Titanium / January 25, 2018
(2.1/5) (14)

Description

UN szám kereső és elemző döntéstámogató szoftver tűzoltók és aveszélyes áruk közúti (ADR) és vasúti (RID) szállítását ellenőrző,szervező és biztosító szakemberek számára. A Veszélyes ÁrukNemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásértelmében létrehozott, egységes veszélyes-anyag nyilvántartásalapján több mint 2400 UN szám, és mintegy 1200 részletesanyaglapot tartalmazó adatbázis került integrálásra a programba. Azelsősorban tűzoltók munkájának segítésére létrehozott alkalmazás -a legelterjedtebb szállítmánytípusok esetében - részletesintézkedési javaslatot is tartalmaz a szállítmánnyal kapcsolatosesetleges balesetek felszámolásához.A külföldi vegyianyag-szállítmányok azonosításához további segítség lehet, azanyagra vonatkozó veszélyeket (Risk) azonosító R-mondatok, valamintaz anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S-mondatok (Safetyuse) elemzése és idegen nyelvről történő fordítása, melyekcsomagoláson történő feltüntetését a 67/548/EGK irányelv írja elő.Aprogram használata éles bevetések során, és gyakorlási célra iskiválóan alkalmas.UN number search and analytical decision supportsoftware firefighters and road (ADR) and Rail (RID), the transportof dangerous goods monitoring, organizing and insuranceprofessionals. Of Dangerous Goods by using uniform hazardousmaterial created under the European Agreement concerning theInternational Carriage Road records database containing more than2,400 UN number and detailed material about 1,200 page has beenintegrated into the program. The application is primarily set up toassist the firefighters - for the most common types of transport -detailed proposals for measures also include the possibleelimination of accidents involving the shipment.The internationalchemical shipments identify possible additional assistance,translation risks related to the material (Risk) identification ofR-phrases, and referring to protective measures on substancesphrases (Safety use) analysis and foreign language in which theindication on the packaging of the 67 / 548/EGK Directiverequires.The use of the program during live missions, and is greatfor practicing purposes.

App Information Un Szám Android Pro

 • App Name
  Un Szám Android Pro
 • Package Name
  com.embarcadero.UnDelphiDroid5
 • Updated
  January 25, 2018
 • File Size
  8.7M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  Titanium
 • Developer
  ZsoZsoSoft.hu - Noskó Zsolt
 • Installs
  50+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Tools
 • Developer
  Hungary 3100 Salgótarján, Losonci utca 70.
 • Google Play Link
ZsoZsoSoft.hu - Noskó Zsolt Show More...
Un Szám Android Pro Titanium APK
UN szám kereső és elemző döntéstámogató szoftver tűzoltók és aveszélyes áruk közúti (ADR) és vasúti (RID) szállítását ellenőrző,szervező és biztosító szakemberek számára. A Veszélyes ÁrukNemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásértelmében létrehozott, egységes veszélyes-anyag nyilvántartásalapján több mint 2400 UN szám, és mintegy 1200 részletesanyaglapot tartalmazó adatbázis került integrálásra a programba. Azelsősorban tűzoltók munkájának segítésére létrehozott alkalmazás -a legelterjedtebb szállítmánytípusok esetében - részletesintézkedési javaslatot is tartalmaz a szállítmánnyal kapcsolatosesetleges balesetek felszámolásához.A külföldi vegyianyag-szállítmányok azonosításához további segítség lehet, azanyagra vonatkozó veszélyeket (Risk) azonosító R-mondatok, valamintaz anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S-mondatok (Safetyuse) elemzése és idegen nyelvről történő fordítása, melyekcsomagoláson történő feltüntetését a 67/548/EGK irányelv írja elő.Aprogram használata éles bevetések során, és gyakorlási célra iskiválóan alkalmas.UN number search and analytical decision supportsoftware firefighters and road (ADR) and Rail (RID), the transportof dangerous goods monitoring, organizing and insuranceprofessionals. Of Dangerous Goods by using uniform hazardousmaterial created under the European Agreement concerning theInternational Carriage Road records database containing more than2,400 UN number and detailed material about 1,200 page has beenintegrated into the program. The application is primarily set up toassist the firefighters - for the most common types of transport -detailed proposals for measures also include the possibleelimination of accidents involving the shipment.The internationalchemical shipments identify possible additional assistance,translation risks related to the material (Risk) identification ofR-phrases, and referring to protective measures on substancesphrases (Safety use) analysis and foreign language in which theindication on the packaging of the 67 / 548/EGK Directiverequires.The use of the program during live missions, and is greatfor practicing purposes.
