1.42 / January 8, 2018
(2.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Đây là ứng dụng học từ vựng (tu vung) tiếng anh (tieng anh)môphỏng việc chăm sóc cây.Tổng hợp 4000 từ vựng tiếng anh(tuvung tieng anh) thông dụng nhất. Wow nhiều từ vựng quáChắc chắnbạnđã từng trải qua cảm giác chán nản khi học từ vựng tiếng anh(tuvung tieng anh) phải không nào, nếu đúng thế thì đây là ứngdụngdành cho bạn, với ứng dụng này bạn sẽ không bao giờ gặp phảicảmgiác chán nản đó nữa. Ứng dụng này mô phỏng công việc trồnghoa.Bạn sẽ vào vai một bác nông dân với công việc hằng ngày là chămsóchoa.4000 chậu hoa tượng trưng cho 4000 từ vựng. 4000 chậu hoanàyđược chia thành 40 Khu vườn, mỗi khu vườn có 100 chậu hoa. Banđầubạn sẽ được tặng 1 Khu vườn, để mua khu vườn tiếp theo bạnphảihoàn thành một thử thách rất lớn là trả lời đúng toàn bộ 150câuhỏi về từ vựng của Khu vườn hiện tại của bạn mà chỉ được phépsaitối đa 3 lần, đây là một chướng ngại rất lớn cho bạn nhưngđồngthời cũng giúp bạn "khắc cốt ghi tâm" những từ vựng bạn đã họckhibạn hoàn thành thử thách.Mỗi Khu vườn lại được chia thành 10Luốngnhỏ. Mỗi luống có 10 chậu. Nhờ việc chia nhỏ như vậy mà bạnhọcthuận tiện hơn rất nhiều.Ngoài ra còn có 3 chức năng rất thú vịvàhữu ích: - Có Cửa hàng để bạn mua hạt giống, phân bón... - CóKhođể lưu trữ hoa bạn thu hoạch. - Có Xưởng để bạn tạo giỏ hoa,vậtphẩm...Còn đợi chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay thôi nào, CHÚCBẠNTHU HOẠCH ĐƯỢC THẬTNHIỀUHOA.------------------------------------------Tags:- tieng anhdanhcho nguoi moi bat dau, hoc tieng anh hieu qua nhat, ung dunghoctieng anh hay nhat, tu vung tieng anh chuyen nganh, tu vungtienganh theo chu de, hoc tieng anh, tieng anh 123, tieng anh giaotiep,hoc tieng anh online, luyen nghe tieng anh, hoc tieng anhgiaotiep, hoc tieng anh co ban, nghe tieng anh- hoc tu vung tienganh,tu hoc tieng anh, học từ vựng tiếng anh, từ mới tiếng anh, từvựngtiếng anh theo chủ đề, học tiếng anh cơ bản, từ vựng tiếng anhgiaotiếp, hoc tieng anh tren mang, ung dung hoc tieng anh, apphoctieng anh, app hoc tu vung tieng anh, từ vựng toeic- tu vungtienganh, tu vung tienh anh mien phi, tu vung tieng anh hay nhat-600 tuvung toeic, 600 tu vung toeic mien phi 600 tu vung toeic haynhat-toeic test, luyện thi toeic, toeic score, đề thi toeic,toeiconline, toeic test online, học toeic, luyện nghe toeic, thitoeiconline, test toeic online, toeic practice test, ôn thitoeicThis isthe application to learn vocabulary (vocabulary)English (English)simulation tree care.Synthesis 4000 Englishvocabulary (Englishvocabulary) the most common. Wow vocabularytooSurely you haveexperienced feeling depressed when learningEnglish vocabulary(English vocabulary) must not, if yes then thisis the app for you,with this application you will never encounterfeeling depressedanymore. This application simulation workFlorists. You will playas a farmer with his day job is to take careof flowers.4000 4000flower pots symbolize vocabulary. 4000 Thisflower pot garden isdivided into 40 zones, each with 100 potsflower garden. Initiallyyou will be awarded 1 garden, to buy gardennext you have tocomplete a very big challenge, is the right answerall 150questions about the vocabulary of garden Your currentwhichpermitted only wrong night to 3 times, this is a huge obstacleforyou but also helps you "engraved mindset" the vocabularyyoulearned as you complete challenges.Each garden is divided into10small beds. Each bed has 10 pots. Thanks to the split so thatyoulearn a lot more convenient.There are also three veryinterestingfeatures and useful:  - There are shops foryou to buyseeds, fertilizer ...  - Have your warehouse tostore theharvested flowers.  - Yes workshop where you cancreateflower baskets, items ...Longer wait any longer withoutstartingimmediately come on, WISH YOU MANY FLOWERSharvestedTRUTH.------------------------------------------Tags:-English forbeginners, learning English the most effective languagelearningapps best British, English vocabulary specializedEnglishvocabulary by subject, learning English, English 123,English tiepdelivery, learning English online, learning English,learningEnglish communication hoc basic English, English listening-hocEnglish vocabulary, himself English, learn English vocabulary,newwords in English, English vocabulary by topics, learn EnglishbasicEnglish vocabulary to communicate, learning English online,hislanguage learning apps, app to learn English, the app hocEnglishvocabulary, vocabulary toeic- English vocabulary, theEnglishvocabulary mien phi, best English vocabulary- 600 TOEICvocabulary,vocabulary 600 free TOEIC TOEIC vocabulary 600 Best-TOEIC test,TOEIC test preparation, TOEIC score, exam TOEIC, TOEIConline,online test TOEIC, TOEIC, TOEIC Listening, TOEIC online,onlineTOEIC test, practice test TOEIC, TOEIC exam review

App Information Vườn Tiếng Anh: 4000 từ vựng thông dụng

 • App Name
  Vườn Tiếng Anh: 4000 từ vựng thông dụng
 • Package Name
  com.vocabularyenglish
 • Updated
  January 8, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.42
 • Developer
  Tada Team
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Tada Team Show More...

Vườn Tiếng Anh: 600 từ vựng TOEIC 1.42 APK
Tada Team
Đây là ứng dụng học từ vựng (tu vung) tiếng anh (tieng anh) môphỏng việc chăm sóc cây.Tổng hợp 600 từ vựng tiếng anh (tuvung tieng anh) trong bài thi TOEIC.Chắc chắn bạn đã từng trải quacảm giác chán nản khi học từ vựng tiếng anh (tu vung tieng anh)phải không nào, nếu đúng thế thì đây là ứng dụng dành cho bạn, vớiứng dụng này bạn sẽ không bao giờ gặp phải cảm giác chán nản đónữa. Ứng dụng này mô phỏng công việc trồng hoa. Bạn sẽ vào vai mộtbác nông dân với công việc hằng ngày là chăm sóc hoa.600 chậu hoatượng trưng cho 600 từ vựng. 600 chậu hoa này được chia thành 10Khu vườn, mỗi khu vườn có 60 chậu hoa. Ban đầu bạn sẽ được tặng 1Khu vườn, để mua khu vườn tiếp theo bạn phải hoàn thành một thửthách rất lớn là trả lời đúng toàn bộ 150 câu hỏi về từ vựng củaKhu vườn hiện tại của bạn mà chỉ được phép sai tối đa 3 lần, đây làmột chướng ngại rất lớn cho bạn nhưng đồng thời cũng giúp bạn "khắccốt ghi tâm" những từ vựng bạn đã học khi bạn hoàn thành thửthách.Mỗi Khu vườn lại được chia thành 5 Luống nhỏ. Mỗi luống có 12chậu. Nhờ việc chia nhỏ như vậy mà bạn học thuận tiện hơn rấtnhiều.Ngoài ra còn có 3 chức năng rất thú vị và hữu ích: - Có Cửahàng để bạn mua hạt giống, phân bón... - Có Kho để lưu trữ hoa bạnthu hoạch. - Có Xưởng để bạn tạo giỏ hoa, vật phẩm...Còn đợi chờ gìnữa mà không bắt đầu ngay thôi nào, CHÚC BẠN THU HOẠCH ĐƯỢC THẬTNHIỀU HOA.------------------------------------------Tags:- tienganh danh cho nguoi moi bat dau, hoc tieng anh hieu qua nhat, ungdung hoc tieng anh hay nhat, tu vung tieng anh chuyen nganh, tuvung tieng anh theo chu de, hoc tieng anh, tieng anh 123, tieng anhgiao tiep, hoc tieng anh online, luyen nghe tieng anh, hoc tienganh giao tiep, hoc tieng anh co ban, nghe tieng anh- hoc tu vungtieng anh, tu hoc tieng anh, học từ vựng tiếng anh, từ mới tiếnganh, từ vựng tiếng anh theo chủ đề, học tiếng anh cơ bản, từ vựngtiếng anh giao tiếp, hoc tieng anh tren mang, ung dung hoc tienganh, app hoc tieng anh, app hoc tu vung tieng anh, từ vựng toeic-tu vung tieng anh, tu vung tienh anh mien phi, tu vung tieng anhhay nhat- 600 tu vung toeic, 600 tu vung toeic mien phi 600 tu vungtoeic hay nhat- toeic test, luyện thi toeic, toeic