2.4 / January 25, 2017
(4.5/5) (167)
Loading...

Description

Vergilərlə bağlı öz biliyinizi yoxlamaq istəyirsinizsə, yenihazırladığımız VERGİ TESTİ əlavəsindən yararlana bilərsiniz. Ümumisual bazası 997 sualdan ibarət olan bu əlavə vasitəsilə həm klassik(15 sualı cavablandıraraq ümumi xal yığmaq), həm də rekord (ilksəhv cavabadək) rejimlərində testdən keçə bilərsiniz.1.41) Birsualda səhv aradan qaldırılmışdır.1.31) Sualların təkrarlanması iləbağlı xəta aradan qaldırılmışdır.2) 2 sualda düzəlişedilmişdir1.2Sualların təkrarlanması ilə bağlı xəta aradanqaldırılmışdır.1.1Bir sualda olan səhv aradanqaldırılmışdır.Vergilərlə bağlı öz biliyinizi yoxlamaqistəyirsinizsə, yeni hazırladığımız VERGİ TESTİ əlavəsindənyararlana bilərsiniz. Ümumi sual bazası 997 sualdan ibarət olan buəlavə vasitəsilə həm klassik (15 sualı cavablandıraraq ümumi xalyığmaq), həm də rekord (ilk səhv cavabadək) rejimlərində testdənkeçə bilərsiniz.1.41) Bir sualda səhv aradan qaldırılmışdır.1.31)Sualların təkrarlanması ilə bağlı xəta aradan qaldırılmışdır.2) 2sualda düzəliş edilmişdir1.2Sualların təkrarlanması ilə bağlı xətaaradan qaldırılmışdır.1.1Bir sualda olan səhv aradanqaldırılmışdır.

App Information Vergi Testi

 • App Name
  Vergi Testi
 • Package Name
  com.vergitesti
 • Updated
  January 25, 2017
 • File Size
  688k
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  2.4
 • Developer
  Nadir Novruzov
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Nadir Novruzov Show More...

Vergi Testi 2.4 APK
Vergilərlə bağlı öz biliyinizi yoxlamaq istəyirsinizsə, yenihazırladığımız VERGİ TESTİ əlavəsindən yararlana bilərsiniz. Ümumisual bazası 997 sualdan ibarət olan bu əlavə vasitəsilə həm klassik(15 sualı cavablandıraraq ümumi xal yığmaq), həm də rekord (ilksəhv cavabadək) rejimlərində testdən keçə bilərsiniz.1.41) Birsualda səhv aradan qaldırılmışdır.1.31) Sualların təkrarlanması iləbağlı xəta aradan qaldırılmışdır.2) 2 sualda düzəlişedilmişdir1.2Sualların təkrarlanması ilə bağlı xəta aradanqaldırılmışdır.1.1Bir sualda olan səhv aradanqaldırılmışdır.Vergilərlə bağlı öz biliyinizi yoxlamaqistəyirsinizsə, yeni hazırladığımız VERGİ TESTİ əlavəsindənyararlana bilərsiniz. Ümumi sual bazası 997 sualdan ibarət olan buəlavə vasitəsilə həm klassik (15 sualı cavablandıraraq ümumi xalyığmaq), həm də rekord (ilk səhv cavabadək) rejimlərində testdənkeçə bilərsiniz.1.41) Bir sualda səhv aradan qaldırılmışdır.1.31)Sualların təkrarlanması ilə bağlı xəta aradan qaldırılmışdır.2) 2sualda düzəliş edilmişdir1.2Sualların təkrarlanması ilə bağlı xətaaradan qaldırılmışdır.1.1Bir sualda olan səhv aradanqaldırılmışdır.
RUS<->AZE Translator 3.2 APK
Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməproqramı.Переводчик с Русского на Азербайджанский. (русско азербайджанскийсловарь, русско азербайджанский переводчик)Russian to Azerbaijanian translator.3.2Proqramın işləməyi yenidən təmin edilmişdir.________________________________________________________________________Функциональность программы восстановлена.________________________________________________________________________Not working parts repaired.3.11) Bəzi xırda dəyişikliklər edilmişdir.________________________________________________________________________1) Незначительные изменения________________________________________________________________________1) Some little changes3.01) Mətnin səsləndirilməsi funksiyası əlavə edilmişdir.________________________________________________________________________1) Добавлена функция воспроизведение текста________________________________________________________________________1) Added function Text-to-Speech2.01) Azərbaycan dilindən Rus dilinə tərcümə əlavəedilmişdir.2) Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə ikinci alternativtərcümə əlavə edilmişdir.________________________________________________________________________1) Добавлена функция перевода с Азербайджанского на Русcкий2) В разделе перевод с Русского на Азербайджанский добавлено полеальтернативного перевода________________________________________________________________________1) Added translation from Azerbaijanian to Russian2) In the section Russian to Azerbaijanian added alternativetranslation box.Rus dilindən Azərbaycandilinə tərcümə proqramı.Translator from Russian into Azerbaijani. (Russian Azerbaijanidictionary, Russian Azerbaijani translator)Russian to Azerbaijanian translator.3.2Proqramın işləməyi yenidən təmin edilmişdir.________________________________________________________________________Functionality of the program is restored.________________________________________________________________________Not working parts repaired.3.11) Bəzi xırda dəyişikliklər edilmişdir.________________________________________________________________________1) Minor changes________________________________________________________________________1) Some little changes3.01) Mətnin səsləndirilməsi funksiyası əlavə edilmişdir.________________________________________________________________________1) Added the function of reproduction of text________________________________________________________________________1) Added function Text-to-Speech2.01) Azərbaycan dilindən Rus dilinə tərcümə əlavəedilmişdir.2) Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə ikinci alternativtərcümə əlavə edilmişdir.________________________________________________________________________1) Added the function to transfer from Azerbaijan Ruscky2) In the translation from Russian into Azerbaijani field is addedto the alternative translation________________________________________________________________________1) Added translation from Azerbaijanian to Russian2) In the section Russian to Azerbaijanian added alternativetranslation box.
Azerbaycanca <-> Türkcə Lüğət 1.1 APK
Azərbaycanca - Türkcə və əksinə lüğət.Azərbaycan dilindən türkdilinə və əksinə tərcümə proqramı.Azeribaycanca türkçesözlük.Azerbaijanian - Turkish dictionary.Azerice by - TürkcəCartoons lüğət əksinə.Azerbaijani Turks dilindən dilinə Cartoonsəksinə tərcümə proqra access.Azeribaycan by Turkishdictionary.Azerbaijanis who - Turkish dictionary.
m.Pal.az - Dating 2.1.1 APK
Whatever you’re looking for, we’ll help you to find your perfectmatch! m.Pal.az dating is the leading dating site in Azerbaijan.Millions of users, both guys and girls, are searching and findingeach other every day. Looking for passion, romance, a seriousrelationship, or even that special someone to start a family with?With m.Pal.Az, it’s all possible - you can find whatever you’relooking for!Find new friends, new relationships and new experienceson our site. Every day over a million guys and girls from differentcountries are online on our site. Start chatting and find love orfriends right now – install the m.Pal.Az Datingapplication!Azərbaycanın ən səviyyəli çatı. Tanışlıq üçün yeganəməkan m.Pal.az.
PhotoComment 1.0 APK
Write your comment on captured photos and share them.
Loading...