Photo-Fx-Frames Valentines Edt 1.0.0 - Valentines Edition APK
You can insert a previously created photo into the selected frame,then with finger-"gestures" you can zoom, rotate, or move toposition. The program allows you to prepare as well as the framefor seeing the photos that were subsequently save, share onbluetooth, e-mail, or you can share on Facebook, Twitter, etcTheprogram requires a minimum recommended:- 512 megabytes of RAM-640x480 screen size
UN Číslo Pro verzia Quantum APK
0Stále pracujeme na náprave preklad:Hľadanie UN číslo a analytickározhodnutia softvérová podpora pre hasičov a nepriateľ Road (ADR) aželeznici (RID), dopravníky monitorovanie nebezpečných vecí,organizovanie a poisťovacích odborníkov. Nebezpečný tovar pomocoujednotného nebezpečný materiál vytvorený na základe Európskejdohody o medzinárodnej databáze Registry prepravu cestná viac než2400 UN číslo, a približne 1200 podrobný tvárneho materiálu bolazačlenená do programu. Aplikácia je primárne nastavený na pomochasičov, - pre väčšinu bežných typov nákladu - podrobný návrhopatrení patrí potenciálnych nehôd súvisiacich s odstráneniepozemku.Tiež si môžete vyhľadať na číslo OSN, Kemler Kód, R-viet aS-viet, dokonca môžete analyzovať NFPA Diamond taky ...Vzahraničnej chemické zásielky identifikovať možné ďalšiu pomoc,prekladateľské riziká spojené s materiálom (Risk) označenie R-vieta navrhnúť opatrenia, o látkach, frázy (bezpečnosť použitia)analýza a cudzí jazyk, v ktorom označenie na obale 67/548 / EHSpožaduje.Pomocou programu počas živých nasadenia, a je skvelé preúčely praxe.Plná verzia sa blíži!0Stále working to rectifytranslation:Search UN number and analytical decision softwaresupport for fire and enemy Road (ADR) and by rail (RID),transporters of dangerous goods monitoring, organizing andinsurance professionals. Dangerous goods by means of a singlehazardous material created by the European Agreement concerning theInternational Registry road transport more than 2,400 UN number,and approximately 1,200 detailed ductile material has beenincorporated into the program. The application is primarily used tohelp firefighters - the most common types of loads - detaileddesign measures include potential accidents related to the removalof land.You can also find the number of UN Hazchem, R-phrases andS-phrases, you can even analyze NFPA Diamond, too ...In foreignchemical shipments to identify possible additional assistance,translation risks associated with the material (Risk) designationR-phrases and suggest measures for substances phrases (safety ofuse) analysis and foreign language in which the labeling andpackage 67/548 / EEC requires.Using the program during livedeployment, and is great for practice purposes.The full version iscoming!
Un Szám Próbaverzió Titanium APK
UN szám kereső és elemző döntéstámogató szoftver tűzoltók és aveszélyes áruk közúti (ADR) és vasúti (RID) szállítását ellenőrző,szervező és biztosító szakemberek számára. A Veszélyes ÁrukNemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásértelmében létrehozott, egységes veszélyes-anyag nyilvántartásalapján több mint 2400 UN szám, és mintegy 1200 részletesanyaglapot tartalmazó adatbázis került integrálásra a programba. Azelsősorban tűzoltók munkájának segítésére létrehozott alkalmazás -a legelterjedtebb szállítmánytípusok esetében - részletesintézkedési javaslatot is tartalmaz a szállítmánnyal kapcsolatosesetleges balesetek felszámolásához.A külföldi vegyianyag-szállítmányok azonosításához további segítség lehet, azanyagra vonatkozó veszélyeket (Risk) azonosító R-mondatok, valamintaz anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S-mondatok (Safetyuse) elemzése és idegen nyelvről történő fordítása, melyekcsomagoláson történő feltüntetését a 67/548/EGK irányelv írja elő.Aprogram használata éles bevetések során, és gyakorlási célra iskiválóan alkalmas.UN number search analytics and decision supportsoftware and firefighters by Road (ADR) and rail (RID), transportof dangerous goods monitoring, organizing and insuranceprofessionals. The Dangerous Goods on the basis of a singlehazardous substance, established under the European Agreementconcerning the International Carriage Road inventory database ofmore than 2,400 UN number, and detailed material about 1,200 cardshave been integrated into the program. The application is primarilyset up to assist firefighters - for the most common types ofconsignment - also contains detailed proposals for measuresrelating to the possible elimination of accidents.The foreignchemical shipments to identify possible additional assistance,translation risks relating to the substance (Risk) identificationR-phrases and suggest precautions on substances phrases (Safetyuse) analysis and foreign language in which the indication on thepackaging of the 67 / 548 / EEC require.Using the program is insharp deployments, and is great for practice purposes.
