4.0.0 / July 18, 2013
(2.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

[email protected] Vác contains an offline map of Vác area Hungary. You cancreate your own tracks and moments and share them with yourfriends.In the future new guided audio tours and local serviceswill be added.

App Information Vác [email protected]

 • App Name
  Vác [email protected]
 • Package Name
  hu.sztaki.guideathand_vac
 • Updated
  July 18, 2013
 • File Size
  3.9M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  4.0.0
 • Developer
  MTA SZTAKI
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Hungary 1111 Budapest Kende utca 13-17
 • Google Play Link

MTA SZTAKI Show More...

ZOOBUDAPEST 4.1 APK
MTA SZTAKI
The Official App of the Budapest Zoo featuring map, visitorinformation, animals and today’s activities and programmes. Dozensof animal species are described in detail with photos.* Explore agraphical map of the Zoo.* Use GPS tracking to find your way aroundthe Zoo.* Find your favourite animals from over 100 featuredspecies.* Set reminders for talks, and events you don’t want tomiss.EXPLORE WITH OFFLINE MAPYou can also discover the city’spoints of interest on your own, using the “Map” tab and our offlinecity map. Whenever you approach a point of interest your devicewill automatically provide you with basic relevant information. Youcan then choose to listen to additional, related stories.TOURISTSERVICES YOU CAN SEARCH AND DISPLAY ON YOUR [email protected] alsohelps you choose from a range of handy tourist services near yousuch as restaurants, bars, shops etc. which you can display on yourmap.What to gain by getting ZOOBUDAPEST?INSTALL:By installingZOOBUDAPEST, you already have access to our offline city map. Yourcurrent location will be indicated on the map and you can easilybrowse various services (POIs) available in the city. You can setthe default language here.ATTENTION: Continued use of GPS runningin the background can dramatically decrease battery life. This onlyapplies to pressing the HOME button on the map view.Have fun andenjoy discovering!A Fővárosi Állat- és Növénykert hivatalos mobilapplikációja, térképpel, látogatói információkkal, az egyesállatfajok részletes leírásával és programtervezővel.* Részletestérkép állatokkal, vendéglátóhelyekkel és más szolgáltatásokkal.*Fényképek és részletes leírás állatainkról valamint az Állatkertműemlék épületiről.* Részletes napi programajánló, fotókkal,leírással és emlékeztetővel.The Official App of the Budapest Zoofeaturing map, visitor information, animals and today's activitiesand Programmes. Dozens of animal species are describ in detail withphotos.* Explore a graphical map of the Zoo.* Use GPS tracking tofind your way around the Zoo.* Find your favorite animals from over100 species featured.* Set reminders for talks, and events you donot want to miss.EXPLORE WITH OFFLINE MAPAlso you can discover thecity's points of interest on your own, using the "Map" tab and ouroffline city map. Whenever you approach a point of interest yourdevice will automatically provide you with basic informationRelevant. You can then choose to listen to additional, relatedstories.TOURIST SERVICES YOU CAN SEARCH AND DISPLAY ON YOURMAPGUIDE @ HAND bottom Helps you choose from a range of handytourist services near you SUCH as restaurants, bars, shops etc.Which you can display on your map.What to gain by gettingZOOBUDAPEST?INSTALL:By installing ZOOBUDAPEST, you already haveaccess to our offline city map. Your current location will beindicated on the map and you can Easily browse various services(POIs) available in the city. You can set the default languagehere.ATTENTION: Continued use of GPS running in the background canDramatically Decrease battery life. This only applies to, pressingthe HOME button on the map view.Have fun and enjoy discovering!TheBudapest Zoo and Botanical Garden is the official MobileApplication, maps, visitor information, and a detailed descriptionof each species Scheduler.* Detailed map of animals, cateringvenues and other services.* Photos and detailed descriptionállatainkról and historic building of the Zoo.* Detailed dailyprogram guide, with photos, descriptions and reminder.
ELTE PPK [email protected] 6.0 APK
MTA SZTAKI
