1.0.1 / December 21, 2016
(3.0/5) (3)
Loading...

Description

Theo chương trình Ngữ Văn lớp 8, nhưng bàivănmẫu được tổng hợp và biên soạn bám sát chương trình Vănhọc.

Các bài được trình bày thành 2 dạng: Một số dàn ý chi tiết giúptìm,sắp xếp và bố cục ý trong một bài văn; Các bài văn mẫu hoànchỉnhgiúp bạn có nguồn ngữ liệu tham khảo các ý được sắp xếp thànhđoạnvăn bài văn hoàn chỉnh. Từ đó giúp rèn luyện kỹ năng viết bàiđúngyêu cầu, đây đủ ý…

Nội dung chủ yếu chương trình Tập làm văn lớp 8 bao gồm: Vănthuyếtminh, Văn tự sự, Văn nghị luận. Với những thể loại và chủ đềcácbạn chưa nắm rõ thì có thể xem lại phần Soạn văn lớp 8 (Ngữ vănlớp8), hoặc phần văn mẫu lớp 7.

Bài văn cảm nhận về truyện Cô bé bán diêm
Bài văn hay Cảm nghĩ về bố
Bài văn hay Thuyết minh về chiếc nón lá
Bài văn Thuyết minh về cây bút bi
Bài văn Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam
Cảm nghĩ nổi bật nhất về một câu chuyện đã học mà em không thểnàoquên
Cảm nghĩ về nhân vật lão Hạc và ông giáo trong Lão Hạc củaNamCao
Cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh
Cảm nhận về hình ảnh quê hương trong thơ Tế Hanh
Cảm nhận về nhân vật chị Dậu trong tắt đèn
Cảm nhận đoạn thơ sau: “Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối/Tađợichết mảnh mặt trời gay gắt”
Câu nói của M. Go-rơ-ki ” Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức,chỉcó kiến thức mới là con đường sống” . gợi cho em suy nghĩ gì ?–Lớp 8
Chứng minh : Với bài thơ ông đồ Vũ Đình Liên đã chạm được vàonhữngrung cảm tâm linh của giống nòi nên nó còn tha thiết mãi
Dàn bài: Nhận xét về 2 bài thơ “Nhớ rừng” (Thế Lữ) và “Khi contuhú” (Tố Hữu).
Dựa vào bài Đi bộ ngao du của nhà văn Ru-xô, em hãy trình bàyhiểubiết về lợi ích của việc đi bộ.
Dựa vào hiểu biết về Lão Hạc, và Cô bé bán diêm hãy làm sáng tỏnỗiniềm…
Dựa vào “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ” hãy nêu suy nghĩ của emvềvai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lý Công Uẩn vàTrầnQuốc Tuấn với vận mệnh của đất nước.
Em hãy kể lại câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần
Em hãy phân tích bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên
Em hãy phân tích bài thơ: Tức cảnh pác-bó
Em hãy viết bài văn thuyết minh về cây chuối
Em hãy viết bài văn thuyết minh về con Chó
Em hãy viết một bài văn thuyết minh về Hoa Sen
Em hãy viết đoạn văn ngắn về người chiến sĩ cộng sản của bàiConChim Tu Hú
Em viết hãy bài văn thuyết minh về con trâu của làng quêViệtNam
Giá trị nhân văn trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn
Giới thiệu tác phẩm Nhớ rừng và nhà thơ Thế Lữ
Hãy nói “không” với các tệ nạn xã hội – Nghị luận xã hội
Nêu cảm nhận của em về đoạn trích Hai cây phong của Aimatop
Phân tích bài Chiếu Dời Đô của Lý Công Uẩn
Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu
Phân tích bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ
Phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Lớp 8
Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ: Nào đâu … còn đâu?trongNhớ rừng
Phân tích cái hay của hình ảnh thơ: Lá vàng rơi trên giấy.Ngoàigiời mưa bụi bay
Phân tích Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
Phân tích hình ảnh người anh hùng cứu nước qua bài thơ Đập đá ởCônLôn
Phân tích ngắn gọn giá trị biểu cảm của hai câu thơ sau trongbàithơ ông đồ của Vũ Đình Liên: Giấy đỏ buồn không thắm. Mựcđọngtrong nghiên sầu
Phân tích tâm trạng con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ.
Phân tích “Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối / Than ôi ! Thờioanhliệt nay còn đâu”
Thuyết minh về cây tre Việt Nam
Thuyết minh về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Thuyết minh về món ăn nem chua Thanh Hoá
Thuyết minh về nón lá của người phụ nữ Việt Nam
Thuyết minh về nón lá Việt Vam
Tóm tắt văn bản Trong lòng mẹ và Tức nước vỡ bờ
Tưởng tượng và kể lại cảnh Lão Hạc bán Chó
Vai trò những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và TrầnquốcTuấn
Viết bài tập làm văn số 1 lớp 8″ Kể lại những kỉ niệm ngày đầutiênđi học”
Viết bài văn nghị luận nói về lòng nhân ái
Đề bài: Bài văn cảm nhận về bài Chiếc lá cuối cùngcủaO’Hen-ri
SOẠN BÀI NGỮ VĂN
★ Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9

★ Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12
According to 8thgradeLanguage Arts program, but the aggregate sample essayscompiled andLiterature program closely.

The article is presented in two formats: A detailed outlinesomehelp to find, organize and layout ideas in an essay; Thecompletesample essays help you source reference standard languageisarranged into a complete paragraph essay. Thus helping totrainwriting skills as required, the full attention ...

Program content primarily writing class Episode 8 include:Vanovers, Van narrative, Van discourse. With these genres andtopicsyou would hardly know it can review the documents Compose 8thgrade(8th grade Language Arts), or text form part 7 class.

Essay sense of story The Little Match Girl
Feelings about essay published
Essay Notes on conical hat
Essay Notes on ballpoint pen
Essay Notes on ao dai Vietnam
The most prominent feelings about a story that Ilearnedunforgettable
Feelings about his character and religious elders in Lao Hac HacNamCao
Perception of poem Te Hanh's Hometown
Feel fantasy hometown of Te Hanh poetry
Feel about her character Rooster in lights
Feel the following verse: "Now where the golden night besideastream / I wait for the sun to die piece harshly"
Words of M. Go Tyre-ki "Let's claims, it is a source ofknowledge,new knowledge is the only way of life". What reminds youthinking?- Grade 8
Proof: With his poetry Vu Dinh Lien map touch the spiritual vibeofthe race so much interest it forever
Outline: Reviews of 2 poem "Me Forest" (The Lu) and "Whenchildrenfrom nowhere" (To Huu).
Based on all Walk wandering writer Ru-bucket, you justpresentunderstanding of the benefits of walking.
Based on the understanding of the Lao Hac, and The Little MatchGirlplease clarify feeling ...
Based on "Screening moved the capital" and "The Raven", pleasestateyour thoughts about the role of the wise leadership as LyCong Uanand Tran Quoc Tuan with the destiny of the country.
I just tell the story of Uncle fishing and fellow teenagers
I analyze the poem of Vu Dinh Lien Ong
I analyze the poem: That scene pác-bundle
I write prose notes of banana
I write essays explaining the Dog
I just wrote an essay about Lotus notes
I write short paragraphs about the communist soldiers of allIgowk
Let them write essays about buffalo overs of villagesinVietnam
Human values ​​in the Screening Ly Cong Uan moved the capital
Introducing Me forest works and poet Lu
Say "no" to social ills - Social Discourse
Indicate your comments on excerpts of maple Two Aimatop
Analysis Screening all of Ly Cong Uan moved the capital
When analyzing poems child's nowhere Huu
Analysis of World Forest poem Me Travel
Analysis prison poem In Guangdong thank authors - Grade 8
Analyzing the meaning of stories in verse: Come on ... therewherewhere? in the forest Me
Analysis beauty of poetry image: Yellow leaves fall on the paper.Inaddition to flying dust rain giời
Raven Analysis of Tran Quoc Tuan
Image analysis heroes through patriotic poem in stonedamKunlun
Brief analysis of the expression values ​​following two versesinhis poem of Vu Dinh Lien map: red paper petal sad. Researchtonerleft in sorrow
Analysis tiger mood in the poem by Lu Me forests.
Analysis "Where Does the stream gold nights / Alas! Wherethisglorious time also"
Notes on bamboo in Vietnam
Notes of Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan
Notes to the dish nem chua Thanh Hoa
Notes about the woman's conical Vietnam
Notes to the Vietnamese conical hat Vam
Summary text in the womb and Explosion
And recounted imaginary scene Dog Lao Hac sale
The role of the wise leaders like Li Cong Uan and TranQuocTuan
Write Writing Test 1 class 8 "Recalling memories go to schoolthefirst day"
Write discursive essay about kindness
Post subject: Post comments on the post office's lastleafO'Hen-ri
LANGUAGE LESSONS PREPARATION OF DOCUMENTS
★ Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Class 9