score, đề thitoeic, toeic online, toeic test online, học toeic, luyện nghetoeic, thi toeic online, test toeic online, toeic practice test, ônthi toeicThis is the application to learn vocabulary (vocabulary)English (English) simulation tree care.Synthesis 600 Englishvocabulary (English vocabulary) on the TOEIC test.Surely you haveexperienced feeling depressed when learning English vocabulary(English vocabulary) must not, if yes then this is the app for you,with this application you will never encounter feeling depressedanymore. This application simulation work Florists. You will playas a farmer with his day job is to take care of flowers.600represents 600 flower pots vocabulary. 600 This flower pot gardenis divided into 10 zones, each garden has 60 flower pots. Initiallyyou will be awarded 1 garden, to buy garden next you have tocomplete a very big challenge, is the right answer all 150questions about the vocabulary of garden Your current whichpermitted only wrong night to 3 times, this is a huge obstacle foryou but also helps you "engraved mindset" the vocabulary youlearned as you complete challenges.Each garden is divided into 5small beds. Each bed has 12 pots. Thanks to the split so that youlearn a lot more convenient.There are also three very interestingfeatures and useful:  - There are shops for you to buyseeds, fertilizer ...  - Have your warehouse to store theharvested flowers.  - Yes workshop where you can createflower baskets, items ...Longer wait any longer without startingimmediately come on, WISH YOU MANY FLOWERS harvestedTRUTH.------------------------------------------Tags:- English forbeginners, learning English the most effective language learningapps best British, English vocabulary specialized Englishvocabulary by subject, learning English, English 123, English tiepdelivery, learning English online, learning English, learningEnglish communication hoc basic English, English listening- hocEnglish vocabulary, himself English, learn English vocabulary, newwords in English, English vocabulary by topics, learn English basicEnglish vocabulary to communicate, learning English online, hislanguage learning apps, app to learn English, the app hoc Englishvocabulary, vocabulary toeic- English vocabulary, the Englishvocabulary mien phi, best English vocabulary- 600 TOEIC vocabulary,vocabulary 600 free TOEIC TOEIC vocabulary 600 Best- TOEIC test,TOEIC test preparation, TOEIC score, exam TOEIC, TOEIC online,online test TOEIC, TOEIC, TOEIC Listening, TOEIC online, onlineTOEIC test, practice test TOEIC, TOEIC exam review
Vườn Tiếng Anh: 4000 từ vựng thông dụng 1.42 APK
Tada Team
Đây là ứng dụng học từ vựng (tu vung) tiếng anh (tieng anh)môphỏng việc chăm sóc cây.Tổng hợp 4000 từ vựng tiếng anh(tuvung tieng anh) thông dụng nhất. Wow nhiều từ vựng quáChắc chắnbạnđã từng trải qua cảm giác chán nản khi học từ vựng tiếng anh(tuvung tieng anh) phải không nào, nếu đúng thế thì đây là ứngdụngdành cho bạn, với ứng dụng này bạn sẽ không bao giờ gặp phảicảmgiác chán nản đó nữa. Ứng dụng này mô phỏng công việc trồnghoa.Bạn sẽ vào vai một bác nông dân với công việc hằng ngày là chămsóchoa.4000 chậu hoa tượng trưng cho 4000 từ vựng. 4000 chậu hoanàyđược chia thành 40 Khu vườn, mỗi khu vườn có 100 chậu hoa. Banđầubạn sẽ được tặng 1 Khu vườn, để mua khu vườn tiếp theo bạnphảihoàn thành một thử thách rất lớn là trả lời đúng toàn bộ 150câuhỏi về từ vựng của Khu vườn hiện tại của bạn mà chỉ được phépsaitối đa 3 lần, đây là một chướng ngại rất lớn cho bạn nhưngđồngthời cũng giúp bạn "khắc cốt ghi tâm" những từ vựng bạn đã họckhibạn hoàn thành thử thách.Mỗi Khu vườn lại được chia thành 10Luốngnhỏ. Mỗi luống có 10 chậu. Nhờ việc chia nhỏ như vậy mà bạnhọcthuận tiện hơn rất nhiều.Ngoài ra còn có 3 chức năng rất thú vịvàhữu ích: - Có Cửa hàng để bạn mua hạt giống, phân bón... - CóKhođể lưu trữ hoa bạn thu hoạch. - Có Xưởng để bạn tạo giỏ hoa,vậtphẩm...Còn đợi chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay thôi nào, CHÚCBẠNTHU HOẠCH ĐƯỢC THẬTNHIỀUHOA.