1.0.0 / May 16, 2013
(with ... your thoughts. The TU / e work daily hundreds of clever people - teachers, researchers and students - to this kind of innovative, convenient and amazing technologies.<br> <br>See how care robots in the future be part of everyday life. Part And try to score against our soccer robots a goal. Or join to exciting experiments. There are many hands-on activities, a children's show and a special lecture by a real professor. Too many to mention.<br> <br>Participation is free.</div> <div class="show-more-end" jsaction="click:vhaaFf"></div> </div> </div> <div> <button class="play-button show-more small" jsaction="KoToPc"> Read more </button> <button class="play-button expand-close" jsaction="vhaaFf"> <div class="close-image"> </div> </button> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div> </div> <div class="details-wrapper"> <div class="details-section metadata"> <div class="details-section-heading"> <h1 class="heading"> Additional information </h1> </div> <div class="details-section-contents"> <div class="meta-info"> <div class="title">Updated</div> <div class="content" itemprop="datePublished">May 16, 2013</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Size</div> <div class="content" itemprop="fileSize"> 1.2M </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Installs</div> <div class="content" itemprop="numDownloads"> 50 - 100 </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Current Version</div> <div class="content" itemprop="softwareVersion"> 1.0.0 </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Requires Android</div> <div class="content" itemprop="operatingSystems"> 2.2 and up </div> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Content Rating</div> <div class="content" itemprop="contentRating">Unrated</div> <div class="content">Warning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="mobilessence.tue"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">MissMarvel's</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://mobilessence.nl&sa=D&usg=AFQjCNHkgLWJdXQCTzyN3z1zz7em0mFArA" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:[email protected]" rel="nofollow" target="_blank"> Email [email protected] </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiIAgCEAMaGBIWChBtb2JpbGVzc2VuY2UudHVlEAEYAygB" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="nl.cleardesign.oase" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="nl.cleardesign.oase" data-server-cookie="CAIaHwobEhkKE25sLmNsZWFyZGVzaWduLm9hc2UQARgDQgA=" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaHwobEhkKE25sLmNsZWFyZGVzaWduLm9hc2UQARgDQgA=" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=nl.cleardesign.oase" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="OASE (TU/e)" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.ggpht.com/4w2Rv_aqGlFKow7qnil0fzWHdO2HBI2PIeX1E1OmXwjl606SSwYx0YfxqRlRCzYOXooI=w340" data-cover-small="//lh3.ggpht.com/4w2Rv_aqGlFKow7qnil0fzWHdO2HBI2PIeX1E1OmXwjl606SSwYx0YfxqRlRCzYOXooI=w170" src="//lh3.ggpht.com/4w2Rv_aqGlFKow7qnil0fzWHdO2HBI2PIeX1E1OmXwjl606SSwYx0YfxqRlRCzYOXooI=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=nl.cleardesign.oase" aria-label=" OASE (TU/e) "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="nl.cleardesign.oase"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=nl.cleardesign.oase" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=nl.cleardesign.oase" title="OASE (TU/e)" aria-hidden="true" tabindex="-1"> OASE (TU/e) <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=Clear+Design" title="Clear Design">Clear Design</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="nl.cleardesign.oase"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click" data-server-cookie="CAIaHwobEhkKE25sLmNsZWFyZGVzaWduLm9hc2UQARgDQgA=" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=nl.cleardesign.oase" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=nl.cleardesign.oase"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 3.3/5) ()
Loading...

Description

Het leukste uitje voor het hele gezin!

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zet op zondag 2 juni,van 12.00 tot 17.00 uur haar deuren open voor het grote publiek. Dédag waarop je de TU/e kunt beleven, met vele activiteiten voor jongen oud die in het thema staan van ‘Energie, gezondheid en slimmemobiliteit’.

Auto’s die het fileprobleem oplossen. Een hart dat zichzelfgeneest. Of een lichtschakelaartje dat te bedienen is met… jegedachten. Aan de TU/e werken dagelijks honderden knappe koppen –docenten, onderzoekers, studenten - aan dit soort vernieuwende,handige en verbazingwekkende technologieën.

Bekijk hoe zorgrobots in de toekomst onderdeel kunnen uitmaken vanhet dagelijks leven. En probeer een goal te scoren tegen onzevoetbalrobots. Of doe mee aan allerlei spannende proefjes. Er zijnvele doe-activiteiten, een show en een speciaal kindercollege dooreen echte professor. Te veel om op te noemen.

Deelname is gratis.
The best outing for thewhole family!
 
Eindhoven University of Technology (TU / e) turn on Sunday, June2nd, from 12:00 to 17:00 open its doors to the general public. Theday you can enjoy, with many activities for young and old who arein the theme of "Energy, health and smart mobility." TU / e
 
Cars that solve the congestion problem. A heart that heals itself.Or a light switch that can be operated with ... your thoughts. TheTU / e work daily hundreds of clever people - teachers, researchersand students - to this kind of innovative, convenient and amazingtechnologies.
 