[email protected] – A smartphone app designed for the students of the ELTEFaculty of Education and Psychology. This app has all you need as astudent here in our faculty, just as informations with youreducational affairs, complete list of contacts to your teachers,and even well-detailed floorplans of our buildings. If you are notfamiliar with the facilities of the streets around, we have someadvices on the best spots to have breakfast, a cup of coffee in theafternoon, or some beer at the evening with your friends.
OTDK MTSZ [email protected] 4.7 APK
MTA SZTAKI
A XXXII. OTDK Műszaki Tudományi Szekcióját az Óbudai Egyetemrendezi meg 2015. március 25. és 27. között. A konferenciahelyszíne az egyetem két telephelye Óbudán (1034 Bp., Bécsi út96/b), illetve Józsefvárosban (1084 Bp., Tavaszmező u. 13-15.). Aszéles programkínálatban és a helyszínek közötti eligazodásbannyújt segítséget az érdeklődőknek az MTA SZTAKI által fejlesztettingyenes, okostelefonra letölthető alkalmazás. A virtuálisprogramkalauzban kiválaszthatók a felhasználót érdeklő események,tagozatok, megtekinthetők a dolgozatok kivonatai, valamint aprogramok helyszíneit a letölthető Budapest térképen megjelölőfunkció is segíti az érdeklődők tájékozódását.The XXXII. OTDKEngineering Sciences Section of the Óbuda University will hostbetween 27 and 25 March 2015. The conference will take place at twobranches of the university at Óbuda (1034 Bp. Vienna road 96 / b)and Joseph City (, 1084 Bp. Tavaszmező u. 13-15.). The programorientation among a wide range of sites and assist thoseinterested, developed by the MTA SZTAKI free, downloadableapplication for smart phones. The virtual program guide can beselected by the user is interested in events, sections, view theabstracts of papers, as well as the locations of the programs canbe downloaded from Budapest map marking function also helps thoseinterested informed.
IEEE Hungary [email protected] 4.7 APK
MTA SZTAKI
Having a long-term experiment in the field of organizinginternational scientific conferences, symposia and meetings, IEEESMC Hungary Chapter, IEEE Joint IES and RAS Hungary Chapter, andIEEE CI Hungary Chapter are proud to be act as of the sponsors ofhigh level and word wide recognized conferences. These chapters areactively take part in the organizing work in order to present IEEEindexed scientific events year by year.
Miskolc [email protected] 5.2 APK
MTA SZTAKI
Miskolc [email protected]‘s full audio sightseeing content, touristinformation, map and software is available in English andHungarian. You can choose the default language when [email protected] to your mobile.EXPLORE WITH OFFLINE MAPYou can alsodiscover the city’s points of interest on your own, using the“Explore” tab and our offline city map. Whenever you approach apoint of interest your device will automatically provide you withbasic relevant information. You can then choose to listen toadditional, related stories.TOURIST SERVICES YOU CAN SEARCH ANDDISPLAY ON YOUR [email protected] also helps you choose from a range ofhandy tourist services near you such as restaurants, bars, shopsetc. which you can display on your map.What to gain by [email protected]?INSTALL:By installing [email protected], you already haveaccess to our offline city map. Your current location will beindicated on the map and you can easily browse various services(POIs) available in the city. You can set the default languagehere.ATTENTION: Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life. This only applies to pressingthe HOME button on the map view.Have fun and enjoy discovering!
Esztergom Vármúzeum [email protected] 4.7 APK
MTA SZTAKI
HUNGARIAN:Az Esztergomi Vármúzeum a Magyar Nemzeti Múzeumfiliáléjaként Esztergomban, az első Magyar Király szülővárosábantalálható, mely az Árpád házi királyok székesfővárosa, a magyarkatolikus egyház feje, a magyar reneszánsz egyik kiemelkedőközpontja. Esztergom páratlan adottságaival, folyamatosan azeurópai mozgalmak és a történelmi események fő áramlatainak sodrábakerült. A város közepén álló Várhegy és az itt található Múzeumkülönleges kincseket őriz a magyar állam születési helyéről. AVármúzeumban az elmúlt évek során az egész Palotát átfogórekonstrukciós munkálatoknak és beruházásoknak köszönhetőenfelbecsülhetetlen kulturális örökségi értékek kerültek