3.0.4.0 / June 16, 2016
(4.4/5) (441)

Description

Game có công nghệ đồ họa 3D rất nặng máy,dữliệu vô cùng lớn, nên người chơi hãy bảo đảm bộ nhớ trong củađiệnthoại còn ít nhất 500MB nhé!

Game 3D hành động 2 thao tác [Tuyệt Thế Võ Thần] chính thứcramắt trên Google Play! Đồ họa 3D sống động, tái hiện các trậnchiếnkinh điển Tam Quốc một cách chân thật nhất, cùng với hàng ngàndanhtướng tuyệt đỉnh, hàng vạn kỳ binh dị bảo thi triển những kỹnăngđẹp mắt nhất.

Hệ thống Pk hoàn toàn mới lạ mang lại cho người chơi trảinghiệmgame vô cùng thú vị và hấp dẫn. Các vị chúa công có thể thôngquatăng cấp nhân vật, tinh luyện trang bị, gia nhập quân đoàn đểtrởthành Võ thần xưng bá một phương. Thiết kỵ chiến sa trường,Nhiệthuyết tạo Tam Quốc, Xưng bá quần hùng, quyết chiến thiênhạ!

==Đặc Sắc Game==
※Vô Song Hành Động – Đỉnh Cao Cảm Ứng

Cuộc cách mạng trong cảm ứng bằng ngón tay khi chơi game, mauđếntrải nghiệm chiến đấu tuyệt vời nhất, chỉ đâu đánh đó, vô songsátđịch nhấtkỵ đương thiên

※Vô Song Anh Hùng – Danh Tướng Tam Quốc

Nguồn Võ tướng phong phú, hàng trăm ngàn danh tướng Tam Quốccátính, lối chơi đề cao tinh thần đồng đội, tổ hợp tam tướng biếnhóađa dạng!

※Vô Song Đấu Trường – Điền Phong Đối Quyết

Chiến đấu solo 1v1, chiến đấu tổ đội 3v3, thay đổi tướng khithiđấu Điền Phong Đối Quyết, tự do di chuyển chiến đấukhôngngừng.

※Vô Song Đồ Họa - Cảm Nhận Công Nghệ 3D Chân Thực

Góc nhìn tự do với đồ họa cực đẹp! công nghệ 3D cùng với hệthốngđồ họa tiên tiến nhất, mang lại cảm giác chân thật nhất khichiếnđấu trong chiến trường.

※Vô Song Chiến Dịch - Nhất Chiến Thành Danh

Đơn Kị Cứu Chủ, Thiên Lí Đơn Kị, Hỏa Thiêu Xích Bích, táihiệnnhững trận chiến kinh điển thời Tam Quốc, vượt ngũ quan trảmlụctướng nhất chiến thành danh!


==Liên hệ==
Nếu như các bạn yêu thích game này, hãy đến cùng thảo luận và gópýnhé
[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/
[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/
[Tuyệt Thế Võ Thần]Email CSKH: dwvs3d@gmail.com

The game features3Dgraphics technology heavy machines, data extremely large, somakesure the player's internal memory the phone has at least500MBoffline!

3D action game 2 operations [Great World MartialSpirit]officially launched on Google Play! 3D animatedgraphics,reproduction classic battle of the Three Kingdoms truestway, alongwith thousands of ultimate generals, told tens ofthousands ofBritish horsemen cast most spectacular skills.

Pk system completely new to bring players to experience thegameextremely interesting and attractive. The lords of thepossiblethrough character level rise, refining equipment, joinedthe corpsto become a means of promoting professed atheist. Armoredcombat saschool, creating enthusiasm Three Kingdoms, Anak promotepantshero, fought the galaxy!

== == Game Features Outstanding
※ Forever Song Action - Peak Induction

Revolution in touch with your finger while playing thegame,quickly experience the most amazing battle, where just hitit,peerless contemporary look natural enemy nhatky

※ Forever Song Hero - famous general of the Three Kingdoms

General Vo abundant resources, hundreds of thousands ofThreeKingdoms generals personality, enhanced gameplayteamwork,combining diverse variables triangle minister!

※ Forever Song Arena - Tian Feng For Decision

Fight solo 1v1, 3v3 combat teams, the game changes ministerTianFeng For Decision, freedom of movement fought constantly.

※ Forever Song Graphic - 3D Comments Chan Food Technology

Angle liberal with beautiful graphics! 3D technology systemalongwith the most advanced graphics, providing the truest senseof thefight in the battlefield.