------------------------------------------Tags:- tieng anhdanhcho nguoi moi bat dau, hoc tieng anh hieu qua nhat, ung dunghoctieng anh hay nhat, tu vung tieng anh chuyen nganh, tu vungtienganh theo chu de, hoc tieng anh, tieng anh 123, tieng anh giaotiep,hoc tieng anh online, luyen nghe tieng anh, hoc tieng anhgiaotiep, hoc tieng anh co ban, nghe tieng anh- hoc tu vung tienganh,tu hoc tieng anh, học từ vựng tiếng anh, từ mới tiếng anh, từvựngtiếng anh theo chủ đề, học tiếng anh cơ bản, từ vựng tiếng anhgiaotiếp, hoc tieng anh tren mang, ung dung hoc tieng anh, apphoctieng anh, app hoc tu vung tieng anh, từ vựng toeic- tu vungtienganh, tu vung tienh anh mien phi, tu vung tieng anh hay nhat-600 tuvung toeic, 600 tu vung toeic mien phi 600 tu vung toeic haynhat-toeic test, luyện thi toeic, toeic score, đề thi toeic,toeiconline, toeic test online, học toeic, luyện nghe toeic, thitoeiconline, test toeic online, toeic practice test, ôn thitoeicThis isthe application to learn vocabulary (vocabulary)English (English)simulation tree care.Synthesis 4000 Englishvocabulary (Englishvocabulary) the most common. Wow vocabularytooSurely you haveexperienced feeling depressed when learningEnglish vocabulary(English vocabulary) must not, if yes then thisis the app for you,with this application you will never encounterfeeling depressedanymore. This application simulation workFlorists. You will playas a farmer with his day job is to take careof flowers.4000 4000flower pots symbolize vocabulary. 4000 Thisflower pot garden isdivided into 40 zones, each with 100 potsflower garden. Initiallyyou will be awarded 1 garden, to buy gardennext you have tocomplete a very big challenge, is the right answerall 150questions about the vocabulary of garden Your currentwhichpermitted only wrong night to 3 times, this is a huge obstacleforyou but also helps you "engraved mindset" the vocabularyyoulearned as you complete challenges.Each garden is divided into10small beds. Each bed has 10 pots. Thanks to the split so thatyoulearn a lot more convenient.There are also three veryinterestingfeatures and useful:  - There are shops foryou to buyseeds, fertilizer ...  - Have your warehouse tostore theharvested flowers.  - Yes workshop where you cancreateflower baskets, items ...Longer wait any longer withoutstartingimmediately come on, WISH YOU MANY FLOWERSharvestedTRUTH.------------------------------------------Tags:-English forbeginners, learning English the most effective languagelearningapps best British, English vocabulary specializedEnglishvocabulary by subject, learning English, English 123,English tiepdelivery, learning English online, learning English,learningEnglish communication hoc basic English, English listening-hocEnglish vocabulary, himself English, learn English vocabulary,newwords in English, English vocabulary by topics, learn EnglishbasicEnglish vocabulary to communicate, learning English online,hislanguage learning apps, app to learn English, the app hocEnglishvocabulary, vocabulary toeic- English vocabulary, theEnglishvocabulary mien phi, best English vocabulary- 600 TOEICvocabulary,vocabulary 600 free TOEIC TOEIC vocabulary 600 Best-TOEIC test,TOEIC test preparation, TOEIC score, exam TOEIC, TOEIConline,online test TOEIC, TOEIC, TOEIC Listening, TOEIC online,onlineTOEIC test, practice test TOEIC, TOEIC exam review
Loading...