megmentésreés számos, egyedülálló értékű történelmi tér vált bemutathatóvá.AzMTA SZTAKI által fejlesztett ingyenes okos telefonra letölthetőalkalmazás a turistánknak segít eligazodni az új, interaktívkiállítótermek és kiállítások között. E virtuális kalauzsegítségével innovatív módon barangolható be a magyar középkor, afelhasználó könnyebben eligazodhat az őt érdeklő programok ésesemények között. Töltse le, jöjjön el, és fedezzük fel együtt amúltat!ENGLISH:Esztergom Castle Museum branch of the NationalMuseum in Esztergom, Hungary's first king in his hometown in thecathedral, which is the capital of the kings of the House of Árpád,the head of the Hungarian Catholic Church, one of the leadingcenters of the Hungarian Renaissance. Esztergom odd endowments,continuous movements in Europe and the historical events was themain currents of mainstream. The center of town and the Castle HillMuseum is located in a special treasures verify birth place of theHungarian state. The Castle Museum in recent years throughout thepalace, thanks to extensive reconstruction work and investmentinvaluable cultural heritage have been rescued and a number ofunique historical value has space to become presentable.Downloadfree smart phone application developed by the MTA SZTAKIturistánknak help navigate through the new interactive showroomsand exhibitions. This virtual guide using innovative ways to roamin the Hungarian Middle Ages, the user can easily navigate betweenthe programs and events of interest to him.Download, come anddiscover together the past!
Duna-Gerecse [email protected] 4.8 APK
MTA SZTAKI
ENGLISH: Duna-Gerecse [email protected]‘s full audio sightseeing content,tourist information, map and software is available in English andHungarian. You can choose the default language when [email protected] to your mobile.MAGYAR: A Duna-Gerecse [email protected] teljesturisztikai és a városnéző tartalma, térképe és szoftvere elérhetőmagyar és angol nyelven. Az alapértelmezett nyelvet azinstallálásnál kiválaszthatja, és az alább írtakat magyarulolvashatja és hallgathatja.EXPLORE WITH OFFLINE MAPYou can alsodiscover the city’s points of interest on your own, using the“Explore” tab and our offline city map. Whenever you approach apoint of interest your device will automatically provide you withbasic relevant information. You can then choose to listen toadditional, related stories.TOURIST SERVICES YOU CAN SEARCH ANDDISPLAY ON YOUR [email protected] also helps you choose from a range ofhandy tourist services near you such as restaurants, bars, shopsetc. which you can display on your map.What to gain by [email protected]HAND?INSTALL:By installing [email protected], you already haveaccess to our offline city map. Your current location will beindicated on the map and you can easily browse various services(POIs) available in the city. You can set the default languagehere.ATTENTION: Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life. This only applies to pressingthe HOME button on the map view.Have fun and enjoy discovering!
Tata [email protected] 5 APK
MTA SZTAKI
Tata [email protected]‘s contains full audio sightseeing content, touristinformation, map and software for the Hungarian city Tata.MAGYAR: ATata [email protected] teljes turisztikai és a városnéző tartalmat,illetve térképet tartalmaz Tatáról.EXPLORE WITH OFFLINE MAPYou canalso discover the city’s points of interest on your own, using the“Explore” tab and our offline city map. Whenever you approach apoint of interest your device will automatically provide you withbasic relevant information. You can then choose to listen toadditional, related stories.TOURIST SERVICES YOU CAN SEARCH ANDDISPLAY ON YOUR [email protected] also helps you choose from a range ofhandy tourist services near you such as restaurants, bars, shopsetc. which you can display on your map.What to gain by [email protected]?INSTALL:By installing [email protected], you already haveaccess to our offline city map. Your current location will beindicated on the map and you can easily browse various services(POIs) available in the city. You can set the default languagehere.ATTENTION: Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life. This only applies to pressingthe HOME button on the map view.
Loading...