/
(3.6/5) ()

Description

Võ hiệp, một đề tài được các nhà văn nổi tiếng như Kim Dung, CổLong,…viết nên những thiên truyện cuôn hút bao độc giả từ bao đờinay. Đã có biết bao nam thanh nữ tú mong muốn ít nhất trong đời mộtlần được trải nghiệm những cảm giác bay trên những ngọn cây cao,đơn thân độc mã lên Hoa Sơn Luận Kiếm, chiêu mộ các đệ tử, võtướng, hiệp khách, đại hiệp, mỹ nhân về dưới trướng để thực hiện bámộng: Bá chủ võ lâm hay có những giây phút đầy lãng mạng trongkhung cảnh thần tiên.Bạn hãy tưởng tượng rằng mình là một trongnhững Hiệp khách với nội công vô cùng thâm hậu, với những bí kíp võcông thượng thừa như sự bí ảo của 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm, sự uyểnchuyển của Thái cực Võ Đang, hay thủ pháp hạ độc bí truyền của NgũĐộc Giáo hoặc thuật điều khiển Lửa thiên biến vạn hóa của ThiênNhẫn Giáo cùng với những binh khí độc nhất vô nhị để thống lĩnh cácbang phái tranh hùng trên võ đạo để duy trì chính nghĩa cho VõLâm.Võ Lâm Tranh Hùng (VLTH) là một game MMO nhập vai được viếttrên nền tảng đồ họa 3D đầy lung linh, huyền ảo, khi bạn trở thành1 hiệp khách của một trong ba bang phái: Chính-Trung-Tà, bạn sẽ trởthành Đại Hiệp Khách với khí thế ngất trời khi một mình xông phagiữa chiến trường rộng lớn, đối đầu với muôn vàn kẻ địch đáng sợ,tung hoành với các chiêu kiếm và chưởng pháp đẹp mắt đến mê người.Không những vậy VLTH còn có hệ thống bang hội với quy mô lớn, táihiện rõ nét thế giới kiếm hiệp đầy rẫy hiểm nguy nhưng không kémphần hào hiệp. VLTH với giao diện đồ hoạ đẹp đến mê người, cùng vớiâm thanh sống động khiến bạn được đắm chìm trong đó, thỏa chí tangbồng để tung hoành thiên hạ.VLTH có 80 cấp độ, hệ thống Pk cực kỳđồ sộ, không những vậy hệ thống trang bị Hoàng Kim cực kỳ siêu cấpcung cấp cho bạn những vũ khí siêu hạng, đầy ma lực khiến bạn trởthành bá chủ trong những chiến trường lớn nhỏ ở trong VLTH, từnhững những trận đấu tay đôi 1 mất 1 còn, cho tới những trận hỗnchiến hàng ngàn người khi công thành hay đặc biệt là hệ thống PKthế lực tự do…. Tất cả tạo nên một thế giới Võ Lâm vô cùng chânthực, sống động mà ở đó, bạn là người chi phối toàn bộ VÕ LÂM.Cácthao tác điều khiển nhân vật cũng như cách bố trí giao diện chính ởVõ Lâm Tranh Hùng cũng cực kỳ đơn giản và dễ dàng, bạn sẽ dễ dàngnắm bắt chỉ sau ít phút tham gia.Và còn rất rất rất nhiều điều kỳthú và diệu kỳ ở trong Võ Lâm Tranh Hùng đang chờ đợi bạn khám phá,đừng chần chờ gì nữa, hãy tải game Võ Lâm Tranh Hùng và cùng nhaubắt đầu trở thành THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH bạn nhé!Wuxia, a topicwell-known writers such as Kim Dung, Long Co ... wrote the epicattracted many readers of this life. There were so many young menand women desire in life at least once to experience the feeling offlying high above the trees, alone, to Hua Shan Luan Search,recruiting disciples, martial, union customers , agency agreements,under his beauty to perform the promotion dream: Hegemony martialor have moments full of romantic fairy scene.Imagine that you are aguest of the local Association of infinite stamina, with recipessuch as the martial arts secrets admit virtual upstream of the top72 Shaolin skills, flexibility Wudang Tai Chi, or manually poisonedesoteric methods of Five Toxic Fire Control Technical Education orpopular culture forbearance of God Church with the unique weaponsto dominate the league of heroes compete in martial arts tomaintain justice for Vo Lam .Painting Hung Vo Lam (VLTH) is an MMORPG written in full 3D graphics platform shimmering, magical, whenyou become one half of a hotel in the tri-state schools: TheSino-Ta, you will became Great Room with Gas Association's sky whena sortie his vast battlefield, against numerous enemies feared,with the skill to fly attorney for legal and beautiful to lovepeople. Not only that there VLTH guild system with large, clearreproduction of swordplay world full of danger, but no lesschivalrous. VLTH with graphical user interface is pretty amazingpeople, with rich sound that you are immersed in it, fulfilled theshade to maneuver the galaxy.VLTH has 80 levels, the system Pkextremely bulky, so the system is not equipped with the Goldenultra super provide you with superior weapons, magical makes youbecome hegemonic in the field large and small in VLTH, from thefirst duel took one longer, until the melee when thousands ofpeople into the system or special forces PK freedom .... All createa world Vo Lam extremely realistic, vivid in which you are thedominant entire casing.The operation control characters as well asthe layout of the main interface Hung Vo Lam Painting extremelysimple and easy, you can easily capture only a few minutes tojoin.And there are a lot of excitement and magic in Hung Vo Lampaintings are waiting for you to explore, do not hesitate, downloadgame Hung Vo Lam Painting and together started to become galaxiesCHAMPIONSHIP you offline!

