1.1.0 / January 18, 2017
(4.0/5) (3)
Loading...

Description

Tuncay Emir Bilgi İletişim SistemiDetaylı bilgi için okul yönetimiile iletişime geçebilirsiniz.Bu uygulama Academy Lime tarafındangeliştirilmiştir.İletişim için info@academylime.comTuncay OrderInfo SystemYou can contact with the school administration for moreinformation.This application was developed by the Academy ofLime.Info@academylime.co for communication

App Information Tuncay Emir

 • App Name
  Tuncay Emir
 • Package Name
  com.academylime.tuncayemirbis
 • Updated
  January 18, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  Limon Akademi
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Limon Akademi Show More...

Nevabis 1.2.1 APK
Limon Akademi
Neva Okulları Bilgi İletişim SistemiDetaylı bilgi için okulyönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.Bu uygulama Limon Akademitarafından geliştirilmiştir.İletişim içininfo@limonakademi.comNever Schools Information and CommunicationSystemYou can contact with the school administration for moreinformation.This application was developed by the Academy oflemon.Info@limonakademi.co for communication
Tuncay Emir 1.1.0 APK
Limon Akademi
Tuncay Emir Bilgi İletişim SistemiDetaylı bilgi için okul yönetimiile iletişime geçebilirsiniz.Bu uygulama Academy Lime tarafındangeliştirilmiştir.İletişim için info@academylime.comTuncay OrderInfo SystemYou can contact with the school administration for moreinformation.This application was developed by the Academy ofLime.Info@academylime.co for communication
OkulRandevu 1.0 APK
Limon Akademi
Bu uygulama OkulRandevu sisteminekayıtlıokulların velileri için ücretsiz olarak sunulmaktadır.Girişbilgilerinizi okulunuzun IT bölümünden edinebilirsiniz.Özellikler- Öğrencinin öğretmenlerinden randevu alabilme- Alınmış randevuları görüntüleme- Gerçekleşmemiş randevuları iptal edebilme- Randevuların SMS olarak gününde hatırlatılması- Öğrenci TC Kimlik No ile Şifre hatırlatma (Sisteme okultarafındanbir veli email adresi tanımlanmış olmalıdır)- Kolay giriş ve beni hatırla özelliği- Veli form bilgilerini kaydedebilmeThis applicationisoffered free to all parents of registered schoolsokulrandevsystem. You can obtain login information from yourschool's ITdepartment.Features- To take an appointment from the student's teacher- Received viewing appointments- Unrealized able to cancel appointments- SMS reminder on the day of the Event- Student Identity Number with password reminders (e-mail addressofa parent must be defined by the school system)- Easy input and remember me feature- Ability to save form information Parents
Easy Speak 1.0.2 APK
Limon Akademi
Easy Speak Bilgi İletişim Sistemi Easy Speak InformationCommunication System
Nagihan Uludoğan 1.1.0 APK
Limon Akademi
ÖZELLİKLER: ---Günlük Rapor---Öğrenci günlük raporlarınızı kendikriterlerinize göre oluşturun ve velileriniz Mobil'den veya Web'denanında görüntülesin.Devamsızlık takibi de günlük raporlar sayesindetutulabilir.---İlaç Takibi---Veli öğrencinin ilaçlarını tarih veaçıklama ile birlikte eklesin ve kendi öğretmeni kolayca takipetsin, ilacın alındığı bilgisini veliye iletsin. Öğrencininperiyodik olarak hangi gün hangi saatte hangi ilacı almasıgerektiği her sabah öğretmene bildirim olarakiletilir.---Duyurular---Hedef kitlenizi belirleyerek duyurunuzukolayca yapın. Örneğin bir sınıfın ya da tüm okulun velilerinive/veya öğretmenlerini hedef kitle olarakbelirleyin.---Mesajlaşma---Okul ve veli arasındaki tüm iletişimimobil cihazlar üzerinden anlık olarak güvenlegerçekleştirin.---Bülten---Aylık/Haftalık bülten, yemek listesi,ders programı gibi tüm yayınlarınızı sınıfı ya da tüm okuluhedefleyerek paylaşın. Bültenler tamamen okul yöneticileritarafından oluşturulan dosya paylaşım kategorileri olarakdüşünülebilir. İstendiği sayıda ve istenen isimde bülten kategorisioluşturulabilir.---Ödeme Takibi---Hem siz hem de velileriniz borçve ödeme bilgilerini bir tıkla takip edin.---AnlıkBildirimler---Tüm mesajlar, duyurular, günlük raporlar, ilaç takipbilgileri ilgili alıcılara anında bildirim olarak gönderilir.Böylece gözden hiçbir şey kaçmaz.FEATURES:---Dailyreport---Students who create daily reports based on your owncriteria and you view your parents instantly from the web ormobile.Absenteeism can also be kept track of through dailyreports.Medication Tracking --- ---You add together with theparents of a student's medication history and description, and youcan easily follow their teacher, you transmit the information whichthe parent drug. Student's day which is transmitted periodicallynotify the teacher every morning, what time it should take whichdrugs.--- Announcements ---Make your announcement and easilydetermine your target audience. For example, a class or wholeschool and their parents / teachers or specify the targetaudience.---Messaging---Safely perform all communication betweenthe school and parents instantly via their mobiledevices.---Bulletin---Monthly / Weekly newsletter, menu, sharecourses such as by targeting all broadcast your class or the entireschool. Newsletters can be considered as file-sharing categorycreated entirely by school administrators. As many times asdesired, and release the desired category name can be created.------ Payment TrackingBoth you and your parent debt and paymentinformation, follow one click.--- --- Instant NotificationsAllmessages, announcements, daily reports, medication monitoringinformation is sent as instant notifications to the relevant buyer.Thus, nothing escapes the eye.
Loading...