1.3 / June 15, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Thể loại truyện Quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử vànhững người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộcđấu tranh dành quyền.Ứng dụng bao gồm rất nhiều bộ truyện Quân sựhay và ý nghĩaBạn có thể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,... nếubạn đã biết trước thông tin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trênwebsite https://truyenhaydoc.com/the-loai/quan-suCảm ơn các bạn đãsử dụng ứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng,nếu thấy ứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyệnmới... thì rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện HayĐọcWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressMilitarygenre tells of wars and the financial history of military use aswell as tactical importance to the struggle for power.Applicationsinclude many series and meaningful military orYou can find the nameof the series, find the author's name, ... if you already know theinformation ...Also you can read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/quan-suThank you for using theapp to read our stories!In the process used, if the applicationerror or hard to use, or you want to add new stories ... they arelooking forward to receiving your comments you read.Or ReadStoriesWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress

App Information Truyện Quân Sự

 • App Name
  Truyện Quân Sự
 • Package Name
  quansu.truyenhay.doctruyen
 • Updated
  June 15, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Truyenhaydoc.com
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Truyenhaydoc.com Show More...

Truyện Ma ám 1.3 APK
app đọc truyện, web đọc truyện Ma, truyện ma ám, phụ tình kinhdịỨng dụng bao gồm rất nhiều bộ truyện ma ám ghê và rừng rợn nhất,truyện ma ám mới nhấtBạn có thể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,...nếu bạn đã biết trước thông tin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trênwebsite https://truyenhaydoc.com/the-loai/maCảm ơn các bạn đã sửdụng ứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng, nếuthấy ứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyệnmới... thì rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện HayĐọcWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressreading app,web reading Ma, story haunted, horror lovelornApplications includemany series disgusting and creepy haunted the most haunted storiesLatestYou can find the name of the series, find the author's name,... if you already know the information ...Also you can read on thewebsite https://truyenhaydoc.com/the-loai/maThank you for using theapp to read our stories!In the process used, if the applicationerror or hard to use, or you want to add new stories ... they arelooking forward to receiving your comments you read.Or ReadStoriesWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Truyện Ngôn Tình 1.3 APK
Ngôn tình là gì? Ngôn tình hiểu theo một cách đơn giản thì đây làloại truyện, tiểu thuyết tình cảm sến súa, nhẹ nhàng , hài …. Ngôntình là loại tiểu thuyết tình cảm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hoàncảnh xảy ra của ngôn tình thì rất đa dạng phong phú như có thể diễnra ở thời hiện đại, thời xưa, thần tiên ...Ứng dụng bao gồm rấtnhiều bộ truyện Ngôn tình hay và truyện Ngôn tình mới nhất.Bạn cóthể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,... nếu bạn đã biết trước thôngtin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trên websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/ngon-tinhCảm ơn các bạn đã sửdụng ứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng, nếuthấy ứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyệnmới... thì rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện HayĐọcWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressWhat is thelanguage? The language understood in a simple way, this is the kindof stories, novels milk cheesy sentimental, gentle comedy ....Language is the sentimental novel originated from China.Circumstances of the language situation is very diversified as canhappen in modern times, in ancient times, the elves ...Theapplication includes a lot of manga and comic language or languagethe latest situation.You can find the name of the series, find theauthor's name, ... if you already know the information ...Also youcan read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/ngon-tinhThank you for using theapp to read our stories!In the process used, if the applicationerror or hard to use, or you want to add new stories ... they arelooking forward to receiving your comments you read.Or ReadStoriesWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Truyện Dị Năng, Dị Nhân 1.3 APK
Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các nănglực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.Ứngdụng bao gồm rất nhiều bộ truyện Truyện Dị Năng hay và truyện dịnăng mới nhất.Bạn có thể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,... nếubạn đã biết trước thông tin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trênwebsite https://truyenhaydoc.com/the-loai/di-nangCảm ơn các bạn đãsử dụng ứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng,nếu thấy ứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyệnmới... thì rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện HayĐọcWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressComic horrorgenre often feature characters possessing special supernaturalpowers that ordinary people can not get.Applications include manyseries or transmitted energy and power the latest horror story.Youcan find the name of the series, find the author's name, ... if youalready know the information ...Also you can read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/di-nangThank you for using theapp to read our stories!In the process used, if the applicationerror or hard to use, or you want to add new stories ... they arelooking forward to receiving your comments you read.Or ReadStoriesWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Truyện Teen 1.3 APK
Đọc truyện teen hay để trải nghiệm cảm giác vui và nhỉ nhảnh tuổihọc trò, những mối tình thơ mộng, lãng mạn nhưng cũng không kémphần hài hước. Ứng dụng bao gồm rất nhiều bộ truyện teen hay và ýnghĩa.Bạn có thể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,... nếu bạn đãbiết trước thông tin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trên websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/teenCảm ơn các bạn đã sử dụng ứngdụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng, nếu thấy ứngdụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyện mới... thì rấtmong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện Hay ĐọcWebsite:https://truyenhaydoc.comEmail: xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressReading teenor to experience the feeling of joy and chatter old school games,the poetic romance, romantic but no less funny.Applications includemany teen series good and meaningful.You can find the name of theseries, find the author's name, ... if you already know theinformation ...Also you can read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/teenThank you for using the appto read our stories!In the process used, if the application erroror hard to use, or you want to add new stories ... they are lookingforward to receiving your comments you read.Or Read StoriesWebsite:https://truyenhaydoc.comEmail: xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Truyện Quân Sự 1.3 APK