App Information Võ Lâm Tranh Hùng

 • App Name
  Võ Lâm Tranh Hùng
 • Package Name
  com.volam.tranhhung
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
Clash of Clans APK
Join millions of players worldwide as you build your village, raisea clan, and compete in epic Clan Wars!Mustachioed Barbarians, firewielding Wizards, and other unique troops are waiting for you! NewFeatures:● Journey to the Builder Base and discover new buildingsand characters in a new mysterious world.● Battle with all newtroops, including Raged Barbarian, Sneaky Archer, Boxer Giant,Bomber, Cannon Cart, and the new Hero Battle Machine.● Go head tohead with other players in the new Versus battle mode.ClassicFeatures:● Join a Clan of fellow players or start your own andinvite friends.● Fight in Clan Wars as a team against other playersacross the globe. ● Defend your village with a multitude ofcannons, bombs, traps, mortars, and walls.● Fight against theGoblin King in a campaign through the realm.● Plan unique battlestrategies with countless combinations of spells, troops, andHeroes!● Friendly Challenges, Friendly Wars, and special events.●Train unique troops with multiple levels of upgrades. PLEASE NOTE!Clash of Clans is free to download and play, however, some gameitems can also be purchased for real money. If you don't want touse this feature, please disable in-app purchases in your device'ssettings. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, youmust be at least 13 years of age to play or download Clash ofClans. A network connection is also required. Support: Chief, areyou having problems? Visithttp://supercell.helpshift.com/a/clash-of-clans/ orhttp://supr.cl/ClashForum or contact us in game by going toSettings > Help and Support. Privacy Policy:http://www.supercell.net/privacy-policy/ Terms of Service:http://www.supercell.net/terms-of-service/ Parent’s Guide:http://www.supercell.net/parents
Pokémon GO APK
Pokémon GO just introduced a new research feature that encouragesTrainers to explore the world by completing a variety of objectiveswith the opportunity to earn helpful rewards and discover powerfulPokémon. Join Trainers across the globe who are discovering Pokémonas they explore the world around them. Pokémon GO is the globalgaming sensation that has been downloaded over 800 million timesand named "Best Mobile Game" by The Game Developers Choice Awardsand "Best App of the Year" by TechCrunch.Venusaur, Charizard,Blastoise, Pikachu, and many other Pokémon have beendiscovered!Pokémon are out there, and you need to find them. As youwalk around a neighborhood, your smartphone will vibrate whenthere’s a Pokémon nearby. Take aim and throw a Poké Ball… You’llhave to stay alert, or it might get away! Search far and wide forPokémon and itemsCertain Pokémon appear near their nativeenvironment—look for Water-type Pokémon by lakes and oceans. VisitPokéStops and Gyms—found at interesting places like museums, artinstallations, historical markers, and monuments—to stock up onPoké Balls and helpful items. Catching, hatching, evolving, andmoreAs you level up, you’ll be able to catch more-powerful Pokémonto complete your Pokédex. You can add to your collection byhatching Pokémon Eggs based on the distances you walk. Help yourPokémon evolve by catching many of the same kind. Choose a BuddyPokémon to walk with and earn Candy that will help you make yourPokémon stronger. Compete in epic Gym battlesYou’ll join one ofthree teams and battle for the ownership of Gyms with your Pokémonat your side. As your Charmander evolves to Charmeleon and thenCharizard, you can battle together to defeat a Gym and assign yourPokémon to defend it against all comers. Team up to defeat powerfulRaid BossesA Raid Battle is a cooperative gameplay experience thatencourages you to work with up to 20 other Trainers to defeat anextremely powerful Pokémon known as the Raid Boss. If you succeedin defeating it in battle, you’ll have the chance to catch an extrapowerful Pokémon of your own! It’s time to get moving—yourreal-life adventures await!Note: - This app is free-to-play andoffers in-game purchases. It is optimized for smartphones, nottablets.- Compatible with Android devices that have 2GB RAM or moreand have Android Version 4.4–7.0+ installed.- Compatibility is notguaranteed for devices without GPS capabilities or devices that areconnected only to Wi-Fi networks.- Compatibility with tabletdevices is not guaranteed.- Application may not run on certaindevices even if they have compatible OS versions installed.- It isrecommended to play while connected to a network in order to obtainaccurate location information.- Compatibility information may bechanged at any time.- Please visit www.PokemonGO.com for additionalcompatibility information. - Information current as of March 28,2018.
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.