1.0.0 / May 8, 2014
(4.5/5) (2)
Loading...

Description

TTPE Video is een app gemaakt om deingebruikname van de nieuwe website van het evenementenkantoor ToThe Point Events te vieren. Via de app kan je:
- naar de nieuwe website gaan
- de bedrijfsfilm van To The Point Events afspelen via AugmentedReality

Om de "augmented reality-versie" te kunnen beleven, moet jenaast de app ook beschikken over de achterzijde van eenvisitekaartje van To The Point Events of één van de feestelijke"geef er nog eendje"-dozen.

Het bedrijfsfilmpje geeft een impressie van de mogelijkheden vandit snelgroeiende en innovatieve evenementenkantoor. Zij zijngespecialiseerd in grotere events: familiedagen, bedrijfsfeesten,personeelsfeesten, productlanceringen, teambuildings, beurzen encongressen. En dit in heel België.

TTPE Video is an appdesigned to celebrate. Commissioning of the new website of theevent office To The Point Events Via the app, you can
- Go to the new website
- Play the corporate video of To The Point Events via AugmentedReality

To experience the "augmented reality version" next to the appyou must also have the back of a business card of To The PointEvents or the festive "would still duckling" boxes.

The company movie gives an impression of the possibilities ofthis rapidly growing and innovative event office. They specializein larger events: family days, corporate events, company parties,product launches, team building, trade shows and conferences. Andthis in Belgium.

App Information TTPE Video

Appwise Show More...