★ Grade 10 | Grade 11 | Grade 12

App Information Văn mẫu lớp 8

GAUBLOG.COM Show More...

Văn mẫu lớp 8 1.0.1 APK
GAUBLOG.COM
Theo chương trình Ngữ Văn lớp 8, nhưng bàivănmẫu được tổng hợp và biên soạn bám sát chương trình Vănhọc.Các bài được trình bày thành 2 dạng: Một số dàn ý chi tiết giúptìm,sắp xếp và bố cục ý trong một bài văn; Các bài văn mẫu hoànchỉnhgiúp bạn có nguồn ngữ liệu tham khảo các ý được sắp xếp thànhđoạnvăn bài văn hoàn chỉnh. Từ đó giúp rèn luyện kỹ năng viết bàiđúngyêu cầu, đây đủ ý…Nội dung chủ yếu chương trình Tập làm văn lớp 8 bao gồm: Vănthuyếtminh, Văn tự sự, Văn nghị luận. Với những thể loại và chủ đềcácbạn chưa nắm rõ thì có thể xem lại phần Soạn văn lớp 8 (Ngữ vănlớp8), hoặc phần văn mẫu lớp 7.Bài văn cảm nhận về truyện Cô bé bán diêmBài văn hay Cảm nghĩ về bốBài văn hay Thuyết minh về chiếc nón láBài văn Thuyết minh về cây bút biBài văn Thuyết minh về chiếc áo dài Việt NamCảm nghĩ nổi bật nhất về một câu chuyện đã học mà em không thểnàoquênCảm nghĩ về nhân vật lão Hạc và ông giáo trong Lão Hạc củaNamCaoCảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế HanhCảm nhận về hình ảnh quê hương trong thơ Tế HanhCảm nhận về nhân vật chị Dậu trong tắt đènCảm nhận đoạn thơ sau: “Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối/Tađợichết mảnh mặt trời gay gắt”Câu nói của M. Go-rơ-ki ” Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức,chỉcó kiến thức mới là con đường sống” . gợi cho em suy nghĩ gì ?–Lớp 8Chứng minh : Với bài thơ ông đồ Vũ Đình Liên đã chạm được vàonhữngrung cảm tâm linh của giống nòi nên nó còn tha thiết mãiDàn bài: Nhận xét về 2 bài thơ “Nhớ rừng” (Thế Lữ) và “Khi contuhú” (Tố Hữu).Dựa vào bài Đi bộ ngao du của nhà văn Ru-xô, em hãy trình bàyhiểubiết về lợi ích của việc đi bộ.Dựa vào hiểu biết về Lão Hạc, và Cô bé bán diêm hãy làm sáng tỏnỗiniềm…Dựa vào “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ” hãy nêu suy nghĩ của emvềvai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lý Công Uẩn vàTrầnQuốc Tuấn với vận mệnh của đất nước.Em hãy kể lại câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thầnEm hãy phân tích bài thơ Ông đồ của Vũ Đình LiênEm hãy phân tích bài thơ: Tức cảnh pác-bóEm hãy viết bài văn thuyết minh về cây chuốiEm hãy viết bài văn thuyết minh về con ChóEm hãy viết một bài văn thuyết minh về Hoa SenEm hãy viết đoạn văn ngắn về người chiến sĩ cộng sản của bàiConChim Tu HúEm viết hãy bài văn thuyết minh về con trâu của làng quêViệtNamGiá trị nhân văn trong Chiếu dời đô của Lý Công UẩnGiới thiệu tác phẩm Nhớ rừng và nhà thơ Thế LữHãy nói “không” với các tệ nạn xã hội – Nghị luận xã hộiNêu cảm nhận của em về đoạn trích Hai cây phong của AimatopPhân tích bài Chiếu Dời Đô của Lý Công UẩnPhân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố HữuPhân tích bài thơ Nhớ rừng của Thế LữPhân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Lớp 8Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ: Nào đâu … còn đâu?trongNhớ rừngPhân tích cái hay của hình ảnh thơ: Lá vàng rơi trên giấy.Ngoàigiời mưa bụi bayPhân tích Hịch tướng sĩ của Trần Quốc TuấnPhân tích hình ảnh người anh