tinh tế, đôi mắt tinh sảo kết hợp với đôi tay khéoléo thì bạn mới chiến thắng được và làm chủ được các trò game. Dođó mà các bạn đừng ngần ngại mà hãy sở hữu cho mình Raft n Roll nàynhé.
Animal Dash 7.0 APK
3ECODE_STUDIO
Animal DashUnlock new characters.Insanely addictive game play !Tap to jump or change direction.One of the best! It's realy awesome!Don’t fall off the path. That shouldn't be too hard, right?Download and play now !!!Good luck!
Devil Hunter 1.0 APK
3ECODE_STUDIO
Devil Hunter realy a nice game!Best game ever !In this fast paced ninja game,Your task is to fight againstthemonsters,kill the king of monsters, Really addictive!Collecting more energy ball and items to get powerfulweapons.That shouldn't be too hard, right?Really good way to pass the time.Download and play now !!!Devil Hunter Have fun!
Magic Glyphs 2.0 APK
3ECODE_STUDIO
Magic Glyphs very great !Is a very nice game , fun and challenging.Must be proficient in spell casting to pop varying balloon typesthat may be utilised by intruders.Excelent game!!!? Magic Glyphs very fantastic game.Must be confident working alone and comfortable facing aggressivehordes.Awesome Its so addictin and fun you just cannot stop playing irecommend this game to anyone who is reading this comment.Cool game! You should download this game!
Ninja Sprint 2.0 APK
3ECODE_STUDIO
Ninja Sprint very great !To become an awesome ninja, you need to be quick, smart, learn yourenvironment, and always know when to use items to increase yourrunning ability.Nice game for time pass.Ninja Sprint lots of fun and the controls work great.Download and play it now !!!Ninja Sprint Enjoy !
Train Surfers 5.0 APK
3ECODE_STUDIO
EnglishTrain Surfers: Hanoi World Tour is an exciting game with lots ofaction. The player will take the role of a mischievous young ladwho is running away from the police due to grafitti vandalism ontrains. Race through tunnels and railways along the streets ofHanoi to collect coins and special items that will aid you on yourgetaway. Watch out for obstacles and moving trains along the trackso you won't trip and get caught. Sound easy? The further you get,the faster the character will run. There are mystery boxes to giveyou unique items like surf boards or coins and keys.Train Surfers: Hanoi World Tour comes with beautiful graphicsand stunning images. Streets of Hanoi appears vividly andbrilliantly in this game. Comes with a simple gameplay, this istruly a game for everyone to play. Using simple controls such asswiping up, down left and right, the player can easily move thecharacter to avoid the obstacles on the railways.There are other characters in Train Surfers: Hanoi World Tourfor you to unlock. Get enough coins and you will be able to achievethe other characters to play in this game. Try to unlock all of thecharacters to master this game.Train Surfers: Hanoi World Tour is available on both Google PlayStore and the Appstore. Download for free now and startrunning.PortugueseTrain Surfers: Hanoi World Tour é um jogo emocionante com muitaação. O jogador irá assumir o papel de um rapaz jovem travesso queestá fugindo da polícia, devido ao vandalismo grafitti em trens.Corrida através de túneis e estradas de ferro ao longo das ruas deHanói para coletar moedas e itens especiais que irão ajudá-lo emsua fuga. Cuidado com os obstáculos e mover os trens ao longo dapista para que você não vai tropeçar e ser pego. Parece fácil?Quanto mais você avança, mais rápido o personagem vai correr. Hácaixas de mistério para dar-lhe itens exclusivos, como pranchas desurf ou moedas e chaves.Train Surfers: Hanoi World Tour vem com belos gráficos e imagensimpressionantes. Ruas de Hanoi aparece viva e brilhante neste jogo.Vem com uma jogabilidade simples, este é realmente um jogo para quetodos possam jogar. Usando controles simples, como deslizando paracima, para baixo a esquerda e direita, o jogador pode facilmentemover o personagem para evitar os obstáculos nas estradas deferro.Existem outros personagens em Surfers trem: Hanoi World Tourpara o desbloqueio. Obter moedas suficientes e você será capaz dealcançar os outros personagens para jogar neste jogo. Tentardesbloquear todos os personagens para dominar este jogo.Descarregar grátis agora e começar a correr.RussianTrain Surfers: Ханой World Tour это захватывающая игра с большимколичеством действий. Игрок берет на себя роль озорной молодойпарень, который убегает от полиции из-за Grafitti вандализма впоездах. Гонка через туннели и железных дорог по улицам Ханоя,чтобы собирать монеты и специальные предметы, которые помогут вамна вашем отдыха. Следите за препятствий и движущихся поездов потрассе, так что вы не споткнуться и не попасться. Звук легко? Чемдальше вы получаете, тем быстрее персонаж будет работать. Естьтайна коробки, чтобы дать вам уникальные предметы, как доски длясерфинга или монет и ключей.Train Surfers: Ханой World Tour поставляется с красивой графикойи потрясающие изображения. Улицы Ханоя появляется ярко и блестяще вэтой игре. Поставляется с простой геймплей, это действительно иградля всех, чтобы играть. Используя простые средства управления,такие как проводя вверх, вниз влево и вправо, игрок может легкоперемещать персонажа, чтобы избежать препятствий на железныхдорогах.Есть другие персонажи в поезд Surfers: Ханой World Tour для вас,чтобы разблокировать. Получить достаточное количество монет, и выбудете в состоянии достигнуть других персонажей, чтобы играть в этуигру. Постарайтесь, чтобы разблокировать все символы, чтобы освоитьэту игру.Скачать бесплатно прямо сейчас и начать работать.
Fruit Shoot Blast 1.0 APK
3ECODE_STUDIO
Fruit Shoot BlastAn addictive arcade game with beautiful scenery and fruits.Use bow and arrow to shoot more and more fruits, combos willgetextra scores.Features:- 3 modes:player mode,race mode and time mode.- Beautiful scenery and great animation.- Easy and precise archery controls.How to Play:- Drag the dotted line to adjust the angle and power- Touch anywhere on the screen- Release to shootFruit Shoot Blast is available in all appstores. Downloaditnow!Have fun.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.