1.0 / March 11, 2018
(4.9/5) (757)
Loading...

Description

The Universe is an astounding place. From the smallest grains ofmatter to the most gigantic black holes, the cosmos is full ofwonders and mysteries. In six chapters, we will witness the birthof the cosmos, submerge into the hearts of stars, uncover thesecrets of life and travel to the very beginning of time itself.

App Information Universe

 • App Name
  Universe
 • Package Name
  brychta.stepan.universe
 • Updated
  March 11, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Štěpán Brychta
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Ponětovice 132 Šlapanice 664 51 Czech Republic
 • Google Play Link

Štěpán Brychta Show More...

Quantum 2.5.2 APK
Did you know that there is a world where objects can be inthousands of places at once? A world where you cannot measure theexact position of an object, no matter how hard you try? A worldwhere objects located at opposite ends of the universe cancommunicate instantly? A world where you cannot be sure ofanything, since it is based purely on probability? Welcome to theworld of quantum mechanics, undoubtedly the most interesting andcontroversial physical theory of all time! Quantum contains: •Intelligible explanation of the basic phenomena of quantummechanics divided into 13 chapters • 60 test questions divided into4 tests, where you can test your knowledge of quantum mechanics
Quantum CZ 1.0.2 APK
Věděli jste, že existuje svět, kde objekty mohou být na tisícemístech současně? Svět, kde je nemožné změřit přesnou polohu arychlost objektu, ať se snažíte sebevíc? Svět, kde spolu věcinacházející se na opačných koncích vesmíru mohou komunikovat bezjakékoli časové prodlevy? Svět, kde si nemůžete být ničím jisti,jelikož je založen čistě na pravděpodobnosti?Vítejte do světakvantové mechaniky, bezpochyby nejzajímavější a nejkontroverznějšífyzikální teorie všech dob!Aplikace obsahuje:• Srozumitelný výkladzákladních jevu kvantové mechaniky rozdělený do 13 kapitol• 60testových otázek rozdělených do 4 testů, kde si můžete prověřit svéznalosti kvantové mechanikyDid you know that there's a world whereobjects can be thousands of places at once? A world where it isimpossible to measure the exact position and velocity of an object,whether you're trying no matter how much? A world where thingstogether, located at opposite ends of the universe can communicatewithout any time delay? A world where you can not be sure ofanything, since it is based purely on probability?Welcome to theworld of quantum mechanics, undoubtedly the most interesting andcontroversial theories of physics ever!The application includes:• Aclear explanation of the basic phenomena of quantum mechanics isdivided into 13 chapters• 60 test questions divided into four testswhere you can check your knowledge of quantum mechanics
Universe 1.0 APK
The Universe is an astounding place. From the smallest grains ofmatter to the most gigantic black holes, the cosmos is full ofwonders and mysteries. In six chapters, we will witness the birthof the cosmos, submerge into the hearts of stars, uncover thesecrets of life and travel to the very beginning of time itself.
Loading...