※ Forever Campaign Song - Best Strategy To List

Veteran single owner, Thien Ly Single Kị, Fire Burning RedCliff,the reproduction of the classic battle of the Three Kingdomsperiod,exceeding the five best fighting generals beheaded a listofcontents!


== Contact ==
If you love this game, and to discuss and comment offline
[Absolute World Martial Spirit] PageFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/
[Absolute World Martial Spirit] PageGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/
[Absolute World Martial Spirit] Email CCU: dwvs3d@gmail.com

App Information Tuyệt Thế Võ Thần(CBT)

 • App Name
  Tuyệt Thế Võ Thần(CBT)
 • Package Name
  com.vea.ggplay.qmwsvncbt
 • Updated
  June 16, 2016
 • File Size
  72M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.0.4.0
 • Developer
  VEA Mobile
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Email dwvs3d@gmail.com
  room 10, block D No. 1 billion centre A Kowloon Bay,Hongkong
 • Google Play Link

VEA Mobile Show More...

Tuyệt Thế Võ Thần-ĐộcCô CầuBại 3.6.0.0 APK
VEA Mobile
Game 3D hành động 2 thao tác [Tuyệt Thế VõThần] chính thức ra mắt trên Google Play! Đồ họa 3D sống động, táihiện các trận chiến kinh điển Tam Quốc một cách chân thật nhất,cùng với hàng ngàn danh tướng tuyệt đỉnh, hàng vạn kỳ binh dị bảothi triển những kỹ năng đẹp mắt nhất.Hệ thống Pk hoàn toàn mới lạ mang lại cho người chơi trải nghiệmgame vô cùng thú vị và hấp dẫn. Các vị chúa công có thể thông quatăng cấp nhân vật, tinh luyện trang bị, gia nhập quân đoàn để trởthành Võ thần xưng bá một phương. Thiết kỵ chiến sa trường, Nhiệthuyết tạo Tam Quốc, Xưng bá quần hùng, quyết chiến thiên hạ!==Đặc Sắc Game==※Vô Song Hành Động – Đỉnh Cao Cảm ỨngCuộc cách mạng trong cảm ứng bằng ngón tay khi chơi game, mauđến trải nghiệm chiến đấu tuyệt vời nhất, chỉ đâu đánh đó, vô songsát địch nhấtkỵ đương thiên※Vô Song Anh Hùng – Danh Tướng Tam QuốcNguồn Võ tướng phong phú, hàng trăm ngàn danh tướng Tam Quốc cátính, lối chơi đề cao tinh thần đồng đội, tổ hợp tam tướng biến hóađa dạng!※Vô Song Đấu Trường – Điền Phong Đối QuyếtChiến đấu solo 1v1, chiến đấu tổ đội 3v3, thay đổi tướng khi thiđấu Điền Phong Đối Quyết, tự do di chuyển chiến đấu khôngngừng.※Vô Song Đồ Họa - Cảm Nhận Công Nghệ 3D Chân ThựcGóc nhìn tự do với đồ họa cực đẹp! công nghệ 3D cùng với hệthống đồ họa tiên tiến nhất, mang lại cảm giác chân thật nhất khichiến đấu trong chiến trường.※Vô Song Chiến Dịch - Nhất Chiến Thành DanhĐơn Kị Cứu Chủ, Thiên Lí Đơn Kị, Hỏa Thiêu Xích Bích, tái hiệnnhững trận chiến kinh điển thời Tam Quốc, vượt ngũ quan trảm lụctướng nhất chiến thành danh!==Liên hệ==Nếu như các bạn yêu thích game này, hãy đến cùng thảo luận và góp ýnhé[Tuyệt Thế Võ Thần]Trang Fanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]Trang Group:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]Email CSKH: dwvs3d@gmail.com3D action game 2operations [Great World Martial Spirit] officially launched onGoogle Play! 3D animated graphics, reproduction classic battle ofthe Three Kingdoms truest way, along with thousands of ultimategenerals, told tens of thousands of British horsemen cast mostspectacular skills.Pk system completely new to bring players to experience the gameextremely interesting and attractive. The lords of the possiblethrough character level rise, refining equipment, joined the corpsto become a means of promoting professed atheist. Armored combat saschool, creating enthusiasm Three Kingdoms, Anak promote pantshero, fought the galaxy!== == Game Features Outstanding※ Forever Song Action - Peak InductionRevolution in touch with your finger while playing the game,quickly experience the most amazing battle, where just hit it,peerless contemporary look natural enemy nhatky※ Forever Song Hero - famous general of the Three KingdomsGeneral Vo abundant resources, hundreds of thousands of ThreeKingdoms generals personality, enhanced gameplay teamwork,combining diverse variables triangle minister!