0.1 / February 26, 2019
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Tıp öğrencileri için geliştirdiğimiz bu uygulama bugüne kadarçıkmıştüm TUS sorularını bir arada bulabilir ve çözebilirsiniz.*İstediğiniz soruları favorilere ekleyerek istediğiniz zamantekrartekrar çözebilirsiniz. * Ana ekrandan istatistik grafiğindenvetablodan güncel ilerleme durumunuzu takip edebilirsiniz. *2006yılına kadar çıkmış tüm sorular eklenmeye devamedecektir.Soruların sistemimize eklenmesi uzun sürdüğü için yılyıl, sınavsınav hazır olanı uygulamadan güncelleme olarak sizesunumunuyapıyor olacağız. * Görüş ve önerileriniz bizler içindeğerlidir.Lütfen her türlü görüş, öneri veeleş[email protected] adresine sorun. Kesinlikleeleştiri veönerilerinizi önemsiyoruz ve bizi fazlasıyla mutlueder/ediyor.Demo versiyon için:https://play.google.com/store/apps/details?id=tipta.uzmanlik.sinaviTeşekkürederiz. BAŞARILAR. This application developed for medicalstudentscan find and solve all the TUS questions that have come upto date.* You can solve your questions at any time by adding thequestionsyou want to favorites. * From the main screen you canfollow yourcurrent progress from the statistics graph and from thetable. * Allquestions until 2006 will continue to be added. As thequestionstake a long time to be added to our system, we will bepresentingyou as an update without applying the exam exam for theyear. * Yourcomments and suggestions are valuable to us. [email protected] for all your opinions, suggestionsandcriticisms. We definitely care about your criticism andsuggestionsand make us more than happy. For demoversion:https://play.google.com/store/apps/details?id=tipta.uzmanlik.sinaviWethank you. ACHIEVEMENTS.

App Information TUS Çıkmış Sorular PRO

 • App Name
  TUS Çıkmış Sorular PRO
 • Package Name
  tipta.uzmanlik.sinavi.pro
 • Updated
  February 26, 2019
 • File Size
  8.3M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  0.1
 • Developer
  GLEY Software
 • Installs
  1+
 • Price
  $3.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Kuzguncuk Mahallesi, No:, Paşa Limanı Cd. No:6, 34674 Üsküdar/İstanbul
 • Google Play Link

GLEY Software Show More...

