3.0.15 / February 13, 2018
(3.0/5) (90)
Loading...

Description

TRYG PÅ REJSE hjælper dig med alt fra mistet bagage og kreditkorttil sygdom og biluheld – og du behøver ikke være Tryg-kunde. TRYGPÅ REJSE kan hjælpe dig til en bedre rejse. Du får råd ogvejledning ved f.eks.: - Mistet bagage eller pas - Sygdom- Biluheld- Tyveri - Find ambassade eller politiSAFE ON TRAVEL helps you witheverything from lost luggage and credit cards to disease and caraccidents - and you will not be Tryg customer.  SAFE ONTRAVEL can help you to a better trip. You get advice, for example.:- Lost luggage or passport- The disease car accident- Theft- Findthe embassy or police

App Information Tryg på rejse

Tryg Show More...

Trygg på reise 3.0.15 APK
Tryg
TRYGG PÅ REISE hjelper deg med alt fra mistet bagasje ogkredittkort til sykdom og uhell med bilen – og du behøver ikke væreTryg-kunde. RÅD OG VEILEDNING PÅ REISEN - Mistet eller tyveri avbagasje eller pass og annet - Sykdom og ulykke - Bil i utlandet ogleiebil - Nødnummer i alle land - Finne politistasjon ved hjelp avkart/gps LAGRE MINE VIKTIGSTE DOKUMENTER Ta backup av dokumenter ogkvitteringer du bør ta vare på under reisen. Alt er kryptert ogpassordbeskyttet, og du kan sende en backup til din egene-mailadresse.SAFE ON TRAVEL helps you with everything from lostluggage and credit of illness and accident with the car - and youneed not be Tryg customer.  ADVICE AND GUIDANCE ON THEJOURNEY- Lost or stolen luggage or passports and other- Sicknessand accident- Car abroad and hire- Emergency in all countries-Finding police using map / GPS  SAVE MY MOST IMPORTANTDOCUMENTSBackup documents and receipts you should take care duringthe journey. Everything is encrypted and password protected, andyou can send a backup to your own e-mail address.
Tryg på rejse 3.0.15 APK
Tryg
TRYG PÅ REJSE hjælper dig med alt fra mistet bagage og kreditkorttil sygdom og biluheld – og du behøver ikke være Tryg-kunde. TRYGPÅ REJSE kan hjælpe dig til en bedre rejse. Du får råd ogvejledning ved f.eks.: - Mistet bagage eller pas - Sygdom- Biluheld- Tyveri - Find ambassade eller politiSAFE ON TRAVEL helps you witheverything from lost luggage and credit cards to disease and caraccidents - and you will not be Tryg customer.  SAFE ONTRAVEL can help you to a better trip. You get advice, for example.:- Lost luggage or passport- The disease car accident- Theft- Findthe embassy or police
Loading...