※ Forever Song Arena - Tian Feng For DecisionFight solo 1v1, 3v3 combat teams, the game changes minister TianFeng For Decision, freedom of movement fought constantly.※ Forever Song Graphic - 3D Comments Chan Food TechnologyAngle liberal with beautiful graphics! 3D technology systemalong with the most advanced graphics, providing the truest senseof the fight in the battlefield.※ Forever Campaign Song - Best Strategy To ListVeteran single owner, Thien Ly Single Kị, Fire Burning RedCliff, the reproduction of the classic battle of the Three Kingdomsperiod, exceeding the five best fighting generals beheaded a listof contents!== Contact ==If you love this game, and to discuss and comment offline[Absolute World Martial Spirit] Page Fanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Absolute World Martial Spirit] Page Group:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Absolute World Martial Spirit] Email CCU: dwvs3d@gmail.com
Tuyệt Thế Võ Thần(CBT) 3.0.4.0 APK
VEA Mobile
Game có công nghệ đồ họa 3D rất nặng máy,dữliệu vô cùng lớn, nên người chơi hãy bảo đảm bộ nhớ trong củađiệnthoại còn ít nhất 500MB nhé!Game 3D hành động 2 thao tác [Tuyệt Thế Võ Thần] chính thứcramắt trên Google Play! Đồ họa 3D sống động, tái hiện các trậnchiếnkinh điển Tam Quốc một cách chân thật nhất, cùng với hàng ngàndanhtướng tuyệt đỉnh, hàng vạn kỳ binh dị bảo thi triển những kỹnăngđẹp mắt nhất.Hệ thống Pk hoàn toàn mới lạ mang lại cho người chơi trảinghiệmgame vô cùng thú vị và hấp dẫn. Các vị chúa công có thể thôngquatăng cấp nhân vật, tinh luyện trang bị, gia nhập quân đoàn đểtrởthành Võ thần xưng bá một phương. Thiết kỵ chiến sa trường,Nhiệthuyết tạo Tam Quốc, Xưng bá quần hùng, quyết chiến thiênhạ!==Đặc Sắc Game==※Vô Song Hành Động – Đỉnh Cao Cảm ỨngCuộc cách mạng trong cảm ứng bằng ngón tay khi chơi game, mauđếntrải nghiệm chiến đấu tuyệt vời nhất, chỉ đâu đánh đó, vô songsátđịch nhấtkỵ đương thiên※Vô Song Anh Hùng – Danh Tướng Tam QuốcNguồn Võ tướng phong phú, hàng trăm ngàn danh tướng Tam Quốccátính, lối chơi đề cao tinh thần đồng đội, tổ hợp tam tướng biếnhóađa dạng!※Vô Song Đấu Trường – Điền Phong Đối QuyếtChiến đấu solo 1v1, chiến đấu tổ đội 3v3, thay đổi tướng khithiđấu Điền Phong Đối Quyết, tự do di chuyển chiến đấukhôngngừng.※Vô Song Đồ Họa - Cảm Nhận Công Nghệ 3D Chân ThựcGóc nhìn tự do với đồ họa cực đẹp! công nghệ 3D cùng với hệthốngđồ họa tiên tiến nhất, mang lại cảm giác chân thật nhất khichiếnđấu trong chiến trường.※Vô Song Chiến Dịch - Nhất Chiến Thành DanhĐơn Kị Cứu Chủ, Thiên Lí Đơn Kị, Hỏa Thiêu Xích Bích, táihiệnnhững trận chiến kinh điển thời Tam Quốc, vượt ngũ quan trảmlụctướng nhất chiến thành danh!==Liên hệ==Nếu như các bạn yêu thích game này, hãy đến cùng thảo luận và gópýnhé[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]Email CSKH: dwvs3d@gmail.comThe game features3Dgraphics technology heavy machines, data extremely large, somakesure the player's internal memory the phone has at least500MBoffline!3D action game 2 operations [Great World MartialSpirit]officially launched on Google Play! 3D animatedgraphics,reproduction classic battle of the Three Kingdoms truestway, alongwith thousands of ultimate generals, told tens ofthousands ofBritish horsemen cast most spectacular skills.Pk system completely new to bring players to experience thegameextremely interesting and attractive. The lords of thepossiblethrough character level rise, refining equipment, joinedthe corpsto become a means of promoting professed atheist. Armoredcombat saschool, creating enthusiasm Three Kingdoms, Anak promotepantshero, fought the galaxy!