See how care robots in the future be part of everyday life. PartAnd try to score against our soccer robots a goal. Or join toexciting experiments. There are many hands-on activities, achildren's show and a special lecture by a real professor. Too manyto mention.
 
Participation is free.

App Information TU/eXperience - Publieksdag

 • App Name
  TU/eXperience - Publieksdag
 • Package Name
  mobilessence.tue
 • Updated
  May 16, 2013
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  MissMarvel's
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

MissMarvel's Show More...

Universiteit Utrecht Open Dag 3.0.0 APK
MissMarvel's
Ga je naar de Open Dag of Masteravond vandeUniversiteit Utrecht? Download dan de UU app!Met de app van de Universiteit Utrecht heb je direct toegangtoteen overzicht van het programma van de Open Dag of Masteravondwaarjij in geïnteresseerd bent. Je kunt zien in welke zaaldepresentaties plaatsvinden, welke activiteiten er nog meerwordengeorganiseerd en de rondes van jouw keuze toevoegen aanfavorieten.Op de plattegrond kun je onderwijslocaties,parkeergelegenheden enrestaurants vinden. Verder kun je informatievinden over alleopleidingen of een brochure aanvragen. Kortom: metde UU app heb jealle informatie direct bij de hand voor jouw bezoekaan deUniversiteit Utrecht.
Open Dagen TU Delft 4.0.0 APK
MissMarvel's
Tijdens deze open dagen krijg je informatieover de bacheloropleidingen aan TU Delft. Twee keer per jaar houdenwe open dagen. Het programma is per keer verschillend. Kijk dusgoed welke open dag het beste voor jou is. Dit kan zijn,oriënterend, verdiepend en/of als je nog een laatste vraaghebt.During these open daysyou will get information about the Bachelor's programs at TU Delft.Twice a year we hold open days. The program is different each time.Look into the open day is best for you. This may be, orientation,depth and / or if you have one last question.
BSc open day University Twente 3.5 APK
MissMarvel's
For German and English see below.Ga je naar de open dagen van de Universiteit Twente? Downloaddan de open dagen app!Met de open dagen app van de Universiteit Twente heb je directtoegang tot jouw persoonlijke programma, de locatie waar je moetzijn en heb je de kaart van de campus bij de hand.Tijdens de open dag word je gescand: de QR-code die je hiervoornodig hebt, staat ook in deze app. Daarnaast kunt je vragen stellenvia Twitter of met Instagram laten zien waar je bent. Kortom: metde open dagen app heb je alle informatie direct bij de hand!EnglishVisiting the Open Days at the University of Twente? Download theOpen Days app!The Open Days app from the University of Twente gives you directaccess to your personal programme, telling you where you need to beand when, and a full campus map.There is also a personal QR code in the app that you’ll need duringyour Open Day. In addition, you can ask questions via Twitter oruse Instagram to show where you are. In short, the Open Days appputs all the information you need at your fingertips!DeutschKommst Du zum Tag der offenen Tür an der University of Twente? Ladedann die App „Bsc Open Day“ herunter!Mit der App zum Tag der offenen Tür an der Uni Twente hast Dudirekten Zugang zu Deinem persönlichen Tagesprogramm. In der Appfindest Du auch die Orte, an denen die Programmpunkte stattfinden.Außerdem steht Dir hier eine Karte vom Campus zur Verfügung.Am Tag der offenen Tür wird der Zugangscode gescannt: Der QR-Code,den Du dafür brauchst, findet sich ebenfalls in der App. Zudemkannst Du über Twitter Fragen stellen oder mit Instagram zeigen, woDu bist. Kurz gesagt: Mit der App hast Du alle Informationen sofortgriffbereit!For German and Englishsee below.Are you going to the open days at the University of Twente?Download the app open days!With the app open days at the University of Twente, you have directaccess to your personal program, the location where you should beand you have the map of the campus at hand.During the day you will be scanned, the QR code that you need forthis is also included in this app. In addition, you can askquestions via Twitter or Instagram to show where you are. In short:the app open days you have all the information at yourfingertips!EnglishVisiting the Open Days at the University of Twente? Download theOpen Days app!The Open Days app from the University of Twente gives you directaccess to your personal program, telling you where you need to beand as when, and a full campus map.There is usefull a personal QR code in the app that you 'll needduring your Open Day. In addition under, you can ask questions viaTwitter or Instagram use to show where you are. In short, the OpenDays app puts all the information you need at your fingertips!DeutschKommst Du zum Tag der Tür offenen an der University of Twente? Traydann that App "BSc Open Day" herunter!Mit der App zum Tag der Tür offenen an der Uni Twente hast Dudirekten Zugang zu Deinem persönlichen Tages Programm. In the Appfindest Du auch that Orte, an danes who Programmpunkte stattfinden.Außerdem steht eine Karte vom Campus Dir here zur Verfügung.Am Tag der Tür offenen wird der Zugangscode gescannt Der QR-Code,the Du dafür brauchst, findet sich ebenfalls in der App. Zudemkannst Du Twitter Fragen über set oder mit Instagram zeigen, wobist Du. Kurz gesagt: Mit der App Du hast all Informationen sofortgriffbereit!
