5.0.1 / February 11, 2019
(4.9/5) (63)
Loading...

Description

A Velemjáró alkalmazás célja a magyar nyelvhasználat előmozdításaSzlovákiában. Segédeszköz nyelvi jogaink érvényesítéséhez.Településtár, települési hibabejelentő, szószedet és közérthetőútmutató a hétköznapi ügyintézéshez, rengeteg hasznosinformációval. TELEPÜLÉSTÁR Térképen vagy listában böngészhet éskereshet a települések között. Megtalálja legfontosabb adataikat: apolgármesteri hivatalok elérhetőségeit, önkormányzataikösszetételét, statisztikai adataikat, történelmi neveiket, híresszülötteiket, stb. NYELVHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tájékozódhat a magyarnyelv használatának jogszabályban biztosított lehetőségeiről.Választ kaphat a kisebbségi nyelvhasználat kapcsán leggyakrabbanfelmerülő kérdésekre. Megtekintheti a vonatkozó jogszabályokat,amelyek szövegét megmutathatja a nyelvhasználati jogait biztosítanivonakodó hivatalnokoknak is. NYELVHASZNÁLATI JOGSÉRTÉS BEJELENTÉSEFénykép csatolásával bejelentheti, ha a magyar nyelvhasználatotérintő törvénysértést tapasztal, vagy a közigazgatási szervek nembiztosították anyanyelvének használatát. Bejelentése elintézésénekállapotát is nyomon követheti és hozzászólást is fűzhet hozzájuk.KÖZTERÜLETI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE Ha Ön magyarlakta településen él,könnyedén dokumentálhatja és fénykép csatolásával magyarulbejelentheti a lakókörnyezetében tapasztalt problémákat. Abejelentéseket az illetékes városi vagy községi hivatalnaktovábbítjuk, amely azokat közvetlenül kezeli. SZÓSZEDET Aleggyakrabban előforduló szlovák közigazgatási kifejezések helyesmagyar megfelelőire gyorsan rákereshet. Ezzel könnyebbé válikhivatali ügyeinek magyar nyelvű intézése, beadványainak magyarnyelven történő megfogalmazása. ÜGYINTÉZÉSI ÚTMUTATÓ Tájékozódhat ahivatali ügyintézéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról.Közérthető és magyar nyelvű leírást talál az egyes ügymenetekről,eljárási szabályokról, határidőkről és díjszabásokról. JOGSZABÁLYOKFontosabb törvények rendelkezéseit elolvashatja magyarul ésszlovákul. A jogszabályok szövegében a két nyelv között egyetlenujjmozdulattal sorszinkronizáltan váltani tud. Az alkalmazásteljesértékű működéséhez internetkapcsolat és a bejelentések pontoslokalizációja érdekében a helyadatok használata szükséges. AVelemjáró alkalmazásban megjelenített tartalmat részben avelemjaro.sk honlapon is elérheti. A jövőben esedékes frissítéseksorán az alkalmazás új funkciókkal történő bővítését tervezzük. Azalkalmazással kapcsolatosan a felhasználók véleményét ésvisszajelzését is várjuk, így természetesen az Ön tapasztalatairaés jobbító szándékú javaslataira is kíváncsiak vagyunk, amit azadmin@velemjaro.sk címen keresztül oszthat meg velünk. TheVelemjáró application aims to promote the use of Hungarian languagein Slovakia. Aids to enforce our language rights. Town hall,settlement error report, glossary, and easy to understand guide foreveryday administration with lots of useful information. sETTLEMENTPRICE Browse and search on a map or list for settlements. You canfind the most important information: the contact information of theMayor's offices, the composition of their local governments, theirstatistical data, their historical names, their famous people, etc.LANGUAGE GUIDE Find out about the possibilities provided by law inusing the Hungarian language. You can choose the most frequentlyasked questions about minority language use. You can see therelevant legislation, which can be used to show the languageofficials' reluctance to provide language access. REPORTINGLANGUAGE INFRINGEMENT Attach a photo to report when you experiencea violation of Hungarian language usage or the administration hasfailed to provide your mother tongue. You can also track andcomment on the status of reporting your report. NOTIFICATION OFPUBLIC PROBLEMS If you live in an inhabited settlement in Hungary,you can easily document and attach a photo to report problems inyour home environment in Hungarian. Notifications are forwarded tothe relevant city or municipal office, which handles them directly.GLOSSARY The most frequently used Slovak administrative expressionscan be searched quickly by the right Hungarian equivalents. Thismakes it easier for you to manage your office affairs in Hungarianand to formulate your submissions in Hungarian. INSTRUCTION MANUALYou can get acquainted with the most important information aboutoffice administration. Finds an understandable and Hungariandescription of each transaction, procedural rules, deadlines andtariffs. LEGISLATION You can read the provisions of major laws inHungarian and Slovak. In the text of the legislation, you canswitch between the two languages ​​with a single finger gesture ina synchronized way. To use the app to work properly, it isnecessary to use location data to make internet connection andlocalization of notifications. You can also access the contentdisplayed in the Velemjáró application at velemjaro.sk. For futureupdates, we are planning to extend the application with newfeatures. We also look forward to feedback and feedback from users,so of course we are also looking forward to your experiences andsuggestions for improvement, which you can share withadmin@velemjaro.sk.