== == Game Features Outstanding※ Forever Song Action - Peak InductionRevolution in touch with your finger while playing thegame,quickly experience the most amazing battle, where just hitit,peerless contemporary look natural enemy nhatky※ Forever Song Hero - famous general of the Three KingdomsGeneral Vo abundant resources, hundreds of thousands ofThreeKingdoms generals personality, enhanced gameplayteamwork,combining diverse variables triangle minister!※ Forever Song Arena - Tian Feng For DecisionFight solo 1v1, 3v3 combat teams, the game changes ministerTianFeng For Decision, freedom of movement fought constantly.※ Forever Song Graphic - 3D Comments Chan Food TechnologyAngle liberal with beautiful graphics! 3D technology systemalongwith the most advanced graphics, providing the truest senseof thefight in the battlefield.※ Forever Campaign Song - Best Strategy To ListVeteran single owner, Thien Ly Single Kị, Fire Burning RedCliff,the reproduction of the classic battle of the Three Kingdomsperiod,exceeding the five best fighting generals beheaded a listofcontents!== Contact ==If you love this game, and to discuss and comment offline[Absolute World Martial Spirit] PageFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Absolute World Martial Spirit] PageGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Absolute World Martial Spirit] Email CCU: dwvs3d@gmail.com
Sword and Magic VN 1.0.4 APK
VEA Mobile
【Giới Thiệu】Sword And Magic một sản phẩm game mobile huyền thoại với thểloạiMMORPGSử dụng đồ họa 3D tùy chỉnh góc nhìn 360 độ. Boss thế giới, phụbảntổ đội, chiến trường liên server, tranh đoạt lãnh địa, Đấutrường3V3, Vinh dự chắc chắn sẽ thuộc về người có lòng dũngcảm.Hãy bước vào thế giới Sword And Magic và bắt đầu một hành trìnhthámhiểm!【Đặc sắc】- Đồ họa đẹp mắt, góc nhìn tùy chỉnh không giới hạnChất lượng hình ảnh mang công nghệ IMAX 3D giúp tạo ra hiệuứngtương tác của môi trường xung quanh với sự chuyển đổi giữa cácmùa,vùng không gian sáng tối như ta đang sống trong một thế giớithựctế, tùy chỉnh góc nhìn 360°, khả năng quan sát tầm xa, ngườichơichuyển đổi góc nhìn từ trên cao, hoặc quan sát tầm xa chỉ bằngmộtthao tác chuyển đổi đơn giản.- Giao dịch tự do, người chơi chủ động định giá vật phẩmVật phẩm được rơi ở toàn MAP, có thể dùng vật phẩm không cầnthiếtđổi lấy Kim cương để sử dụng, hoặc dùng chúng để giúp chongườikhác.- Tranh đoạt lãnh địa500v500 công hội loạn đấu, 20V20 chiến trường liên server,đấutrường 3V3, PK khiêu chiến. Thử sức PK đánh bại kẻ mạnh,tranhquyền bá chủ lãnh địa, đề cao tính đồng đội cùng nhau chiếnđấu đểgiành lấy vinh dự nào!-Quái thú viễn cổ, nền nhạc tuyệt vờiThần thú viễn cổ sẽ trở thành đồng hành với người chơi, ngườichơicó thể biến tấu ngoại hình với thời trang, vũ khí, cánh, tạosựkhác biệt giữa khác nhà thám hiểm!-Hôn lễ cổ tích, game mobile cộng đồngTrong thế giới phép thuật lãng mạn này sẽ giúp bạn tạo nên mộtcuốntruyện cổ tích với hôn lễ hào hoa, xe hoa lộng lẫy, hãy thửsống vàyêu trong thế giới Sword and Magic!【Thông Tin Liên Hệ】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: samcskh@gmail.com【Introduce】Magic Sword And a legendary product mobile game genre MMORPGUsing custom 3D graphics 360 degree viewing angle. Boss world,partsof teams, inter-server battlefield, turf dispute, 3V3 Arena,willcertainly honor belongs to courage.Take a step into the world of Sword and Magic and begins ajourneyof exploration!【Featured】- beautiful graphics, custom angle unlimitedImage quality to bring IMAX 3D helps to create interactiveeffectsof the surrounding environment with the transition betweenseasons,the space light and dark like we live in a world ofreality, customangle 360 ° visibility range, players switch viewfrom above, orobservation range with just a simple conversionoperation.