1.9 / September 12, 2014
(3.8/5) (11)
Loading...

Description

Gillar du trav? Då är travbevakaren perfekt för dig. Bevaka dinnästa vinnare med travbevakaren!NU MED SKOINFO! Få en push närskoinfo ändras på hästen.14 dagars trial-period för alla NYAanvändare.För att kunna bevaka hästar behöver du ett abonnemang.▪Rankningsystem som bygger på vår egen formel. Tanken är att hittaskrällarna med detta.▪ Hästen har registrerats i ett nytt lopp▪Hästen är struken▪ Hästen byter kusk▪ Hästen får resultat efterloppet▪ Kusken registreras för ett lopp.▪ Tränare får en ny hästsom registrerats för ett lopp.▪ Skoinfo ändras för hästenDu serinformation om lopp som hästen kört (från april 2013) samt nästaden kommer köra, om den är registrerad.Du kan även se trender, hetahästar och statistik.Du kan skriva notiser om dina bevakade hästaroch kuskar.Det finns två olika typer av abonnemang för närvarande.▪ Bronspaketet som är prenumera på hästar 6 månader med enbegränsning på 50 hästar.▪ Silverpaketet som är prenumera påhästar, kuskar, tränare och därmed obegränsat med hästar.Kontaktaoss om du köpt silver och vill prova vårt labb-kontoockså.Licenser:ATGhttp://icons8.comLike the trot? Then trotguardian perfect for you. Monitor your next winner with trottingguardian!NOW THE SKOINFO! Get a push when skoinfo changed on thehorse.14 day trial period for all new users.In order to monitor thehorses you need a subscription.▪ Ranking system based on our ownformula. The idea is to find bang hire with this.▪ The horse isregistered to a new race▪ The horse is underlined▪ horse switchdriver▪ The horse may result after the race▪ The driver registeredfor a race.▪ Coaches will have a new horse registered for a race.▪Skoinfo modified for horseYou see information about the race horserun (from April 2013) and the next it will run, if it isregistered.You can also see trends, hot horses and statistics.Youcan write notes on your watch horses and drivers.There are twodifferent types of subscriptions currently.▪ Bronze package is signon horses 6 months with a limit of 50 horses.▪ Silver Package issign on horses, jockeys, trainers and thus unlimited horses.Contactus if you bought silver and want to try our lab account aswell.Licenses:ATGhttp://icons8.com

App Information Travbevakaren

 • App Name
  Travbevakaren
 • Package Name
  dotunited.Travbevakaren
 • Updated
  September 12, 2014
 • File Size
  5.1M
 • Requires Android
  Android 3.1 and up
 • Version
  1.9
 • Developer
  Dot United AB
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Apoteksvägen 8D 74142 Knivsta Sverige
 • Google Play Link

Dot United AB Show More...

Travbevakaren 1.9 APK
Dot United AB
Gillar du trav? Då är travbevakaren perfekt för dig. Bevaka dinnästa vinnare med travbevakaren!NU MED SKOINFO! Få en push närskoinfo ändras på hästen.14 dagars trial-period för alla NYAanvändare.För att kunna bevaka hästar behöver du ett abonnemang.▪Rankningsystem som bygger på vår egen formel. Tanken är att hittaskrällarna med detta.▪ Hästen har registrerats i ett nytt lopp▪Hästen är struken▪ Hästen byter kusk▪ Hästen får resultat efterloppet▪ Kusken registreras för ett lopp.▪ Tränare får en ny hästsom registrerats för ett lopp.▪ Skoinfo ändras för hästenDu serinformation om lopp som hästen kört (från april 2013) samt nästaden kommer köra, om den är registrerad.Du kan även se trender, hetahästar och statistik.Du kan skriva notiser om dina bevakade hästaroch kuskar.Det finns två olika typer av abonnemang för närvarande.▪ Bronspaketet som är prenumera på hästar 6 månader med enbegränsning på 50 hästar.▪ Silverpaketet som är prenumera påhästar, kuskar, tränare och därmed obegränsat med hästar.Kontaktaoss om du köpt silver och vill prova vårt labb-kontoockså.Licenser:ATGhttp://icons8.comLike the trot? Then trotguardian perfect for you. Monitor your next winner with trottingguardian!NOW THE SKOINFO! Get a push when skoinfo changed on thehorse.14 day trial period for all new users.In order to monitor thehorses you need a subscription.▪ Ranking system based on our ownformula. The idea is to find bang hire with this.▪ The horse isregistered to a new race▪ The horse is underlined▪ horse switchdriver▪ The horse may result after the race▪ The driver registeredfor a race.▪ Coaches will have a new horse registered for a race.▪Skoinfo modified for horseYou see information about the race horserun (from April 2013) and the next it will run, if it isregistered.You can also see trends, hot horses and statistics.Youcan write notes on your watch horses and drivers.There are twodifferent types of subscriptions currently.▪ Bronze package is signon horses 6 months with a limit of 50 horses.▪ Silver Package issign on horses, jockeys, trainers and thus unlimited horses.Contactus if you bought silver and want to try our lab account aswell.Licenses:ATGhttp://icons8.com
Loading...