TU/eXperience - Publieksdag 1.0.0 APK
MissMarvel's
Het leukste uitje voor het hele gezin!De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zet op zondag 2 juni,van 12.00 tot 17.00 uur haar deuren open voor het grote publiek. Dédag waarop je de TU/e kunt beleven, met vele activiteiten voor jongen oud die in het thema staan van ‘Energie, gezondheid en slimmemobiliteit’.Auto’s die het fileprobleem oplossen. Een hart dat zichzelfgeneest. Of een lichtschakelaartje dat te bedienen is met… jegedachten. Aan de TU/e werken dagelijks honderden knappe koppen –docenten, onderzoekers, studenten - aan dit soort vernieuwende,handige en verbazingwekkende technologieën.Bekijk hoe zorgrobots in de toekomst onderdeel kunnen uitmaken vanhet dagelijks leven. En probeer een goal te scoren tegen onzevoetbalrobots. Of doe mee aan allerlei spannende proefjes. Er zijnvele doe-activiteiten, een show en een speciaal kindercollege dooreen echte professor. Te veel om op te noemen.Deelname is gratis.The best outing for thewhole family! Eindhoven University of Technology (TU / e) turn on Sunday, June2nd, from 12:00 to 17:00 open its doors to the general public. Theday you can enjoy, with many activities for young and old who arein the theme of "Energy, health and smart mobility." TU / e Cars that solve the congestion problem. A heart that heals itself.Or a light switch that can be operated with ... your thoughts. TheTU / e work daily hundreds of clever people - teachers, researchersand students - to this kind of innovative, convenient and amazingtechnologies. See how care robots in the future be part of everyday life. PartAnd try to score against our soccer robots a goal. Or join toexciting experiments. There are many hands-on activities, achildren's show and a special lecture by a real professor. Too manyto mention. Participation is free.
UMCG Wenckebach Conference App 1.0.2 APK
MissMarvel's
App containing information (program, venue,city, etc) on conferences held in the University Medical CenterGroningen.App containinginformation (program, venue, city, etc) on conferences held in theUniversity Medical Center Groningen.
HAN Open Dagen 1.0 APK
MissMarvel's
Kom je naar een open dag bij de Hogeschool vanArnhem en Nijmegen? Download dan de HAN Open Dagen app!Met de HAN Open Dagen app heb je snel en eenvoudig toegang toteen overzicht van de opleidingen en het programma van de Open Dagenvan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je kunt eenvoudignavigeren vanuit interessegebied, locatie, opleiding of programmaen een persoonlijk programma samenstellen. Ook vind je in de apppraktische informatie en links naar mogelijke vervolgactiviteitenin je studieoriëntatie.Kortom: met de HAN Open Dagen app heb je alle informatie direct bijde hand voor je bezoek aan de Open Dag bij de HAN.Coming to an open day atthe HAN University of Applied Sciences? Download the HAN Open Daysapp!With HAN Open Days app gives you quick and easy access to a listof the courses and the program of the Open Days of the HANUniversity of Applied Sciences. You can easily navigate from fieldof interest, location, course or program and create a personalprogram. You can also find useful information in the app and linksto possible follow in your study guide.In short: HAN Open Days app you have all the information at handbefore you visit the Open Day at the HAN.
Paincongress 3.0.0 APK
MissMarvel's
On behalf of the organising committee we wouldlike to welcome you to the 4th biannual InternationalMultidisciplinary Pain Congress, which will be held at the new 040Congress & Events Centre at the Van der Valk Hotel inEindhoven, The Netherlands on 1-4 October 2014.Following the success of our third congress in Middelburg, wehave decided to expand the concept and present a four daymultidisciplinary meeting on pain management, includinginternationally renowned speakers and state-of-the art lectures, ina vibrant location and an energising atmosphere. Faculty will berunning special full day and half day programmes/workshops on suchtopics as low back pain, pain management in the developing world,paediatric pain management, cancer pain and palliative care,electrical stimulation, intrathecal drug delivery, radiology,complex regional pain syndrome and the role of trials in painmedicine.A two day ultrasound for pain medicine course will be organisedfor the second time in The Netherlands by Dr Philip Peng fromToronto. There will also be a two day advanced course on ultrasoundfor regional anaesthesia with expert teachers from Europe andfurther afield.
Avans Open Dagen 3.5 APK
MissMarvel's
Je gaat naar een Open dag of avond van AvansHogeschool. Download dan deOpen Dagen app!Handig en snel toegang tot alle informatie die je moet hebben voorje bezoek.You go to an open day orevening Avans. Then download the Open Days app!Convenient and quick access to all the information you need foryour visit.
Loading...