- Transactions of freedom, players actively valuation itemsItems are dropped in the entire MAP can be used unnecessary itemsinexchange for diamonds to use, or use them to help others.- Pictures won territory500v500 the game Disorder Association, 20V20inter-serverbattlefield, 3V3 arena, PK duel. Try to defeat thestrong PK,contending for hegemony territory, spoke highly of theteamtogether to fight for the honor yet!Libraries have epidenmic parotitis, great musicShen library has become associated with the player, the playercanVariations with fashion appearance, weapons, wings, makeadifference between different explorers!-Over fairy festival, the mobile game communityIn the world of romantic magic that will help you create astorybookfairy with pompous ceremony, splendid car, try to liveand love inthe world of Sword and Magic!【Contact Info】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: samcskh@gmail.com
Sword and Magic VN-CBT 1.0.2 APK
VEA Mobile
【Giới Thiệu】Sword And Magic một sản phẩm game mobile huyền thoại với thểloạiMMORPGSử dụng đồ họa 3D tùy chỉnh góc nhìn 360 độ. Boss thế giới, phụbảntổ đội, chiến trường liên server, tranh đoạt lãnh địa, Đấutrường3V3, Vinh dự chắc chắn sẽ thuộc về người có lòng dũngcảm.Hãy bước vào thế giới Sword And Magic và bắt đầu một hành trìnhthámhiểm!【Đặc sắc】- Đồ họa đẹp mắt, góc nhìn tùy chỉnh không giới hạnChất lượng hình ảnh mang công nghệ IMAX 3D giúp tạo ra hiệuứngtương tác của môi trường xung quanh với sự chuyển đổi giữa cácmùa,vùng không gian sáng tối như ta đang sống trong một thế giớithựctế, tùy chỉnh góc nhìn 360°, khả năng quan sát tầm xa, ngườichơichuyển đổi góc nhìn từ trên cao, hoặc quan sát tầm xa chỉ bằngmộtthao tác chuyển đổi đơn giản.- Giao dịch tự do, người chơi chủ động định giá vật phẩmVật phẩm được rơi ở toàn MAP, có thể dùng vật phẩm không cầnthiếtđổi lấy Kim cương để sử dụng, hoặc dùng chúng để giúp chongườikhác.- Tranh đoạt lãnh địa500v500 công hội loạn đấu, 20V20 chiến trường liên server,đấutrường 3V3, PK khiêu chiến. Thử sức PK đánh bại kẻ mạnh,tranhquyền bá chủ lãnh địa, đề cao tính đồng đội cùng nhau chiếnđấu đểgiành lấy vinh dự nào!-Quái thú viễn cổ, nền nhạc tuyệt vờiThần thú viễn cổ sẽ trở thành đồng hành với người chơi, ngườichơicó thể biến tấu ngoại hình với thời trang, vũ khí, cánh, tạosựkhác biệt giữa khác nhà thám hiểm!-Hôn lễ cổ tích, game mobile cộng đồngTrong thế giới phép thuật lãng mạn này sẽ giúp bạn tạo nên mộtcuốntruyện cổ tích với hôn lễ hào hoa, xe hoa lộng lẫy, hãy thửsống vàyêu trong thế giới Sword and Magic!【Thông Tin Liên Hệ】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: samcskh@gmail.com【Introduce】Magic Sword And a legendary product mobile game genre MMORPGUsing custom 3D graphics 360 degree viewing angle. Boss world,partsof teams, inter-server battlefield, turf dispute, 3V3 Arena,willcertainly honor belongs to courage.Take a step into the world of Sword and Magic and begins ajourneyof exploration!【Featured】- beautiful graphics, custom angle unlimitedImage quality to bring IMAX 3D helps to create interactiveeffectsof the surrounding environment with the transition betweenseasons,the space light and dark like we live in a world ofreality, customangle 360 ° visibility range, players switch viewfrom above, orobservation range with just a simple conversionoperation.- Transactions of freedom, players actively valuation itemsItems are dropped in the entire MAP can be used unnecessary itemsinexchange for diamonds to use, or use them to help others.- Pictures won territory500v500 the game Disorder Association, 20V20inter-serverbattlefield, 3V3 arena, PK duel. Try to defeat thestrong PK,contending for hegemony territory, spoke highly of theteamtogether to fight for the honor yet!Libraries have epidenmic parotitis, great musicShen library has become associated with the player, the playercanVariations with fashion appearance, weapons, wings, makeadifference between different explorers!-Over fairy festival, the mobile game communityIn the world of romantic magic that will help you create astorybookfairy with pompous ceremony, splendid car, try to liveand love inthe world of Sword and Magic!【Contact Info】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: samcskh@gmail.com
Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D-CBT 1.8.0 APK
VEA Mobile
[Xạ điêu quần hiệp truyện 3D] là trò chơicóbản quyền Kim Dung do chính đội ngủ sản xuất game [Mộng HiệpKhách]tạo dựng để nối tiếp thành công của người đàn anh, với tạohình võhiệp 3D cùng lối chơi RPG, dựa vào tiểu thuyết kinh điển[Anh HùngXạ Điêu], đội ngủ làm game đã mời họa sĩ danh tiếng tạohình chocác nhân vật trong game để cho ra hình tượng bám sát vớinhân vậtvà tính cách như Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, TiểuLong Nữ,Hoa Sơn Ngũ Tuyệt, Trương Vô Kỵ, Kim Mao Sư Vương.Đại Hiệp Kinh Điển tái xuất, tạo hình hoàn toàn mới và đồ họasinhđộng, đa dạng lối chơi. PK thời gian thực, để rồi bạn sẽ đượcthỏaước mơ trở thành Đại Hiệp trong Truyện Kinh Điển 50 nămnay!Tái hiện Quách Tĩnh Hoàng Dung gặp nhau, Hoa Sơn Ngũ Tuyệtluậnkiếm! Game Mobile [Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D] bản quyền KimDungsẽ ra mắt tại Việt Nam! Nối dài Kim Dung kinh điển, Đại AnhHùngchính là bạn!Điểm Sáng Game:-Kinh điểm võ hiệp 50 năm, Game Mobile bản quyền [Anh HùngXạĐiêu][Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D] là Game Mobile có bản quyền KimDung,cốt truyện tạo dựng dựa vào tuyệt tác [Anh Hùng Xạ Điêu], Gamehoànhảo tái hiện tình cảm ân thù giữa các đại hiệp giữa trong tácphẩmkinh điểm Kim Dung!-Đồ Họa Sắc Nét 3D Sinh Động, Cảm Giác Trải Nghiệm GameHoànHảo.Game sử dụng kỹ xảo hình ảnh rung chuyển trong kỹ năng chiến đấugâykích thích người chơi. Trong chiến đấu các hiệu ứng Hư Không,Choánggóp phần tăng tính thực tại trong chiến đấu, cảm giác hoànhảo chongười chơi!-Cốt Truyện Kinh Điển,Tái Hiện Trước Mắt.Game sẽ tái hiện cố truyện mang đến người thông qua các ảitrongtừng chương phụ bản trong đó sẽ có các tình tiết ân thù giữacácnhân vật kinh điển quen thuộc với ta. Hoàng Dung tay chấp ĐảCẩuBổng, Quách Tĩnh vương cung, Dương Quá trong tay Huyền ThiếtTrọngKiếm, Tiểu Long Nữ với Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Ngũ Tuyệt Hoa SơnLuậnKiếm一一tất cả đều được tái dựng trong game [Xạ Điêu Quần HiệpTruyện3D]-PK thời gian thực với người chơi khác, tái hiện hàng trămvõhọc.PK thời gian thực, tìm mục tiêu mọi lúc, chiến đấu không hồikết,trải nghiệm tỉ võ công bằng, biết người biết ta trăm trậntrămthắng! Hàng trăm võ học, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Đả CẩuBổngPháp!-Bồi dưỡng võ hiệp, Quần Hiệp cùng phiêu bạc giang hồ.Chân Anh Hùng Chân Đại Hiệp, kỹ năng không trùng lặp, thuộctínhkhắc chế, tình duyên hỗ trợ chiến đấu; hoạt động giang hồ đadạng,tuyệt thế võ học thất truyền tái hiện giang hồ,hàng trăm võhọctranh giành thứ hạng trên giang hồ, game cực kỳ phong phú khiếnbạnquên cả bản thân!Thông Tin Liên Hệ:Fanpage: https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail: cskh.xadieu3d@gmail.com[Condor pants halfstory3D] games copyrighted Kim Dung by the production team game[JoineryAssociation Hotels] created to serial success of the manhe, withshaping 3D martial arts and play RPG , based on the classicnovel[Condor Heroes], a team making games has invited painterreputationshaping the characters in the game to give the image ofstickingwith the character and personality as Guo Jing, Huang Dung,DuongToo, Bruce Female, United Paint Five Great, Zhang Wuji, SuWang KimMao.University Texts Agreement for re-shaping a completely new andvividgraphics, varied gameplay. PK time, then