hùng cứu nước qua bài thơ Đập đá ởCônLônPhân tích ngắn gọn giá trị biểu cảm của hai câu thơ sau trongbàithơ ông đồ của Vũ Đình Liên: Giấy đỏ buồn không thắm. Mựcđọngtrong nghiên sầuPhân tích tâm trạng con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ.Phân tích “Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối / Than ôi ! Thờioanhliệt nay còn đâu”Thuyết minh về cây tre Việt NamThuyết minh về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc TuấnThuyết minh về món ăn nem chua Thanh HoáThuyết minh về nón lá của người phụ nữ Việt NamThuyết minh về nón lá Việt VamTóm tắt văn bản Trong lòng mẹ và Tức nước vỡ bờTưởng tượng và kể lại cảnh Lão Hạc bán ChóVai trò những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và TrầnquốcTuấnViết bài tập làm văn số 1 lớp 8″ Kể lại những kỉ niệm ngày đầutiênđi học”Viết bài văn nghị luận nói về lòng nhân áiĐề bài: Bài văn cảm nhận về bài Chiếc lá cuối cùngcủaO’Hen-riSOẠN BÀI NGỮ VĂN★ Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9★ Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12According to 8thgradeLanguage Arts program, but the aggregate sample essayscompiled andLiterature program closely.The article is presented in two formats: A detailed outlinesomehelp to find, organize and layout ideas in an essay; Thecompletesample essays help you source reference standard languageisarranged into a complete paragraph essay. Thus helping totrainwriting skills as required, the full attention ...Program content primarily writing class Episode 8 include:Vanovers, Van narrative, Van discourse. With these genres andtopicsyou would hardly know it can review the documents Compose 8thgrade(8th grade Language Arts), or text form part 7 class.Essay sense of story The Little Match GirlFeelings about essay publishedEssay Notes on conical hatEssay Notes on ballpoint penEssay Notes on ao dai VietnamThe most prominent feelings about a story that IlearnedunforgettableFeelings about his character and religious elders in Lao Hac HacNamCaoPerception of poem Te Hanh's HometownFeel fantasy hometown of Te Hanh poetryFeel about her character Rooster in lightsFeel the following verse: "Now where the golden night besideastream / I wait for the sun to die piece harshly"Words of M. Go Tyre-ki "Let's claims, it is a source ofknowledge,new knowledge is the only way of life". What reminds youthinking?- Grade 8Proof: With his poetry Vu Dinh Lien map touch the spiritual vibeofthe race so much interest it foreverOutline: Reviews of 2 poem "Me Forest" (The Lu) and "Whenchildrenfrom nowhere" (To Huu).Based on all Walk wandering writer Ru-bucket, you justpresentunderstanding of the benefits of walking.Based on the understanding of the Lao Hac, and The Little MatchGirlplease clarify feeling ...Based on "Screening moved the capital" and "The Raven", pleasestateyour thoughts about the role of the wise leadership as LyCong Uanand Tran Quoc Tuan with the destiny of the country.I just tell the story of Uncle fishing and fellow teenagersI analyze the poem of Vu Dinh Lien OngI analyze the poem: That scene pác-bundleI write prose notes of bananaI write