Search Giphy 4.0 APK
GLEY Software
GIFs make you express the best moment by GIF GIFs brings to you thebest of animated GIF images and lets you share it to FacebookMessenger and other Social Media just in one tap. Search millionsof GIFs and videos to find the one that perfectly fits your moment.Enter a topic you're interested in and list all the gifs about it.Make a call, sit back and enjoy. Need inspiration? Browse bycategory like reactions, trending topics, and more. Make your lovedones happy by sharing your likes with your loved ones immediately.So with GIFs there's no need to word and let GIF express about you.
SAT Reading Tests 2.4 APK
GLEY Software
SAT Reading Tests App helps you to succeed in the exam The SAT is astandardized test for college admissions in the United States. Noneed to Internet connection All the best for the exam. Pleaseprovide us your valuable feedback to improve the app further. Hopeyou enjoy our SAT Reading Tests App Tags: Sat,Reading, Exam,Tests
KPSS Türkçe Çıkmış Sorular 3.1 APK
GLEY Software
Ösym son yıllarda çıkmış soruların sadece %10'unu paylaşıyor. Bu dainternet üzerinden soruların bulunmasını imkansız hale getiriyor.Biz sizler için bu soruları tek tek yazıp, sınav formatında veistediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilebileceğiz buuygulamayı geliştirme kararı aldık. 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002,2001 Yıllarına ait kpss soruları yayımlanmıştır. Çoğu çözümlü cevapanahtarı. *Önemli bulduğunuz soruları favorilere ekleyerekistediğiniz zaman tekrar tekrar çözün. *Konu anlatımları içerir*İnternet gerektirmemektedir. *Cevapların çoğu çözümlü açıklamalariçerir. *Uygulama içinden reklamları kaldırabilirsiniz. *Bedavadır.Görüş ve önerileriniz bizler için değerlidir. Lütfen her türlügörüş, öneri ve eleştirilerinizi [email protected] adresinesorun. Ösym shares only 10% of the questions raised in recentyears. This makes it impossible to find questions on the internet.We have decided to develop this application for you, you can writethese questions one by one, in the exam format and from where youleft off whenever you want.    2017   2016    2015   2014    2013   2012,    2011,   2010    2009   2008    2007   2006    2005   2004    2003   2002    2001 KPSS questions ofyears have been published. Most resolvable answer keys. * Solveyour questions at any time by adding them to your favorites. *Includes lectures * Internet is not required. * Most of the answerscontain resolved descriptions. * You can remove ads from within theapplication. * It is free. Your opinions and suggestions arevaluable for us. Please ask [email protected] for all youropinions, suggestions and criticisms.
Programming Questions 1.0 APK
GLEY Software
This app provides programming language tests an quizzes such as;Java C Sharp Javascript If you want to test and improve yourprogramming skills download and start to solve our multiple choicequestions.
KPSS Tarih Çıkmış Sorular 4.0 APK
GLEY Software
Ösym son yıllarda çıkmış soruların sadece %10'unu paylaşıyor. Bu dainternet üzerinden soruların bulunmasını imkansız hale getiriyor.Biz sizler için bu soruları tek tek yazıp, sınav formatında veistediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilebileceğiz buuygulamayı geliştirme kararı aldık. 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002,2001 Yıllarına ait kpss soruları yayımlanmıştır. *Önemli bulduğunuzsoruları favorilere ekleyerek istediğiniz zaman tekrar tekrarçözün. *Konu anlatımları içerir. *Cevapların çoğu çözümlüaçıklamalar içerir. *İnternet gerektirmemektedir. *Bedavadır. Görüşve önerileriniz bizler için değerlidir. Lütfen her türlü görüş,öneri ve eleştirilerinizi [email protected] adresine sorun.Uygulama içinde dilerseniz küçük bir ücret karşılığı reklamlardankurtulabilirsiniz. Ösym shares only 10% of the questions raised inrecent years. This makes it impossible to find questions on theinternet. We have decided to develop this application for you, youcan write these questions one by one, in the exam format and fromwhere you left off whenever you want.      2017   2016    2015   2014    2013   2012,    2011,   2010    2009   2008    2007   2006    2005   2004    2003   2002    2001 KPSS questions ofyears have been published. * Solve your questions at any time byadding them to your favorites. * Includes lectures. * Most of theanswers contain resolved descriptions. * Internet is not required.* It is free. Your opinions and suggestions are valuable for us.Please ask [email protected] for all your opinions,suggestions and criticisms. If you wish, you can get rid of ads fora small fee.
KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 1.2.1 APK
GLEY Software
Ösym son yıllarda çıkmış soruların sadece %10'unu paylaşıyor. Bu dainternet üzerinden soruların bulunmasını imkansız hale getiriyor.Biz sizler için bu soruları tek tek yazıp, sınav formatında veistediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilebileceğiz buuygulamayı geliştirme kararı aldık. 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002,2001 Yıllarına ait kpss soruları yayımlanmıştır. *Konu anlatımlarıiçermektedir. *İnternet gerektirmemektedir. *Bedavadır. Görüş veönerileriniz bizler için değerlidir. Lütfen her türlü görüş, önerive eleştirilerinizi [email protected] adresine sorun. Uygulamaiçinde dilerseniz küçük bir ücret karşılığı reklamlardankurtulabilirsiniz. Ösym shares only 10% of the questions raised inrecent years. This makes it impossible to find questions on theinternet. We have decided to develop this application for you, youcan write these questions one by one, in the exam format and fromwhere you left off whenever you want.      2017   2016    2015   2014    2013   2012,    2011,   2010    2009   2008    2007   2006    2005   2004    2003   2002    2001 KPSS questions ofyears have been published. * Includes lectures. * Internet is notrequired. * It is free. Your opinions and suggestions are valuablefor us. Please ask [email protected] for all your opinions,suggestions and criticisms. If you wish, you can get rid of ads fora small fee.
KPSS Güncel Çıkmış Sorular 1.8 APK
GLEY Software
Ösym son yıllarda çıkmış soruların sadece %10'unu paylaşıyor. Bu dainternet üzerinden soruların bulunmasını imkansız hale getiriyor.Biz sizler için bu soruları tek tek yazıp, sınav formatında veistediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilebileceğiz buuygulamayı geliştirme kararı aldık. 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002,2001 Yıllarına ait kpss soruları yayımlanmıştır. *Konu anlatımlarıiçerir *100lerce güncel bilgi kartı içerir. *İnternetgerektirmemektedir. *Bedavadır. Görüş ve önerileriniz bizler içindeğerlidir. Lütfen her türlü görüş, öneri ve eleş[email protected] adresine sorun. Uygulama içinde dilersenizküçük bir ücret karşılığı reklamlardan kurtulabilirsiniz. Ösymshares only 10% of the questions raised in recent years. This makesit impossible to find questions on the internet. We have decided todevelop this application for you, you can write these questions oneby one, in the exam format and from where you left off whenever youwant.      2017    2016   2015    2014   2013    2012,   2011,    2010   2009    2008   2007    2006   2005    2004   2003    2002   2001 KPSS questions of years have been published.* Includes lectures * Includes up to 100 updated information cards.* Internet is not required. * It is free. Your opinions andsuggestions are valuable for us. Please ask [email protected] all your opinions, suggestions and criticisms. If you wish, youcan get rid of ads for a small fee.
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Çıkmış Soruları 1.2 APK
GLEY Software
Hakim ya da savcı olmak için hukuk fakültesi mezunlarının girdiğibu zor sınavda sizlere hizmet amacıyla oluşturduğumuz bu uygulamayısizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bazı özellikleri *2006-2012yıllarına ait çıkmış Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sorularınınyanında aynı sınavda sorulmuş Genel kültür - Genel Yeteneksorularını da barındırır. *Önemli bulduğunuz soruları favorilereekleyerek istediğiniz zaman tekrar tekrar çözün. *İnternetgerektirmemektedir. *Bedavadır. *Görsel istatistik verisi sunar.Böylelikle ilerleme furmunuzu daha efektif olarak takipedebilirsiniz. İstek ve diğer görüşleriniz iç[email protected] adresine mail atarak ulaşabilirsiniz. We arepleased to present this application, which we have created for thepurpose of serving you in this difficult exam, which has enteredthe law faculty graduates to become judges or prosecutors. Somefeatures * In addition to the questions of the Judicial and PublicProsecutor Candidate for Judicial Judges and Prosecutors belongingto the years 2006-2012, it also contains the questions of GeneralCulture - General Ability which are asked in the same exam. * Solveyour questions at any time by adding them to your favorites. *Internet is not required. * It is free. * Provides visualstatistical data. Thus, you can follow your progress moreeffectively. For your wishes and other opinions, you can [email protected]
Loading...