you will be putthrough thedream of becoming the General Association of AnimationTexts 50years!Huang Rong Guo Jing reproduce met, Hoa Son Five Excellentargumentfor! Game Mobile [Condor Clothing Association 3DAnimation]copyright Kim Dung will debut in Vietnam! Kim Dungextendedclassic, Great Heroes is you!Game highlights:Wuxia appropriation 50th point, Game Mobile copyright[CondorHeroes][Condor Clothing Association Animation 3D] is GameMobilecopyrighted Kim Dung, storyline created based on themasterpiece[Condor Heroes], Game perfect reproduction of emotionalgracerivalry between the great union of the work of KimDungpoint!Sharp 3D graphics vivid Feeling Game Perfect Experience.The game uses image techniques rocked in combat skillsirritatingplayers. In combat the effects Void, contributingStunning realismin combat, perfect sense for players!Stories reinforcement Sutras, Reconstruction in front.The game will recreate the series tries to bring people throughthefrontier in each chapter appendices which would favorspecificcircumstances between classic characters familiar to us.Huang RongBong palms stone bridge, basilica Guo Jing, Yang Too handTrongHuyen Set Sword, Bruce Women with Jade Female Sword France,theFive Great Hoa Son Argument For 一一 all reconstructions in thegame[Condor Half pants 3D Animation]-PK real time with other players, reproduced hundreds ofmartialarts.PK real time, looking for the goal all the time,never-endingbattle, martial billion equity experience, know peoplewho know onehundred battle hundred wins! Hundreds of martial arts,Item LongEighteen Chancellor, Shuttlecock Bong France!Nursing alluvion wuxia, Clothing Agreement with SilverGypsyadventure.Real Heroes leg Dai Hiep, skills do not overlap,allelopathicproperties, combat support of love; Gypsy diverseactivities,wonderful world of martial arts reappear Gypsy lost,hundreds ofmartial arts rankings scramble Gypsy, extremely richgame makes youforget yourself!Contact Info:Fanpage: https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail: cskh.xadieu3d@gmail.com
Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D 1.8.1 APK
VEA Mobile
[Xạ điêu quần hiệp truyện 3D] là trò chơi có bản quyền Kim Dung dochính đội ngủ sản xuất game [Mộng Hiệp Khách] tạo dựng để nối tiếpthành công của người đàn anh, với tạo hình võ hiệp 3D cùng lối chơiRPG, dựa vào tiểu thuyết kinh điển [Anh Hùng Xạ Điêu], đội ngủ làmgame đã mời họa sĩ danh tiếng tạo hình cho các nhân vật trong gameđể cho ra hình tượng bám sát với nhân vật và tính cách như QuáchTĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Hoa Sơn Ngũ Tuyệt,Trương Vô Kỵ, Kim Mao Sư Vương.Đại Hiệp Kinh Điển tái xuất, tạohình hoàn toàn mới và đồ họa sinh động, đa dạng lối chơi. PK thờigian thực, để rồi bạn sẽ được thỏa ước mơ trở thành Đại Hiệp trongTruyện Kinh Điển 50 năm nay!Tái hiện Quách Tĩnh Hoàng Dung gặpnhau, Hoa Sơn Ngũ Tuyệt luận kiếm! Game Mobile [Xạ Điêu Quần HiệpTruyện 3D] bản quyền Kim Dung sẽ ra mắt tại Việt Nam! Nối dài KimDung kinh điển, Đại Anh Hùng chính là bạn! Điểm Sáng Game:-Kinhđiểm võ hiệp 50 năm, Game Mobile bản quyền [Anh Hùng Xạ Điêu][XạĐiêu Quần Hiệp Truyện 3D] là Game Mobile có bản quyền Kim Dung, cốttruyện tạo dựng dựa vào tuyệt tác [Anh Hùng Xạ Điêu], Game hoàn hảotái hiện tình cảm ân thù giữa các đại hiệp giữa trong tác phẩm kinhđiểm Kim Dung!-Đồ Họa Sắc Nét 3D Sinh Động, Cảm Giác Trải NghiệmGame Hoàn Hảo.Game sử dụng kỹ xảo hình ảnh rung chuyển trong kỹnăng chiến đấu gây kích thích người chơi. Trong chiến đấu các hiệuứng Hư Không, Choáng góp phần tăng tính thực tại trong chiến đấu,cảm giác hoàn hảo cho người chơi!