essays explaining the DogI just wrote an essay about Lotus notesI write short paragraphs about the communist soldiers of allIgowkLet them write essays about buffalo overs of villagesinVietnamHuman values ​​in the Screening Ly Cong Uan moved the capitalIntroducing Me forest works and poet LuSay "no" to social ills - Social DiscourseIndicate your comments on excerpts of maple Two AimatopAnalysis Screening all of Ly Cong Uan moved the capitalWhen analyzing poems child's nowhere HuuAnalysis of World Forest poem Me TravelAnalysis prison poem In Guangdong thank authors - Grade 8Analyzing the meaning of stories in verse: Come on ... therewherewhere? in the forest MeAnalysis beauty of poetry image: Yellow leaves fall on the paper.Inaddition to flying dust rain giờiRaven Analysis of Tran Quoc TuanImage analysis heroes through patriotic poem in stonedamKunlunBrief analysis of the expression values ​​following two versesinhis poem of Vu Dinh Lien map: red paper petal sad. Researchtonerleft in sorrowAnalysis tiger mood in the poem by Lu Me forests.Analysis "Where Does the stream gold nights / Alas! Wherethisglorious time also"Notes on bamboo in VietnamNotes of Hung Dao Vuong Tran Quoc TuanNotes to the dish nem chua Thanh HoaNotes about the woman's conical VietnamNotes to the Vietnamese conical hat VamSummary text in the womb and ExplosionAnd recounted imaginary scene Dog Lao Hac saleThe role of the wise leaders like Li Cong Uan and TranQuocTuanWrite Writing Test 1 class 8 "Recalling memories go to schoolthefirst day"Write discursive essay about kindnessPost subject: Post comments on the post office's lastleafO'Hen-riLANGUAGE LESSONS PREPARATION OF DOCUMENTS★ Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Class 9★ Grade 10 | Grade 11 | Grade 12
Văn mẫu lớp 4 1.0.0 APK
GAUBLOG.COM
Phần văn mẫu lớp 4 được biên soạn theochươngtrình Tiếng Việt lớp 4 hiện hành giúp các em học tốt môn Tậplàmvăn lớp 4. Ngoài những nội dung được nâng cao từ chương trìnhTậplàm văn lớp 3, ở lớp 4 các em làm quen thêm các nội dung: Tảconvật, tả đồ vật, tả người, tóm tắt bản tin…Những bài văn mẫu lớp 4 nhằm mục đích hướng dẫn các bạn viết bàitậplàm văn theo từng thể loại. Bổ sung những bài văn đạt điểm caocủacác bạn học sinh lớp 4 và những đoạn văn hay của các nhà vănphù hợpvới thể loại và trình độ cảm thụ văn để tham khảothêm.Các bài văn mẫu lớp 4 có thể giúp các em nắm bắt trọng tâm kiếnthứcđể chủ động hơn trong việc vận dụng sáng tạo cách học riêngthú vịcủa môn học này.Chú ý: Khi muốn xem nội dung bài, các bạn bấm vào phần tên bàiđểhiện ra phần nội dung. Nhiều bài có tên trùng nhau nhưng nộidungbài văn khác nhau.Bài văn hay Tả cái bàn em học ở trườngBài văn hay Tả cái bàn học ở nhàBài văn hay Tả cái bảng con của emBài văn hay Tả cái cặp sáchBài văn hay Tả cái cặp sách của emBài văn miêu tả một giàn cây leo (mướp)Bài văn Tả cái bàn học ở nhàBài văn tả cây bàng ở sân trườngBài văn Tả cây phượng nơi sân trườngBài văn Tả cây phượng và tiếng ve gọi hèBài văn Tả cây xoài trong vườn nhà emBài văn Tả chiếc xe đạp của emBài văn Tả chú gà trống nhà emBài văn tả con chó mà em yêu quíBài văn tả con