Thể loại truyện Quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử vànhững người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộcđấu tranh dành quyền.Ứng dụng bao gồm rất nhiều bộ truyện Quân sựhay và ý nghĩaBạn có thể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,... nếubạn đã biết trước thông tin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trênwebsite https://truyenhaydoc.com/the-loai/quan-suCảm ơn các bạn đãsử dụng ứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng,nếu thấy ứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyệnmới... thì rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện HayĐọcWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressMilitarygenre tells of wars and the financial history of military use aswell as tactical importance to the struggle for power.Applicationsinclude many series and meaningful military orYou can find the nameof the series, find the author's name, ... if you already know theinformation ...Also you can read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/quan-suThank you for using theapp to read our stories!In the process used, if the applicationerror or hard to use, or you want to add new stories ... they arelooking forward to receiving your comments you read.Or ReadStoriesWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Truyện Võng Du 1.3 APK
Võng du: đây là loại truyện chuyên viết về game, nhân vật nam nữchính gặp nhau trong game, có thể là nhất kiến chung tình, cũng cóthể là lâu ngày sinh tinh, hoặc hà hoan hỉ oan gia,… tóm lại từgame, phát triển đến luyến ảo, rồi cuối cùng là ra đời thực, HE.Võng du cũng có hai loại: chuyên viết về võng du, lấy bối cảnhtrong game làm cốt truyện chính (Tiêu biểu là "Công tử Liên Thành")hoặc đan xen đời sống thực, thực và ảo diễn ra ngang nhau (Tiêubiểu là "Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên")Ứng dụng bao gồm rấtnhiều bộ truyện Võng du hay và ý nghĩa, mới nhất...Bạn có thể tìmtên truyện, tìm tên tác giả,... nếu bạn đã biết trước thôngtin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trên websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/vong-duCảm ơn các bạn đã sử dụngứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng, nếu thấyứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyện mới... thìrất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện Hay ĐọcWebsite:https://truyenhaydoc.comEmail: xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressHammockstravelers: this is the kind of comic who writes about games, malecharacters heroine meet in the game, most probably the generalsituation, would be a long day spermatogenesis, or Galaxy rejoiceinjustice in ... summary from game development to a virtualattachment, then finally to life, HE. Ferris also has twocategories: who writes about sagging travelers, set in the game asthe main plot (Typical "The death Contact List") or intertwinedreal-life, real and imaginary place equal (Typical is "I will loveyou from the first sight")The application includes a lot of travelor the Nets series and meaning, the latest ...You can find the nameof the series, find the author's name, ... if you already know theinformation ...Also you can read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/vong-duThank you for using theapp to read our stories!In the process used, if the applicationerror or hard to use, or you want to add new stories ... they arelooking forward to receiving your comments you read.Or ReadStoriesWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Truyện Đô thị, Truyện Thành Thị 1.3 APK
Bối cảnh chính của truyện đô thị là các câu truyện hiện đại, truyệnvề cuộc sống, tình yêu nơi phố thị hiện đại ngày nay,...Ứng dụngbao gồm rất nhiều bộ truyện Đô thị hay và truyện đô thị mớinhất.Bạn có thể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,... nếu bạn đã biếttrước thông tin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trên websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/do-thiCảm ơn các bạn đã sử dụngứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng, nếu thấyứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyện mới... thìrất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện Hay ĐọcWebsite:https://truyenhaydoc.comEmail: xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressBackgroundThe main story is the story of urban modernity, stories about life,love where the modern-day town, ...Applications include many seriesUrban or urban and the latest stories.You can find the name of theseries, find the author's name, ... if you already know theinformation ...Also you can read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/do-thiThank you for using the appto read our stories!In the process used, if the application erroror hard to use, or you want to add new stories ... they are lookingforward to receiving your comments you read.Or Read StoriesWebsite:https://truyenhaydoc.comEmail: xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Truyện Lịch sử, Binh Pháp 1.3 APK
Lịch sử quân sự: tranh đoạt thiên hạ, các quốc gia giao chiến vớinhau. Và đương nhiên kết thúc sẽ là việc nam / nữ chủ giành đượcthiên hạ, có giang sơn mà cũng có mỹ nhân. Mất quyền lực lịch sử:Lấy bối cảnh chính là một thời đại không hề có trong lịch sử.Ứngdụng bao gồm rất nhiều bộ truyện Lịch sử hay và truyện Lịch sử mớinhất.Bạn có thể tìm tên truyện, tìm tên tác giả,... nếu bạn đã biếttrước thông tin...Ngoài ra bạn còn có thể đọc trên websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/lich-suCảm ơn các bạn đã sử dụngứng dụng đọc truyện của chúng tôi!Trong quá trình sử dụng, nếu thấyứng dụng lỗi hoặc khó sử dụng, hoặc bạn muốn thêm truyện mới... thìrất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc.Truyện Hay ĐọcWebsite:https://truyenhaydoc.comEmail: xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStressMilitaryhistory: winning paintings galaxy, countries at war with eachother. And of course, the end will be the male / female owner towin the galaxy, there Jiangshan but also beauty. Power losshistory: Set in an era is no history.The application includes a lotof comic history or the latest stories and history.You can find thename of the series, find the author's name, ... if you already knowthe information ...Also you can read on the websitehttps://truyenhaydoc.com/the-loai/lich-suThank you for using theapp to read our stories!In the process used, if the applicationerror or hard to use, or you want to add new stories ... they arelooking forward to receiving your comments you read.Or ReadStoriesWebsite: https://truyenhaydoc.comEmail:xaydungnoidung@gmail.comFacebook:https://www.facebook.com/groups/GiaiTriThuGianXaStress
Loading...