-Cốt Truyện Kinh Điển,Tái HiệnTrước Mắt.Game sẽ tái hiện cố truyện mang đến người thông qua cácải trong từng chương phụ bản trong đó sẽ có các tình tiết ân thùgiữa các nhân vật kinh điển quen thuộc với ta. Hoàng Dung tay chấpĐả Cẩu Bổng, Quách Tĩnh vương cung, Dương Quá trong tay Huyền ThiếtTrọng Kiếm, Tiểu Long Nữ với Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Ngũ Tuyệt Hoa SơnLuận Kiếm一一tất cả đều được tái dựng trong game [Xạ Điêu Quần HiệpTruyện 3D]-PK thời gian thực với người chơi khác, tái hiện hàngtrăm võ học.PK thời gian thực, tìm mục tiêu mọi lúc, chiến đấukhông hồi kết, trải nghiệm tỉ võ công bằng, biết người biết ta trămtrận trăm thắng! Hàng trăm võ học, Hàng Long Thập Bát Chưởng, ĐảCẩu Bổng Pháp! -Bồi dưỡng võ hiệp, Quần Hiệp cùng phiêu bạc gianghồ.Chân Anh Hùng Chân Đại Hiệp, kỹ năng không trùng lặp, thuộc tínhkhắc chế, tình duyên hỗ trợ chiến đấu; hoạt động giang hồ đa dạng,tuyệt thế võ học thất truyền tái hiện giang hồ,hàng trăm võ họctranh giành thứ hạng trên giang hồ, game cực kỳ phong phú khiến bạnquên cả bản thân!Thông Tin Liên Hệ:Fanpage:https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail:cskh.xadieu3d@gmail.com[Condor pants half story 3D] gamescopyrighted Kim Dung by the production team game [JoineryAssociation Hotels] created to serial success of the man he, withshaping 3D martial arts and play RPG , based on the classic novel[Condor Heroes], a team making games has invited painter reputationshaping the characters in the game to give the image of stickingwith the character and personality as Guo Jing, Huang Dung, DuongToo, Bruce Female, United Paint Five Great, Zhang Wuji, Su Wang KimMao.University Texts Agreement for re-shaping a completely new andvivid graphics, varied gameplay. PK time, then you will be putthrough the dream of becoming the General Association of AnimationTexts 50 years!Huang Rong Guo Jing reproduce met, Hoa Son FiveExcellent argument for! Game Mobile [Condor Clothing Association 3DAnimation] copyright Kim Dung will debut in Vietnam! Kim Dungextended classic, Great Heroes is you!Game highlights:Wuxiaappropriation 50th point, Game Mobile copyright [CondorHeroes][Condor Clothing Association Animation 3D] is Game Mobilecopyrighted Kim Dung, storyline created based on the masterpiece[Condor Heroes], Game perfect reproduction of emotional gracerivalry between the great union of the work of Kim Dung point!Sharp3D graphics vivid Feeling Game Perfect Experience.The game usesimage techniques rocked in combat skills irritating players. Incombat the effects Void, contributing Stunning realism in combat,perfect sense for players!Stories reinforcement Sutras,Reconstruction in front.The game will recreate the series tries tobring people through the frontier in each chapter appendices whichwould favor specific circumstances between classic charactersfamiliar to us. Huang Rong Bong palms stone bridge, basilica GuoJing, Yang Too hand Trong Huyen Set Sword, Bruce Women with JadeFemale Sword France, the Five Great Hoa Son Argument For 一一 allreconstructions in the game [Condor Half pants 3D Animation]-PKreal time with other players, reproduced hundreds of martialarts.PK real time, looking for the goal all the time, never-endingbattle, martial billion equity experience, know people who know onehundred battle hundred wins! Hundreds of martial arts, Item LongEighteen Chancellor, Shuttlecock Bong France!Nursing alluvionwuxia, Clothing Agreement with Silver Gypsy adventure.Real Heroesleg Dai Hiep, skills do not overlap, allelopathic properties,combat support of love; Gypsy diverse activities, wonderful worldof martial arts reappear Gypsy lost, hundreds of martial artsrankings scramble Gypsy, extremely rich game makes you forgetyourself!Contact Info:Fanpage:https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail: cskh.xadieu3d@gmail.com

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.7.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.