Kiss-Or-Drink - Próbaverzió 5.0.0 APK
A próbaverzióban nem működik a mentés és 16játékos helyett csupán 4 fő vehet részt a játékban!Az alkalmazás, az "üvegpörgetős" és a "felelsz vagy mersz"játékok alapjaira épül egy kis italfogyasztással ötvözve.A játékot házibulikba és baráti összejövetelekre terveztük, dekihagyhatatlan kelléke legénybúcsúknak és/vagy leánybúcsúknakcsakúgy mint a kollégiumi összejöveteleknek.A játékot elsősorban vegyes (fiú-lány) társaságnak ajánljuk, dea szabályok módosításával, azaz szabadon választott büntetések ésfeladatok szabásával egynemű társaság számára is jó szórakozás.Nincs szükséged másra mint egy jó társaság, egy mobiltelefonvagy egy tablet, pár üveg ital és már kezdődhet is a játék. Vajonki lesz a mai party arca?The trial version doesnot work, instead of saving only 16 players and 4 people canparticipate in the game!The application of the "üvegpörgetős" and "answer or dare" gamesbuilt on the foundations of a small drinks combined.The game is played at parties and friendly gatherings planned,but their must-accessory for bachelor party and / or itssubsidiaries as well as a dormitory for a farewell gatherings.The game is especially recommended for mixed (male-female)company, but the rules modifications that choice by customizingtasks and punishments for good sex is a fun company.You do not need anything else than a good company, a mobilephone or a tablet, drink a few bottles and you're ready for thegame. I wonder who will be the party's face today?
UN Number Pro Titanium APK
We are still working to correct the translation:UN number searchand analytical decision support software for firefighters and foeRoad (ADR) and rail (RID), transporters of dangerous goodsmonitoring, organizing and insurance professionals. The DangerousGoods by using uniform hazardous material created pursuant to theEuropean Agreement concerning the International Carriage Roadregistry database of more than 2,400 UN number, and approximately1,200 detailed sheet material has been integrated into the program.The application is primarily set up to assist firefighters - forthe most common types of cargo - a detailed proposal for measuresalso include possible accidents related to the elimination of thelot.Also you can search to Un number, HIN number, R-phrases orS-phrases, even you can analyze NFPA Diamond too...The foreignchemical shipments to identify possible additional assistance,translation risks related to the material (Risk) identification ofR-phrases and suggest precautions on substances phrases (Safetyuse) analysis and foreign language in which the indication on thepackaging of the 67 / 548 / EEC requires.Using the program duringlive deployments, and is great for practice purposes.
UN Number Trial Version Titanium APK
We are still working to correct the translation:UN number searchand analytical decision support software for firefighters and foeRoad (ADR) and rail (RID), transporters of dangerous goodsmonitoring, organizing and insurance professionals. The DangerousGoods by using uniform hazardous material created pursuant to theEuropean Agreement concerning the International Carriage Roadregistry database of more than 2,400 UN number, and approximately1,200 detailed sheet material has been integrated into the program.The application is primarily set up to assist firefighters - forthe most common types of cargo - a detailed proposal for measuresalso include possible accidents related to the elimination of thelot.Also you can search to Un number, HIN number, R-phrases orS-phrases, even you can analyze NFPA Diamond too...The foreignchemical shipments to identify possible additional assistance,translation risks related to the material (Risk) identification ofR-phrases and suggest precautions on substances phrases (Safetyuse) analysis and foreign language in which the indication on thepackaging of the 67 / 548 / EEC requires.Using the program duringlive deployments, and is great for practice purposes.Full versionis coming soon!
Loading...