/ July 15, 2016
(5.0/5) (7)
Loading...

Description

Troens Ord app for iPhone gir degalleoppdateringer fra nett og sosiale medier samlet på ett sted.MottaPush meldinger med viktige begivenheter, og del artikler.

I denne versjonen kan du:
- Lese nyheter fra Troens Ord
- Kalender over Gudstjenester og konferanser
- Lytt til Gudstjenester som Podcast
- Bilder fra Instragram
- Facebook oppdateringer
- Twitter oppdateringer
- Video
- Informasjon om Kveldsbibelskolen
- Kart
- Kontaktopplysninger
- Send oss ditt Bønneønske.
m.m.

Faith Words app foriPhonegives you all the updates from the web and social media inoneplace. Receive push notifications of important events, andsharearticles.

In this version you can:
- Reading the news from Faith Words
- Calendar of Worship and conferences
- Listen to Worship Services as Podcast
- Photo Instragram
- Facebook Updates
- Twitter updates
- Video
- Information Evening Bible
- Map
- Contact information
- Send us your petitions.
M. M.

App Information Troens Ord

 • App Name
  Troens Ord
 • Package Name
  com.goodbarber.troensord
 • Updated
  July 15, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  AppMedia AS
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

AppMedia AS Show More...

Sarpsborg24 1.0 APK
AppMedia AS
Sarpsborg24 er en ultralokal nettavisiSarpsborg.I denne appen finner du nyheter, bilder, video og annennyttiginformasjon om lokalmiljøet i Sarpsborg.Sarpsborg24 is anultralocal news site in Sarpsborg.In this app you will find news, pictures, video and otherusefulinformation about the local environment in Sarpsborg.
Troens Ord APK
AppMedia AS
Troens Ord app for iPhone gir degalleoppdateringer fra nett og sosiale medier samlet på ett sted.MottaPush meldinger med viktige begivenheter, og del artikler.I denne versjonen kan du:- Lese nyheter fra Troens Ord- Kalender over Gudstjenester og konferanser- Lytt til Gudstjenester som Podcast- Bilder fra Instragram- Facebook oppdateringer- Twitter oppdateringer- Video- Informasjon om Kveldsbibelskolen- Kart- Kontaktopplysninger- Send oss ditt Bønneønske.m.m.Faith Words app foriPhonegives you all the updates from the web and social media inoneplace. Receive push notifications of important events, andsharearticles.In this version you can:- Reading the news from Faith Words- Calendar of Worship and conferences- Listen to Worship Services as Podcast- Photo Instragram- Facebook Updates- Twitter updates- Video- Information Evening Bible- Map- Contact information- Send us your petitions.M. M.
Ordentligradio 1.0 APK
AppMedia AS
Ordentligradio - Fordi du ikke skal gå glippavden gode musikken!Ordentlig Radio har lyttere over hele verden på www.oradio.noognår nesten to millioner mennesker på DAB i Oslo, Akershus,Østfold,Buskerud og Vestfold. I tillegg er det flerelokalradiostasjonersom videreformidler Ordentlig Radio på FM.Nå kan du kan nå lytte til Ordentligradio via denne appensomfungerer like bra mobil og tabletFor musikk-interesserte lyttere, er Ordentlig Radio detenestealternativet.Properly Radio -Becauseyou should not miss the good music!Properly Radio have listeners worldwide on www.oradio.no andwhennearly two million people on DAB in Oslo, Akershus,Østfold,Buskerud and Vestfold. In addition, several local radiostationsthat transmits Proper Radio on FM.Now you can now listen to Properly Radio via this app thatworksjust as well mobile and tabletFor music enthusiasts listeners, is Properly Radio theonlyoption.
Loading...