Huawei promotional game 1.15.0 APK
Appwise
Huawei promotional gameHuawei promotionalgame
ATV 2.0.0 APK
Appwise
Je kan deze app gebruiken met jouw smartphone of tablet. Blijf opde hoogte van het laatste nieuws uit de provincie, waar je ookbent. Je kan nieuws vinden over economie, human interest, justitie,media & cultuur, mobiliteit & verkeer, onderwijs enpolitiek. De ATV app brengt het regionaal nieuws in jouw handen,nog voor het op antenne gaat. Volg de uitslagen vansportwedstrijden in het voetbal, handbal, wielrennen en meer. Jekan informatie opvragen over de programma’s van ATV en programma’sherbekijken. Inspiratie nodig bij het koken? In de app vind je delekkerste recepten. Bovendien kan je online inschrijven voorlopende wedstrijden. Verder kan je contactinformatie vinden, hetnummer van de redactie, inschrijven voor de nieuwsbrief eninformatie over adverteren. Deze app is volledig gratis tegebruiken.
CLOSER – Mathijs F Scheepers 1.0.0 APK
Appwise
De Closer-app functioneert enkel tijdenshettoneelstuk Closer van SKaGeN/Toneelhuis en heeft tot doelhetgeheel naar een hoger niveau te tillen.Via deze app wordt er een extra gelaagdheid toegevoegd aanhetbestaande tekstmateriaal en wordt er op vernieuwendewijzeingezoomd op de personages.U bent d.m.v. de Closer-app bevoorrechte getuige van wat erzichafspeelt op het toneel en in de hoofden van de acteurs.Uwsmartphone wordt zo uw persoonlijke second screen waardoor ucloserbent dan ooit.The Closer app onlyworksduring the play Closer SKaGeN / Toneelhuis and aims to raisethewhole to a higher level.With this app an extra layering is added to the existingtextmaterial and is an innovative way zooms in on thecharacters.You are by means The Closer app privileged witness of whatishappening on stage and in the minds of the actors. Yoursmartphoneas your personal second screen so you are closer thanever.
Shopping Den Tir 2.0.2.0 APK
Appwise
Algemene info Bij algemeen vind je de openingsuren van het shoppingDen Tir, informatie over de horecazaak Brasserie Big Apple, eenplannetje om de toiletten te vinden, informatie overbereikbaarheid, het adres van Den Tir, bereikbaarheid met hetopenbaar vervoer en informatie over de parkeermogelijkheden.Winkels Bij winkels vind je een overzichtelijke lijst van dewinkels in shopping Den Tir en een grondplan met alle winkels. Jekan naar een specifieke winkel navigeren om een beschrijving van dewinkel te zien en een foto. Promo en events Onder promoties vind jelopende aanbiedingen met daarbij over welke winkel het gaat. Bijevents zie je alle lopende events die de moeite zijn te bezoeken.Facebook Je kan via de app naar de Facebook pagina van shopping DenTir gaan. Over Den Tir Hier vind je contactgegevens van Den Tir,informatie over Group GL, een leuk spelletje en een handigshoppinglijstje. Veel winkelplezier!
Lommel 2.1.6 APK
Appwise
De Lommel-app is de nieuwste telg onder de communicatiekanalen vande stad Lommel. Zowel voor inwoner als voor bezoeker biedt deze appeen heleboel functionaliteiten. De activiteitenkalender geeft jeeen volledig overzicht van wat er allemaal te doen is in onzebruisende stad, interactieve kaartjes leiden je te voet of met defiets langs de mooiste plekjes (en de gezelligste terrasjes) endoor het scannen van QR-codes op Lommels grondgebied kan je zelfseen blik werpen in het verleden (of in de toekomst) van die bewusteplaats. Om te bekomen van al dat leuks kan je via de app ook evenrustig een aantal publicaties, zoals het stedelijk infoblad,nalezen. De app toont je in een mum van tijd ook de openingsurenvan de verschillende stedelijke diensten en hij vertelt je wanneerde vuilniszakken moeten worden buiten gezet. En is er toch eensiets niet in orde, dan kan je dat via de app ook rechtstreeksmelden via de interactieve meldingskaart. Kortom, een must voorelke inwoner en bezoeker van Lommel …
TTPE Video 1.0.0 APK
Appwise
TTPE Video is een app gemaakt om deingebruikname van de nieuwe website van het evenementenkantoor ToThe Point Events te vieren. Via de app kan je:- naar de nieuwe website gaan- de bedrijfsfilm van To The Point Events afspelen via AugmentedRealityOm de "augmented reality-versie" te kunnen beleven, moet jenaast de app ook beschikken over de achterzijde van eenvisitekaartje van To The Point Events of één van de feestelijke"geef er nog eendje"-dozen.Het bedrijfsfilmpje geeft een impressie van de mogelijkheden vandit snelgroeiende en innovatieve evenementenkantoor. Zij zijngespecialiseerd in grotere events: familiedagen, bedrijfsfeesten,personeelsfeesten, productlanceringen, teambuildings, beurzen encongressen. En dit in heel België.TTPE Video is an appdesigned to celebrate. Commissioning of the new website of theevent office To The Point Events Via the app, you can- Go to the new website- Play the corporate video of To The Point Events via AugmentedRealityTo experience the "augmented reality version" next to the appyou must also have the back of a business card of To The PointEvents or the festive "would still duckling" boxes.The company movie gives an impression of the possibilities ofthis rapidly growing and innovative event office. They specializein larger events: family days, corporate events, company parties,product launches, team building, trade shows and conferences. Andthis in Belgium.
Kinderschat 1.4.5 APK
Appwise
Stad Lommel pakt uit met de kinderschat zoektocht, een leuke appvoor kinderen en hun ouders. Met deze app beleef je eenavontuurlijke tocht door het centrum van Lommel. Je gaat op zoeknaar een verloren schat door allerhande opdrachten tot een goedeinde te brengen. Hoe gaat het in zijn werk? Je downloadt de“Kinderschat” app op je smartphone en begeeft je naar ToerismeLommel, gelegen op het adres Dorp 14. Een stripverhaal vertelt jeover de gezonken schat. Daarna zal je de eerste opdracht tot eengoed einde brengen. Vervolgens vertelt de app je hoe je naar hetvolgende punt moet wandelen, waar een nieuwe uitdaging op je wacht.Aan welke opdrachten kan ik me verwachten? De uitdagingen in de“Kinderschat” app zetten je brein aan het werk, ze testenspelenderwijs je parate kennis en bevatten zelfs fysiekeopdrachten. Je kan je verwachten aan een quiz, foto zoektocht,augmented reality zoektocht, zoek de verschillen en vele anderespelletjes. Uniek voor deze app is het gebruik van “augmentedreality”. Zo kan je in de app bij sommige uitdagingen kijken doorde camera van je smartphone, terwijl de app elementen op je beeldplakt. Je kan best in Lommel zelf komen proberen hoe dat in zijnwerk gaat! Wat heb ik nodig? Zorg voornamelijk dat je smartphonevolledig opgeladen is en/of neem een zogenaamde powerpack mee alsreservebatterij. Je kan de app best thuis downloaden op eenwifi-verbinding, zodat je in Lommel onmiddellijk kan starten. Jekan je best voorbereiden op eventueel minder goed weer, Lommel ligtper slot van rekening in België. Verder doe je best stevigschoeisel aan. Is deze app enkel in Lommel te gebruiken? Je kansommige opdrachten in deze app alleen in Lommel uitvoeren. Als jede hele tocht hebt gedaan en daarbij alle opdrachten tot een goedeinde hebt gebracht, kan je bepaalde spelletjes thuis zo vaak jemaar wil opnieuw spelen. Een opdracht die mislukt kan je steedsopnieuw starten. Voor welke leeftijden is deze app geschikt? Dezeapp is geschikt voor alle kinderen vanaf 4 jaar.
Leuven Walk 2.2.0 APK
Appwise
Visit Leuven presents: app Leuven Walk. Discover the highlights ofLeuven via your smartphone. A guide of flesh and blood , studentAxel , takes you on a tour of the city. If you want, you canparticipate in several interactive challenges. From October 2016 toJanuary 2017, the app also contains a lot of information on ThomasMore and Utopia within the scope of the citywide festival “500years of Utopia in Leuven”. http://www.utopialeuven.be/en
Loading...