ngựaBài văn tả con voi trong vườn bách thúBài văn Tả con đường em tới trườngBài văn Tả một danh lam thắng cảnh Nha TrangBài văn Tả người ông của emBài văn Tả rặng tre đầu làngBài văn Tả đêm trăng đẹpEm hãy kể về những đổi mới ở địa phương em nơi em ởEm hãy tả cảnh tấp nập ở đường phố lúc tan tầm hoặc lúc đilàmEm hãy tả cảnh tấp nập ở đường phố lúc tan tầm hoặc lúc đilàmEm hãy tả cảnh tấp nập ở đường phố lúc tan tầm hoặc lúc đilàmEm hãy tả cây ăn quả mà em thíchEm hãy tả cây bàng ở sân trườngEm hãy tả cây có bóng mát mà em yêu thíchEm hãy tả cây maiEm hãy tả cây tre ở quê hương emEm hãy tả cây đa ở đầu làngEm hãy tả con heo của gia đình emEm hãy tả con chó mà em yêu quí nhấtEm hãy tả con gà trống mà em yêu thíchEm hãy tả con mèo của gia đình emEm hãy tả con vật em chợt gặp trên đường như con gà mái dẫn đàngàcon đi tìm mồiEm hãy tả hình dáng và hoạt động của con mèo nhà emEm hãy tả hình dáng và hoạt động của con mèo nhà emEm hãy Tả lại chiếc áoEm hãy tả vườn hoa mà em yêu thíchEm hãy viết bài văn kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sửcủaemHãy tả một con gà trống mà em thích nhấtHình ảnh nào trong bài thơ Tiếng vọng để lại ấn tượng sâu sắcKể lại một câu chuyện mà em đã làm bố mẹ phiền lòngTả cây hoa mà em yêu thíchTả chiếc áo hôm nay em mặc đến trườngTả con vật mà em thấy lần đầu tiên trên tiviTả lại đêm trăng đẹpTả một con gà trống mà em thíchTả một con vật nuôi ở vườn thú mà em đã đếnViết thư cho bạn bè kể về ước mơ của emThe text was compiled4thgrade sample program 4 current Vietnamese classes helpchildrenlearn good practice writing class 4. In addition to theenhancedcontent from the writing class Class 3, Grade 4 studentstofamiliarize more content: Ta animals, describeobjects,representing the summary newsletter ...The 4th grade sample essay aims to guide you to write acompositionwritten for each category. Supplement the texts withhigh scores ofthe students in grades 4 and the passage of thewriter or matchingcategory and level sensing documents for furtherreference.Class 4 model answers can help students grasp core knowledge tobemore active in applying its own innovative way to learnthisexciting course.Note: When you want to see content, you click on the title tobringup the contents. Many articles have identical names butdifferentcontent documents.Ta essay I learned in school deskTa essay or a desk at homeTa essay so your child tableTa essay or book bagTa essay my book bagEssay describing a gantry creeper (melon)Ta essay desks at homeEssay describes eagle tree in the school yardTa essay phoenix tree where the school playgroundTa essay called phoenix tree and cicada summerTa essay mango tree in the garden of childrenTa essay my bikeTa essay roosters your houseEssay that describes the dog you lovedDescription horses essayEssay describes the elephant in zooTa essay road to school childrenTa essay a scenic Nha TrangTa essay my grandfatherTa essay first bamboo trees villageTa beautiful moonlit night post officeI tell about the local innovation in children where childrenLay bustling scenes in the streets at rush or leaving workLay bustling