App Information Velemjáró

 • App Name
  Velemjáró
 • Package Name
  com.velemjaro.app
 • Updated
  February 11, 2019
 • File Size
  66M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  5.0.1
 • Developer
  JURISTA polgári társulás
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
  Amadé László utca 1412/1, 92901 Dunaszerdahely (Dunajská Streda)
 • Google Play Link

JURISTA polgári társulás Show More...

Velemjáró 5.0.1 APK
A Velemjáró alkalmazás célja a magyar nyelvhasználat előmozdításaSzlovákiában. Segédeszköz nyelvi jogaink érvényesítéséhez.Településtár, települési hibabejelentő, szószedet és közérthetőútmutató a hétköznapi ügyintézéshez, rengeteg hasznosinformációval. TELEPÜLÉSTÁR Térképen vagy listában böngészhet éskereshet a települések között. Megtalálja legfontosabb adataikat: apolgármesteri hivatalok elérhetőségeit, önkormányzataikösszetételét, statisztikai adataikat, történelmi neveiket, híresszülötteiket, stb. NYELVHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tájékozódhat a magyarnyelv használatának jogszabályban biztosított lehetőségeiről.Választ kaphat a kisebbségi nyelvhasználat kapcsán leggyakrabbanfelmerülő kérdésekre. Megtekintheti a vonatkozó jogszabályokat,amelyek szövegét megmutathatja a nyelvhasználati jogait biztosítanivonakodó hivatalnokoknak is. NYELVHASZNÁLATI JOGSÉRTÉS BEJELENTÉSEFénykép csatolásával bejelentheti, ha a magyar nyelvhasználatotérintő törvénysértést tapasztal, vagy a közigazgatási szervek nembiztosították anyanyelvének használatát. Bejelentése elintézésénekállapotát is nyomon követheti és hozzászólást is fűzhet hozzájuk.KÖZTERÜLETI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE Ha Ön magyarlakta településen él,könnyedén dokumentálhatja és fénykép csatolásával magyarulbejelentheti a lakókörnyezetében tapasztalt problémákat. Abejelentéseket az illetékes városi vagy községi hivatalnaktovábbítjuk, amely azokat közvetlenül kezeli. SZÓSZEDET Aleggyakrabban előforduló szlovák közigazgatási kifejezések helyesmagyar megfelelőire gyorsan rákereshet. Ezzel könnyebbé válikhivatali ügyeinek magyar nyelvű intézése, beadványainak magyarnyelven történő megfogalmazása. ÜGYINTÉZÉSI ÚTMUTATÓ Tájékozódhat ahivatali ügyintézéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról.Közérthető és magyar nyelvű leírást talál az egyes ügymenetekről,eljárási szabályokról, határidőkről és díjszabásokról. JOGSZABÁLYOKFontosabb törvények rendelkezéseit elolvashatja magyarul ésszlovákul. A jogszabályok szövegében a két nyelv között egyetlenujjmozdulattal sorszinkronizáltan váltani tud. Az alkalmazásteljesértékű működéséhez internetkapcsolat és a bejelentések pontoslokalizációja érdekében a helyadatok használata szükséges. AVelemjáró alkalmazásban megjelenített tartalmat részben avelemjaro.sk honlapon is elérheti. A jövőben esedékes frissítéseksorán az alkalmazás új funkciókkal történő bővítését tervezzük. Azalkalmazással kapcsolatosan a felhasználók véleményét ésvisszajelzését is várjuk, így természetesen az Ön tapasztalatairaés jobbító szándékú javaslataira is kíváncsiak vagyunk, amit azadmin@velemjaro.sk címen keresztül oszthat meg velünk. TheVelemjáró application aims to promote the use of Hungarian languagein Slovakia. Aids to enforce our language rights. Town hall,settlement error report, glossary, and easy to understand guide foreveryday administration with lots of useful information. sETTLEMENTPRICE Browse and search on a map or list for settlements. You canfind the most important information: the contact information of theMayor's offices, the composition of their local governments, theirstatistical data, their historical names, their famous people, etc.LANGUAGE GUIDE Find out about the possibilities provided by law inusing the Hungarian language. You can choose the most frequentlyasked questions about minority language use. You can see therelevant legislation, which can be used to show the languageofficials' reluctance to provide language access. REPORTINGLANGUAGE INFRINGEMENT Attach a photo to report when you experiencea violation of Hungarian language usage or the administration hasfailed to provide your mother tongue. You can also track andcomment on the status of reporting your report. NOTIFICATION OFPUBLIC PROBLEMS If you live in an inhabited settlement in Hungary,you can easily document and attach a photo to report problems inyour home environment in Hungarian. Notifications are forwarded tothe relevant city or municipal office, which handles them directly.GLOSSARY The most frequently used Slovak administrative expressionscan be searched quickly by the right Hungarian equivalents. Thismakes it easier for you to manage your office affairs in Hungarianand to formulate your submissions in Hungarian. INSTRUCTION MANUALYou can get acquainted with the most important information aboutoffice administration. Finds an understandable and Hungariandescription of each transaction, procedural rules, deadlines andtariffs. LEGISLATION You can read the provisions of major laws inHungarian and Slovak. In the text of the legislation, you canswitch between the two languages ​​with a single finger gesture ina synchronized way. To use the app to work properly, it isnecessary to use location data to make internet connection andlocalization of notifications. You can also access the contentdisplayed in the Velemjáró application at velemjaro.sk. For futureupdates, we are planning to extend the application with newfeatures. We also look forward to feedback and feedback from users,so of course we are also looking forward to your experiences andsuggestions for improvement, which you can share withadmin@velemjaro.sk.
Loading...