scenes in the streets at rush or leaving workLay bustling scenes in the streets at rush or leaving workI just describe fruit that you likeLay describes eagle tree in the school yardLay shade trees that describe their favoriteI just describe apricot treesI just left the hometown of bamboo in childrenI just described the first banyan tree in the villageLay describes his family's pigsI just described the dog that I loved the mostI just described rooster that I loveI just left her family's catPlease describe the animal you see on the road you suddenly likehenchickens lead the marauderI just described the shape and operation of your house catI just described the shape and operation of your house catTa Lay the shirtPlease describe the flower garden that you love meI just wrote an essay about a historical tour of the childrenPlease describe a rooster that I like the mostImages in the poem Echoes leave a deep impressionRecounts a story that I did parents grieveThat describe their favorite flowersTa shirt I wore to school todayDescribe the animal that I saw for the first time on TVBeautiful moonlit night describedDescribe a rooster that I likeDescribe a pet at the zoo, but you have toWrite to friends talk about my dreams
Đố mẹo dân gian 1.0.0 APK
GAUBLOG.COM
Những câu đố mẹo dân gian sử dụng mẹo đểgiảiđố đem lại cho bạn phút vui vẻFolk tips puzzlesusingtips to bring your puzzle-minute fun
Cân bằng phương trình hóa hoc 1.0.0 APK
GAUBLOG.COM
Ứng dụng giúp Cân bằng phương trình hóahocnhanh nhấtApplications helpbalancechemical equations fastest
Văn mẫu 10-11-12 1.0.0 APK
GAUBLOG.COM
Những bài Văn mẫu lớp 10-11-12 dưới đây vừachútrọng ôn tập và nâng cao kỹ năng làm văn: Tự sự, biểu cảm,thuyếtminh và rèn luyện kỹ năng làm văn tự luận.Nội dung các bài văn mẫu bám sát chương trình Ngữ Văn lớp10-11-12.Các bài Văn mẫu lớp 10-11-12 là tập hợp những bài văn haycủa cácbạn học sinh giỏi hay của các thầy cô giáo dạy văn.Nhiều bài Văn mẫu lớp 10-11-12 được trình bày khái quát dướidạngdàn ý chi tiết và phần lớn được trình bày dưới dạng bài hoànchỉnh(đủ ý, bố cục rõ ràng, lời văn hay), giúp các bạn có nguồn ngữliệutriển khai, trình bày và rèn luyện khi viết.The Post Office hasformbelow grade 10-11-12 focused study skills and writing:narrative,expressive, notes and practice essay writingskills.The content of the sample essay sticking 10-11-12 gradeLanguageArts program. The Post Office is a collection 10-11-12layers formthe post office or your gifted students or teachers ofgeneraleducation.Many Post Office 10-11-12 grade samples are outlined asdetailedoutline and most of all be presented as a complete (fullstandard,clear layout, wording or), to help you corpus resourcedeployment,training presentations and writing.
van mau cac the loai 2000 bai 1.0.0 APK
GAUBLOG.COM
Văn mẫu các thể loại tự sự, miêu tả, biểucảmcho học sinh phổ thông+ tự sự+ Miêu tả+ Kể chuyện+ Thuyết minh+ Biểu cảm+vân vântất tần tật là 2000 bàiVan genres formnarrative,descriptive expression for high school students+ Narrative+ Description+ Storytelling+ Notes+ Expressiveness+ Etc.all 2,000 articles handicapped
Loading...